ORDIN nr. 658 din 15 mai 2013 (*actualizat*)
pentru aprobarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional
(actualizat până la data de 22 noiembrie 2013*)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • --------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 22 noiembrie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 1.214 din 22 octombrie 2013; ORDINUL nr. 1.330 din 6 noiembrie 2013.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  Văzând Referatul de aprobare al Serviciului de achiziţii publice nr. E.N. 4.926 din 14 mai 2013,
  având în vedere dispoziţiile art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice, centralizată,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Lista medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Pentru produsele şi serviciile prevăzute în lista menţionată la art. 1, unităţile sanitare publice pot achiziţiona cantităţile necesare pentru perioada care nu depăşeşte primul semestru al anului 2013.


  Articolul 3

  Direcţiile din cadrul Ministerului Sănătăţii, precum şi unităţile sanitare implicate vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Gheorghe-Eugen Nicolăescu
  Bucureşti, 15 mai 2013.
  Nr. 658.


  Anexa
  LISTA
  medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor
  medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor,
  combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru
  care se organizează proceduri de achiziţie centralizate
  la nivel naţional

  Secţiunea I Dispozitive medicale

  ┌───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ │Echipamente de diagnostic sau tratament prin radiaţii ionizante, medicină │
  │ │ nucleară, rezonanţă magnetică şi ultrasunete │
  ├───┼───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┤
  │ 1│ 1 │Aparate de radiologie fixă │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 2│ 2 │Aparate de radiologie mobilă │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 3│ 3 │Computer tomograf │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 4│ 4 │Angiograf │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 5│ 5 │Osteodensitometru │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 6│ 6 │Echipament de imagistică prin rezonanţă magnetică │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 7│ 7 │Simulator computer tomograf │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 8│ 8 │Simulator pentru radioterapie │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 9│ 9 │ Echipamente pentru medicină nucleară şi radioterapie │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 10│ 10│Masă de radiologie │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ │ │Echipamente pentru anestezie şi terapie intensivă │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 11│ 1 │Aparat de anestezie │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 12│ 2 │Aparat de ventilaţie │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 13│ 3 │Defibrilator │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 14│ 4 │Monitor pacient, module şi centrale de monitorizare │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 15│ 5 │Pat ATI │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 16│ 6 │Injectomate │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 17│ 7 │Pompe de administrat lichide │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ │ │Echipamente cardiovasculare │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ │ 1 │Stenturi şi accesorii │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 18│ │Ac puncţie Seldinger │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 19│ │Seturi introducătoare pentru abord femural │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 20│ │Seturi introducătoare pentru abord radial │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 21│ │Ghid scurt teflonat, 0,035", cu vârf în J │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 22│ │Ghid lung teflonat, 0,035", cu vârf în J │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 23│ │Ghid teflonat 0,035", extradur, cu vârf în J │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 24│ │Ghid hidrofilic 0,035" │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 25│ │Catetere de diagnostic angiografic coronarian │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 26│ │Catetere de diagnostic specifice pentru abord radial │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 27│ │Cateter Swan-Ganz │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 28│ │Seturi diagnostic coronarografie abord femural │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 29│ │Seturi diagnostic coronarografie abord radial │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 30│ │Tub de legătură cu transductorul de presiune │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 31│ │Tub de legătură la seringa de angiografie │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 32│ │Tub de legătură scurt │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 33│ │Robinet cu 5 căi (maniford) │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 34│ │Robinet cu 3 căi │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 35│ │Pachet câmp steril specific pentru angiografie │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 36│ │Seringi de presiune pentru injectare manuală │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 37│ │Set accesorii PCI │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 38│ │Sondă ghid pentru PCI cu abord femural │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 39│ │Sondă ghid cu suport înalt │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 40│ │Sondă ghid specifică pentru PCI cu abord radial │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 41│ │Sondă ghid fără teacă (sheatless) │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 42│ │Ghid dirijabil pentru PCI 0,014" │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 43│ │Ghid dirijabil 0,014", hidrofil │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 44│ │Ghid dirijabil 0,014" cu suport sporit │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 45│ │Ghid dirijabil 0,014" pentru dezobstrucţii ocluzii cronice │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 46│ │Ghid dirijabil 0,014" cu vârf moale acoperit cu polimer pentru │ │
  │ │ │dezobstrucţii retrograde │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 47│ │Sonde de aspiraţie pentru trombi intracoronarieni │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 48│ │Microcateter (cateter de suport pentru dezobstrucţii coronariene) │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 49│ │Balon de angioplastie coronariană monorail │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 50│ │Balon coronarian cu profil mic pentru dezobstrucţii cronice │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 51│ │Balon coronarian necompliant │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 52│ │Balon coronarian coaxial │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 53│ │Balon coronarian pentru postdilatare cu diametre mari │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 54│ │Balon coronarian cu lame tăietoare (cutting baloon) │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 55│ │Balon impregnat cu substanţă activă │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 56│ │Sistem de închidere percutană a orificiului de puncţie femurală │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 57│ │Sistem de compresie după abord radial │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 58│ │Filtru de protecţie împotriva embolizării distale pentru │ │
  │ │ │dilatările de bypass │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 59│ │Pachet sistem de compresie mecanică femurală │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 60│ │Stent mecanic dedicat procedurilor de angioplastie primară │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 61│ │Stent metalic dedicat procedurilor de dilatare coronariană │ │
  │ │ │dificile, inclusiv în infarctul miocardic acut │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 62│ │Stent coronarian pentru leziuni de bifurcaţie │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 63│ │Stent-graft coronarian │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 64│ │Stent farmacologic activ cu polimer biodegradabil │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 65│ │Stent farmacologic activ cu polimer fix │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 66│ │Stent specific pentru dilatări artere renale şi artere coronariene│ │
  │ │ │cu diametru mare │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┤
  │ │ 2 │Dispozitive vasculare periferice şi aortice şi proteze cardiace │
  │ │ │valvulare │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┤
  │ │ │Valvă mecanică cu două hemidiscuri pentru poziţia aortică │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 67│ │1.1 Valvă mecanică cu două hemidiscuri cu poziţionare aortică, │ │
  │ │ │inel de sutură standard │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 68│ │1.2 Valvă mecanică cu două hemidiscuri cu poziţionare aortică, │ │
  │ │ │inel de sutură de dimensiune redusă │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 69│ │1.3 Valvă mecanică cu două hemidiscuri cu poziţionare aortică, │ │
  │ │ │total supraanulară │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 70│ │2.1 Valvă mecanică cu două hemidiscuri cu poziţionare mitrală │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 71│ │2.2 Valvă mecanică cu două hemidiscuri cu poziţionare mitrală, │ │
  │ │ │dimensiune unică adaptabilă pentru dimensiuni variabile pentru │ │
  │ │ │inel mitral │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ │ │Valve biologice din pericard bovin │ │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 72│ │3.1 Valve biologice din pericard bovin │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ │ │Conducte cu valvă mecanică cu două hemidiscuri pentru poziţia │ │
  │ │ │aortică │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 73│ │4.1. Conducte cu valvă mecanică cu două hemidiscuri pentru poziţia│ │
  │ │ │aortică, cu proteză liniară │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 74│ │4.2. Conducte cu valvă mecanică cu două hemidiscuri pentru poziţia│ │
  │ │ │aortică, cu proteză cu sinusuri valsalva │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ │ │Valve aortice transcateter │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 75│ │5.1 Valvă aortică transcateter abord transfemural │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 76│ │5.2 Valvă aortică transcateter abord transapical │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ │ │Inele de anuloplastie valvă mitrală şi tricuspidă │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 77│ │6.1 Inel anuloplastie semiflexibil pentru valvă mitrală │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 78│ │6.2 Inel anuloplastie semirigid pentru valvă mitrală │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 79│ │6.3 Inel anuloplastie semirigid pentru valvă tricuspidă │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 80│ │6.4 Inel anuloplastie insuficienţă mitrală tip III b │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 81│ │6.5 Inel anuloplastie cardiomiopatie dilatativă │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ │ │Stentgrafturi aortice pentru disecţii şi anevrisme │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 82│ │7.1 Stentgraft toracic hibrid │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 83│ │7.2 Stent toracic autoexpandabil │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 84│ │7.3 Stentgraft toracic autoexpandabil │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 85│ │7.4 Stentgraft abdominal bifurcat autoexpandabil │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ │ │Proteze vasculare ţesute │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 86│ │8.1 Proteză vasculară pentru aorta toracică.12.34/30 │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 87│ │8.2 Proteză vasculară bifurcată colagenată │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 88│ │8.3 Proteză liniară colagenată Ø'4f 8 mm │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 89│ │8.4 Proteză vasculară bifurcată colagenată impregnată cu argint │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 90│ │8.5 Proteză vasculară liniară colagenată impregnată cu │ │
  │ │ │argint 8 mm/70 cm │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ │ │Proteze vasculare din PTFE │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 91│ │9.1 Proteză vasculară liniară PTFE, dreapta │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 92│ │9.2 Proteză vasculară conică PTFE, dreapta, cu spirală normală │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 93│ │9.3 Proteză vasculară conică PTFE, dreapta, cu spirală normală │ │
  │ │ │pentru fistulă │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 94│ │9.4 Proteză vasculară liniară PTFE, perete spirală │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ │ │10.1. Valve biologice din cuspe aortice porcine cu stent │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ │ │11.1. Stentgraft toracic │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ │ │12.1. Stentgraft abdominal bifurcat │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ │ 3 │Stimulatoare implantabile şi accesorii │ │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 95│ │Stimulatoare cardiace unicamerale (tipul A - bazal, tipul B - │ │
  │ │ │avansat, tipul C - compatibil RMN) │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 96│ │Stimulatoare cardiace bicamerale (tipul A - bazal, tipul B - │ │
  │ │ │avansat, tipul C - compatibil RMN) │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 97│ │Stimulatoare cardiace tricamerale (tipul A - bazal, tipul B - │ │
  │ │ │avansat, tipul C - compatibil RMN) │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 98│ │Defibrilatoare cardiace unicamerale (tipul A - bazal, tipul B - │ │
  │ │ │avansat, tipul C - compatibil RMN) │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 99│ │Defibrilatoare cardiace bicamerale (tipul A - bazal, tipul B - │ │
  │ │ │avansat, tipul C - compatibil RMN) │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │100│ │Defibrilatoare cardiace tricamerale (tipul A - bazal, tipul B - │ │
  │ │ │avansat, tipul C - compatibil RMN) │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │101│ │Stimulatoare cardiace de uz pediatric │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │102│ │Sonde de stimulare cardiacă endocardică (tipul A - bazal, │ │
  │ │ │tipul B - avansat, tipul C - compatibil RMN) │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │103│ │Sonde de stimulare a ventriculului stâng via sinus coronar │ │
  │ │ │(tipul A - bazal, tipul B - avansat, tipul C - compatibil RMN) │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │104│ │Sonde de stimulare cardiacă epicardică │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │105│ │Sonde implantabile de defibrilare (tipul A - bazal şi tipul B - │ │
  │ │ │compatibil RMN) │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │106│ │Kit introducător de sinus coronar şi Kit introducător peel-away │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ │ │Echipamente pentru endoscopie │ │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │107│ │Sistem complet pentru endoscopie │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │108│ │Trusă pentru videoendoscopie digestivă │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ │ │Echipamente de explorare complexă cu ultrasunete │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │109│ │Ecograf │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │110│ │Ecograf doppler │ + │
  ├───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │110^1 │Sisteme de neuronavigaţie ultrasonografică │ + │
  ├───┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │111│ │Sistem integrat de neuronavigaţie ultrasonografică │ + │
  ├───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │111^1 │Echipamente pentru diagnostic │ + │
  ├───┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │112│ │Electrocardiograf │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │113│ │Electroencefalograf │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ │ │Echipamente pentru neonatologie │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │114│ │Incubator nou-născuţi │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │115│ │Masă radiantă pentru resuscitare │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ │ │Echipamente pentru urologie │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │116│ │Litotriptor extracorporeal │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ │ │Echipamente pentru transport intraspitalicesc şi de utilizare │ │
  │ │ │în UPU/CPU │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │117│ │Pat pentru transfer şi resuscitare │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │118│ │Targă pentru transport pacienţi │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │119│ │Cărucior pentru transport pacienţi │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ │ │Dispozitive medicale de diagnostic │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │120│ │Teste pentru diagnosticul infecţiei HIV/SIDA │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │121│ │Teste pentru monitorizarea şi tratamentul infecţiei HIV/SIDA │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ │ │Echipamente de protecţie │ + │
  ├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │122│ │Echipamente de protecţie pentru echipajele de intervenţie │ │
  │ │ │prespitalicească │ + │
  └───┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┘

  Legendă:
  + Produse şi servicii asigurate de Ministerul Sănătăţii prin achiziţii centralizate cel târziu începând cu trimestrul IV al anului 2013
  ----------
  Secţiunea I "Dispozitive medicale" a fost modificată şi completată de punctele 1, 2 şi 3 ale art. I din ORDINUL nr. 1.330 din 6 noiembrie 2013, publicat MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 22 noiembrie 2013.


