LEGE nr. 249 din 12 octombrie 2021pentru completarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 13 octombrie 2021
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  După alineatul (1^9) al articolului 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (1^10), cu următorul cuprins:(1^10) În municipii și orașe, elevii din învățământul primar care frecventează cursurile unei unități de învățământ de stat particulare și confesionale autorizate/acreditate pot beneficia de transport specializat de tipul curse școlare pentru transportul de la/până la unitatea de învățământ. Acoperirea cheltuielilor pentru transportul specializat se asigură din bugetul de stat, prin transfer către unitățile administrativ-teritoriale.


  Articolul II

  Prevederile prezentei legi intră în vigoare începând cu prima zi a anului școlar 2022-2023.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  LUDOVIC ORBAN
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU

  București, 12 octombrie 2021.
  Nr. 249.
  -----