ORDIN nr. 826 din 11 aprilie 2024pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piață pe teritoriul României
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.705 din 3 aprilie 2024
  • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR Nr. 826 din 11 aprilie 2024
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR Nr. 90 din 9 mai 2024
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 17 mai 2024
    ORDIN nr. 1.705 din 3 aprilie 2024