LEGE nr. 111 din 14 mai 2015
pentru modificarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 15 mai 2015  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.128 din 14 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 4, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile unei activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanţare, cu excepţia fondurilor financiare cheltuite de beneficiar pentru continuarea programului, în limita plafonului de cofinanţare prevăzut la lit. g);".
  2. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 13. - Cheltuielile eligibile vor putea fi plătite în baza unui contract de finanţare nerambursabilă numai în măsura în care sunt justificate şi oportune şi au fost contractate în anul bugetar în care se desfăşoară contractul."


  Articolul II

  Prevederile prezentei legi se aplică contractelor de finanţare care se încheie după data intrării în vigoare a acesteia.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 14 mai 2015.
  Nr. 111.
  -----