ORDIN nr. 807 din 13 mai 2020pentru stabilirea atribuțiilor în activitatea de testare în vederea depistării infecției cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul unor unități aflate în subordinea Ministerului Sănătății
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 14 mai 2020
  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică nr. NT 2.328 din 13 mai 2020,
  având în vedere:– prevederile art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. 3 lit. n) și q) din Hotărârea Guvernului nr. 1.414/2009 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de Sănătate Publică, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 1 și art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul 1
  (1) Institutul Național de Sănătate Publică, denumit în continuare INSP, coordonează și stabilește la nivel național prioritățile pentru activitatea de testare în vederea depistării infecției cu SARS-CoV-2, fiind instituția abilitată să colecteze toate datele despre rezultatele testărilor și să raporteze datele oficiale Ministerului Sănătății și altor autorități naționale și internaționale.(2) INSP avizează propunerile primite de la coordonatorii regionali care au obligația raportării necesarului de creștere a capacităților de testare, justificat pe baza numărului de cazuri și/sau apariția de focare în regiunea coordonată.(3) INSP are obligația ulterior avizării propunerilor menționate la alin. (2) să informeze Ministerul Sănătății.
  (la 03-06-2020, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 978 din 2 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 03 iunie 2020 )


  Articolul 2
  (1) Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, denumite în continuare DSP, coordonează recoltarea și transportul probelor prelevate către laboratoare, în concordanță cu capacitatea maximă de testare a acestora și numărul de probe în așteptare.(2) Unitățile sanitare sunt responsabile de prelevarea probelor pentru pacienții internați în cadrul acestora, precum și pentru propriul personal medical simptomatic. De asemenea, unitățile sanitare publice sau private au obligativitatea de a organiza centre de recoltare pentru persoanele asimptomatice incluse în Recomandările de prioritizare a testării pentru COVID19, situație în care acestea sunt responsabile de procurarea recoltoarelor necesare pentru prelevare.(3) Recoltarea probelor va fi efectuată de către reprezentanții direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, pentru contacții din focare și contacții cazurilor confirmate.(4) Recoltarea probelor va fi efectuată de către Serviciul de ambulanță județean și al municipiului București (SAJ), în cazul persoanelor simptomatice aflate în izolare la domiciliu, a altor persoane simptomatice identificate de către personalul medical al SAJ, gravide simptomatice și persoane incluse în Recomandările de prioritizare a testării pentru COVID-19, care nu se pot deplasa la centrele de recoltare. Pentru ultima categorie, recoltarea se face în baza listelor furnizate de către DSP. SAJ va folosi recoltoare și recipiente de transport probe furnizate de către direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București.
  (la 03-06-2020, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 978 din 2 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 03 iunie 2020 )


  Articolul 3

  Abrogat.
  (la 03-06-2020, Articolul 3 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 978 din 2 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 03 iunie 2020 )


  Articolul 4
  (1) Unitățile sanitare care dețin laborator cu capacitate de testare pentru COVID-19 de tip RT-PCR, incluse sau nu în Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare, vor efectua analiza probelor recoltate în laboratorul propriu.(2) Unitățile sanitare care nu dețin laborator cu capacitate de testare pentru COVID-19 de tip RT-PCR vor solicita DSP preluarea probelor și transportul acestora la un alt laborator inclus în Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare.(3) Dacă unitatea sanitară are contract cu un laborator extern pentru testarea COVID-19, are obligația de a informa DSP și în acest caz spitalul se va ocupa direct de transportul probelor la laboratorul subcontractat.(4) Probele recoltate de către reprezentanții serviciilor de ambulanță județene și municipiului București vor fi preluate de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și trimise la laboratoarele care efectuează testarea.(5) Direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București se vor adresa prioritar celui mai apropiat laborator, pe care îl vor contacta în vederea trimiterii probelor. În situația în care laboratorul are capacitatea de testare depășită, direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București vor contacta Institutul Național de Sănătate Publică pentru a fi repartizate către un alt laborator inclus în program, astfel încât toate probele prelevate să fie prelucrate în maximum 24 de ore.
  (la 03-06-2020, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 978 din 2 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 03 iunie 2020 )


  Articolul 4^1
  (1) Toate rezultatele testărilor RT-PCR pentru COVID-19 de la laboratoare incluse sau nu în Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare trebuie să fie raportate către Institutul Național de Sănătate Publică - Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și către spitalul care a solicitat testarea. În cazul testelor pozitive, laboratoarele au obligația de a comunica imediat telefonic aceste rezultate la INSP.(2) În cazul persoanelor la care recoltarea de probe s-a efectuat în regim ambulatoriu de către DSP sau SAJ, rezultatele sunt comunicate telefonic de către DSP, iar buletinul de analize va fi transmis în format electronic (e-mail), fie către persoana de la care s-a făcut recoltarea probei, în cazul în care rezultatul este negativ, fie către spitalul în care va fi internat pacientul, în cazul în care acesta este pozitiv.
  (la 03-06-2020, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 978 din 2 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 03 iunie 2020 )


  Articolul 4^2

  Direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București au obligația de a verifica zilnic raportările realizate în platforma alerte.ms.ro de către laboratoare și raportează Institutului Național de Sănătate Publică modalitatea de repartizare a probelor per laborator.
  (la 03-06-2020, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 978 din 2 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 03 iunie 2020 )


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru

  București, 13 mai 2020.
  Nr. 807.
  -----