HOTĂRÂRE nr. 1.294 din 13 august 2004 (*actualizată*)
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare
(actualizată la data de 20 mai 2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 10 din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul educaţiei şi cercetării,
  Alexandru Athanasiu
  Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,
  Silvia Adriana Ţicău
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 13 august 2004.
  Nr. 1.294.

  Anexă

  NORMA 13/08/2004