  Secţiunea a II-a Servicii, combustibili şi lubrifianţi

  ┌───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┐
  │ 1│Servicii de asigurare auto tip CASCO │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 2│Servicii de întreţinere aparatură medicală pentru ambulanţe, UPU, │ │
  │ │terapie intensivă │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 3│Servicii de întreţinere aparatură imagistică │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 4│Servicii de reparaţii, întreţinere şi furnizare anvelope pentru │ │
  │ │ambulanţe │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 5│Combustibil auto │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 6│Lubrifianţi pentru parcul auto │ + │
  └───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┘

  Legendă:
  + Produse şi servicii asigurate de Ministerul Sănătăţii prin achiziţii centralizate cel târziu începând cu trimestrul IV al anului 2013


  Secţiunea a III-a Materiale sanitare

  ┌───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┐
  │ A │Truse pentru traheostomie │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 1│Truse pentru traheostomie percutană cu forceps │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 2│Truse pentru traheostomie percutană cu forceps │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 3│Truse pentru traheostomie percutană cu forceps │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 4│Truse pentru traheostomie percutană fără forceps │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 5│Truse pentru traheostomie percutană fără forceps │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 6│Truse pentru traheostomie percutană fără forceps │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 7│Truse pentru minitraheostomie Seldinger │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 8│Canule de traheostomie nr. 6 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 9│Canule de traheostomie nr. 7 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 10│Canule de traheostomie nr. 8 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 11│Canule de traheostomie nr. 9 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 12│Canule de traheostomie nr. 10 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ B │Dispozitive de intubaţie │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 1│Sonde de intubaţie orotraheală fără balonaş 2,0 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 2│Sonde de intubaţie orotraheală fără balonaş 2,5 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 3│Sonde de intubaţie orotraheală fără balonaş 3,0 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 4│Sonde de intubaţie orotraheală fără balonaş 3,5 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 5│Sonde de intubaţie orotraheală fără balonaş 4,0 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 6│Sonde de intubaţie orotraheală fără balonaş 4,5 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 7│Sonde de intubaţie orotraheală fără balonaş 5,0 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 8│Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 3,5 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 9│Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 4,0 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 10│Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 4,5 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 11│Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 5,0 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 12│Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 5,5 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 13│Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 6,0 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 14│Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 6,5 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 15│Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 7,0 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 16│Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 7,5 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 17│Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 8,0 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 18│Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 8,5 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 19│Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 9,0 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 20│Sonde de intubaţie orotraheală cu balonaş 10 mm │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 21│Sonde de intubaţie orotraheală pentru reducerea microaspiraţiilor 7 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 22│Sonde de intubaţie orotraheală pentru reducerea microaspiraţiilor 7,5 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 23│Sonde de intubaţie orotraheală pentru reducerea microaspiraţiilor 8 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 24│Sonde de intubaţie orotraheală pentru reducerea microaspiraţiilor 8,5 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 25│Sonde de intubaţie orotraheală pentru reducerea microaspiraţiilor 9 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 26│Sonde de intubaţie orotraheală pentru reducerea microaspiraţiilor 10 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 27│Sonde de intubaţie orotraheală cu sistem de aspiraţie subglotică 7 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 28│Sonde de intubaţie orotraheală cu sistem de aspiraţie subglotică 7,5 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 29│Sonde de intubaţie orotraheală cu sistem de aspiraţie subglotică 8 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 30│Sonde de intubaţie orotraheală cu sistem de aspiraţie subglotică 8,5 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 31│Sonde de intubaţie orotraheală cu sistem de aspiraţie subglotică 9 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 32│Sonde de intubaţie orotraheală cu sistem de aspiraţie subglotică 10 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 33│Trusă de intubaţie selectivă endobronşică pentru partea stângă, │ │
  │ │mărime 28 FR │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 34│Trusă de intubaţie selectivă endobronşică pentru partea stângă, │ │
  │ │ mărime 32 FR │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 35│Trusă de intubaţie selectivă endobronşică pentru partea stângă, │ │
  │ │mărime 35 FR │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 36│Trusă de intubaţie selectivă endobronşică pentru partea stângă, │ │
  │ │mărime 37 FR │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 37│Trusă de intubaţie selectivă endobronşică pentru partea stângă, │ │
  │ │mărime 39 FR │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 38│Trusă de intubaţie selectivă endobronşică pentru partea stângă, │ │
  │ │mărime 41 FR │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 39│Trusă de intubaţie selectivă endobronşică pentru partea dreaptă, │ │
  │ │mărimea 35 FR │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 40│Trusă de intubaţie selectivă endobronşică pentru partea dreaptă, │ │
  │ │mărimea 37 FR │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 41│Trusă de intubaţie selectivă endobronşică pentru partea dreaptă, │ │
  │ │mărimea 39 FR │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 42│Trusă de intubaţie selectivă endobronşică pentru partea dreaptă, │ │
  │ │mărimea 41 FR │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 43│Fixator sondă de intubaţie orotraheală pentru condiţii dificile şi │ │
  │ │transport pentru copii │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 44│Fixator sondă de intubaţie orotraheală pentru condiţii dificile şi │ │
  │ │transport pentru adulţi │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 45│Fixator sondă de intubaţie orotraheală pentru adulţi │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 46│Fixator sondă de intubaţie orotraheală pentru copil/nou-născut │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 47│Racord flexibil la sonda de intubaţie orotraheală (adult, copil) │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 48│Filtre antibacteriene şi virale pentru adult │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 49│Filtre antibacteriene şi virale pentru copil │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 50│Filtre antibacteriene şi virale pentru nou-născut │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 51│Filtre antibacteriene şi virale cu umidificare pentru adult │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 52│Filtre antibacteriene şi virale cu umidificare pentru copil │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 53│Filtre antibacteriene şi virale cu umidificare pentru nou-născut │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 54│Mandrene pentru sonde de intubaţie cu dimensiuni între 2,5 şi 4,5 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 55│Mandrene pentru sonde de intubaţie mai mari de 5,0 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ C │Dispozitive alternative intubaţiei │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 1│Trusă de intubaţie traheo/esofagiană cu dublu lumen, dimensiunea 37 FR│ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 2│Trusă de intubaţie traheo/esofagiană cu dublu lumen, dimensiunea 41 FR│ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 3│Mască laringiană nr. 1 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 4│Mască laringiană nr. 1,5 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 5│Mască laringiană nr. 2 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 6│Mască laringiană nr. 2,5 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 7│Mască laringiană nr. 3 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 8│Mască laringiană nr. 4 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 9│Mască laringiană nr. 5 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 10│Mască laringiană nr. 6 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 11│Bujie cu canal oxigenare/introductor │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 12│Bujie cu canal oxigenare/exchanger, dimensiunea 11 CH │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 13│Bujie cu canal oxigenare/exchanger, dimensiunea 14 Ch │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 14│Bujie cu canal oxigenare/exchanger, dimensiunea 19 CH │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ D │Măşti oxigen │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 1│Măşti oxigen simple pentru adult │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 2│Măşti oxigen simple pentru copil │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 3│Măşti oxigen cu rezervor pentru adult │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 4│Măşti oxigen cu rezervor pentru copil │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 5│Măşti oxigen cu nebulizator pentru adult │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 6│Măşti oxigen cu nebulizator pentru copil │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 7│Mască de oxigen tip Venturi │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 8│Mască de ventilaţie noninvazivă nr. 1 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 9│Mască de ventilaţie noninvazivă nr. 2 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 10│Mască de ventilaţie noninvazivă nr. 3 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 11│Mască de ventilaţie noninvazivă nr. 4 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 12│Mască de ventilaţie noninvazivă nr. 5 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 13│Mască de ventilaţie noninvazivă nr. 6 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ E │Pipe Guedel │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 1│Pipe Guedel nr. 000 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 2│Pipe Guedel nr. 00 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 3│Pipe Guedel nr. 0 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 4│Pipe Guedel nr. 1 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 5│Pipe Guedel nr. 2 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 6│Pipe Guedel nr. 3 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 7│Pipe Guedel nr. 4 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 8│Pipe Guedel nr. 5 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 9│Pipe Guedel nr. 6 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ F │Sonde de aspiraţie traheală │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 1│Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 4 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 2│Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 5 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 3│Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 6 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 4│Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 7 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 5│Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 8 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 6│Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 9 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 7│Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 10 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 8│Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 12 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 9│Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 14 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 10│Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 16 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 11│Sonde de aspiraţie traheală flexibilă, dimensiunea CH 18 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 12│Sonde de aspiraţie rigidă tip Yankaeur │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ G │Canule nazale pentru administrarea oxigenului │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 1│Canule nazale pentru administrarea oxigenului pentru adult │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 2│Canule nazale pentru administrarea oxigenului pentru copil │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ H │Set balon ventilaţie (resuscitator) │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 1│Set balon ventilaţie (resuscitator) pentru adult, 1500 ml + mască │ │
  │ │pentru adult │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 2│Set balon ventilaţie (resuscitator) pentru copil, 500-700 ml + mască │ │
  │ │pentru copil │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 3│Set balon ventilaţie (resuscitator) pentru nou-născut + mască pentru │ │
  │ │nou-născut │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ I │Dispozitive de drenaj toracic │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 1│Truse de drenaj toracic cu valve Heimlich, dimensiunea 8 FR │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 2│Truse de drenaj toracic cu valve Heimlich, dimensiunea 14 FR │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 3│Truse de drenaj toracic cu valve Heimlich, dimensiunea 20 FR │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 4│Truse de drenaj toracic cu valve Heimlich, dimensiunea 24 FR │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 5│Truse de drenaj toracic cu valve Heimlich, dimensiunea 28 FR │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 6│Truse de drenaj toracic cu valve Heimlich, dimensiunea 32 FR │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 7│Tuburi de drenaj toracic, dimensiuni: 20 FR │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 8│Tuburi de drenaj toracic, dimensiuni: 24 FR │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 9│Tuburi de drenaj toracic, dimensiuni: 28 FR │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 10│Tuburi de drenaj toracic, dimensiuni: 32 FR │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 11│Tuburi de drenaj toracic, dimensiuni: 36 FR │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 12│Tuburi de drenaj toracic, dimensiuni: 40 FR │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 13│Dispozitiv de colectare drenaj toracic tricameral │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ J │Dispozitive de monitorizare EKG │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 1│Electrozi EKG UF pentru monitorizare de scurtă durată pentru adult │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 2│Electrozi EKG UF pentru monitorizare de scurtă durată pentru copil │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 3│Electrozi EKG UF pentru monitorizare de lungă durată pentru adult │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 4│Electrozi EKG UF pentru monitorizare de lungă durată pentru copil │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 5│Gel EKG │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 6│Gel defibrilare │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 7│Set de drenaj suprapubian │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ K │Sonde Blackemore │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 1│Sondă Blackemore de scurtă durată, mărimea 14 CH │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 2│Sondă Blackemore de scurtă durată, mărimea 16 CH │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 3│Sondă Blackemore de scurtă durată, mărimea 18 CH │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 4│Sondă Blackemore de scurtă durată, mărimea 21 CH │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 5│Sondă Blackemore de lungă durată din poliuretan, dimensiuni: 26 CH │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 6│Sondă Blackemore de lungă durată din poliuretan, dimensiuni: 28 CH │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ L │Materiale folosite în traume │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 1│Guler cervical reglabil adult │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 2│Guler cervical reglabil pediatric │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 3│Comprese nesterile 10/10 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 4│Comprese sterile 5/5 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 