LEGE nr. 381 din 28 septembrie 2004
privind unele măsuri financiare în domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 1 octombrie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  Prezenta lege are ca obiect stabilirea unor măsuri pentru finanţarea programelor şi proiectelor de prevenire şi combatere a traficului şi consumului ilicit de droguri, elaborate de Agenţia Naţională Antidrog în aplicarea Strategiei naţionale antidrog.


  Articolul 2

  Finanţarea programelor şi proiectelor prevăzute la art. 1 se asigură prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie.


  Articolul 3

  Bunurile confiscate ca urmare a săvârşirii infracţiunilor la regimul drogurilor şi precursorilor se declară cu această menţiune şi se valorifică în condiţiile stabilite de Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată.


  Articolul 4

  Sumele rezultate din valorificarea bunurilor prevăzute la art. 3 constituie venituri ale bugetului de stat şi se evidenţiază în cont separat în bugetul de stat.


  Articolul 5

  În aplicarea prezentei legi, Agenţia Naţională Antidrog are următoarele atribuţii:
  a) ţine evidenţa hotărârilor judecătoreşti prin care se dispune confiscarea bunurilor supuse dispoziţiilor prezentei legi, comunicate de către instanţele de judecată;
  b) elaborează programele şi proiectele ce vor fi finanţate, în funcţie de priorităţile prevăzute în Strategia naţională antidrog;
  c) solicită comisiei interministeriale constituite pe lângă Secretariatul General al Guvernului în temeiul art. 13 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998, republicată, transmiterea cu titlu gratuit a unor bunuri aflate sub incidenţa prezentei legi;
  d) solicită Ministerului Finanţelor Publice atribuirea cu titlu gratuit a altor categorii de bunuri confiscate ca urmare a săvârşirii infracţiunilor la regimul drogurilor şi precursorilor, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998, republicată.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 28 septembrie 2004.
  Nr. 381.
  _______________