HOTĂRÂREA nr. 720 din 9 iulie 2008 (*republicată*)pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 5 iunie 2020
  *) Republicată în temeiul art. III din Hotărârea Guvernului nr. 315/2020 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 24 aprilie 2020, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 10 iulie 2008 și, ulterior, a mai fost modificată și completată prin:– Hotărârea Guvernului nr. 188/2009 privind completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 27 februarie 2009;– Hotărârea Guvernului nr. 551/2009 privind completarea sublistei C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 14 mai 2009;– Hotărârea Guvernului nr. 636/2009 privind modificarea și completarea sublistei C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 29 mai 2009;– Hotărârea Guvernului nr. 680/2009 privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor, pentru pensionari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 11 iunie 2009;– Hotărârea Guvernului nr. 1.580/2009 privind completarea sublistei C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 din 21 decembrie 2009;– Hotărârea Guvernului nr. 773/2010 privind completarea sublistei C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 3 august 2010;– Hotărârea Guvernului nr. 725/2011 privind completarea sublistei C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 25 iulie 2011;– Hotărârea Guvernului nr. 359/2012 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 27 aprilie 2012;– Hotărârea Guvernului nr. 389/2014 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 15 mai 2014;– Hotărârea Guvernului nr. 996/2014 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 7 noiembrie 2014;– Hotărârea Guvernului nr. 741/2015 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 15 septembrie 2015;– Hotărârea Guvernului nr. 799/2015 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 737 din 1 octombrie 2015;– Hotărârea Guvernului nr. 877/2015 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 23 octombrie 2015;– Hotărârea Guvernului nr. 552/2016 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607 din 9 august 2016;– Hotărârea Guvernului nr. 18/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, precum și pentru modificarea și completarea unor alte acte normative în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 17 ianuarie 2017;– Hotărârea Guvernului nr. 49/2017 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 13 februarie 2017, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 4 mai 2017;– Hotărârea Guvernului nr. 178/2017 privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 4 aprilie 2017;– Hotărârea Guvernului nr. 259/2017 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 28 aprilie 2017;– Hotărârea Guvernului nr. 436/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor, pentru pensionari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 30 iunie 2017;– Hotărârea Guvernului nr. 452/2017 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 4 iulie 2017;– Hotărârea Guvernului nr. 703/2017 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 3 octombrie 2017;– Hotărârea Guvernului nr. 127/2018 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 23 martie 2018;– Hotărârea Guvernului nr. 380/2018 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 31 mai 2018;– Hotărârea Guvernului nr. 537/2018 privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor pentru pensionari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 18 iulie 2018;– Hotărârea Guvernului nr. 654/2018 privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 29 august 2018;– Hotărârea Guvernului nr. 816/2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 19 octombrie 2018;– Hotărârea Guvernului nr. 344/2019 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438 din 3 iunie 2019;– Hotărârea Guvernului nr. 643/2019 privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor pentru pensionari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 29 august 2019;– Hotărârea Guvernului nr. 753/2019 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 16 octombrie 2019.

  Articolul 1
  (1) Se aprobă Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Lista cuprinzând denumirile comune internaționale prevăzută la alin. (1) este alcătuită din sublistele A, B, C și D. Sublista C are în componență secțiunile C1, C2 și C3.


  Articolul 2
  (1) Procentul de compensare a medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaționale prevăzute în sublista A este de 90% din prețul de referință, a celor din sublista B este de 50% din prețul de referință, a celor din sublista C este de 100% din prețul de referință pentru secțiunile C1 și C3, iar a celor din sublista D este de 20% din prețul de referință.(2) Pentru pensionarii cu venituri din pensii și indemnizație socială pentru pensionari, de până la 1.429 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, cuantumul de compensare a medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaționale prevăzute în sublista B este de 90% din prețul de referință, din care 50% se suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și 40% din transferuri din bugetul Ministerului Sănătății către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru prescripțiile a căror contravaloare la nivelul prețului de referință/prescripție este de până la 330 lei pe lună.
  (la 01-01-2022, sintagma: venituri din pensii și indemnizație socială pentru pensionari, de până la 1.299 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri a fost înlocuită de Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 1.289 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1237 din 28 decembrie 2021 )
  (3) Medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internaționale prevăzute în secțiunea C2 din sublista C, care se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis în cadrul programelor naționale de sănătate, se suportă la nivelul prețului de decontare.(4) Medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internaționale prevăzute în secțiunea C2 din sublista C care se utilizează în unitățile sanitare cu paturi pe perioada spitalizării sau eliberate prin farmaciile cu circuit închis pentru tratamentul în regim ambulatoriu al bolnavilor cuprinși în programele naționale de sănătate se suportă la un preț care nu poate depăși prețul de decontare.