5│Comprese sterile 10/10 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 6│Comprese sterile 10/20 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 7│Comprese sterile 20/40 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 8│Feşi 10/10 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 9│Feşi 10/15 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 10│Feşi 10/20 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 11│Pansament tubular elastic pentru cap │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 12│Faşă elastică 10 cm/5 m │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 13│Faşă elastică 20 cm/5 m │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 14│Vată 100 g │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 15│Vată 200 g │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 16│Comprese pentru arsuri 10/10 cm │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 17│Comprese pentru arsuri 20/40 cm │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 18│Comprese pentru arsuri 20/60 cm │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 19│Comprese pentru arsuri, zona feţei │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 20│Folie izolantă │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 21│Pătură pentru arşi │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 22│Lame de bisturiu cu mâner nr. 10 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 23│Lame de bisturiu cu mâner nr. 20 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 24│Lame de bisturiu cu mâner nr. 22 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 25│Lame de bisturiu cu mâner nr. 24 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 26│Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 0 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 27│Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 1 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 28│Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 2 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 29│Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 3 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 30│Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 4 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 31│Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 5 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 32│Fire de sutură neresorbabile cu ac triunghiular 6 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 33│Fire de sutură resorbabile cu ac triunghiular 0 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 34│Fire de sutură resorbabile cu ac triunghiular 1,0 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 35│Fire de sutură resorbabile cu ac triunghiular 2,0 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 36│Fire de sutură resorbabile cu ac triunghiular 3,0 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 37│Fire de sutură resorbabile cu ac triunghiular 4,0 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 38│Fire de sutură resorbabile cu ac triunghiular 5,0 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 39│Bandă adezivă pentru sutură cutanată sterilă, dimensiuni 3 mm/75 mm │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 40│Bandă adezivă pentru sutură cutanată sterilă, dimensiuni 6 mm/100 mm │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 41│Bandă adezivă pentru sutură cutanată sterilă, dimensiuni 12 mm/100 mm │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 42│Feşi gipsate 10/3 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 43│Feşi gipsate 15/3 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 44│Feşi gipsate 20/3 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 45│Vată sub gips 10/3 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 46│Vată sub gips 20/3 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 47│Tampoane absorbante 2 x 2 x 2 cm │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ M │Sistemul circulator │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 1│Ace de unică folosinţă, G18 x 11/2, 1,10 x 40 mm (roz) │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 2│Ace de unică folosinţă, G19 x 11/2, 1,10 x 40 mm (galben) │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 3│Ace de unică folosinţă, G21 x 11/2, 0,80 x 40 mm (verde) │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 4│Ace de unică folosinţă, G22 x 11/4, 0,70 x 30 mm (fumuriu) │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 5│Ace de unică folosinţă, G22 x 11/2 (negru) │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 6│Ace de unică folosinţă, G23 x 11/4, 0,60 x 30 mm (albastru) │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 7│Ace de unică folosinţă, G25 x 5/8 (intradermic - portocaliu) │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 8│Ace de unică folosinţă, G27 x 4/5, injecţii subcutanate │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 9│Adaptor cateter venos 20G, adaptare Luer pentru recoltare pe branulă │ │
  │ │în vacutainer │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 10│Ace pentru recoltare în sistem vacuum G21 x 1/2 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 11│Holder │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 12│Cateter de puncţie venoasă periferică nr. 14 (portocaliu) │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 13│Cateter de puncţie venoasă periferică nr. 16 (gri) │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 14│Cateter de puncţie venoasă periferică nr 18 (verde) │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 15│Cateter de puncţie venoasă periferică nr. 20 (roz) │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 16│Cateter de puncţie venoasă periferică nr. 22 (albastru) │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 17│Cateter de puncţie venoasă periferică nr. 24 (galben) │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 18│Cateter de puncţie venoasă periferică nr. 26 (mov) │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 19│Mini Spike Plus │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 20│Cateter ombilical, mărimea 3 FR │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 21│Cateter ombilical, mărimea 5 FR │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 22│Cateter ombilical, mărimea 8 FR │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 23│Cateter ombilical, mărimea 10 FR │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 24│Cateter ombilical, mărimea 12 FR │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 25│Cateter ombilical, mărimea 14 FR │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 26│Trusă de perfuzie │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 27│Trusă de transfuzie │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 28│Trusă de perfuzie cu micropicurător │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 29│Prelungitor injectomat │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 30│Robineţi 3 căi │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 31│Seringă pentru insulină │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 32│Seringă heparinizată 2 ml │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 33│Seringă de 2 ml (sau 2,5 ml) cu ac │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 34│Seringă de 5 ml cu ac │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 35│Seringă de 10 ml cu ac │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 36│Seringă de 20 ml cu ac │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 37│Seringă de 50 ml (sau 50 +10 ml) cu ac │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 38│Seringi tip Guyon (100 ml) │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 39│Set cateter venos central pentru adult │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 40│Set cateter venos central pentru copil │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 41│Pâlnii otice (pentru otoscop) cu orificiu de 2,5 mm │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 42│Pâlnii otice (pentru otoscop) cu orificiu de 3,5 mm │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 43│Pâlnii otice (pentru otoscop) cu orificiu de 4 mm │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 44│Teacă de protecţie senzor termometru bucal │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 45│Capişon termometru auricular │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ N │Sondaje │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 1│Pahar recoltor pentru urină │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 2│Sonde vezicale neonatologie, CH 6 cu mandren │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 3│Sonde vezicale neonatologie, CH 8 cu mandren │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 4│Sonde vezicale, dimensiunea CH 12 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 5│Sonde vezicale, dimensiunea CH 14 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 6│Sonde vezicale, dimensiunea CH 16 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 7│Sonde vezicale, dimensiunea CH 18 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 8│Sonde vezicale, dimensiunea CH 20 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 9│Sonde vezicale, dimensiunea CH 22 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 10│Sonde vezicale, dimensiunea CH 24 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 11│Sonde Nelaton CH 8 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 12│Sonde Nelaton CH 10 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 13│Sonde Nelaton CH 12 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 14│Sonde Nelaton CH 14 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 15│Sonde Nelaton CH 16 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 16│Sonde Nelaton CH 18 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 17│Sonde Tiemann CH 10 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 18│Sonde Tiemann CH 12 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 19│Sonde Tiemann CH 14 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 20│Sonde Tiemann CH 16 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 21│Sonde Tiemann CH 18 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 22│Pungi colectoare de urină pentru nou-născuţi │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 23│Pungi colectoare de urină │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 24│Sonde nazogastrice, dimensiunea 6 CH │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 25│Sonde nazogastrice, dimensiunea 8 CH │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 26│Sonde nazogastrice, dimensiunea 12 CH │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 27│Sonde nazogastrice, dimensiunea 14 CH │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 28│Sonde nazogastrice, dimensiunea 16 CH │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 29│Sonde nazogastrice, dimensiunea 18 CH │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 30│Sonde nazogastrice, dimensiunea 20 CH │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 31│Sonde nazogastrice, dimensiunea 22 CH │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 32│Sonde nazogastrice, dimensiunea 24 CH │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 33│Sonde nazogastrice dublu lumen 10 FR │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 34│Sonde nazogastrice dublu lumen 12 FR │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 35│Sonde nazogastrice dublu lumen 14 FR │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 36│Sonde nazogastrice dublu lumen 16 FR │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 37│Sonde nazogastrice dublu lumen 18 FR │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 38│Sonde Faucher 12 CH │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 39│Sonde Faucher 16 CH │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 40│Sonde Faucher 24 CH │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 41│Sonde Faucher 30 CH │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 42│Sonde alimentaţie, dimensiunea 4 CH │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 43│Sonde alimentaţie, dimensiunea 6 CH │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 44│Sonde alimentaţie, dimensiunea 10 CH │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 45│Sonde alimentaţie, dimensiunea 12 CH │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 46│Pungă colectoare de vărsătură │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 47│Prezervative urinare M │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 48│Prezervative urinare L │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 49│Prezervative urinare XL │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 50│Gel lubrifiant steril │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 51│Trusă pentru sondaj vezical │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ O │Altele │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 1│Cearşaf de unică folosinţă │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 2│Chilot absorbant de unică folosinţă pentru adult │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 3│Chilot absorbant de unică folosinţă pentru copil nr. 4 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 4│Pijama de unică folosinţă - o singură piesă, cu închidere la spate, │ │
  │ │de tip halat; mărimea S, M, L, XL, XXL │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 5│Pijama de unică folosinţă - o singură piesă, cu închidere la spate, │ │
  │ │de tip halat; mărimea M │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 6│Pijama de unică folosinţă - o singură piesă, cu închidere la spate, │ │
  │ │de tip halat; mărimea L │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 7│Pijama de unică folosinţă - o singură piesă, cu închidere la spate, │ │
  │ │de tip halat; mărimea XL │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 8│Pijama de unică folosinţă - o singură piesă, cu închidere la spate, │ │
  │ │de tip halat; mărimea XXL │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 9│Halat de unică folosinţă, dimensiunea L │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 10│Halat de unică folosinţă, dimensiunea M │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 11│Halat de unică folosinţă, dimensiunea S │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 12│Pijama de unică folosinţă din două piese, bluză şi pantaloni, │ │
  │ │mărimea S │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 13│Pijama de unică folosinţă din două piese, bluză şi pantaloni, │ │
  │ │mărimea M │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 14│Pijama de unică folosinţă din două piese, bluză şi pantaloni, │ │
  │ │mărimea L │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 15│Pijama de unică folosinţă din două piese, bluză şi pantaloni, │ │
  │ │mărimea XL │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 16│Pijama de unică folosinţă din două piese, bluză şi pantaloni, │ │
  │ │mărimea XXL │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 17│Mască chirurgicală, nesterilă │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 18│Mască chirurgicală, sterilă │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 19│Bonete de unică folosinţă │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 20│Mănuşi de examinare S │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 21│Mănuşi de examinare M │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 22│Mănuşi de examinare L │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 23│Mănuşi de examinare XL │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 24│Mănuşi sterile (perechi) nr. 6 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 25│Mănuşi sterile (perechi) nr. 6,5 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 26│Mănuşi sterile (perechi) nr. 7 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 27│Mănuşi sterile (perechi) nr. 7,5 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 28│Mănuşi sterile (perechi) nr. 8 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 29│Mănuşi sterile (perechi) nr. 8,5 │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 30│Tăviţă renală de unică folosinţă │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 31│Urinar de unică folosinţă - femei │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 32│Urinar de unică folosinţă - bărbaţi │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 33│Bazinet de unică folosinţă capacitate 1 l │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 34│Bazinet de unică folosinţă capacitate 3 l │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 35│Capac bazinet de unică folosinţă 1 l │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 36│Capac bazinet de unică folosinţă 3 l │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 37│Suport bazinet de unică folosinţă │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 38│Spatulă linguală de unică folosinţă │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 39│Saci menajeri mici │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 40│Saci menajeri mari │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 41│Saci pentru deşeuri periculoase │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 42│Saci pentru decedaţi │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 43│Saci pentru europubele │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 44│Cutii pentru incinerare 5 l │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 45│Cutii pentru incinerare 10 l │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 46│Cutii pentru incinerare 20 l │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 47│Recipient PVC obiecte înţepătoare-tăietoare tip auto │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 48│Recipient PVC obiecte înţepătoare-tăietoare │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 49│Burete pentru igienizarea pacientului │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 50│Test rapid de sarcină │ + │
  ├───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┤
  │ 51│Test rapid glicemie │ + │
  └───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┘

