LEGE nr. 92 din 4 august 1992 (*republicată*)(**actualizata**)
pentru organizarea judecătorească
(actualizata până la data de 1 iulie 2005**)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • --------------
  *) Republicată în temeiul art. VI din Legea nr. 142 din 24 iulie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 25 iulie 1997, dandu-se textelor o noua numerotare.
  Legea nr. 92 din 4 august 1992 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 13 august 1992 şi a mai fost modificata prin Legea nr. 89 din 12 iulie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 17 iulie 1996.
  **) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 30 septembrie 1997. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 1 iulie 2005, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999; ORDONANTA nr. 73 din 27 august 1999 abrogata de ORDONANTA nr. 7 din 19 iulie 2001, respinsa de LEGEA nr. 206 din 19 aprilie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 29 iunie 2000 respinsa de LEGEA nr. 355 din 10 iulie 2001; LEGEA nr. 188 din 1 octombrie 2000; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 1 februarie 2001; LEGEA nr. 118 din 29 martie 2001; LEGEA nr. 46 din 16 ianuarie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 20 din 20 februarie 2002; LEGEA nr. 653 din 7 decembrie 2002; LEGEA nr. 281 din 24 iunie 2003; LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004; LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004; LEGEA nr. 317 din 1 iulie 2004; LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005.

  Titlul I Dispozitii generale


  Articolul 1

  Abrogat.
  ---------------
  Art. 1 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 2

  Abrogat.
  ---------------
  Alin. (2) al art. 2 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.
  Alin. (1), (3) şi (4) ale art. 2 au fost abrogate de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 3

  Abrogat.
  ---------------
  Art. 3 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 4

  Abrogat.
  ---------------
  Art. 4 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 5

  Abrogat.
  ---------------
  Art. 5 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 6

  Abrogat.
  ---------------
  Art. 6 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 7

  Abrogat.
  ---------------
  Art. 7 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 8

  Abrogat.
  ---------------
  Art. 8 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 9

  Abrogat.
  ---------------
  Art. 9 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Titlul II Compunerea şi functionarea instanţelor judecătorești


  Capitolul 1 Dispozitii comune


  Articolul 10

  Abrogat.
  ---------------
  Art. 10 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 11

  Abrogat.
  ---------------
  Art. 11 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 12

  Abrogat.
  ---------------
  Art. 12 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 13

  Abrogat.
  -----------------
  Alin. 2 al art. 13 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.
  Alin. 3 al art. 13 a fost introdus prin art.1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.
  Art. 13 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 14

  Abrogat.
  ------------------
  Alin. 1 al art. 14 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.
  Art. 14 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 15

  Abrogat.
  ---------------
  Alin. 1 al art. 15 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.
  Alin. 1^1 al art. 15 a fost introdus prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.
  Art. 15 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 16

  Abrogat.
  ----------------
  Art. 16 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 17

  (1) Abrogat*).
  (1^1) Abrogat.
  (1^2) Abrogat.
  (1^3) Abrogat.
  (2) Abrogat*).
  (3) Abrogat.
  (4) Abrogat.
  (5) Abrogat.
  -----------------
  Alin. (1^1), (1^2) şi (1^3) ale art. 17 au fost introduse prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999; modificate de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 20 din 20 februarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2002.
  Alin. (1^1)-(1^3) şi (3)-(5) ale art. 17 au fost abrogate de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.
  *) Alin. (1) şi (2) ale art. 17 au fost abrogate începând cu data de 1 ianuarie 2005 de alin. (2) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.
  -----------------
  NOTĂ:
  A se vedea şi DECIZIA nr. 322 din 20 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 30 ianuarie 2002 referitoare la excepţiile de neconstitutionalitate a prevederilor art. 17 alin. 1^1 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare.


  Articolul 18

  Abrogat.
  --------------
  Art. 18 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Capitolul 2 Judecatoriile


  Articolul 19

  Abrogat.
  --------------
  Art. 19 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 20

  Abrogat.
  --------------
  Art. 20 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 21

  Abrogat.
  --------------
  Art. 21 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Capitolul 3 Tribunalele


  Articolul 22

  Abrogat.
  -----------------
  Alin. 3 al art. 22 a fost introdus prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.
  Art. 22 a fost modificat de LEGEA nr. 653 din 7 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 12 decembrie 2002.
  Art. 22 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 23

  Abrogat.
  ------------------
  Art. 23 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Capitolul 4 Curtile de apel


