HOTĂRÂRE nr. 446 din 12 august 1997
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 21 august 1997  În temeiul dispoziţiilor art. 68 din Legea locuinţei nr. 114/1996, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996 prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul lucrărilor publice
  şi amenajării teritoriului,
  Ioan Lucacel,
  secretar de stat
  Ministru delegat pe lângă
  primul-ministru pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului
  şi a Departamentului pentru
  Administraţie Publică Locală,
  Remus Opris
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Mircea Ciumara


  Anexă

  NORMA 12/08/1997