ORDONANŢĂ nr. 7 din 22 ianuarie 2004
pentru modificarea Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în agricultură
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.5 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

  Articolul I

  Alineatul (1) al articolului 18 din Legea nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamităţi naturale în agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 24 iunie 2002, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 18. - (1) Producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care au înregistrat pagube produse de fenomenele naturale şi bolile prevăzute la art. 2, pe zonele declarate afectate prin hotărâre a Guvernului, vor primi despăgubirile aferente calamităţilor naturale de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului."


  Articolul II

  (1) Pentru anul 2004 se aprobă suplimentarea cu suma de 600 miliarde lei a prevederilor bugetare reprezentând despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz de calamităţi naturale, prin diminuarea cu aceeaşi sumă a alocaţiilor bugetare reprezentând sprijinirea producătorilor agricoli, în cadrul bugetului aprobat Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului.
  (2) Ministerul Finanţelor Publice efectuează modificările prevăzute la alin. (1) în anexa nr. 3/21 la Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003.


  Articolul III

  Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ──────────────
  p. Ministrul agriculturii,
  pădurilor, apelor şi mediului,
  Petre Daea,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 22 ianuarie 2004.
  Nr. 7.
  ───────────────