  Articolul 24

  Abrogat.
  ------------------
  Art. 24 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 25

  Abrogat.
  ------------------
  Art. 25 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Titlul III Ministerul public


  Capitolul 1 Dispozitii comune


  Articolul 26

  Abrogat.
  ------------------
  Art. 26 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 27

  Abrogat.
  ------------------
  Art. 27 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 28

  Abrogat.
  -------------
  Alin. (4) al art. 28 a fost modificat de LEGEA nr. 281 din 24 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 1 iulie 2003.
  Art. 28 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 29

  Abrogat.
  ------------------
  Art. 29 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 30

  Abrogat.
  ------------------
  Art. 30 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 31

  Abrogat.
  ------------------
  Art. 31 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 32

  Abrogat.
  ------------------
  Art. 32 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 33

  Abrogat.
  ------------------
  Art. 33 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 34

  Abrogat.
  -----------------
  Alin. 2 al art. 34 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.
  Art. 34 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Capitolul 2 Parchetele de pe lângă judecatorii şi tribunale


  Articolul 35

  Abrogat.
  -----------------
  Alin. 3 al art. 35 a fost introdus prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.
  Art. 35 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 36

  Abrogat.
  -----------------
  Alin. 2 al art. 36 a fost introdus prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.
  Art. 36 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 37

  Abrogat.
  -----------------
  Art. 37 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Capitolul 3 Parchetele de pe lângă curtile de apel şi Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie


  Articolul 38

  Abrogat.
  -----------------
  Art. 38 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 39

  Abrogat.
  -----------------
  Art. 39 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 40

  Abrogat.
  -----------------
  Art. 40 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 41

  Abrogat.
  -----------------
  Art. 41 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Titlul IV Corpul magistratilor, numirea şi avansarea lor în functie


  Capitolul 1 Corpul magistratilor


  Articolul 42

  Abrogat.
  --------------
  Art. 42 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 43

  Abrogat.
  -----------------
  Alin. 2 al art. 43 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.
  Alin. 3 şi 4 au fost introduse prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.
  Art. 43 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 44

  Abrogat.
  -----------------
  Art. 44 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.
  Art. 44 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 45

  Abrogat.
  ------------------
  Art. 45 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Capitolul 2 Admiterea în magistratura


  Secţiunea I Condiţiile generale pentru numirea magistratilor


  Articolul 46

  Abrogat.
  -----------------
  Lit. e) a alin. 1 al art. 46 a fost modificata de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.
  Alin. 3 al art. 46 a fost introdus prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.
  Art. 46 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 47

  Abrogat.
  -----------------
  Art. 47 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 48

  Abrogat.
  -----------------
  Art. 48 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 49

  Abrogat.
  -----------------
  Art. 49 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 50

  Abrogat.
  -----------------
  Art. 50 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Secţiunea a II-a Condiţii speciale pentru numirea şi promovarea în functie a magistratilor


  Articolul 51

  Abrogat.
  -----------------
  Art. 51 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 52

  Abrogat.
  -----------------
  Art. 52 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 53

  Abrogat.
  -----------------
  Art. 53 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 54

  Abrogat.
  -----------------
  Art. 54 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 54^1

  Abrogat.
  -----------------
  Art. 54^1 a fost introdus prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.
  Art. 54^1 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 55

  Abrogat.
  -----------------
  Art. 55 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 55^1

  Abrogat.
  -----------------
  Art. 55^1 a fost introdus prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.
  Art. 55^1 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 56

  Abrogat.
  ---------------
  Art. 56 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 57

  Abrogat.
  ---------------
  Art. 57 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 58

  Abrogat.
  -----------------
  Alin. 3 şi 4 ale art. 58 au fost introduse prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.
  Art. 58 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 59

  Abrogat.
  ----------------
  Art. 59 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 60

  Abrogat.
  -----------------
  Lit. b) a alin. 1 al art. 60 a fost modificata de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.
  Art. 60 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 61

  Abrogat.
  ----------------
  Art. 61 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 62

  Abrogat.
  ----------------
  Art. 62 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 63

  Abrogat.
  -----------------
  Art. 63 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 63^1

  Abrogat.
  -----------------
  Art. 63^1 a fost introdus prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.
  Art. 63^1 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 64

  Abrogat.
  -----------------
  Alin. 3 al art. 64 a fost introdus prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.
  Art. 64 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 65

