RECTIFICARE nr. 4.470 din 12 iulie 2010referitoare la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.470/2010
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 octombrie 2019
    În cuprinsul Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.470/2010 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița Catolică „Sf. Ioana Antida“ din Râmnicu Vâlcea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 23 iulie 2010, se face următoarea rectificare:– la art. 1, în loc de: „… str. Avram Iancu nr. 2,...“ se va citi: „… strada Matei Basarab nr. 4A,...“.
    -----