  Legendă:
  + Produse şi servicii asigurate de Ministerul Sănătăţii prin achiziţii centralizate cel târziu începând cu trimestrul IV al anului 2013.


  Secţiunea a IV-a Medicamente

  *Font 9*
  ┌────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────┬───────────────┬──────┐
  │ îi - 1│Acenocumarolum │compr. │2 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 1│Acetylcysteinum │sol.inj./inhal.nebuliz./│ │ │ │
  │ │ │instilaţie endotraheobron. │300 mg/3 ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 2│Acetylcysteinum │sol. inj. │300 mg/3 ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 3│Acetylcysteinum │sol. perf. │200 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ îi - 2│Acidum acetylsalicylicum │compr. │100 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ îi - 3│Acidum acetylsalicylicum │compr. │500 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ îi - 4│Acidum acetylsalicylicum │compr. gastrorez. │100 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ îi - 6│Acidum ascorbicum │sol inj. │750 mg/5 ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 4│Acidum gadobenicum │sol. inj. │0,5 M │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ îi - 7│Acidum gadopenteticum │sol. inj. │469,01 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ îi - 9│Acidum gadopenteticum │sol. inj. │500 micromol/ml│ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 5│Acidum tiocticum │ │ │ │
  │ │(alfa-lipoicum) │conc. pt. sol. perf. │30 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 6│Acidum tiocticum │ │ │ │
  │ │(alfa-lipoicum) │sol. inj. │25 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 7│Acidum tiocticum │ │ │ │
  │ │(alfa-lipoicum) │sol. perf. │600 mg/50 ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ îi - 10│Acidum valproicum + săruri│caps. elib. prel. │150 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ îi - 11│Acidum valproicum + săruri│caps. elib. prel. │300 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ îi - 12│Acidum valproicum + săruri│caps. moi gastrorez. │150 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ îi - 13│Acidum valproicum + săruri│caps. moi gastrorez. │300 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ îi - 14│Acidum valproicum + săruri│caps. moi gastrorez. │500 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ îi - 16│Acidum valproicum + săruri│compr. elib. prel. │300 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ îi - 17│Acidum valproicum + săruri│compr. elib. prel. │500 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ îi - 18│Acidum valproicum + săruri│compr. film. elib. modif. │300 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ îi - 19│Acidum valproicum + săruri│compr. film. elib. modif. │500 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ îi - 20│Acidum valproicum + săruri│compr. film. gastrorez. │150 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ îi - 21│Acidum valproicum + săruri│compr. film. gastrorez. │300 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ îi - 22│Acidum valproicum + săruri│compr. film. gastrorez. │600 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ îi - 15│Acidum valproicum + săruri│compr. gastrorez. │200 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ îi - 23│Acidum valproicum + săruri│minicompr. elib. prel. │1000 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ îi - 24│Acidum valproicum + săruri│minicompr. elib. prel. │500 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 8│Alanil-glutamină │conc. pt. sol. perf. │200 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ îi - 26│Albuminum humanum │sol. perf. │200 g/l │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ îi - 28│Albuminum humanum │sol. perf. │250 g/l │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ îi - 29│Albuminum humanum │sol. perf. │40 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ îi - 30│Albuminum humanum │sol. perf. │50 g/l │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ îi - 32│Alprazolamum │compr. │0,25 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ îi - 33│Alprazolamum │compr. elib. prel. │0,5 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ îi - 34│Alprostadilum │conc. pt. sol. perf. │20 æg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ îi - 35│Alprostadilum │conc. pt. sol. perf. │500 æg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ îi - 36│Alprostadilum │liof. pt. sol. perf. │20 æg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 9│Alteplasum │pulb. + solv. pt. sol. inj. │50 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 10│Amikacinum │sol. inj. │100 mg/2 ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 11│Amikacinum │sol. inj. │500 mg/2 ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 12│Aminoacizi 5% şi glucoză │ │ │ │
  │ │12% │sol. perf. │5%/12% │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 13│Aminoacizi de uz hepatic │ │ │ │
  │ │8% │sol. perf. │8% │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ îi - 37│Aminophyllinum │caps. │100 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ îi - 38│Aminophyllinum │compr. │100 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 14│Aminophyllinum │sol. inj. │24 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 15│Amiodaronum │conc. pt. sol. perf. │50 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ îi - 39│Amlodipinum │caps. │5 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ îi - 40│Amlodipinum │compr. │5 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 16│Amoxicillinum + acidum │ │ │ │
  │ │clavulanicum │pulb. pt. sol. inj./perf. │1,2 g │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 17│Amoxicillinum + acidum │ │ │ │
  │ │clavulanicum │pulb. pt. sol. perf. │2000 mg+200 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 19│Ampicillinum + sulbactam │pulb. pt. sol. inj./perf. │1000 mg/500 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 18│Ampicillinum + sulbactam │pulb. pt. sol. inj. i.m./i.v. │1g + 500 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 20│Anidulafunginum │pulb. + solv. pt. conc. pt. │ │ │
  │ │ │sol. perf. │100 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 21│Anidulafunginum │pulb. pt. conc. pt. sol. perf. │100 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 22│Antitrombină III │pulb. + solv. pt. sol. perf. │50 UI/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 23│Argininum │sol. orală │1g/5 ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ îi - 41│Atorvastatinum │compr. film. │40 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ îi - 42│Atorvastatinum │compr. film. │80 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ îi - 43│Atorvastatinum │compr. mast. │40 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 26│Atosibanum │conc. pt. sol. inj. │7,5 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 27│Atosibanum │sol inj. │7,5 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 28│Atracurium │sol. inj. │25 mg/2,5 ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 29│Atracurium │sol. inj. │50 mg/5 ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 30│Atropinum │sol. inj. │1 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 31│Aztreonam │pulb.+ solv.pt. sol. de inhalat│ │ │
  │ │ │prin nebulizator │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 32│Beclometasonum │sol. inhalat presurizata │250 æg/doză │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ îi - 44│Bisoprololum │compr. │10 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ îi - 45│Bisoprololum │compr. film. │10 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 33│Bivalirudinum │pulb. pt. conc. pt. sol. inj./ │ │ │
  │ │ │perf. │250 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ îi - 46│Bromazepamum │compr. │3 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 35│Bromocriptinum │draj. │2,5 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ îi - 47│Bupivacainum │sol. inj. │0,25% │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ îi - 48│Bupivacainum │sol. inj. │0,5% │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ îi - 49│Bupivacainum │sol. inj. │2,5 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ îi - 50│Bupivacainum │sol. inj. │5 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ îi - 51│Butylscopolammonii │ │ │ │
  │ │bromidum │compr. │10 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ îi - 52│Butylscopolammonii │ │ │ │
  │ │bromidum │draj. │10 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ îi - 53│Butylscopolammonii │ │ │ │
  │ │bromidum │sol. inj. │10 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ îi - 54│Butylscopolammonii │ │ │ │
  │ │bromidum │sol. inj. │20 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 37│Cafeinum citrat │sol. perf./sol. orală │20 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ îi - 56│Calcii gluconas │sol. inj. │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ îi - 55│Calcii gluconas │sol. inj. │94 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ îi - 57│Captoprilum │compr. │25 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ îi - 58│Captoprilum │compr. │50 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ îi - 59│Carbamazepinum │compr. │200 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ îi - 60│Carbamazepinum │compr. film. elib. prel. │200 mg │ + │
  │ │ │ │ │ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 38 │Carbazochromi salicylas │sol. inj. │0,3 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ îi - 61│Carvedilolum │compr. │12,5 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ îi - 62│Carvedilolum │compr. │6,25 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ îi - 63│Carvedilolum │compr. film. │12,5 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ îi - 64│Carvedilolum │compr. film. │6,25 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 39│Caspofunginum │pulb. pt. conc. pt. sol. perf. │50 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 40│Caspofunginum │pulb. pt. conc. pt. sol. perf. │70 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 41│Cefepimum │pulb. pt. sol. inj. sau perf. │1 g │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ îi - 68│Cefoperazonum │pulb. pt. sol. inj./perf. i.m./│ │ │
  │ │ │i.v. │1 g │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ îi - 67│Cefoperazonum │pulb. pt. sol. inj./perf. i.m./│ │ │
  │ │ │i.v. │2 g │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ îi - 65│Cefoperazonum │pulb. pt. sol. inj. │1 g │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ II - 66│Cefoperazonum │pulb. pt. sol. inj. │2 g │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 42│Cefpiromum │pulb. pt. sol. inj./perf. │2 g │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 43│Ceftarolinum fosmil │pulb. pt. conc. pt. sol. perf. │600 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 44│Ceftazidimum │pulb. pt. sol. inj./perf. │2 g │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ II - 74│Ceftriaxonum │pulb. + solv. pt. sol. inj. │1 g │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ II - 70│Ceftriaxonum │pulb. pt. sol. inj./perf. │1000 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ II - 71│Ceftriaxonum │pulb. pt. sol. inj./perf. │1 g │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ II - 72│Ceftriaxonum │pulb. pt. sol. inj./perf. │2 g │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ II - 69│Ceftriaxonum │pulb. pt. sol. inj. │1 g │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ II - 73│Ceftriaxonum │pulb. pt. sol. perf. │2 g │ + │
  │ │ │ │ │ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ II - 80│Cefuroximum │pulb. pt. sol./susp. inj. i.v./│ │ │
  │ │ │i.m. │750 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ II - 77│Cefuroximum │pulb. pt. sol. inj./perf. │1,5 g │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ II - 78│Cefuroximum │pulb. pt. sol. inj./perf. │750 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ II - 75│Cefuroximum │pulb. pt. sol. inj. │750 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ II - 76│Cefuroximum │pulb. pt. sol. inj. i.v./perf. │1,5 g │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ II - 79│Cefuroximum │pulb. pt. sol. perf. i.v. │1,5 g │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ II - 81│Cefuroximum │pulb. pt. susp. (i.m)/sol. inj.│ │ │
  │ │ │(i.m., i.v.) │1,5 g │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ II - 82│Cefuroximum │pulb. pt. susp. (i.m)/sol. inj.│ │ │
  │ │ │(i.m., i.v.) │750 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ II - 83│Cefuroximum │pulb. pt. susp. inj. sau sol. │ │ │
  │ │ │inj. i.m./i.v. │750 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ II - 84│Ciprofloxacinum │conc. pt. sol. perf. │100 mg/10 ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ II - 87│Ciprofloxacinum │sol. perf. │2 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 46│Cisatracurium │sol. inj./perf. │2 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 47│Clarithromycinum │liof. pt. sol. perf. │500 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ II - 95│Clindamycinum │sol. inj./perf. │150 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ II - 96│Clonidinum │compr. │0,15 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ II - 98│Clopidogrelum │compr. film. │75 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ II - 97│Clopidogrelum │compr │75 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 48│Clorhidrat de articaină + │ │ │ │
  │ │clorhidrat de epinefrină │sol. inj. │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 49│Colistinum │pulb. pt. sol. inj./perf. │1000000 UI │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ II - 99│Combinaţii (addameln) │ │ │ │
  │ │(concentrat perfuzabil de │ │ │ │
  │ │oligoelemente) │conc. pt. sol. perf. │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 103│Combinaţii (aminoacizi) │sol. perf. │100 g/l │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 104│Combinaţii (aminoacizi) │sol. perf. │50 g/l │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 51│Combinaţii (budesonidum + │ │160 micrograme/│ │
  │ │formoterolum) │pulb. de inhalat │4,5 micrograme/│ │
  │ │ │ │inhalaţie │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 52│Combinaţii (carbonat de │ │ │ │
  │ │calciu, carbonat de │ │ │ │
  │ │magneziu, trisilicat de │ │ │ │
  │ │magneziu) │compr. mast. │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 53│Combinaţii(cefoperazonum +│ │ │ │
  │ │sulbactamum) │pulb. pt. sol. inj. │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 54│Combinaţii(cefoperazonum +│ │ │ │
  │ │sulbactamum) │pulb. pt. sol. inj./perf. │1000 mg/1000 mg│ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 55│Combinaţii (cernevit) │ │ │ │
  │ │(soluţie cu vitamine │ │ │ │
  │ │pentru nutriţie │ │ │ │
  │ │parenterală) │liof. pt. sol. inj./perf. │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 56│Combinaţii (clorhidrat de │ │ │ │
  │ │oxitetraciclină, │ │ │ │
  │ │hidrocortizon) │spray cut. - susp. │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 57│Combinaţii (extract uscat │ │ │ │
  │ │de valeriană, │ │ │ │
  │ │fenobarbital) │compr. │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 58│Combinaţii (factori de │ │ │ │
  │ │coagulare) │pulb. + solv. pt. sol. inj. │500 UI │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 50│Combinaţii (fibrinogen │ │ │ │
  │ │uman + trombină umană) │sol. pt. hemostază locală │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 59│Combinaţii (hepathrombin │ │ │ │
  │ │500 UI/g)(cu heparină) │gel │500 UI/g │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 60│Combinaţii (hepathrombin │ │ │ │
  │ │500 UI/g)(cu heparină) │unguent │500 UI/g │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 105│Combinaţii (hidroxid de │ │ │ │
  │ │aluminiu + hidroxid de │ │ │ │
  │ │magneziu) │compr. mast. │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 107│Combinaţii (kabiven) │ │ │ │
  │ │(aminoacizi, emulsie │ │ │ │
  │ │lipidică şi glucoză, cu │ │ │ │
  │ │adm. pe venă centrală) │emulsie perf. │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 106│Combinaţii (kabiven │ │ │ │
