ORDIN nr. 1.039/101/2022privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 933/79/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat asociate Programului RURAL INVEST
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR Nr. 1.039 din 20 aprilie 2022
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE Nr. 101 din 21 aprilie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 26 aprilie 2022
  Având în vedere prevederile art. 1 alin. (4) lit. b) și ale art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2022 pentru aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, cu modificările ulterioare,
  în temeiul:– art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare;– art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările si completările ulterioare,
  ministrul finanțelor și ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emit următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului finanțelor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 933/79/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat asociate Programului RURAL INVEST, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 8 aprilie 2022, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:
  Ordin
  pentru aprobarea schemei de ajutor de stat asociate Programului RURAL INVEST, a Procedurii de implementare a programului și a Convenției de garantare și plată a granturilor
  2. La articolul 1, după primul alineat se introduc două noi alineate, alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins:(2) Se aprobă Procedura de implementare a Programului RURAL INVEST, prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ordin.(3) Se aprobă Convenția de garantare și plată a granturilor pentru Programul RURAL INVEST, prevăzută în anexa nr. 3 la prezentul ordin, care se încheie între Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN - S.A. și instituțiile de credit în vederea implementării programului.3. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 1^1

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
  4. După anexă, care devine anexa nr. 1, se introduc două noi anexe, anexa nr. 2 „Procedura de implementare a Programului RURAL INVEST“ și anexa nr. 3 „Convenție de garantare și plată a granturilor pentru Programul RURAL INVEST“, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 și 2*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.
  *) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.


  Articolul II

  În termen de 7 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, instituțiile de credit transmit Fondului de Garantare a Creditului Rural - IFN - S.A. cererile de înscriere în program, nivelul estimat al finanțărilor pe care le vor acorda în anul 2022 în cadrul Programului RURAL INVEST, precum și nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanțărilor în cadrul programului.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Adrian-Ionuț Chesnoiu


  Anexa nr. 1

  PROCEDURĂ
  de implementare a Programului RURAL INVEST


  Anexa nr. 2

  CONVENȚIE
  de garantare și plată a granturilor pentru Programul RURAL INVEST