  Abrogat.
  -----------------
  Art. 65 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.
  Art. 65 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 66*)

  Abrogat.
  ---------------
  Lit. d) a alin. 4 al art. 66 a fost modificata de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.
  Alin. (4^1) al art. 66 a fost introdus prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.
  Alin. 5 al art. 66 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.
  Alin. 7 al art. 66 a fost introdus prin art. art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.
  *) Art. 66 a fost abrogat începând cu data de 1 ianuarie 2005 de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 67

  Abrogat.
  -----------------
  Art. 67 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.
  Art. 67 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 68

  Abrogat.
  -----------------
  Art. 68 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.
  Art. 68 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 69

  Abrogat.
  ----------------
  Art. 69 a fost abrogat de litera b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Secţiunea a II^1-a Magistratii consultanti


  Articolul 69^1

  Abrogat.
  ------------
  Art. 69^1 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 69^2

  Abrogat.
  ------------
  Art. 69^2 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 69^3

  Abrogat.
  ------------
  Art. 69^3 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 69^4

  Abrogat.
  ------------
  Art. 69^4 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 69^5

  Abrogat.
  -------------
  Art. 69^5 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.
  Secţiunea II^1 cu art. 69^1-69^5 a cap. II a fost introdusa de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 20 din 20 februarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2002.


  Secţiunea a III-a Institutul Naţional al Magistraturii


  Articolul 70

  Abrogat.
  -------------
  Art. 70 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 71

  Abrogat.
  -----------------
  Alin. 2 al art. 71 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.
  Art. 71 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 72

  Abrogat.
  -----------------
  Art. 72 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 73

  Abrogat.
  -----------------
  Art. 73 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 74

  Abrogat.
  -----------------
  Alin. 1 şi 2 ale art. 74 au fost modificate de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.
  Art. 74 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 75

  Abrogat.
  -----------------
  Art. 75 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 76

  Abrogat.
  -----------------
  Art. 76 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 77

  Abrogat.
  -----------------
  Art. 77 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 78

  Abrogat.
  -----------------
  Art. 78 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.
  Alin. (1) al art. 78 a fost modificat de LEGEA nr. 653 din 7 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 12 decembrie 2002.
  Art. 78 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 79

  Abrogat.
  -----------------
  Art. 79 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 80

  Abrogat.
  -----------------
  Art. 80 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 81

  Abrogat.
  -----------------
  Art. 81 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 82

  Abrogat.
  -----------------
  Art. 82 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 83

  Abrogat.
  -----------------
  Alin. 3 al art. 83 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.
  Alin. 4 şi 5 ale art. 83 au fost introduse prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.
  Art. 83 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 84

  Abrogat.
  -----------------
  Alin. 2 al art. 84 a fost abrogat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.
  Art. 84 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 85

  Abrogat.
  ----------------
  Art. 85 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Titlul V Consiliul Superior al Magistraturii

  ----------------
  Titlul V a fost abrogat de alin. (2) al art. 72 din LEGEA nr. 317 din 1 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 2 iulie 2004.

  Articolul 86

  Abrogat.
  -------------
  Art. 86 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 20 din 20 februarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2002.
  Art. 86 a fost abrogat de alin. (2) al art. 72 din LEGEA nr. 317 din 1 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 2 iulie 2004.


  Articolul 87

  Abrogat.
  -----------------
  Alin. (1)-(3) ale art. 87 au fost modificate de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 20 din 20 februarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2002.
  Alin. 4 al art. 87 a fost introdus prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.
  Art. 87 a fost modificat de LEGEA nr. 653 din 7 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 12 decembrie 2002.
  Art. 87 a fost abrogat de alin. (2) al art. 72 din LEGEA nr. 317 din 1 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 2 iulie 2004.


  Articolul 87^1

  Abrogat.
  -------------------
  Art. 87^1 a fost introdus prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.
  Art. 87^1 a fost modificat de LEGEA nr. 653 din 7 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 12 decembrie 2002.
  Art. 87^1 a fost abrogat de alin. (2) al art. 72 din LEGEA nr. 317 din 1 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 2 iulie 2004.


  Articolul 88

  Abrogat.
  ----------------
  Art. 88 a fost abrogat de alin. (2) al art. 72 din LEGEA nr. 317 din 1 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 2 iulie 2004.


  Articolul 89

  Abrogat.
  ----------------
  Art. 89 a fost abrogat de alin. (2) al art. 72 din LEGEA nr. 317 din 1 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 2 iulie 2004.