  Articolul 3
  (1) Prescrierea, eliberarea și decontarea medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaționale prevăzute în sublistele A, B, secțiunile C1 și C3 din sublista C și sublista D se realizează în conformitate cu prevederile Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate și ale normelor metodologice de aplicare a acestuia.(2) Prescrierea, eliberarea și decontarea medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaționale prevăzute în secțiunea C2 din sublista C se realizează în conformitate cu legislația în domeniul programelor naționale de sănătate.(3) În sistemul de asigurări sociale de sănătate, prescrierea, eliberarea și decontarea medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaționale prevăzute în sublistele A, B, C - secțiunile C1, C2, C3 și sublista D, notate cu **, **^1, **^1β și **^1Ω se realizează potrivit prevederilor alin. (1) și (2) și în baza protocoalelor terapeutice aprobate în condițiile art. 4.


  Articolul 4

  În aplicarea prezentei hotărâri, Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate aprobă prin ordin comun protocoale terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale cuprinse în lista prevăzută la art. 1 alin. (1) și norme metodologice privind implementarea acestora.


  Articolul 5

  Lista medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale cuprinse în sublista C secțiunea C2, care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, precum și prețul de decontare al acestora se aprobă prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.


  Articolul 6

  Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 15 iulie 2008, dată la care se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.841/2006 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.033 din 27 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare.


  ANEXĂ

  SUBLISTA A
  DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații
  în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 90% din prețul de referință

  Nr.

  DCI

  COD ATC

  1.

  Omeprazolum

  A02BC01

  2.

  Lansoprazolum

  A02BC03

  3.

  Papaverini hydrochloridum

  A03AD01

  4.

  Metoclopramidum

  A03FA01

  5.

  Acidum ursodeoxycholicum*

  A05AA02

  6.

  Lactulosum

  A06AD11

  7.

  Nystatinum

  A07AA02

  8.

  Sulfasalazinum

  A07EC01

  9.

  Mesalazinum**

  A07EC02

  10.

  Acenocoumarolum

  B01AA07

  11.

  Ticlopidinum^1

  B01AC05

  12.

  Phytomenadionum

  B02BA01

  13.

  Ferrosi sulfas

  B03AA07

  14.

  Complex de hidroxid de fier (III) polimaltozat

  B03AB05

  15.

  Combinații (ferrosi sulfas + acidum ascorbicum)

  B03AA07

  16.

  Acidum folicum

  B03BB01

  17.

  Digoxinum

  C01AA05

  18.

  Chinidini sulfas

  C01BA01

  19.

  Propafenonum

  C01BC03

  20.

  Amiodaronum

  C01BD01

  21.

  Nitroglycerinum

  C01DA02

  22.

  Isosorbidi dinitras

  C01DA08

  23.

  Isosorbidi mononitras

  C01DA14

  24.

  Alprostadilum (concentrație 20 mcg)**

  C01EA01

  25.

  Methyldopum

  C02AB01

  26.

  Clonidinum

  C02AC01

  27.

  Doxazosinum

  C02CA04

  28.

  Hydrochlorothiazidum

  C03AA03

  29.

  Indapamidum

  C03BA11

  30.

  Furosemidum

  C03CA01

  31.

  Spironolactonum

  C03DA01

  32.

  Combinații (spironolactonum + furosemidum)

  C03EB01

  33.

  Pentoxifyllinum (concentrație >/ = 400 mg)

  C04AD03

  34.

  Propranololum

  C07AA05

  35.

  Sotalolum

  C07AA07

  36.

  Metoprololum

  C07AB02

  37.

  Atenololum

  C07AB03

  38.

  Betaxololum

  C07AB05

  39.

  Bisoprololum

  C07AB07

  40.

  Carvedilolum

  C07AG02

  41.

  Amlodipinum

  C08CA01

  42.

  Felodipinum

  C08CA02

  43.

  Nifedipinum (forma retard)

  C08CA05

  44.

  Verapamilum

  C08DA01

  45.

  Diltiazemum

  C08DB01

  46.

  Captoprilum

  C09AA01

  47.

  Enalaprilum

  C09AA02

  48.

  Lisinoprilum

  C09AA03

  49.

  Ramiprilum

  C09AA05

  50.

  Quinaprilum

  C09AA06

  51.

  Fosinoprilum

  C09AA09

  52.

  Combinații (enalaprilum + hydrochlorothiazidum)

  C09BA02

  53.

  Combinații (ramiprilum + hydrochlorothiazidum)

  C09BA05

  54.

  Losartanum

  C09CA01

  55.

  Simvastatinum

  C10AA01

  56.

