DECIZIE nr. 14 din 8 august 2017privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 8 august 2017
  În temeiul dispozițiilor art. 66 alin. (2) și (3) și art. 115 alin. (5) din Constituția României, republicată, precum și ale art. 82 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Senatului d e c i d e:

  ARTICOL UNIC

  Se convoacă Senatul în sesiune extraordinară în data de 8 august 2017, ora 15,00. Proiectul ordinii de zi și proiectul programului de lucru sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  București, 8 august 2017.
  Nr. 14.

  ANEXĂ

  Proiectul ordinii de zi și proiectul programului de lucru pentru sesiunea extraordinară a Senatului din data de 8 august 2017I. Proiectul ordinii de zi 1. Informare cu privire la proiectele de lege privind aprobarea ordonanțelor de urgență ale Guvernului înregistrate la Biroul permanent al Senatului, în data de 7 august a.c., și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.II. Proiectul programului de lucru
  Marți, 8 august 2017– ora 15,00 - până la epuizarea ordinii de zi - ședința plenului Senatului

  ----