LEGE nr. 327 din 16 decembrie 2015
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 937 din 18 decembrie 2015  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 26 august 2015 privind cazierul fiscal, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.5 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 31 august 2015, cu următoarea modificare:
  - La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) Organele competente să constate faptele prevăzute la art. 4 şi să aplice sancţiuni au obligaţia ca, în termen de 5 zile de la data rămânerii definitive a actelor care sancţionează fapte care, potrivit legii, se înscriu în cazierul fiscal, neatacate în termenele prevăzute de lege, să comunice aceste acte, în copie, organului fiscal competent în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul sancţionat."


  Articolul II

  Faptele sancţionate contravenţional cu avertisment, care sunt înscrise în cazierul fiscal al contribuabililor la data intrării în vigoare a prezentei legi, se scot din evidenţă începând cu această dată.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  Bucureşti, 16 decembrie 2015.
  Nr. 327.
  ----