ORDIN nr. 93 din 25 iulie 2022pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Clubului Sportiv "Dinamo" București
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 1 august 2022
  Având în vedere prevederile art. 12 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 29 alin. (2) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Clubului Sportiv „Dinamo“ București, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Regulamentul de organizare și funcționare a Clubului Sportiv „Dinamo“ București, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 148/2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1033 din 29 octombrie 2021, se abrogă.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul afacerilor interne,
  Raed Arafat,
  secretar de stat

  București, 25 iulie 2022.
  Nr. 93.

  ANEXĂ

  REGULAMENT
  de organizare și funcționare a Clubului Sportiv "Dinamo" București