  │ │peripheral) (aminoacizi, │ │ │ │
  │ │emulsie lipidică şi │ │ │ │
  │ │glucoză, cu adm. pe venă │ │ │ │
  │ │periferică) │emulsie perf. │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 69│Combinaţii (lipide) │emulsie perf. │20% │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 61│Combinaţii (metamizol, │ │ │ │
  │ │clorhidrat de pitofenonă, │ │ │ │
  │ │bromometilat de │ │ │ │
  │ │fenpipramidă) │compr. │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 62│Combinaţii (metamizol, │ │ │ │
  │ │clorhidrat de pitofenonă, │ │ │ │
  │ │bromometilat de │ │ │ │
  │ │fenpipramidă) │sol. inj. │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 108│Combinaţii (vitamine │ │ │ │
  │ │grup B) │sol. inj. │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 109│Combinaţii (neodolpasse) │ │ │ │
  │ │(soluţie perfuzabilă de │ │ │ │
  │ │diclofenac şi orfenadrină)│sol. perf. │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 111│Combinaţii (nutriflex │ │ │ │
  │ │lipid peri) (aminoacizi, │ │ │ │
  │ │emulsie lipidică şi │ │ │ │
  │ │glucoză, cu adm. pe venă │ │ │ │
  │ │periferică) │emulsie perf. │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 110│Combinaţii (nutriflex │ │ │ │
  │ │lipid plus) (aminoacizi, │ │ │ │
  │ │emulsie lipidică şi │ │ │ │
  │ │glucoză, cu adm. pe venă │ │ │ │
  │ │centrală) │emulsie perf. │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 112│Combinaţii (nutriflex │ │ │ │
  │ │omega plus) (aminoacizi, │ │ │ │
  │ │emulsie lipidică şi │ │ │ │
  │ │glucoză, cu adm. pe venă │ │ │ │
  │ │centrală) │emulsie perf. │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 113│Combinaţii (nutriflex │ │ │ │
  │ │omega special) (aminoacizi│ │ │ │
  │ │emulsie lipidică şi │ │ │ │
  │ │glucoză, cu adm. pe venă │ │ │ │
  │ │centrală) │emulsie perf. │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 114│Combinaţii (oliclinomel │ │ │ │
  │ │N4-550E) (aminoacizi, │ │ │ │
  │ │emulsie lipidică şi │ │ │ │
  │ │glucoză, cu adm. pe venă │ │ │ │
  │ │centrală) │emulsie perf. │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 115│Combinaţii (oliclinomel │ │ │ │
  │ │N6-900E) (aminoacizi, │ │ │ │
  │ │emulsie lipidică şi │ │ │ │
  │ │glucoză, cu adm. pe venă │ │ │ │
  │ │centrală) │emulsie perf. │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 116│Combinaţii (oliclinomel │ │ │ │
  │ │N7-1000E) (aminoacizi, │ │ │ │
  │ │emulsie lipidică şi │ │ │ │
  │ │glucoză, cu adm. pe venă │ │ │ │
  │ │centrală) │emulsie perf. │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 117│Combinaţii (olimel N5E) │ │ │ │
  │ │(aminoacizi, emulsie │ │ │ │
  │ │lipidică şi glucoză, cu │ │ │ │
  │ │adm. pe venă centrală) │emulsie perf. │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 118│Combinaţii (olimel N7) │ │ │ │
  │ │(aminoacizi, emulsie │ │ │ │
  │ │lipidică şi glucoză, cu │ │ │ │
  │ │adm. pe venă centrală) │emulsie perf. │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 119│Combinaţii (olimel N7E) │ │ │ │
  │ │(aminoacizi, emulsie │ │ │ │
  │ │lipidică şi glucoză, cu │ │ │ │
  │ │adm. pe venă centrală) │emulsie perf. │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 120│Combinaţii (olimel N9) │ │ │ │
  │ │(aminoacizi, emulsie │ │ │ │
  │ │lipidică şi glucoză, cu │ │ │ │
  │ │adm. pe venă centrală) │emulsie perf. │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 121│Combinaţii (olimel N9E) │ │ │ │
  │ │(aminoacizi, emulsie │ │ │ │
  │ │lipidică şi glucoză, cu │ │ │ │
  │ │adm. pe venă centrală) │emulsie perf. │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 122│Combinaţii (omegaven) │ │ │ │
  │ │(emulsie lipidică, ulei │ │ │ │
  │ │de peşte, glicerol şi │ │ │ │
  │ │fosfatide) │emulsie perf. │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 123│Combinaţii (periolimel │ │ │ │
  │ │N4E) (aminoacizi, emulsie │ │ │ │
  │ │lipidică, glucoză şi │ │ │ │
  │ │electroliţi, cu adm. pe │ │ │ │
  │ │venă centrală) │emulsie perf. │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 124│Combinaţii (rehydron) │ │ │ │
  │ │(săruri de rehidratare) │pulb. pt. sol. orală │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 64│Combinaţii (smofkabiven │ │ │ │
  │ │central) [soluţie │ │ │ │
  │ │alimentaţie parenterală │ │ │ │
  │ │complexă (aminoacizi, │ │ │ │
  │ │taurină, emulsie lipidică │ │ │ │
  │ │ulei soia/ulei măsline/ │ │ │ │
  │ │trigliceride cu lanţ │ │ │ │
  │ │mediu/ulei peşte, │ │ │ │
  │ │glucoză, electroliţi)] │emulsie perf. │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 63│Combinaţii (smofkabiven │ │ │ │
  │ │central fără electroliţi) │ │ │ │
  │ │[soluţie alimentaţie │ │ │ │
  │ │parenterală complexă │ │ │ │
  │ │(aminoacizi 10%, taurină, │ │ │ │
  │ │emulsie lipidică ulei │ │ │ │
  │ │soia/ulei măsline/ │ │ │ │
  │ │trigliceride cu lanţ │ │ │ │
  │ │mediu/ulei peşte, │ │ │ │
  │ │glucoză)] │emulsie perf. │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 65│Combinaţii (smofkabiven │ │ │ │
  │ │peripheral) [soluţie │ │ │ │
  │ │alimentaţie parenterală │ │ │ │
  │ │complexă (aminoacizi, │ │ │ │
  │ │taurină, emulsie lipidică │ │ │ │
  │ │ulei soia/ulei măsline/ │ │ │ │
  │ │trigliceride cu lanţ │ │ │ │
  │ │mediu/ulei peşte, glucoză,│ │ │ │
  │ │electroliţi)] │emulsie perf. │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 134│Combinaţii (soluţie │ │ │ │
  │ │Ringer) │sol. perf. │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 132│Combinaţii (soluţie Ringer│ │ │ │
  │ │lactat) │sol. perf. │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 66│Combinaţii [sulfat de │ │ │ │
  │ │atropină, ergoton │ │ │ │
  │ │(alcaloizi totali din corn│ │ │ │
  │ │de secară), clorhidrat de │ │ │ │
  │ │propranolol, amobarbital │ │ │ │
  │ │sodic] │compr. film. │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 135│Combinaţii (tracutil) │ │ │ │
  │ │(concentrat perfuzabil de │ │ │ │
  │ │oligoelemente) │conc. pt. sol. perf. │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 67│Combinaţii (vitalipid N │ │ │ │
  │ │adult) (concentrat de │ │ │ │
  │ │emulsie perfuzabilă cu un │ │ │ │
  │ │conţinut de vitamine │ │ │ │
  │ │liposolubile, utilizat ca │ │ │ │
  │ │supliment în nutriţia │ │ │ │
  │ │parenterală, la sugari şi │ │ │ │
  │ │copii cu vârsta peste │ │ │ │
  │ │11 ani) │conc. pt. emulsie perf. │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 68│Combinaţii (vitalipid N │ │ │ │
  │ │infant) (concentrat de │ │ │ │
  │ │emulsie perfuzabilă cu un │ │ │ │
  │ │conţinut de vitamine │ │ │ │
  │ │liposolubile, utilizat ca │ │ │ │
  │ │supliment în nutriţia │ │ │ │
  │ │parenterală, la sugari şi │ │ │ │
  │ │copii cu vârsta până la │ │ │ │
  │ │11 ani) │conc. pt. emulsie perf. │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 70│Complex de fier (III) │ │ │ │
  │ │izomaltozat │sol. inj./perf. │100 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 71│Complex de hidroxid de │ │ │ │
  │ │fier (III) sucroză │sol. inj./perf. │20 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 72│Cyanocobalaminum │sol. inj. │1000 æg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 74│Dalteparinum │sol. inj. │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 76│Daptomycinum │pulb. pt. conc. pt. sol. perf. │500 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 77│Desfluranum │lichid volatil pt. inhalat │100% │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 141│Desloratadinum │compr. │5 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 142│Desloratadinum │compr. film. │5 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 143│Desloratadinum │compr. orodispersabile │5 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 144│Desloratadinum │liof. oral │5 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 145│Desloratadinum │sirop │0,5 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 146│Desloratadinum │sol. orală │0,5 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 147│Desmopressinum │compr. │0,2 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 78│Desmopressinum │liof. oral │120 æg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 79│Desmopressinum │liof. oral │240 æg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 80│Desmopressinum │liof. oral │60 æg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 148│Dexamethasonum │sol. inj. │4 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 81│Dexketoprofenum │sol. inj./conc. pt. sol. perf. │50 mg/2 ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 82│Dexmedetomidinum │conc. pt. sol. perf. │100 micrograme/│ │
  │ │ │ │ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 83│Dexpanthenolum │gel oft. │5% │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 84│Dexpanthenolum │spumă cut. │46,30 mg/g │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 151│Dextranum │sol. perf. │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 152│Diazepamum │compr. │10 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 85│Diazepamum │sol. inj. │10 mg/2 ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 86│Diazepamum │sol. rectală │10 mg/2,5 ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 87│Diazepamum │sol. rectală │5 mg/2,5 ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 155│Diclofenacum │sol. inj./perf. │25 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 153│Diclofenacum │sol. inj. │25 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 88│Digoxinum │compr. │0,25 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 156│Digoxinum │sol. inj. │0,25 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 89│Diosmectita │pulb. pt. susp. orală │3 g/plic │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 158│Diverse (apă pentru │ │ │ │
  │ │preparate injectabile) │solv. pt. uz parent. │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 90│Diverse (curosurf 120 mg) │ │ │ │
  │ │(surfactant pulmonar) │susp. intratraheală │120 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 91│Diverse (curosurf 240 mg) │ │ │ │
  │ │(surfactant pulmonar) │susp. intratraheală │240 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 92│Diverse (dentocalmin) │ │ │ │
  │ │(soluţie cu lidocaină, │ │ │ │
  │ │levomentol şi fenol) │sol. dent. │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 93│Dobutaminum │conc. pt. sol. perf. │12,5 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 94│Dobutaminum │sol. perf. │250 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 161│Dopaminum │conc. pt. sol. perf. │200 mg/10 ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 162│Dopaminum │conc. pt. sol. perf. │5 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 95│Doripenemum │pulb. pt. sol. perf. │500 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 163│Drotaverinum │caps. │40 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 164│Drotaverinum │compr. │40 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 96│Drotaverinum │sol. inj. │40 mg/2 ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 97│Enalaprilum │sol. inj./perf. │1,25 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 98│Enoxaparinum │sol. inj. │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 165│Ephedrini hydrochloridum │sol. inj. │50 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 101│Epinephrinum │sol. inj. │1 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 166│Epoetinum │sol. inj. în seringă preumplută│ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 102│Eptacog alfa activatum │pulb. + solv. pt. sol. inj. │120 kUI │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 103│Eptacog alfa activatum │pulb. + solv. pt. sol. inj. │240 kUI │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 104│Eptacog alfa activatum │pulb. + solv. pt. sol. inj. │100 kUI │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 105│Eptacog alfa activatum │pulb. + solv. pt. sol. inj. │250 kUI │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 106│Eptacog alfa activatum │pulb. + solv. pt. sol. inj. │50 kUI │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 107│Eptacog alfa activatum │pulb. + solv. pt. sol. inj. │60 kUI │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 108│Ergometrinum │sol. inj. │0,2 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 109│Ertapenemum │pulb. pt. conc. pt. sol. perf. │1 g │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 180│Esomeprazolum │pulb. pt. sol. perf./inj. │40 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 110│Etamsylatum │sol. inj. │250 mg/2 ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 111│Etomidatum │emulsie inj. │2 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 184│Factor VIII de coagulare │pulb. + solv. sol. perf. │500 UI │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 185│Factor VIII de coagulare │pulb. + solv. pt. sol. inj. │100 UI/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 186│Factor VIII de coagulare │pulb. + solv. pt. sol. inj. │50 UI/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 187│Factor VIII de coagulare │pulb. + solv. pt. sol. inj. │1000 UI │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 188│Factor VIII de coagulare │pulb. + solv. pt. sol. inj. │250 UI │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 189│Factor VIII de coagulare │pulb. + solv. pt. sol. inj. │500 UI │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 191│Factor VIII de coagulare │ │ │ │
  │ │şi factor von Willebrand │pulb. + solv. pt. sol. inj. │1000 UI │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 192│Factor VIII de coagulare │ │ │ │
  │ │şi factor von Willebrand │pulb. + solv. pt. sol. inj. │250 UI │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 193│Factor VIII de coagulare │ │ │ │
  │ │şi factor von Willebrand │pulb. + solv. pt. sol. inj. │500 UI │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 190│Factor VIII de coagulare │ │ │ │
  │ │şi factor von Willebrand │pulb. şi solv. pt. sol. inj./ │ │ │
  │ │ │perf. │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 198│Factor VIII de coagulare │ │ │ │
  │ │şi factor von Willebrand │pulb. + solv. pt. sol. inj./ │ │ │
  │ │ │perf. │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 196│Factor VIII de coagulare │ │ │ │
  │ │şi factor von Willebrand │pulb. + solv. pt. sol. inj. │450 UI/400 UI │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 197│Factor VIII de coagulare │ │ │ │
  │ │şi factor von Willebrand │pulb. + solv. pt. sol. inj. │900 UI/800 UI │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 194│Factor VIII de coagulare │ │1000 UI FVIII/ │ │
  │ │şi factor von Willebrand │pulb. + solv. pt. sol. inj. │1000 UI Fvw │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 195│Factor VIII de coagulare │ │500 UI FVIII/ │ │
  │ │şi factor von Willebrand │pulb. + solv. pt. sol. inj. │500 UI Fvw │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 199│Famotidinum │compr. film. │20 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 200│Famotidinum │compr. film. │40 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 114│Famotidinum │pulb+solv. pt. sol. inj./perf. │20 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 202│Fentanylum │sol. inj. │50 micrograme/ │ │
  │ │ │ │ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 115│Fibrinogen uman │pulb. pt. sol. inj./perf. │1 g │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 203│Fluconazolum │sol. perf. │2 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 117│Flumazenilum │sol. inj./conc. pt. sol. perf. │0,1 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 116│Flumazenilum │sol. inj. │0,1 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 118│Fluoresceinum sodium │sol. inj. i.v. │10% │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 125│Fluticasonum furoatum │spray nazal susp. │27,5 æg/puf │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 126│Fluticasonum propionat │spray nazal susp. │0,05 g/100 g │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 127│Fluticasonum propionat │susp. inhal. presurizată │125 æg/doză │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 128│Fluticasonum propionat │susp. inhal. presurizată │250 æg/doză │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 129│Fluticasonum propionat │susp. inhal. presurizată │50 æg/doză │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 130│Fluticasonum propionat │susp. inhal. prin nebulizator │0,5 mg/2 ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 131│Fluticasonum propionat │susp. inhal. prin nebulizator │2 mg/2 ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 121│Fluticasonum │pulb. inhal. │100 micrograme │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 122│Fluticasonum │pulb. inhal. │250 micrograme │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 123│Fluticasonum │pulb. inhal. │500 micrograme │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 132│Fondaparinux sodium │sol. inj. în seringă preumplută│ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 134│Fortrans combinaţii │ │ │ │
