ORDIN nr. 5.567 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților care oferă activitate extrașcolară
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 8 noiembrie 2011
  În conformitate cu prevederile art. 81 și 100 din Legea educației naționale nr. 1/2011,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului,
  ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a unităților care oferă activitate extrașcolară, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  La data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, orice dispoziție contrară se abrogă.


  Articolul 3

  Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, Direcția generală învățământ în limbile minorităților, relația cu Parlamentul și partenerii sociali, Direcția generală management, resurse umane și rețea școlară, Direcția generală economic, finanțe, resurse umane, inspectoratele școlare județene și al municipiului București și conducerile unităților de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
  Daniel Petru Funeriu

  București, 7 octombrie 2011.
  Nr. 5.567

  Anexă

  REGULAMENT
  de organizare și funcționare a unităților care oferă activitate extrașcolară