  Lovastatinum

  C10AA02

  57.

  Pravastatinum

  C10AA03

  58.

  Fenofibratum

  C10AB05

  59.

  Miconazolum

  D01AC02

  60.

  Hydrocortisonum

  D07AA02

  61.

  Betamethasonum

  D07AC01

  62.

  Miconazolum

  G01AF04

  63.

  Ergometrinum

  G02AB03

  64.

  Testosteronum*

  G03BA03

  65.

  Estradiolum*

  G03CA03

  66.

  Doxazosinum

  G04CAN1

  67.

  Methylprednisolonum (forma injectabilă)*

  H02AB04

  68.

  Prednisonum

  H02AB07

  69.

  Hydrocortisonum*

  H02AB09

  70.

  Doxycyclinum

  J01AA02

  71.

  Amoxicillinum

  J01CA04

  72.

  Phenoxymethylpenicillinum

  J01CE02

  73.

  Benzathini benzylpenicillinum

  J01CE08

  74.

  Oxacillinum

  J01CF04

  75.

  Amoxicillinum + acidum clavulanicum (forma orală)

  J01CR02

  76.

  Cefalexinum

  J01DB01

  77.

  Cefadroxilum

  J01DB05

  78.

  Cefuroximum (forma orală)

  J01DC02

  79.

  Cefaclorum

  J01DC04

  80.

  Cefiximum

  J01DD08

  81.

  Sulfamethoxazolum + trimethoprimum

  J01EE01

  82.

  Erythromycinum

  J01FA01

  83.

  Clarithromycinum

  J01FA09

  84.

  Ofloxacinum (forma orală)

  J01MA01

  85.

  Ciprofloxacinum (forma orală)

  J01MA02

  86.

  Pefloxacinum (forma orală)

  J01MA03

  87.

  Norfloxacinum

  J01MA06

  88.

  Acidum nalidixicum

  J01MB02

  89.

  Metronidazolum

  J01XD01

  90.

  Tinidazolum

  J01XD02

  91.

  Ketoconazolum

  J02AB02

  92.

  Fluconazolum

  J02AC01

  93.

  Aciclovirum

  J05AB01

  94.

  Aminoglutethimidum

  L02BG01

  95.

  Indometacinum

  M01AB01

  96.

  Diclofenacum

  M01AB05

  97.

  Ketorolacum tromethamin

  M01AB15

  98.

  Aceclofenacum

  M01AB16

  99.

  Tenoxicamum

  M01AC02

  100.

  Meloxicamum

  M01AC06

  100.

  Meloxicamum

  M01AC06

  101.

  Ketoprofenum

  M01AE03

  102.

  Tetrazepamum

  M03BX07

  103.

  Allopurinolum*

  M04AA01

  104.

  Colchicinum

  M04AC01

  105.

  Pentazocinum

  N02AD01

  106.

  Tramadolum

  N02AX02

  107.

  Sumatriptanum*

  N02CC01

  108.

  Carbamazepinum

  N03AF01

  109.

  Gabapentinum

  N03AX12

  110.

  Haloperidolum

  N05AD01

  111.

  Diazepamum

  N05BA01

  112.

  Medazepamum*

  N05BA03

  113.

  Lorazepamum*

  N05BA06

  114.

  Bromazepamum*

  N05BA08

  115.

  Alprazolamum*

  N05BA12

  116.

  Nitrazepamum

  N05CD02

  117.

  Zopiclonum*

  N05CF01

  118.

  Zolpidemum*

  N05CF02

  119.

  Clomipraminum*

  N06AA04

  120.

  Amitriptylinum*

  N06AA09

  121.

  Doxepinum*

  N06AA12

  122.

  Fluoxetinum*

  N06AB03

  123.

  Citalopramum**

  N06AB04

  124.

  Paroxetinum*

  N06AB05

  125.

  Sertralinum*

  N06AB06

  126.

  Fluvoxaminum*

  N06AB08

  127.

  Mianserinum*

  N06AX03

  128.

  Mirtazapinum*

  N06AX11

  129.

  Venlafaxinum**

  N06AX16

  130.

  Neostigmini bromidum

  N07AA01

  131.

  Metronidazolum

  P01AB01

  132.

  Tinidazolum

  P01AB02

  133.

  Albendazolum

  P02CA03

  134.

  Levamisolum

  P02CE01

  135.

  Salbutamolum

  R03AC02

  136.

  Beclometasonum*

  R03BA01

  137.

  Budesonidum*

  R03BA02

  138.

  Ipratropii bromidum*

  R03BB01

  139.

  Salbutamolum

  R03CC02

  140.

  Theophyllinum (forma retard)

  R03DA04

  141.

