HOTĂRÂRE nr. 26 din 25 februarie 2013privind aprobarea componenței nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 26 februarie 2013
  În temeiul art. 64 alin. (4) din Constituția României, republicată, și al art. 2 din Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2011 privind constituirea Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova, cu modificările ulterioare,
  Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă componența nominală a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și Senat în ședința din 25 februarie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  NICOLAE MOGA

  București, 25 februarie 2013.
  Nr. 26.

  Anexa

  COMPONENȚA NOMINALĂ
  a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre
  Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova
  CAMERA DEPUTAȚILOR– deputat Ovidiu-Cristian Iane, Grupul parlamentar al PSD– deputat Constantin Adăscăliței, Grupul parlamentar al PSD
  – deputat Eugen Tomac, Grupul parlamentar al PDL
  (la 07-03-2013, Liniuța a fost introdusă de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 31 din 5 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 07 martie 2013 )
  – deputat Corneliu-Mugurel Cozmanciuc, Grupul parlamentar PNL
  (la 24-04-2013, Liniuța a fost introdusă de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 37 din 17 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 24 aprilie 2013 )

  SENAT– senator Florin Constantinescu, Grupul parlamentar al PSD– senator Doina-Elena Federovici, Grupul parlamentar al PSD– senator Nelu Tătaru, Grupul parlamentar al PNL– senator Dan-Mihai Marian, Grupul parlamentar al PDL– senator Ionel Agrigoroaei, Grupul parlamentar al PP-DD– senator Attila Verestoy, Grupul parlamentar al UDMR

  -------