DECRET nr. 184 din 2 octombrie 1974 (*republicat*)
cu privire la prima valutară care se aplică la cumpărarea şi vînzarea valutelor pentru operaţiuni necomerciale
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 12 din 25 februarie 1981  Ţinînd seama de creşterile importante de preţuri şi de procesele inflationiste care au avut loc în ultimul timp pe pieţele externe şi avînd în vedere ca în Republica Socialistă România preţurile au rămas stabile, a apărut necesitatea modificării primei valutare care se aplică la cursul oficial cu ocazia schimbului valutar efectuat de persoanele străine pentru turism şi alte operaţiuni necomerciale.
  Periodic, în funcţie de schimbările care au loc pe pieţele externe, aceasta prima urmează să fie modificată, în plus sau în minus, în mod corespunzător.
  Avînd în vedere cele de mai sus,
  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

  Articolul 1

  Prima valutară care se aplică la cumpărarea şi vînzarea valutelor ţărilor nesocialiste pentru operaţiuni necomerciale se stabileşte la 146,9 % asupra cursului oficial în lei.
  La operaţiunile de vînzare în interes personal către cetăţenii români a valutelor menţionate mai sus se aplică în plus o taxa de serviciu.


  Articolul 2

  Persoanele cu domiciliul stabil în tari nesocialiste care vin în Republica Socialistă România sînt obligate sa schimbe o sumă de cel puţin cîte 10 dolari S.U.A. pe zi de şedere în ţara, de persoana, sau echivalentul acestei sume în alte valute agreate de Banca Naţionala a Republicii Socialiste România.
  Dispoziţiile alin. 1 nu se aplică:
  a) persoanelor de origine română avînd cetăţenia străină sau fără cetăţenie;
  b) persoanelor cu cetăţenie română domiciliate în străinătate, posedind paşapoarte româneşti valabile;
  c) persoanelor stabilite în străinătate care nu mai poseda paşapoarte româneşti valabile, dar care nu au renunţat la cetăţenia română;
  d) părinţilor, soţilor şi copiilor persoanelor prevăzute la lit. a)-c).
  În cazurile excepţionale, Ministerul Finanţelor sau Ministerul Afacerilor Externe ori Ministerul de Interne vor putea aproba scutirea de obligaţia prevăzută la alin. 1 şi altor persoane cu domiciliul stabil în tari nesocialiste, originare din România.


  Articolul 3

  În executarea prevederilor art. 2 din prezentul decret, Ministerul Finanţelor împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul de Interne, Ministerul Turismului, Banca Naţionala a Republicii Socialiste România şi Banca Română de Comerţ Exterior vor elabora nomenclatorul persoanelor cărora le sînt aplicabile prevederile acestui articol.


  Articolul 4

  Prima valutară prevăzută la art. 1 alin. 1 se aplică pentru operaţiunile necomerciale prevăzute în lista anexa*) la prezentul decret.


  Articolul 5

  Dispoziţiile art. 1 se aplică începînd cu data de 2 octombrie 1974**).
  Dispoziţiile art. 2 alin 1 şi 3 se aplică începînd cu data de 1 noiembrie 1974.


  Articolul 6

  Dispoziţiile art. 1 se aplică şi în relaţiile cu Republica Socialistă Federativă Iugoslavia.***)


  Articolul 7

  Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1639/1971 se abroga.
  --------------- Notă *) Anexa a fost comunicată instituţiilor interesate. Notă **) Cu excepţia alin. 1, care, potrivit art. II din Decretul Consiliului de Stat nr. 20/1981, se aplică la 5 zile de la data emiterii decretului menţionat. Notă ***) Prevederile art. 6, astfel cum au fost modificate prin Decretul Consiliului de Stat nr. 89/1978, se aplică cu începere de la data de 6 martie 1978.
  -------