  Codeinum

  R05DA04

  142.

  Chlorphenaminum

  R06AB04

  143.

  Cetirizinum

  R06AE07

  144.

  Ketotifenum

  R06AX17

  145.

  Ciprofloxacinum

  S01AX13

  146.

  Diclofenacum

  S01BC03

  147.

  Combinații (cloramphenicolum + bethametasonum)

  S01CA05

  148.

  Omalizumabum**

  R03DX05

  149.

  Benralizumabum**

  R03DX10

  150.

  Fampridine**Ω

  N07XX07

  151.

  Pancreatinum (concentrația 35.000 U FE)**

  A09AA02

  (la 01-08-2021, Tabelul din Sublista A din Anexă a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 796 din 28 iulie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 29 iulie 2021 )
  NOTĂ:
  Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu * se inițiază de către medicul de specialitate în limita competenței și poate fi prescris în continuare de medicul de familie pe baza scrisorii medicale emise de medicul de specialitate.
  Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu ** se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății.
  Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (^1) se efectuează pentru pacienții cu intoleranță la acidum acetylsalicylicum.

  SUBLISTA B
  DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații
  în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 50% din prețul de referință  Nr.

  DCI

  COD ATC

  1.

  Pantoprazolum

  A02BC02

  2.

  Esomeprazolum

  A02BC05

  3.

  Bismuthi subcitras

  A02BX05

  4.

  Otilonium bromidum

  A03AB06

  5.

  Macrogolum*^2

  A06AD15

  6.

  Rifaximinum

  A07AA11

  7.

  Budesonidum**^#

  A07EA06

  8.

  Racecadotrilum

  A07XA04

  9.

  Orlistatum**^1

  A08AB01

  10.

  Alfacalcidolum

  A11CC03

  11.

  Acidum tiocticum (alfa-lipoicum)**^#

  A16AX01

  12.

  Dalteparinum**^#

  B01AB04

  13.

  Nadroparinum**^#

  B01AB06

  14.

  Reviparinum**^#

  B01AB08

  15.

  Tinzaparinum**^#

  B01AB10

  16.

  Sulodexidum**

  B01AB11

  17.

  Clopidogrelum**

  B01AC04

  18.

  Triflusal

  B01AC18

  19.

  Combinații (acidum acetylsalicylicum + dipyridamolum)**

  B01AC30

  20.

  Fondaparinux sodium**^#

  B01AX05

  21.

  Complex de hidroxid de fier (III) sucroză

  B03AC02

  22.

  Mexiletinum

  C01BB02

  23.

  Ivabradinum**

  C01EB17

  24.

  Moxonidinum

  C02AC05

  25.

  Rilmenidinum

  C02AC06

  26.

  Prazosinum

  C02CA01

  27.

  Eplerenonum*^#

  C03DA04

  28.

  Nebivololum

  C07AB12

  29.

  Combinații (bisoprololum + hydrochlorothiazidum)

  C07BB07

  30.

  Combinații (metoprololum + felodipinum)

  C07EBN1

  31.

  Lacidipinum

  C08CA09

  32.

  Lercanidipinum

  C08CA13

  33.

  Perindoprilum

  C09AA04

  34.

  Benazeprilum

  C09AA07

  35.

  Trandolaprilum

  C09AA10

  36.

  Zofenoprilum

  C09AA15

  37.

  Combinații (perindoprilum + indapamidum)

  C09BA04

  38.

  Combinații (quinaprilum + hydrochlorotiazidum)

  C09BA06

  39.

  Combinații (fosinoprilum + hydrochlorothiazidum)

  C09BA09

  40.

  Combinații (nitrendipinum + enalaprilum)

  C09BB02

  41.

  Combinații (verapamilum + trandolaprilum)

  C09BB10

  42.

  Valsartanum

  C09CA03

  43.

  Irbesartanum

  C09CA04

  44.

  Candesartanum cilexetil

  C09CA06

  45.

  Telmisartanum

  C09CA07

  46.

  Combinații (losartanum + hydrochlorothiazidum)

  C09DA01

  47.

  Combinații (valsartanum + hydrochlorothiazidum)

  C09DA03

  48.

  Combinații (irbersartanum + hydrochlorothiazidum)

  C09DA04

  49.

  Combinații (telmisartanum + hydrochlorothiazidum)

  C09DA07

  50.

  Combinații (valsartanum + amlodipinum)

  C09DB01

  51.

  Fluvastatinum

  C10AA04

  52.

  Atorvastatinum

  C10AA05

  53.

  Rosuvastatinum

  C10AA07

  54.

  Bezafibratum

  C10AB02

  55.

  Ciprofibratum

  C10AB08

  56.

