LEGE nr. 100 din 3 mai 2005
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2005 privind creşterile salariale aplicabile magistraţilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei pentru anul 2005
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 5 mai 2005  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 23 din 27 ianuarie 2005 privind creşterile salariale aplicabile magistraţilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei pentru anul 2005, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.3 şi IV.3 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 31 ianuarie 2005, cu următoarele modificări şi completări:
  1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - (1) Valoarea de referinţă sectorială prevăzută în anexele nr. 2, 4, 5 şi 6 la Legea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează, începând cu data de 1 octombrie 2005, cu 8% faţă de nivelul din luna decembrie 2004, de la 2.380.593 lei la 2.571.040 lei."
  2. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 3, cu următorul cuprins:
  "Art. 3. - Indemnizaţiile şi salariile de bază calculate potrivit prevederilor art. 1 şi 2 pentru prima etapă şi a doua etapă vor fi rotunjite din 1.000 lei în 1.000 lei, în favoarea salariaţilor."
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  DAN RADU RUŞANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 3 mai 2005.
  Nr. 100.
  -----------