  │ │(pulbere cu macrogol, │ │ │ │
  │ │sulfat de sodiu, │ │ │ │
  │ │hidrogenocarbonat de │ │ │ │
  │ │sodiu, clorură de sodiu, │ │ │ │
  │ │clorură de potasiu) │ │ │ │
  │ │ │pulb. pt. sol. orală │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 204│Furazolidonum │compr. │100 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 135│Furosemidum │sol. inj. │20 mg/2 ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 205│Gabapentinum │caps. │100 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 136│Gelatină succinilată │sol. perf. │40 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 206│Gentamicinum │sol. inj. │40 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 208│Gentamicinum │sol. parent. │40 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 210│Glucosum │sol. inj. │3,3 g/10 ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 211│Glucosum │sol. perf. │5% │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 212│Glucosum │sol. perf. │10% │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 138│Glycerofosfatum │conc. pt. sol. perf. │216 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 139│Glycerolum │supoz. │2100 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 213│Haloperidolum │picături orale - sol. │2 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 140│Haloperidolum │sol. inj. │50 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 141│Haloperidolum │sol. inj. │5 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 214│Heparinum │sol. inj. │5000 UI/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 142│Hidrolizat de proteină │ │ │ │
  │ │din creier de porcină │sol. inj./conc. pt. sol. perf. │215,2 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 215│Hydrocortisonum │liof. pt. sol. inj. │100 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 216│Hydrocortisonum │pulb.+solv. pt. sol. inj./perf.│100 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 217│Hydrocortisonum │pulb.+solv. pt. sol. inj./perf.│500 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 218│Hydrocortisonum │sol. inj. i.v. │25 mg/5 ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 221│Hydroxyethyl - amidon │sol. perf. │100 g/l │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 223│Hydroxyethyl - amidon │sol. perf. │60 g/l │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 143│Iloprostum │sol. de inhalat prin nebuliz. │10 æg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 225│Imipenemum + Cilastatinum │pulb. pt. sol. inj. │500 mg/500 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 226│Imipenemum + Cilastatinum │pulb. pt. sol. perf. │500 mg/500 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 227│Imipenemum + Cilastatinum │pulb. pt. susp. perf. │500 mg/500 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 146│Imunoglobulină anti-D │sol. inj. │300 æg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 145│Imunoglobulină anti-D │sol. inj. │625 UI/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 144│Imunoglobulină anti-D │sol inj. în seringă preumplută │300 micrograme/│ │
  │ │ │ │2 ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 228│Imunoglobulină normală │pt. adm. intravasculară pulb.+│ │ │
  │ │ │solv. pt. sol. perf. │5% │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 229│Imunoglobulină normală pt.│ │ │ │
  │ │adm. intravasculară │sol. perf. │5% │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 230│Imunoglobulină normală pt.│ │ │ │
  │ │adm. intravasculară │sol. perf. │100 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 231│Imunoglobulină normală pt.│ │ │ │
  │ │adm. intravasculară │sol. perf. │10 g/200 ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 232│Imunoglobulină normală pt.│ │ │ │
  │ │adm. intravasculară │sol. perf. │1 g/20 ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 233│Imunoglobulină normală pt.│ │ │ │
  │ │adm. intravasculară │sol. perf. │2,5 g/50 ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 234│Imunoglobulină normală pt.│ │ │ │
  │ │adm. intravasculară │sol. perf. │50 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 235│Imunoglobulină normală pt.│ │ │ │
  │ │adm. intravasculară │sol. perf. │5 g/100 ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 237│Imunoglobulină umană │ │ │ │
  │ │normală │sol. perf. │50 g/l │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 236│Imunoglobulină umană │ │ │ │
  │ │normală │sol inj. │165 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 238│Insuline umane │sol. inj. │100 UI/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 239│Insuline umane │sol. inj. în cartuş │100 UI/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 240│Insuline umane │sol. inj. în flacon │100 UI/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 241│Insuline umane │sol. inj. în stilou injector │ │ │
  │ │ │preumplut │100 UI/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 147│Iohexolum │sol. inj. │240 mg I/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 148│Iohexolum │sol. inj. │300 mg I/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 149│Iohexolum │sol. inj. │350 mg I/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 150│Iomeprolum │sol. inj. │714,4 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 151│Ioversolum │sol. inj./perf. │741 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 242│Isofluranum │lichid pt. vapori de inhal. │100% │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 244│Isofluranum │lichid volatil pt. inhalat │100% │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 245│Kalii chloridum │conc. pt. sol. perf. │149 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 246│Kalii chloridum │conc. pt. sol. perf. │150 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 247│Kalii chloridum │conc. pt. sol. perf. │74,56 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 248│Ketaminum │sol. inj. │50 mg/10 ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 249│Ketaminum │sol. inj. │50 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 250│Ketoprofenum │caps. elib. prel. │100 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 251│Ketoprofenum │compr. film. │100 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 252│Ketoprofenum │liof. + solv. pt. sol. inj. │100 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 254│Ketoprofenum │sol. inj./conc. sol. perf. │100 mg/2 ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 253│Ketoprofenum │sol. inj. │100 mg/2 ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 255│Ketorolacum tromethamin │compr. film. │10 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 256│Ketorolacum tromethamin │sol. inj. │30 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 257│Lactulosum │gel oral │650 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 258│Lactulosum │lichid oral │66,7% │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 259│Lactulosum │sirop │65% │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 260│Lactulosum │sirop │650 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 261│Lactulosum │sol. orală │10 g/15 ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 262│Lactulosum │sol. orală │660 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 263│Lactulosum │sol. orală │667 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 264│Lactulosum │sol. orală │670 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 152│Levetiracetamum │conc. pt. sol. perf. │100 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 153│Levobupivacainum │sol. inj. │5 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 265│Levocetirizinum │compr. film. │5 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 267│Levocetirizinum │pic. orale, sol. │5 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 268│Levocetirizinum │sol. orală │0,5 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 271│Levofloxacinum │sol. perf. │5 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 154│Levosimendanum │conc. pt. sol. perf. │2,5 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 155│Lidocainum │emplastru medicamentos │5% │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 276│Lidocainum │sol. inj. │10 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 278│Lidocainum │sol. inj. │80 mg/2ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 272│Lidocainum │sol inj. │20 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 279│Lidocainum │spray - sol. │10% │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 156│Linezolidum │sol. perf. │2 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 280│Loperamidum │caps. │2 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 281│Loperamidum │compr. │2 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 282│Loratadinum │compr. │10 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 283│Loratadinum │sirop │1 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 285│Loratadinum │susp. orală │5 mg/5 ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 286│Magnesii sulfas │sol inj. │204,7 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 287│Magnesii sulfas │sol inj. │409,5 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 289│Mannitolum │sol. perf. │200 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 159│Medazepamum │compr. │10 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 295│Meropenemum │pulb. pt. sol. inj./perf. │1 g │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 292│Meropenemum │pulb. pt. sol. inj. i.v./perf. │1 g │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 293│Meropenemum │pulb. pt. sol. inj. i.v./perf. │500 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 296│Metamizolum natrium │compr. │500 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 162│Metamizolum natrium │sol. inj. │1g/2 ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 297│Metamizolum natrium │supoz. │300 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 163│Methylprednisolonum │liof. + solv. pt. sol. inj. │500 mg/7,8 ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 164│Methylprednisolonum │liof. pt. sol. inj. │125 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 165│Methylprednisolonum │liof. pt. sol. inj. │500 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 166│Methylprednisolonum │liof. şi solv. pt. sol. inj │125 mg/2 ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 167│Methylprednisolonum │liof. şi solv. pt. sol. inj │250 mg/4 ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 168│Methylprednisolonum │liof. şi solv. pt. sol. inj │40 mg/1 ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 169│Methylprednisolonum │pulb.+solv. pt. sol. inj./perf.│125 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 170│Methylprednisolonum │pulb.+solv. pt. sol. inj./perf.│500 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 305│Metoclopramidum │compr. │10 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 171│Metoclopramidum │sol. inj. │5 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 306│Metoprololum │compr. │50 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 307│Metoprololum │compr. elib. prel. │50 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 172│Metoprololum │sol. inj. │5 mg/5 ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 310│Metronidazolum │sol. perf. │5 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 173│Micafunginum │pulb. pt. sol. perf. │100 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 174│Micafunginum │pulb. pt. sol. perf. │50 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 175│Midazolamum │sol. inj. │1 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 176│Mivacurium │sol. inj./perf. │10 mg/5ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 178│Morphynum │sol. inj. │20 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 179│Moxifloxacinum │sol. perf. │400 mg/250 ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 180│Nadroparinum │sol. inj. │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 311│Naloxonum │sol. inj. │0,4 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 182│Naltrexonum │compr. film. │50 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 312│Naproxenum │compr. │200 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 313│Naproxenum │compr. film. │200 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 314│Naproxenum │compr. film. │275 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 315│Natrii Chloridum │conc. pt. sol. perf. │5,85% │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 318│Natrii Chloridum │solv. pt. uz parent. │9 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 319│Natrii hydrogeni │carbonas sol. perf. │8,4% │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 183│Nefopamum │sol. inj. │20 mg/2 ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 184│Neostigmini metilsulfas │sol. inj. │0,5 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 320│Nimesulidum │gran. pt. susp. orală │100 mg/plic │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 185│Nimodipinum │compr. │30 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 186│Nimodipinum │compr. film. │30 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 187│Nimodipinum │sol. perf. │10 mg/50 ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 321│Nitroglycerinum │compr. elib. prel. │2,6 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 322│Nitroglycerinum │compr. subling. │0,5 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 323│Nitroglycerinum │sist. terap. transderm. │25 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 188│Noradrenalinum │conc. pt. sol. perf. │0,2% │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 189│Obidoximi chloridum │sol. inj. │250 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 190│Octreotidum │pulb. + solv. pt. susp. inj. │ │ │
  │ │ │(i.m.) cu elib. prelung. │20 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 191│Octreotidum │pulb. + solv. pt. susp. inj. │ │ │
  │ │ │(i.m.) cu elib. prelung. │10 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 192│Octreotidum │pulb. + solv. pt. susp. inj. │ │ │
  │ │ │(i.m.) cu elib. prelung. │30mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 196│Octreotidum │sol. inj. │0,1 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 193│Octreotidum │sol inj. │100 micrograme/│ │
  │ │ │ │ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 194│Octreotidum │sol inj. │500 micrograme/│ │
  │ │ │ │ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 195│Octreotidum │sol inj. │50 micrograme/ │ │
  │ │ │ │ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 324│Omeprazolum │compr. gastrorez. │20 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 326│Omeprazolum │pulb. pt. sol. perf. │40 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 328│Ondansetronum │sol. inj./perf. │2 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 327│Ondansetronum │sol. inj. │2 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 197│Oxybuprocaini │ │ │ │