  Ezetimibum

  C10AX09

  57.

  Combinații (ezetimibum + simvastatinum)

  C10BA02

  58.

  Combinații (atorvastatinum + amlodipinum)

  C10BX03

  59.

  Natamycinum

  D01AA02

  60.

  Terbinafinum

  D01BA02

  61.

  Calcipotriolum*

  D05AX02

  62.

  Combinații (calcipotriolum + betamethasonum)*

  D05AX52

  63.

  Acitretinum**

  D05BB02

  64.

  Acidum fusidicum

  D06AX01

  65.

  Combinații

  D06AXN1

  66.

  Sulfadiazinum

  D06BA01

  67.

  Podophyllotoxinum*

  D06BB04

  68.

  Imiquimodum*

  D06BB10

  69.

  Hydrocortisonum butyratum

  D07AB02

  70.

  Mometasonum

  D07AC13

  71.

  Methylprednisolonum aceponat

  D07AC14

  72.

  Fluticasonum

  D07AC17

  73.

  Clobetasolum*

  D07AD01

  74.

  Combinații (acidum fusidicum + hydrocortisonum)

  D07CA01

  75.

  Combinații (acidum fusidicum + betamethasonum)

  D07CC01

  76.

  Combinații (mometasonum + acidum salicilicum)

  D07XC03

  77.

  Combinații (isotretinoinum + eritromicinum)

  D10AD54

  78.

  Acidum azelaicum

  D10AX03

  79.

  Isotretinoinum**

  D10BA01

  80.

  Natamycinum

  G01AA02

  81.

  Combinații

  G01AA51

  82.

  Fenticonazolum

  G01AF12

  83.

  Butoconazolum

  G01AF15

  84.

  Combinații (metronidazolum + clotrimazolum)

  G01AF20

  85.

  Nifuratelum

  G01AX05

  86.

  Cabergolinum*

  G02CB03

  87.

  Lynestrenolum*

  G03AC02

  88.

  Levonorgestrelum**^# (concentrația 20 mcg/24h)

  G02BA03

  89.

  Estriolum*

  G03CA04

  90.

  Promestrienum*

  G03CA09

  91.

  Progesteronum*

  G03DA04

  92.

  Dydrogesteronum*

  G03DB01

  93.

  Lynestrenolum*

  G03DC03

  94.

  Tibolonum**

  G03CX01

  95.

  Combinații**

  G03FA01

  96.

  Combinații**

  G03FA14

  97.

  Estradiolumvalerat + dienogest**

  G03FA15

  98.

  Combinații**

  G03FA17

  99.

  Combinații**

  G03FB01

  100.

  Combinații**

  G03FB05

  101.

  Combinații**

  G03FB08

  102.

  Follitropinum alfa**^1#

  G03GA05

  103.

  Follitropinum beta**^1#

  G03GA06

  104.

  Lutropina alfa**^1#

  G03GA07

  105.

  Clomifenum

  G03GB02

  106.

  Raloxifenum

  G03XC01

  107.

  Oxybutyninum

  G04BD04

  108.

  Tolterodinum**^#

  G04BD07

  109.

  Solifenacinum succinate**^#

  G04BD08

  110.

  Trospium

  G04BD09

  111.

  Alfuzosinum

  G04CA01

  112.

  Tamsulosinum

  G04CA02

  113.

  Finasteridum*

  G04CB01

  114.

  Dutasteridum*

  G04CB02

  115.

  Tetracosactidum

  H01AA02

  116.

  Somatropinum**^#

  H01AC01

  117.

  Ganirelixum**^#

  H01CC01

  118.

  Cetrorelixum**^#

  H01CC02

  119.

  Fludrocortisonum

  H02AA02

  120.

  Betamethasonum

  H02AB01

  121.

  Prednisolonum

  H02AB06

  122.

  Carbimazolum

  H03BB01

  123.

  Thiamazolum

  H03BB02

  124.

  Ampicillinum + sulbactam

  J01CR01

  125.

  Sultamicillinum

  J01CR04

  126.

  Cefprozilum

  J01DC10

  127.

  Ceftibutenum

  J01DD14

  128.

  Spiramycinum

  J01FA02

  129.

  Azithromycinum

  J01FA10

  130.

  Clindamycinum (forma orală)

  J01FF01

  131.

  Levofloxacinum (forma orală)

  J01MA12

  132.

  Moxifloxacinum (forma orală)

  J01MA14

  133.

  Itraconazolum*

  J02AC02

  134.

  Valacyclovirum*^#

  J05AB11

  135.

  Brivudinum*^#

  J05AB15

  136.

  Cyclophosphamidum (forma orală)*

  L01AA01

  137.