  Articolul 90

  Abrogat.
  ----------------
  Art. 90 a fost abrogat de alin. (2) al art. 72 din LEGEA nr. 317 din 1 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 2 iulie 2004.


  Titlul VI Drepturile şi indatoririle magistratilor


  Articolul 91

  Abrogat.
  -----------------
  Alin. 3 al art. 91 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.
  Art. 91 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 92

  Abrogat.
  -----------------
  Lit. b) a alin. 1 al art. 92 a fost modificata de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.
  Lit. g) a alin. 1 al art. 92 a fost introdusa prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.
  Art. 92 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 93

  Abrogat.
  ----------------
  Art. 93 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 94

  Abrogat.
  ----------------
  Art. 94 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 95

  Abrogat.
  ----------------
  Art. 95 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 96

  Abrogat.
  ----------------
  Art. 96 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 97

  Abrogat.
  ----------------
  Art. 97 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 98

  Abrogat.
  ----------------
  Art. 98 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 99

  Abrogat.
  --------------
  Alin. 1 al art. 99 a fost modificat de LEGEA nr. 118 din 29 martie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 30 martie 2001.
  Art. 99 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 100

  Abrogat.
  ---------------
  Art. 100 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 101

  Abrogat.
  ---------------
  Art. 101 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 102

  Abrogat.
  ---------------
  Art. 102 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 103

  Abrogat.
  -----------------
  Alin. 1 al articolului 103 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 29 iunie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 05 iulie 2000 respinsa de LEGEA nr. 355 din 10 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 12 iulie 2001.
  Art. 103 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.
  -----------------
  NOTĂ:
  A se vedea şi:
  DECIZIA nr. 89 din 1 iunie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 6 iulie 1999 referitoare la excepţia de neconstitutionalitate a dispoziţiilor art. 103 alin. 5 din Legea pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992, republicată, cu modificările ulterioare;
  DECIZIA nr. 88 din 1 iunie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 8 iulie 1999 referitoare la excepţia de neconstitutionalitate a dispoziţiilor art. 103 alin. 5 şi 6 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare.


  Articolul 104

  Abrogat.
  ------------------
  Art. 104 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.
  Art. 104 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 105

  Abrogat.
  -----------------
  Alin. 1 al art. 105 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.
  Art. 105 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 106

  Abrogat.
  ----------------
  Art. 106 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 107

  Abrogat.
  ----------------
  Art. 107 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 108

  Abrogat.
  -----------------
  Alin. 3 al art. 108 a fost abrogat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.
  Art. 108 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 109

  Abrogat.
  -----------------
  Alin. 1 al art. 109 a fost abrogat de art. 86 din ORDONANTA nr. 73 din 27 august 1999*) publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 31 august 1999.
  Art. 109 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.
  *) ORDONANTA nr. 73 din 27 august 1999 a fost abrogata de ORDONANTA nr. 7 din 9 iulie 2001**) publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 3 august 2001.
  *) ORDONANTA nr. 73 din 27 august 1999 a fost respinsa de LEGEA nr. 206 din 19 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 24 aprilie 2002.
  **) ORDONANTA nr. 7 din 9 iulie 2001 a fost abrogata de LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003.


  Articolul 110

  Abrogat.
  --------------
  Art. 110 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 111

  Abrogat.
  --------------
  Art. 111 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 112

  Abrogat.
  -----------------
  Art. 112 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.
  Art. 112 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 113

  Abrogat.
  ------------------
  Art. 113 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 114

  Abrogat.
  ------------------
  Art. 114 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 115

  Abrogat.
  ------------------
  Art. 115 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 116

  Abrogat.
  ------------------
  Art. 116 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 117

  Abrogat.
  ------------------
  Art. 117 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 118

  Abrogat.
  ------------------
  Art. 118 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 119

  Abrogat.
  ------------------
  Art. 119 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 120

  Abrogat.
  ------------------
  Art. 120 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 120^1

  Abrogat.
  -----------------
  Art. 120^1 a fost introdus prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.
  Art. 120^1 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Titlul VII Raspunderea disciplinara a magistratilor


  Articolul 121

  Abrogat.
  ----------------
  Art. 121 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 122

  Abrogat.
  -----------------
  Lit. i^1) a art. 122 a fost introdusa prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.
  Art. 122 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 123

