ORDIN nr. 772 din 8 august 2005
pentru aprobarea Normei privind Sistemul rapid de alertă pentru alimente şi furaje
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Nr. 772 din 8 august 2005
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Nr. 68 din 13 iulie 2005
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 859 din 9 august 2005
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
 • Nr. 442 din 11 august 2005
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 19 august 2005  Având în vedere prevederile art. 22 din Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, modificată şi completată prin Legea nr. 412/2004,
  în temeiul art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare,
  văzând Referatul de aprobare nr. 40.513 din 9 iunie 2005, întocmit de Direcţia generală pentru siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
  ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, ministrul sănătăţii şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Norma privind Sistemul rapid de alertă pentru alimente şi furaje, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, inclusiv structurile subordonate acestora, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale vor controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 4

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 377/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Sistemul rapid de alertă în domeniul alimentelor de origine animală şi furajelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 737 din 9 octombrie 2002.


  Articolul 5

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la 90 de zile de la publicare.
  Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,
  Gheorghe Flutur
  Ministrul sănătăţii,
  Mircea Cinteză
  p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare
  şi pentru Siguranţa Alimentelor,
  Constantin Lupescu
  Preşedintele Autorităţii Naţionale
  pentru Protecţia Consumatorilor,
  Cătălin Florin Teodorescu


  Anexă

  NORMA 08/08/2005