  Leuprorelinum**^#

  L02AE02

  138.

  Goserelinum**^# (concentrația 3,6 mg)

  L02AE03

  139.

  Triptorelinum**^#

  L02AE04

  140.

  Azathioprinum*

  L04AX01

  141.

  Lornoxicamum

  M01AC05

  142.

  Dexketoprofenum

  M01AE17

  143.

  Celecoxibum

  M01AH01

  144.

  Etoricoxibum

  M01AH05

  145.

  Baclofenum

  M03BX01

  146.

  Acidum alendronicum*

  M05BA04

  147.

  Acidum risedronicum*

  M05BA07

  148.

  Combinații (acidum alendronicum + colecalciferolum)*

  MO5BB03

  149.

  Oxycodonum*^#

  N02AA05

  150.

  Dihydrocodeinum*

  N02AA08

  151.

  Combinații (tramadolum + paracetamolum)

  N02AJ13

  152.

  Pregabalinum**^#

  N03AX16

  153.

  Biperidenum

  N04AA02

  154.

  Pramipexolum*

  N04BC05

  155.

  Piribedilum**

  N04BC08

  156.

  Tiapridum

  N05AL03

  157.

  Buspironum

  N05BE01

  158.

  Maprotilinum*

  N06AA21

  159.

  Escitalopramum**

  N06AB10

  160.

  Trazodonum**

  N06AX05

  161.

  Tianeptinum**

  N06AX14

  162.

  Milnacipranum**

  N06AX17

  163.

  Duloxetinum**

  N06AX21

  164.

  Bupropionum**^#

  N06AX12

  165.

  Pramiracetamum**^#

  N06BX16

  166.

  Vinpocetinum

  N06BX18

  167.

  Betahistinum

  N07CA01

  168.

  Combinații (cinarizina + dimenhidrinatum)

  N07CA52

  169.

  Hidrolizat din creier de porcină**

  N07XXN3

  170.

  Hydroxychloroquinum

  P01BA02

  171.

  Fenoterolum

  R03AC04

  172.

  Budesonidum (spray nazal)*

  R01AD05

  173.

  Fluticasonum (spray nazal)*

  R01AD08

  174.

  Mometasonum (spray nazal)*

  R01AD09

  175.

  Combinații (fenoterolum + ipratropium)

  R03AL01

  176.

  Combinații (salmeterolum + fluticasonum)*

  R03AK06

  177.

  Combinații (budesonidum + formoterolum)*

  R03AK07

  178.

  Fluticasonum*

  R03BA05

  179.

  Mometasonum*

  R03BA07

  180.

  Ciclesonidum*

  R03BA08

  181.

  Tiotropium*

  R03BB04

  182.

  Aminophyllinum

  R03DA05

  183.

  Montelukastum*

  R03DC03

  184.

  Dextromethorphanum

  R05DA09

  185.

  Levocetirizinum

  R06AE09

  186.

  Fexofenadinum

  R06AX26

  187.

  Desloratadinum

  R06AX27

  188.

  Gentamicinum

  S01AA11

  189.

  Tobramycinum

  S01AA12

  190.

  Netilmicinum

  S01AA23

  191.

  Ofloxacinum

  S01AE01

  192.

  Dexamethasonum

  S01BA01

  193.

  Betamethasonum

  S01BA06

  194.

  Combinații (netilmicinum + dexamethasonum)

  S01CA01

  195.

  Combinații (tobramycinum + dexametazonum)

  S01CA01

  196.

  Combinații (chloramphenicolum + dexamethasonum)

  S01CA01

  197.

  Olopatadinum

  S01GX09

  198.

  Retinolum

  S01XA02

  199.

  Combinații (perindoprilum + amlodipinum)

  C09BB04

  200.

  Combinații (candesartanum cilexetil + hydrochlorothiazidum)

  C09DA06

  201.

  Combinații (olmesartanum + amlodipinum)

  C09DB02

  202.

  Combinații (valsartan + amlodipinum + hydrochlorothiazidum)

  C09DX01

  203.

  Rivaroxabanum**

  B01AF01

  204.

  Glicopironium**

  R03BB06

  205.

  Indacaterolum**

  R03AC18

  206.

  Combinații (beclometasonum + formoterolum)

  R03AK08

  207.

  Combinații (naproxenum + esomeprazolum)**

  M01AE52

  208.

  Enoxaparinum**^#

  B01AB05

  209.

  Combinații (indacaterolum + glicopironium)**

  R03AL04

  210.

  Combinații (perindoprilum + indapamidum + amlodipinum)

  C09BX01

  211.

  Dabigatranum**

  B01AE07

  212.

  Apixabanum**

  B01AF02

  213.