  Abrogat.
  -----------------
  Lit. c) a alin. 1 al art. 123 a fost modificata de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.
  Lit. e^1) a alin. 1 al art. 123 a fost introdusa prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.
  Art. 123 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 124

  Abrogat.
  -----------------
  Alin. 2 al art. 124 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.
  Art. 124 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 125

  Abrogat.
  -----------------
  Alin. 1 al art. 125 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.
  Art. 125 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 126

  Abrogat.
  -----------------
  Art. 126 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 127

  Abrogat.
  -----------------
  Art. 127 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 128

  Abrogat.
  -----------------
  Art. 128 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 129

  Abrogat.
  -----------------
  Art. 129 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 130

  Abrogat.
  -----------------
  Art. 130 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 131

  Abrogat.
  -----------------
  Art. 131 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 131^1

  Abrogat.
  -----------------
  Art. 131^1 a fost introdus de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.
  Art. 131^1 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 107 din LEGEA nr. 303 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Titlul VIII Personalul auxiliar de specialitate, economic, administrativ şi de serviciu


  Articolul 132

  Abrogat.
  --------------
  Art. 132 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 133

  Abrogat.
  Abrogat*).
  Abrogat.
  -----------------
  Alin. 2 al art. 133 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.
  Alin. (1) şi (3) ale art. 133 au fost abrogate de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.
  *) Alin. (2) al art. 133 a fost abrogat începând cu data de 1 ianuarie 2005 de alin. (2) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 134

  Abrogat.
  -----------------
  Art. 134 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 135

  Abrogat.*)
  -----------------
  *) Art. 135 urma să fie abrogat începând cu data de 1 ianuarie 2005 de alin. (2) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004 a fost modificata de Titlul XVI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005, prorogând aceasta abrogare până la data de 1 iulie 2005.


  Articolul 136

  Abrogat.
  -----------------
  Art. 136 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 137

  Abrogat.
  -----------------
  Art. 137 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 138

  Abrogat.
  -----------------
  Art. 138 a fost abrogat de art. 70 din LEGEA nr. 188 din 1 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 10 noiembrie 2000; abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 01 februarie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 6 februarie 2001; abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 139

  Abrogat.
  -----------------
  Art. 139 a fost abrogat de art. 70 din LEGEA nr. 188 din 1 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 10 noiembrie 2000; abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 01 februarie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 6 februarie 2001; abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 140

  Abrogat.
  -----------------
  Art. 140 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 141

  Abrogat.
  -----------------
  Art. 141 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.
  Art. 141 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 142

  Abrogat.
  -----------------
  Art. 142 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.
  Art. 142 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 143

  Abrogat.
  -----------------
  Alin. 1 al art. 143 a fost modificat de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.
  Art. 143 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Titlul IX Vacanţa judecătorească


  Articolul 144

  Abrogat.
  --------------
  Art. 144 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 145

  Abrogat.
  --------------
  Art. 145 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 146

  Abrogat.
  --------------
  Art. 146 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 147

  Abrogat.
  --------------
  Art. 147 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 148

  Abrogat.
  --------------
  Art. 148 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Titlul X Dispozitii tranzitorii şi finale


  Articolul 149

  Abrogat.
  --------------
  Art. 149 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 150

  Abrogat.
  --------------
  Art. 150 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 151

  Abrogat.
  --------------
  Art. 151 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 152

  Abrogat.
  --------------
  Art. 152 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 153

  Abrogat.
  --------------
  Art. 153 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 154

  Abrogat.
  --------------
  Art. 154 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 155

  Abrogat.
  --------------
  Art. 155 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 156

  Abrogat.
  --------------
  Art. 156 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 157

  Abrogat.
  --------------
  Art. 157 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 158

  Abrogat.
  --------------
  Art. 158 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 159

  Abrogat.
  --------------
  Art. 159 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Articolul 160

  Abrogat.
  --------------
  Art. 160 a fost abrogat de lit. b) a alin. (1) al art. 133 din LEGEA nr. 304 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004.


