LEGE nr. 124 din 30 iunie 2010
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 6 iulie 2010  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 11 din 29 ianuarie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, adoptată în temeiul art. 1 pct. III. 3 din Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 29 ianuarie 2010, cu următoarele modificări şi completări:
  1. La articolul I, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "4. Articolul 14 se abrogă."
  2. La articolul I, după punctul 5 se introduc două noi puncte, punctele 6 şi 7, cu următorul cuprins:
  "6. În anexa nr. 1 «Parametrii de calitate ai apei potabile» tabelul 3 «Parametrii indicatori», la parametrul «Clor rezidual liber» se introduce o nouă notă, nota^12), cu următorul cuprins:
  «^12) Sau orice alt parametru considerat reprezentativ pentru procedeul de dezinfecţie.»
  7. În anexa nr. 2 «Monitorizarea de control şi de audit», punctul 1 poziţia 1.2, nota^2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  «^2) Clorul rezidual liber trebuie să reprezinte minimum 80% din clorul rezidual total. Acest parametru este obligatoriu numai acolo unde este utilizat clorul sau substanţele clorigene pentru dezinfecţie.»"
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  Bucureşti, 30 iunie 2010.
  Nr. 124.
  ---------