  Combinații (rosuvastatinum + ezetimibum)**

  C10BA06

  214.

  Ingenoli mebutas**

  D06BX02

  215.

  Combinații (aclidinium bromidum + formoterolum fumarat)**

  R03AL05

  216.

  Combinații (metoprololum + ivabradinum)**

  C07FX05

  217.

  Formoterolum**

  R03AC13

  218.

  Combinații (tiotropium + olodaterolum)**

  R03AL06

  219.

  Combinații (fluticasonum + formoterolum) (conc. 50 μg/5 μg și 125 μg/5 μg)

  R03AK11

  220.

  Combinații (azelastinum + fluticasonum)**

  R01AD58

  221.

  Rivaroxabanum (concentrația 15 mg și 20 mg)**^Ω#

  B01AF01

  222.

  Apixabanum**^Ω#

  B01AF02

  223.

  Combinații (Rosuvastatinum Perindoprilum Indapamidum)**

  C10BX13

  224.

  Combinații (Ezetimibum Atorvastatinum)**

  C10BA05

  225.

  Dabigatranum etexilatum**^Ω #

  B01AE07

  226.

  Edoxabanum**^Ω #

  B01AF03

  227.

  Combinații (Enalaprilum + Lercanidipinum)**

  C09BB02

  228.

  Combinații (Irbesartanum + Amlodipinum)**

  C09DB05

  (la 01-02-2022, Tabelul din Sublista B din Anexă a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 5 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 07 ianuarie 2022 )

  NOTĂ:
  Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu * se inițiază de medicul de specialitate în limita competenței și poate fi prescris în continuare de medicul de familie pe baza scrisorii medicale emise de medicul de specialitate.
  Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu ** se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății.
  Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (^2) se prescrie numai în etapa pregătitoare pentru colonoscopie.
  Pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu ^# regulile de prescriere sunt stabilite prin contractul-cadru.
  Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu **^1 se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății și pot fi administrate și în regim de spitalizare de zi.
  Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu ^Ω se efectuează în baza contractelor cost-volum încheiate.

  (la 17-08-2020, Nota de final, Sublista B din Anexă a fost modificată de Litera b), Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 673 din 14 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 17 august 2020 )

  SUBLISTA C
  DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care
  beneficiază asigurații în regim de compensare 100%


  Secţiunea C1 DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli în regim de compensare 100% din prețul de referință

  COD G

  DCI

  COD ATC

  G1 Insuficiența cardiacă cronică (clasa III sau IV NYHA)

  1.

  Acenocoumarolum

  B01AA07

  2.

  Digoxinum

  C01AA05

  3.

  Hydrochlorothiazidum

  C03AA03

  4.

  Furosemidum

  C03CA01

  5.

  Spironolactonum

  C03DA01

  6.

  Metoprololum

  C07AB02

  7.

  Bisoprololum

  C07AB07

  8.

  Nebivololum**

  C07AB12

  9.

  Carvedilolum

  C07AG02

  10.

  Captoprilum

  C09AA01

  11.

  Enalaprilum

  C09AA02

  12.

  Lisinoprilum

  C09AA03

  13.

  Ramiprilum

  C09AA05

  14.

  Valsartanum**

  C09CA03

  15.

  Candesartanum cilexetil**

  C09CA06

  16.

  Combinații (Sacubitrilum + Valsartanum)^**Ω

  C09DX04

  G2 Bolnavi cu proteze valvulare și vasculare

  1.

  Acenocumarolum

  B01AA07

  (la 17-08-2020, Tabelul din Punctul G1, secțiunea C1, sublista C, Anexă a fost modificat de Litera a), Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 673 din 14 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 17 august 2020 )

  Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea cardiologie, chirurgie cardiovasculară și chirurgie vasculară.

  G3 Bolnavi cu proceduri intervenționale percutane, numai după implantarea unei proteze endovasculare (stent)

  1.

  Clopidogrelum** (cel mult 9 luni)

  B01AC04

  2.

  Ticagrelor**^Ω

  B01AC24

  (la 01-01-2021, Poziția 2, punctul G3, secțiunea C1, sublista C a fost modificată de Litera a), Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.045 din 4 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1199 din 09 decembrie 2020 )

  Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea cardiologie, chirurgie cardiovasculară și chirurgie vasculară.


  G4 Hepatite cronice de etiologie virală B, C și D

  1.

  Ribavirinum**^1

  J05AP01

  2.

  Lamivudinum**^1 (concentrații de 5 mg/ml, 100 mg)

  J05AF05

  3.

  Adefovirum dipivoxilum**^1

  J05AF08

  4.

  Entecavirum**^1

  J05AF10

  5.

  Filgrastimum (G-CSF)**

  L03AA02

  6.