  Anexa 1
          JUDECATORIILE, PARCHETELE ŞI LOCALITATILE DE RESEDINTA ALE ACESTORA
  -------------------------------------------------------------------------------
     Judeţul Judecatoria Localitatea de reşedinţa
  -------------------------------------------------------------------------------
    Alba Alba Iulia municipiul Alba Iulia
                      Campeni orasul Campeni
                      Aiud municipiul Aiud
                      Blaj municipiul Blaj
                      Sebes orasul Sebes
    Arad Arad municipiul Arad
                      Ineu orasul Ineu
                      Lipova orasul Lipova
                      Gurahont comuna Gurahont
                      Chişineu-Criş orasul Chişineu-Criş
    Arges Pitesti municipiul Pitesti
                      Campulung municipiul Campulung
                      Curtea de Arges municipiul Curtea de Arges
                      Costesti orasul Costesti
                      Topoloveni orasul Topoloveni
    Bacau Bacau municipiul Bacau
                      Onesti municipiul Onesti
                      Moinesti orasul Moinesti
                      Podu Turcului comuna Podu Turcului
                      Buhusi orasul Buhusi
    Bihor Oradea municipiul Oradea
                      Beius orasul Beius
                      Marghita orasul Marghita
                      Alesd orasul Alesd
                      Salonta orasul Salonta
    Bistrita-Nasaud Bistrita municipiul Bistrita
                      Nasaud orasul Nasaud
                      Beclean orasul Beclean
    Botosani Botosani municipiul Botosani
                      Dorohoi municipiul Dorohoi
                      Saveni orasul Saveni
                      Darabani orasul Darabani
    Brasov Brasov municipiul Brasov
                      Fagaras municipiul Fagaras
                      Rupea orasul Rupea
                      Zarnesti orasul Zarnesti
    Braila Braila municipiul Braila
                      Faurei orasul Faurei
                      Insuratei orasul Insuratei
    Buzau Buzau municipiul Buzau
                      Ramnicu Sarat municipiul Ramnicu Sarat
                      Patarlagele comuna Patarlagele
                      Pogoanele orasul Pogoanele
    Caraş-Severin Resita municipiul Resita
                      Caransebes municipiul Caransebes
                      Oravita orasul Oravita
                      Moldova Noua orasul Moldova Noua
                      Bozovici comuna Bozovici
                      Bocsa orasul Bocsa*)
    Calarasi Calarasi municipiul Calarasi
                      Oltenita orasul Oltenita
                      Lehliu-Gara orasul Lehliu-Gara
    Cluj Cluj-Napoca municipiul Cluj-Napoca
                      Turda municipiul Turda
                      Dej municipiul Dej
                      Huedin orasul Huedin
                      Gherla orasul Gherla
    Constanta Constanta municipiul Constanta
                      Medgidia municipiul Medgidia
                      Harsova orasul Harsova
                      Baneasa comuna Baneasa
                      Mangalia municipiul Mangalia
                      Cernavoda................orasul Cernavoda**)
    Covasna Sfîntu Gheorghe municipiul Sfîntu Gheorghe
                      Targu Secuiesc orasul Targu Secuiesc
                      Intorsura Buzaului orasul Intorsura Buzaului
    Dambovita Targoviste municipiul Targoviste
                      Gaesti orasul Gaesti
                      Pucioasa orasul Pucioasa
                      Racari comuna Racari
                      Moreni orasul Moreni
    Dolj Craiova municipiul Craiova
                      Bailesti orasul Bailesti
                      Filiasi orasul Filiasi
                      Segarcea orasul Segarcea
                      Calafat orasul Calafat
                      Bechet comuna Bechet*)
    Galaţi Galaţi municipiul Galaţi
                      Tecuci municipiul Tecuci
                      Targu Bujor orasul Targu Bujor
                      Liesti comuna Liesti
    Giurgiu Giurgiu municipiul Giurgiu
                      Bolintin-Vale orasul Bolintin-Vale
    Gorj Targu Jiu municipiul Targu Jiu
                      Targu Carbunesti orasul Targu Carbunesti
                      Novaci orasul Novaci
                      Motru orasul Motru
    Harghita Miercurea-Ciuc municipiul Miercurea-Ciuc
                      Odorheiu Secuiesc municipiul Odorheiu Secuiesc
                      Toplita orasul Toplita
                      Gheorgheni orasul Gheorgheni
    Hunedoara Deva municipiul Deva
                      Hunedoara municipiul Hunedoara
                      Petrosani municipiul Petrosani
                      Orastie municipiul Orastie
                      Brad orasul Brad
                      Hateg orasul Hateg
    Ialomita Slobozia municipiul Slobozia
                      Urziceni municipiul Urziceni
                      Fetesti municipiul Fetesti
    Iasi Iasi municipiul Iasi
                      Pascani municipiul Pascani
                      Harlau orasul Harlau
                      Raducaneni comuna Raducaneni
    Ilfov Cornetu comuna Cornetu***)
                      Buftea orasul Buftea
    Maramures Baia Mare municipiul Baia Mare
                      Sighetu Marmatiei municipiul Sighetu Marmatiei
                      Viseu de Sus orasul Viseu de Sus
                      Targu Lapus orasul Targu Lapus
                      Dragomiresti comuna Dragomiresti
                      Somcuta Mare comuna Somcuta Mare
    Mehedinti Drobeta-Turnu Severin municipiul Drobeta-Turnu Severin
                      Strehaia orasul Strehaia
                      Orsova orasul Orsova
                      Vanju Mare orasul Vanju Mare
                      Baia de Arama orasul Baia de Arama
    Mures Targu Mures municipiul Targu Mures
                      Sighisoara municipiul Sighisoara
                      Reghin municipiul Reghin
                      Tarnaveni orasul Tarnaveni
                      Ludus orasul Ludus
                      Sangeorgiu de Padure comuna Sangeorgiu de Padure
    Neamt Piatra-Neamt municipiul Piatra-Neamt
                      Roman municipiul Roman
                      Targu-Neamt orasul Targu-Neamt
                      Bicaz orasul Bicaz
    Olt Slatina municipiul Slatina
                      Caracal municipiul Caracal
                      Corabia orasul Corabia
                      Bals orasul Bals
                      Scornicesti orasul Scornicesti
    Prahova Ploiesti municipiul Ploiesti
                      Campina municipiul Campina
                      Valenii de Munte orasul Valenii de Munte
                      Mizil orasul Mizil
                      Sinaia orasul Sinaia
                      Urlati orasul Urlati*)
    Satu Mare Satu Mare municipiul Satu Mare
                      Carei municipiul Carei
                      Negresti-Oas orasul Negresti-Oas
    Salaj Zalau municipiul Zalau
                      Simleu Silvaniei orasul Simleu Silvaniei
                      Jibou orasul Jibou
    Sibiu Sibiu municipiul Sibiu
                      Medias municipiul Medias
                      Agnita orasul Agnita
                      Avrig orasul Avrig
                      Saliste comuna Saliste
    Suceava Suceava municipiul Suceava
                      Campulung Moldovenesc municipiul Campulung Moldovenesc
                      Radauti municipiul Radauti
                      Falticeni municipiul Falticeni
                      Vatra Dornei orasul Vatra Dornei
                      Gura Humorului orasul Gura Humorului
    Teleorman Alexandria municipiul Alexandria
                      Rosiori de Vede municipiul Rosiori de Vede
                      Turnu Magurele municipiul Turnu Magurele
                      Videle orasul Videle
                      Zimnicea orasul Zimnicea
    Timiş Timisoara municipiul Timisoara
                      Lugoj municipiul Lugoj
                      Deta orasul Deta
                      Sannicolau Mare orasul Sannicolau Mare
                      Faget orasul Faget
                      Jimbolia orasul Jimbolia
    Tulcea Tulcea municipiul Tulcea
                      Babadag orasul Babadag
                      Macin orasul Macin
    Vaslui Vaslui municipiul Vaslui
                      Barlad municipiul Barlad
                      Husi municipiul Husi
                      Murgeni comuna Murgeni
    Valcea Ramnicu Valcea municipiul Ramnicu Valcea
                      Dragasani orasul Dragasani
                      Horezu orasul Horezu
                      Brezoi orasul Brezoi
                      Balcesti comuna Balcesti
    Vrancea Focsani municipiul Focsani
                      Panciu orasul Panciu
                      Adjud orasul Adjud
    Bucureşti Judecatoria sectorului 1 municipiul Bucureşti
                    Judecatoria sectorului 2 municipiul Bucureşti
                    Judecatoria sectorului 3 municipiul Bucureşti
                    Judecatoria sectorului 4 municipiul Bucureşti
                    Judecatoria sectorului 5 municipiul Bucureşti
                    Judecatoria sectorului 6 municipiul Bucureşti
  -------------------------------------------------------------------------------

