LEGE nr. 52 din 2 martie 2018pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și a Legii administrației publice locale nr. 215/2001
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 9 martie 2018

  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  La articolul 35^1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare, partea introductivă a alineatului (1) și litera a) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 35^1
  (1) Autoritățile administrației publice locale din România pot aproba finanțarea unor proiecte propuse de către autoritățile administrației publice locale din Republica Moldova și Ucraina, în baza acordurilor de înfrățire/cooperare încheiate în condițiile legii pentru:
  a) obiectivele de investiții ale unităților administrativ-teritoriale din Republica Moldova și Ucraina;


  Articolul II

  La articolul 15 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Autoritățile administrației publice locale din România pot încheia acorduri de înfrățire/cooperare cu autoritățile administrației publice locale din Republica Moldova și Ucraina pentru realizarea și finanțarea unor obiective de investiții ale unităților administrativ-teritoriale din Republica Moldova și Ucraina, programe comune culturale, sportive, de tineret și educaționale, stagii de pregătire profesională și a altor acțiuni care contribuie la dezvoltarea relațiilor de prietenie.


  Articolul III

  În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice și ministrul finanțelor publice vor elabora și vor adopta ordinul comun prevăzut la art. 35^1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  București, 2 martie 2018.
  Nr. 52.
  ----