HOTĂRÂRE nr. 18 din 19 martie 2001
privind contul de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Senatului pe anul 2000
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 23 martie 2001  În temeiul prevederilor art. 64 din Constituţia României, precum şi ale art. 32 lit. j) şi ale art. 201 din Regulamentul Senatului, republicat,
  Senatul adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă contul de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Senatului pe anul 2000, potrivit Raportului de gestiune prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  ------------ Notă *) Anexa se comunică celor interesaţi.
  Aceasta hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 19 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  -----