  ----------------
  *) Anexa nr. 1 a fost completata de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999 astfel:
  - la judeţul Caraş-Severin, după Judecatoria Bozovici s-a introdus: Judecatoria Bocsa, localitatea de reşedinţa orasul Bocsa;
  - la judeţul Dolj, după Judecatoria Calafat s-a introdus: Judecatoria Bechet, localitatea de reşedinţa comuna Bechet;
  - la judeţul Prahova, după Judecatoria Sinaia s-a introdus: Judecatoria Urlati, localitatea de reşedinţa orasul Urlati;
  - la judeţul Timiş, după Judecatoria Faget s-a introdus: Judecatoria Jimbolia, localitatea de reşedinţa orasul Jimbolia.
  **) Anexa nr. 1 a fost completata de LEGEA nr. 46 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 31 ianuarie 2002 astfel:
  - la judeţul Constanta, după Judecatoria Mangalia se introduce Judecatoria Cernavoda, localitatea de reşedinţa orasul Cernavoda.
  ***) Anexa nr. 1 a fost modificata de LEGEA nr. 653 din 7 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 12 decembrie 2002, astfel:
  "La anexa nr. 1 <<Judecatoriile, parchetele şi localităţile de reşedinţa ale acestora>>, la judeţul Ilfov, <<Judecatoria Ilfov, localitatea de reşedinţa municipiul Bucureşti>> se inlocuieste cu <<Judecatoria Cornetu, localitatea de reşedinţa comuna Cornetu.>>"
  NOTĂ:
  În raport cu numărul cauzelor înregistrate în cursul anului 1992 la judecatoriile din municipiile reşedinţa de judet, ministrul justiţiei poate înfiinţa sedii secundare cu activitate permanenta.
  Până la asigurarea unui sediu pentru Tribunalul Ilfov şi parchetul de pe lângă această instanţă, cauzele de competenţa acestora se solutioneaza de Tribunalul Bucureşti şi, respectiv, de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.
  -----------------
  Alin. 2 de la NOTA a fost introdus prin art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 179 din 11 noiembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 559 din 17 noiembrie 1999.


  Anexa 2
            CURTILE DE APEL, PARCHETELE DE PE LANGA CURTILE DE APEL,
             CIRCUMSCRIPTIILE ACESTORA ŞI LOCALITATILE DE RESEDINTA
  -------------------------------------------------------------------------------
    Curtea de Apel Tribunalele Localitatea de reşedinţa
  -------------------------------------------------------------------------------
    I. Curtea de Apel
       Alba Iulia Alba municipiul Alba Iulia
                               Sibiu
                               Hunedoara
    II. Curtea de Apel
        Pitesti Arges municipiul Pitesti
                               Valcea
    III. Curtea de Apel
         Bacau Bacau municipiul Bacau
                               Neamt
    IV. Curtea de Apel
        Oradea Bihor municipiul Oradea
                               Satu Mare
    V. Curtea de Apel
       Suceava Suceava municipiul Suceava
                               Botosani
    VI. Curtea de Apel
        Brasov Brasov municipiul Brasov
                               Covasna
    VII. Curtea de Apel
         Bucureşti Bucureşti municipiul Bucureşti
                               Calarasi
                               Giurgiu
                               Ialomita
                               Ilfov
                               Teleorman
    VIII. Curtea de Apel
          Cluj Cluj municipiul Cluj-Napoca
                               Bistrita-Nasaud
                               Maramures
                               Salaj
    IX. Curtea de Apel
        Constanta Constanta municipiul Constanta
                               Tulcea
    X. Curtea de Apel
       Craiova Dolj municipiul Craiova
                               Gorj
                               Mehedinti
                               Olt
    XI. Curtea de Apel
        Galaţi Galaţi municipiul Galaţi
                               Braila
                               Vrancea
    XII. Curtea de Apel
         Iasi Iasi municipiul Iasi
                               Vaslui
    XIII. Curtea de Apel
          Targu Mures Mures municipiul Targu Mures
                               Harghita
    XIV. Curtea de Apel
         Ploiesti Prahova municipiul Ploiesti
                               Buzau
                               Dambovita
    XV. Curtea de Apel
        Timisoara Timiş municipiul Timisoara
                               Arad
                               Caraş-Severin
  -------------------------------------------------------------------------------

  --------------
  NOTĂ:
  Pct. 6 al art. 1 din LEGEA nr. 653 din 7 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 12 decembrie 2002 prevede:
  "Prevederile art. 86, 87 şi 87^1 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin legea de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, se aplică începând cu alegerea noului Consiliu Superior al Magistraturii.
  În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, ministrul justiţiei va duce la indeplinire prevederile art. 87 din Legea nr. 92/1992, astfel cum a fost completata şi modificata prin prezenta ordonanţă de urgenţă."
  --------------