ORDIN nr. 1.067 din 8 iulie 2003
pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, astfel cum a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 210/2003
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 8 august 2003  În temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, ale art. 10 alin. (1), ale art. 4 alin. (4) şi ale art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, astfel cum a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 210/2003,
  ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasa, condiţiile de emitere, gestionarea şi folosirea legitimatiilor de călătorie pe căile ferate române, prezentată în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă Metodologia de acordare, de eliberare şi de retragere a permiselor de călătorie pentru agenţii economici prevăzuţi la art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, astfel cum a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 210/2003, precum şi a biletelor de călătorie în interesul serviciului acordate societăţilor respective şi altor societăţi care desfăşoară lucrări în interesul caii ferate, prezentată în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Se aprobă Metodologia de decontare a legitimatiilor de călătorie pe calea ferată română, acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, astfel cum a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 210/2003, a căror contravaloare se suporta din bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prezentată în anexa nr. 3.


  Articolul 4

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 5

  Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. şi Direcţia generală economică şi buget din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 6

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziţii contrare se abroga.


  Articolul 7

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării.
  p. Ministrul transporturilor,
  construcţiilor şi turismului,
  Ileana Tureanu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 8 iulie 2003.
  Nr. 1.067.


  Anexa 1

  METODOLOGIE 08/07/2003


  Anexa 2

  METODOLOGIE 08/07/2003


  Anexa 3

  METODOLOGIE 08/07/2003