  │ │hydrochloridum │pic. oft. - sol. │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 198│Oxytocinum │sol. inj. │5 UI/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 199│Pancuronii bromidum │sol. inj. │2 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 330│Pantoprazolum │pulb. pt. sol. inj./perf. │40 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 329│Pantoprazolum │pulb. pt. sol. inj. │40 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 331│Paracetamolum │compr. │500 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 332│Paracetamolum │compr. ef. │500 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 333│Paracetamolum │compr. film. │500 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 334│Paracetamolum │compr. orodispersabile │500 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 335│Paracetamolum │sol. perf. │10 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 201│Parecoxibum │pulb. + solv. pt. sol. inj. │20 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 202│Parecoxibum │pulb. + solv. pt. sol. inj. │40 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 203│Parecoxibum │pulb. pt. sol. inj. │20 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 204│Parecoxibum │pulb. pt. sol. inj. │40 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 205│Pentazocinum │sol. inj. │30 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 206│Pentoxifyllinum │conc. pt. sol. perf. │100 mg/5 ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 207│Pethidinum │sol. inj. │50 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 208│Phenobarbitalum │sol. inj. │10% │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 337│Phenytoinum │sol. inj. │50 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 209│Phytomenadionum │sol. inj. │10 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 210│Pilocarpinum │pic. oft., sol │10 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 211│Pilocarpinum │pic. oft., sol │20 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 338│Piperacillinum + │ │ │ │
  │ │Tazobactamum │pulb. pt. sol. inj./perf. │4 g/0,5 g │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 212│Piracetamum │sol. inj. │1 g/5 ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 213│Polygelinum │sol. perf. │3,5% │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 341│Povidonum Iodinatum │sol. cut. │100 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 342│Povidonum Iodinatum │sol. cut. │75 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 214│Povidonum Iodinatum │unguent │100 mg/g │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 343│Prednisonum │compr. │5 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 215│Pregabalinum │caps. │50 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 216│Propafenonum │sol. inj. │70 mg/20 ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 345│Propofolum │emulsie inj./perf. │10 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 346│Propofolum │emulsie inj./perf. │20 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 217│Pyridostigmini bromidum │draj. │60 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 218│Pyridoxinum │sol. inj. │250 mg/5 ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 219│Pyridoxinum │sol. inj. │50 mg/2 ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 349│Ranitidinum │compr. │150 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 350│Ranitidinum │compr. ef. │150 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 351│Ranitidinum │compr. film. │150 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 353│Ranitidinum │sol. inj./perf. │25 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 352│Ranitidinum │sol. inj. │25 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 354│Remifentanilum │pulb. pt. conc. pt. sol. inj./ │ │ │
  │ │ │perf. │1 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 220│Reteplasum │pulb.+ solv. pt. sol. inj. │10 U │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 221│Reviparinum │sol. inj. │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 223│Rifaximinum │compr. film. │200 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 225│Rocuronium bromide │sol. inj./perf. │10 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 224│Rocuronium bromide │sol. inj. │10 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 355│Ropivacainum │sol. inj. │10 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 356│Ropivacainum │sol. inj. │2 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 357│Salbutamolum │pulb. de inhal. │100 æg/doză │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 226│Salbutamolum │sol. inj. │0,5 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 359│Salbutamolum │susp. inhal. presurizată │100 micrograme/│ │
  │ │ │ │doză │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 361│Sevofluranum │lichid pt. vapori de inhal. │100% │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 363│Simethiconum │pic. orale, emulsie │100 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 364│Simethiconum │pic. orale, emulsie │40 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 365│Simethiconum │susp. orală │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 366│Simvastatinum │compr. film. │20 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 227│Combinaţii (soluţie de │ │ │ │
  │ │aminoacizi cu taurină) │sol. perf. │10% │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 228│Combinaţii (soluţie de │ │ │ │
  │ │aminoacizi cu taurină) │sol. perf. │5% │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 229│Streptokinasum │liof. pt. sol. inj./perf. │1500000 UI │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 230│Sufentanilum citratum │sol. inj. │5 æg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 231│Sufentanilum citratum │sol. inj. │50 æg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 232│Sugammadexum │sol. inj. │100 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 368│Sulfadiazinum │cremă │10 mg/g │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 233│Sulfamethoxazolum + │ │ │ │
  │ │trimethoprimum │sol. perf. │400 mg/80 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 234│Suxamethonii chloridum │sol. inj. │0,1 g/5 ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 236│Teicoplaninum │pulb.+ solv. pt. sol. inj. │400 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 369│Telmisartanum │compr. │40 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 370│Telmisartanum │compr. film. │40 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 237│Tenecteplazum │pulb.+ solv. pt. sol. inj. │5 mg/ml (1000 │ │
  │ │ │ │u/ml) │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 238│Terlipressinum │liof.+ solv. pt. sol. inj. │1 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 239│Thiaminum │sol. inj. │100 mg/2 ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 240│Thiopentalum │pulb. pt. sol. inj. │1 g │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 241│Thiopentalum │pulb. pt. sol. inj. │500 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 242│Tigecyclinum │pulb. pt. sol. perf. │50 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 243│Tinzaparinum │sol. inj. │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 246│Tolperisonum │compr. film. │50 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 247│Tolperisonum │draj. │50 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 248│Tolvaptan │compr. │15 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 249│Tolvaptan │compr. │30 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 371│Tramadolum │caps. │50 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 372│Tramadolum │compr. │50 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 373│Tramadolum │compr. film. │50 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 374│Tramadolum │compr. orodispersabile │50 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 375│Tramadolum │sol. inj. │100 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 377│Tramadolum │sol. inj. │50 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 378│Trimebutinum │compr. │100 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 379│Trimebutinum │compr. film. │100 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 380│Trimebutinum │compr. film. elib. prel. │300 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 381│Trimebutinum │gran. pt. susp. orală │24 mg/5 ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 250│Urapidilum │conc. pt. sol. perf. │100 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 253│Urapidilum │sol. inj. │25 mg/5 ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 254│Urapidilum │sol. inj. │50 mg/10 ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 255│Vaccin tetanic adsorbit │susp. inj. în seringă │ │ │
  │ │ │preumplută sau fiolă │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 382│Vancomycinum │liof. pt. sol. perf./inj. │500 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 390│Vancomycinum │pulb. liof. pt. sol. perf./inj │1 g │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 383│Vancomycinum │pulb. pt. conc. pt. sol. perf. │1000 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 384│Vancomycinum │pulb. pt. conc. pt. sol. perf. │500 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 385│Vancomycinum │pulb. pt. sol. perf. │1000 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 386│Vancomycinum │pulb. pt. sol. perf. │1 g │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │II - 387│Vancomycinum │pulb. pt. sol. perf. │500 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 257│Vecuronium │pulb. pt. sol. inj./perf. │10 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 256│Vecuronium │pulb. pt. sol. inj./perf. │4 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_MS_1:1│Isoniazidum │compr. │100 mg │ ***+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_MS_1:2│Isoniazidum │compr. │300 mg │ ***+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_MS_1:4│Rifampicinum │caps. │150 mg │ **+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_MS_1:5│Rifampicinum │caps. │300 mg │ **+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_MS_1:6│Combinaţii (Rifampicinum │ │ │ │
  │ │+ Isoniazidum) │caps. │300 mg + 150 mg│ ***+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_MS_1:7│Ethambutolum │compr. film./caps. │250 mg │ ***+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_MS_1:8│Ethambutolum │compr. film./caps. │400 mg │ ***+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_MS_1:9│Pyrazinamidum │compr. │500 mg │ ***+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ A_MS_ │ │ │ │ │
  │ 1:10 │Streptomycinum │pulb. pt. sol. inj. │1 g │ **+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ A_MS_ │ │ │ │ │
  │ 1:11 │Kanamycinum │pulb. pt. sol. inj. │1 g │ ** │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ A_MS_ │ │ │ │ │
  │ 1:12 │Cicloserinum │caps. │250 mg │ ** │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ A_MS_ │ │ │ │ │
  │ 1:14 │Ofloxacinum │compr. film. │400 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ A_MS_ │ │ │ │ │
  │ 1:15 │Clarithromycinum │compr. film. │500 mg │ ** │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ A_MS_ │ │ │ │ │
  │ 1:15 │Clarithromycinum │compr. cu elib. prel. │500 mg │ ** │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ A_MS_ │ │ │ │ │
  │ 1:16 │Moxifloxacinum │compr. film. │400 mg │ ** │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ A_MS_ │ │ │ │ │
  │ 1:18 │Pyridoxinum │compr. │250 mg │ ** │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_MS_2:1│Amikacinum │sol. inj. │1 g │ ** │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_MS_2:2│Protionamidum │compr. film. │250 mg │ ** │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_MS_2:3│Levofloxacinum │compr. film. │250 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_MS_2:4│Levofloxacinum │compr. film. │500 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_MS_2:5│Capreomycinum │sol. inj. │1 g │ ***+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_MS_2:7│Linezolidum │compr. film. │600 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_MS_2:7│Linezolidum │compr. film. │600 mg │ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_HIV │Tipranavirum │caps. moi │250 mg │****+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_HIV │Maravirocum │compr. film. │150 mg │****+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_HIV │Maravirocum │compr. film. │300 mg │****+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_HIV │Lamivudinum + Zidovudinum │compr. film. │150 mg/300 mg │****+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_HIV │Indinavirum │caps. │200 mg │****+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_HIV │Indinavirum │caps. │400 mg │****+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_HIV │Emtricitabinum │caps. │200 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_HIV │Lamivudinum │compr. film. │150 mg │****+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_HIV │Lamivudinum │compr. film. │300 mg │****+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_HIV │Lamivudinum │sol. orală │10 mg/ml │****+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_HIV │Enfuvirtidum │pulb.+solv. pt. sol. inj. │90 mg/ml │****+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_HIV │Etravirinum │compr. │100 mg │****+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_HIV │Saquinavirum │compr. film. │500 mg │****+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_HIV │Raltegravirum │compr. film. │400 mg │****+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_HIV │Lopinavirum + Ritonavirum │compr. film. │200 mg/50 mg │****+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_HIV │Lopinavirum + Ritonavirum │sol. orală │80 mg/ml + │ │
  │ │ │ │20 mg/ml │****+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_HIV │Abacavirum + Lamivudinum │compr. film. │600 mg/300 mg │****+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_HIV │Ritonavirum │compr. film. │100 mg │****+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_HIV │Darunavirum │compr. film. │300 mg │****+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_HIV │Darunavirum │compr. film. │400 mg │****+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_HIV │Darunavirum │compr. film. │600 mg │****+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_HIV │Zidovudinum │caps. │100 mg │****+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_HIV │Zidovudinum │sol. orală │1% │****+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_HIV │Atazanavirum │caps. │150 mg │****+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_HIV │Atazanavirum │caps. │300 mg │****+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_HIV │Efavirenzum │compr. film. │50 mg │****+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_HIV │Efavirenzum │compr. film. │600 mg │****+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_HIV │Efavirenzum │caps. 100 mg │100 mg │****+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_HIV │Efavirenzum │sol. orală │30 mg/ml │****+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_HIV │Fosamprenavirum │compr. film. │700 mg │****+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_HIV │Fosamprenavirum │susp. orală │50 mg/ml │****+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_HIV │Abacavirum + Lamivudinum │ │300 mg/ │ │
  │ │+ Zidovudinum │compr. film. │150 mg/300 mg │****+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_HIV │Didanosinum │caps. gastrorez. │250 mg │****+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_HIV │Didanosinum │caps. gastrorez. │400 mg │****+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_HIV │Nevirapinum │compr. │200 mg │****+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_HIV │Nevirapinum │susp. orală │50 mg/5 ml │****+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_HIV │Nevirapinum │compr. elib. prel. │100 mg │****+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_HIV │Nevirapinum │compr. elib. prel. │400 mg │****+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_HIV │Tenofovirum disoproxil │ │ │ │
  │ │fumarate │compr. film. │245 mg │****+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_HIV │Stavudinum │caps. │30 mg │****+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_HIV │Stavudinum │caps. │40 mg │****+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_HIV │Abacavirum │compr. film. │300 mg │****+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_HIV │Abacavirum │sol. orală │20 mg/ml │****+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │HG_C2_ │ │ │ │ │
  │P61_1 │Moroctocog alfa │pulb. + solv. pt. sol. inj. │250 UI │ *+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │HG_C2_ │ │ │ │ │
  │P61_1 │Moroctocog alfa │pulb. + solv. pt. sol. inj. │500 UI │ *+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │HG_C2_ │ │ │ │ │
  │P61_1 │Moroctocog alfa │pulb. + solv. pt. sol. inj. │1000 UI │ *+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │HG_C2_ │ │ │ │ │
  │P61_1 │Moroctocog alfa │pulb. + solv. pt. sol. inj. │2000 UI │ *+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │HG_C2_ │ │ │ │ │
  │P61_2 │Octocog alfa │pulb.+solv. pt. sol. inj. │250 UI │ *+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │HG_C2_ │ │ │ │ │
  │P61_2 │Octocog alfa │pulb. + solv. pt. sol. inj. │500 UI │ *+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │HG_C2_ │ │ │ │ │
  │P61_2 │Octocog alfa │pulb. + solv. pt. sol. inj. │1000 UI │ *+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │HG_C2_ │ │ │ │ │
  │P61_2 │Octocog alfa │pulb. + solv. pt. sol. inj. │1500 UI │ *+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │HG_C2_ │ │ │ │ │
  │P61_2 │Octocog alfa │pulb. + solv. pt. sol. inj. │2000 UI │ *+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │HG_C2_ │ │ │ │ │
  │P61_2 │Octocog alfa │pulb. + solv. pt. sol. inj. │3000 UI │ *+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │HG_C2_ │Complex de antiinhibitori │ │ │ │
  │P61_3 │ai coagulării │pulb. + solv. pt. sol. inj. │500 U │ *+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │HG_C2_ │Complex de antiinhibitori │ │ │ │
  │P61_3 │ai coagulării │pulb. + solv. pt. sol. inj. │1000 U │ *+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │HG_C2_ │ │ │ │ │
  │P61_4 │Factor IX de coagulare │pulb. + solv. pt. sol. inj. │50 UI/ml │ *+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │HG_C2_ │ │ │ │ │
  │P61_4 │Factor IX de coagulare │pulb. + solv. pt. sol. perf. │250 UI │ *+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │HG_C2_ │ │ │ │ │
  │P61_4 │Factor IX de coagulare │pulb. + solv. pt. sol. perf. │500 UI │ *+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │HG_C2_ │ │ │ │ │
  │P61_4 │Factor IX de coagulare │pulb. + solv. pt. sol. perf. │1000 UI │ *+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │HG_C2_ │ │ │ │ │
  │P61_4 │Factor IX de coagulare │pulb.+ solv. pt. sol.inj./perf.│600 UI │ *+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │HG_C2_ │ │ │ │ │
  │P61_4 │Factor IX de coagulare │pulb.+ solv. pt. sol.inj./perf.│1200 UI │ *+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │HG_C2_ │ │ │ │ │
  │P61_4 │Factor IX de coagulare │liof. + solv. pt. sol. │100 UI/ml │ *+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │HG_C2_ │ │ │ │ │
  │P61_6 │Eptacog alfa activatum │pulb. + solv. pt. sol. inj. │50 KUI │ *+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │HG_C2_ │ │ │ │ │
  │P61_6 │Eptacog alfa activatum │pulb. + solv. pt. sol. inj. │60 KUI │ *+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │HG_C2_ │ │ │ │ │
  │P61_6 │Eptacog alfa activatum │pulb. + solv. pt. sol. inj. │100 KUI │ *+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │HG_C2_ │ │ │ │ │
  │P61_6 │Eptacog alfa activatum │pulb. + solv. pt. sol. inj. │120 KUI │ *+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │HG_C2_ │ │ │ │ │
  │P61_6 │Eptacog alfa activatum │pulb. + solv. pt. sol. inj. │240 KUI │ *+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │HG_C2_ │ │ │ │ │
  │P61_6 │Eptacog alfa activatum │pulb. + solv. pt. sol. inj. │250 KUI │ *+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │HG_C2_ │ │ │ │ │
  │P61_7 │Deferoxaminum │pulb. pt. sol. inj./perf. │500 mg │ *+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │HG_C2_ │ │ │ │ │
  │P61_8 │Deferasiroxum │compr. disp. │125 mg │ *+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │HG_C2_ │ │ │ │ │
  │P61_8 │Deferasiroxum │compr. disp. │250 mg │ *+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │HG_C2_ │ │ │ │ │
  │P61_8 │Deferasiroxum │compr. disp. │500 mg │ *+ │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 1│Acid adenozintrifosforic │ │ │ │
  │ │(Atp) │ │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 2│Acid aminocaproic │ │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 3│Acidum valproicum + săruri│ │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 4│Adenosinum │sol. inj. │5 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 5│Alfentanil 500 mcg/ml, │ │ │ │
  │ │fiole de 2 ml │ │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 6│Amikacinum │sol. inj. │1 g/4 ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 7│Amiodaronum │sol. inj. │50 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 8│Aprotininum │ │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 9│Argatroban │ │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 10│Asparaginazum │pulb. pt. sol. inj. │3750 UI │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 11│Aspirina injectabilă │ │ │ │
  │ │500 mg/ml │ │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 12│Aztreonam injectabil │ │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 13│Bleomycinum sulfas │pulb. pt. sol. inj. │15000 UI │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 14│Butorphanolum 2 mg/ml │ │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 15│Calcii chloridum │ │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 16│Carbetocinum │sol. inj. │100 mcg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 17│Cărbune activat │ │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 18│Carmustină │ │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 19│Cefazolinum │ │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 20│Chlorpromazinum 25 mg 5 ml│ │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 21│Clismă 5% glicerină │ │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 22│Clonidinum │ │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 23│Cloramphenicol 1 g │ │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 24│Combinaţii (Sulfadiazinum │ │ │ │
  │ │Argenticum + Cerii Nitras)│cremă │1%+ 22 mg/g │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 25│Concentrat de complex │ │ │ │
  │ │protrombinic activat(Apcc)│ │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 26│Dacarbazinum │pulb. pt. sol. inj./perf. │200 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 27│Dacarbazinum │pulb. pt. sol. inj. │500 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 28│Dactinomicinum │sol. inj. │0,5 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 29│Dantrolen (*) │ │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 30│Daunorubicinum │pulb. + solv. pt. sol. inj. │20 mg/10 ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 31│Dexamethasonum │compr. │0,5 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 32│Diazoxid │ │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 33│Dietă enterală specială │ │ │ │
  │ │oligopeptidică, 500 ml │ │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 34│Diltiazem │ │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 35│Diphenhydramină injectabil│ │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 36│Doxapran │ │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 37│Droperidol injectabil │ │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 38│Enoximonă │ │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 39│Esmolol │ │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 40│Fentolamină │ │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 41│Fluorouracilum │ │ 50 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 42│Gel lubrefiant anestezic │ │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 43│Glucacon │ │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 44│Heparinum │sol. inj. │25.000 UI/5 ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 45│Heparinum │sol. inj. │5000 UI/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 46│Hidralazină 20 mg/ml │ │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 47│Isoprenalină │ │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 48│Ketaminum sulfat │ │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 49│Labetalol │ │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 50│Lomustinum │caps. moi │40 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 51│Methadonă 10 mg/ml 20 ml │ │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 52│Methotrexatum │compr. │10 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 53│Methotrexatum │compr. │2,5 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 54│Methotrexatum │sol inj. │25 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 55│Milrinonum │sol. inj. │10 mg/10 ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 56│Nafazolinum + │ │ │ │
  │ │Clopheniraminum │ │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 57│Nalorphynum │ │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 58│Netilmicinum │ │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 59│Nicardipină │ │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 60│Nifuroxazidum │ │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 61│Nitroglycerinum │sol. perf. │1 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 62│Nitroprusiat de Na │ │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 63│Phenilephrină │ │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 64│Phenoxymethylpenicillinum │ │ │ │
  │ │(Penicilină V) │ │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 65│Pipecuronii bromidum │ │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 66│Preparat de nutriţie │ │ │ │
  │ │enterală standard (pro- │ │ │ │
  │ │teine, glucide, lipide, │ │ │ │
  │ │oligoelemente, minerale │ │ │ │
  │ │şi vitamine) 1 kcal/ml, │ │ │ │
  │ │500 ml/flacon │ │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 67│Procarbazinum │caps. │50 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 68│Protamini sulfas │sol. inj. │1400 UI/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 69│Salbutamol │ │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 70│Ser antiviperin │ │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 71│Soluţie hipercalorică │ │ │ │
  │ │pentru nutriţie enterală │ │ │ │
  │ │cu 1,5 kcal, cu osmolari- │ │ │ │
  │ │tate de maximum 300 mosmol│ │ │ │
  │ │/l, 500 ml │ │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 72│Soluţie alimentaţie │ │ │ │
  │ │enterală pentru copil de │ │ │ │
  │ │peste 1 an, 200 ml │ │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 73│Soluţie alimentaţie │ │ │ │
  │ │enterală pentru copil de │ │ │ │
  │ │sub 1 an, 100 ml │ │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 74│Soluţie alimentaţie │ │ │ │
  │ │enterală pentru copilul cu│ │ │ │
  │ │sindrom de malabsorbţie şi│ │ │ │
  │ │alte suferinţe intestinale│ │ │ │
  │ │500 ml │ │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 75│Soluţie citrat de sodiu │ │ │ │
  │ │pentru dializă │ │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 76│Soluţie Clumski │ │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 77│Sulfadiazinum │cremă │1% │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 78│Teniposidum 50 mg/5 ml │ │ │ │
  │ │fiole │ │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 79│Tobramicin injectabil │ │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 80│Vasopressin injectabil │ │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 81│Verapamil 80 mg │ │ │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 82│Vinblastinum │pulb. + solv. pt. sol. inj. │5 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_MS_1:3│Isoniazidum │sol. inj. │500 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_MS_2:5│Capreomycinum │sol. inj. │1 g │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_MS_2:6│Acidum paraaminosalicilic │plic │4 g │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_MS_3:1│Isoniazidum │sirop │100 mg/5 ml, │ │
  │ │ │ │200 ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_MS_3:2│Rifampicinum │sol. inj. │30 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │A_MS_3:6│Ethambutolum │sol. inj. │100 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 83│ASPARAGINAZUM │liof. pt. sol. inj./perf. │10.000 UI │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 84│ASPARAGINAZUM │liof. pt. sol. inj./perf. │5.000 UI │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 85│ASPARAGINAZUM │liof. pt. sol. inj./perf. │9.200 UI │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 86│BUSULFANUM │conc. pt. sol. inj./perf. │6 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 87│BUSULFANUM │compr. film. │2 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 88│CHLORAMBUCILUM │compr. film. │2 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 89│CISPLATINUM │conc. pt. sol. perf. │50 mg/100 ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 90│CISPLATINUM │conc. pt. sol. perf. │25 mg/50 ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 91│CISPLATINUM │conc. pt. sol. perf. │10 mg/20 ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 92│CISPLATINUM │conc. pt. sol. perf. │1 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 93│CISPLATINUM │conc. pt. sol. perf. │0,5 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 94│CYCLOPHASPHAMIDUM │pulb. pt. sol. perf./inj │500 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 95│CYCLOPHASPHAMIDUM │pulb. pt. sol. perf./inj │200 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 96│CYCLOPHASPHAMIDUM │pulb. pt. sol. perf./inj │1 g │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 97│CYTARABINUM │sol. inj. │20 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 98│CYTARABINUM │sol. inj │50 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 99│CYTARABINUM │sol. inj. sau perf. pulb + │ │ │
  │ │ │solv pt. sol. inj │100 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 100│IFOSFAMIDUM │pulb. pt. sol. perf │1 g │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 101│IFOSFAMIDUM │pulb. pt. sol. perf │2 g │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 102│IFOSFAMIDUM │pulb. pt. sol. perf │500 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 103│MESNUM │sol. inj. │400 mg/4ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 104│MELPHALANUM │compr. film. │2 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 105│MELPHALANUM │fiole │50 mg │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 106│METHOTREXATUM │sol. inj./perf. │10 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 107│METHOTREXATUM │conc. pt. sol. inj/perf. │100 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 108│METHOTREXATUM │sol. inj. în seringă preumplută│10 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 109│METHOTREXATUM │sol. inj. în seringă preumplută│20 mg/ml │ + │
  ├────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────┼──────┤
  │ 110│METHOTREXATUM │sol. inj. │5 mg/ml │ + │
  └────────┴──────────────────────────┴───────────────────────────────┴───────────────┴──────┘

  ---------
  *) Medicamente care se achiziţionează şi pentru Programul P6.1: Hemofilie şi talasemie.
  **) Medicamente care se achiziţionează şi pentru Programul P1B: Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză.
  ***) Medicamente care se achiziţionează exclusiv pentru programul P1B: Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză.
  ****) Medicamente care se achiziţionează exclusiv pentru programul P1A: Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA.
  Legendă:
  + Produse şi servicii asigurate de Ministerul Sănătăţii prin achiziţii centralizate cel târziu începând cu trimestrul IV al anului 2013.
  ----------
  Secţiunea a IV-a "Medicamente" a fost completată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.214 din 22 octombrie 2013, publicat MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 1 noiembrie 2013, prin introducerea punctelor 83-110.
  -------