HOTĂRÂRE nr. 875 din 31 august 2011pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 15 septembrie 2011
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 61 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Activitățile de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare care sunt în desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se finalizează și se valorifică cu aplicarea prevederilor legale în vigoare la data inițierii lor.

  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu

  București, 31 august 2011.
  Nr. 875.

  Anexă

  NORME METODOLOGICE
  de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea,
  constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor
  europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora