HOTĂRÂRE nr. 36 din 28 noiembrie 2023pentru completarea Regulamentului activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1082 din 29 noiembrie 2023
  Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 7 iulie 2023, se completează după cum urmează:– După articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 33^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 33^1

  La deschiderea ședințelor comune ale celor două Camere se intonează imnul național al României.

  Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și Senat în ședința comună din 28 noiembrie 2023, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  ALFRED-ROBERT SIMONIS
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

  București, 28 noiembrie 2023.
  Nr. 36.
  -----