  Interferonum alfa-2a**^1

  L03AB04

  7.

  Interferonum alfa-2b**^1

  L03AB05

  8.

  Peginterferon alfa-2b**^1

  L03AB10

  9.

  Peginterferon alfa-2a**^1

  L03AB11

  10.

  Amantadinum**

  N04BB01

  11.

  Tenofovirum disoproxil**^1

  J05AF07

  12.

  Combinații (ombitasvirum + paritaprevirum + ritonavirum)**^1β

  J05AP53

  13.

  Dasabuvirum**^1β

  J05AP09

  14.

  Combinații (Ledipasvirum + Sofosbuvirum)**^1β

  J05AP51

  15.

  Sofosbuvirum + velpatasvirum + voxilaprevirum**^1β

  J05AP56

  16.

  Combinații (Sofosbuvirum + Velpatasvirum)**^1β

  J05AP55

  17.

  Combinații (Glecaprevirum + Pibrentasvirum)**^1β

  J05AP57

  (la 01-02-2022, Tabelul din Punctul G4, Sectiunea C1, Sublista C, ANEXĂ a fost modificat de Litera a), Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 5 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 07 ianuarie 2022 )

  Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea gastroenterologie, boli infecțioase, nefrologie (doar pentru pacienții cu afectare renală consecutivă infecției cu virusuri hepatitice), gastroenterologie pediatrică și pediatrie cu supraspecializare/competență/atestat în gastroenterologie pediatrică.
  G5 Hepatita autoimună
  1.MethylprednisolonumH02AB04
  2.PrednisolonumH02AB06
  3.AzathioprinumL04AX01

  Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea gastroenterologie.
  G6 Ciroza biliară primară, colangita sclerozantă primitivă, hepatita cronică și ciroze de alte etiologii cu colestază
  1.Acidum ursodeoxycholicumA05AA02

  Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea gastroenterologie.


  G7 Ciroza hepatică

  1.

  Lactulosum

  A06AD11

  2.

  Rifaximinum

  A07AA11

  3.

  Furosemidum

  C03CA01

  4.

  Spironolactonum

  C03DA01

  5.

  Prednisolonum

  H02AB06

  6.

  Ribavirinum**^1

  J05AP01

  7.

  Lamivudinum**^1 (concentrații de 5 mg/ml, 100 mg)

  J05AF05

  8.

  Adefovirum dipivoxilum**^1

  J05AF08

  9.

  Entecavirum**^1

  J05AF10

  10.

  Filgrastimum (G-CSF)**

  L03AA02

  11.

  Interferonum alfa-2a**^1

  L03AB04

  12.

  Interferonum alfa-2b**^1

  L03AB05

  13.

  Peginterferon alfa-2b**^1

  L03AB10

  14.

  Peginterferon alfa-2a**^1

  L03AB11

  15.

  Amantadinum**

  N04BB01

  16.

  Combinații (ombitasvirum + paritaprevirum + ritonavirum)**^1β

  J05AP53

  17.

  Dasabuvirum**^1 β

  J05AP09

  18.

  Combinații (Ledipasvirum Sofosbuvirum)**^1β

  J05AP51

  19.

  Sofosbuvirum + velpatasvirum + voxilaprevirum**^1β

  J05AP56

  20.

  Combinații (Sofosbuvirum + Velpatasvirum)**^1β

  J05AP55

  21.

  Combinații (Glecaprevirum + Pibrentasvirum)**^1β

  J05AP57

  (la 01-02-2022, Tabelul de la punctul G7, secțiunea C1, sublista C a fost modificat de Litera b), Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 5 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 07 ianuarie 2022 )

  Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea gastroenterologie, boli infecțioase, nefrologie (doar pentru pacienții cu afectare renală consecutivă infecției cu virusuri hepatitice), gastroenterologie pediatrică și pediatrie cu supraspecializare/competență/atestat în gastroenterologie pediatrică.

  G10 Leucemii, limfoame, aplazie medulară, gamapatii monoclonale maligne, mieloproliferări cronice și tumori maligne, sindroame mielodisplazice

  1.

  Ondansetronum**

  A04AA01

  2.

  Granisetronum**

  A04AA02

  3.

  Palonosetronum**

  A04AA05

  4.

  Epoetinum alfa**

  B03XA01

  5.

  Epoetinum beta**

  B03XA01

  6.

  Darbepoetinum alfa**

  B03XA02

  7.

  Cyproteronum**

  G03HA01

  8.

  Dexamethasonum

  H02AB02

  9.

  Itraconazolum

  J02AC02

  10.

  Voriconazolum**

  J02AC03

  11.

  Posaconazolum**

  J02AC04

  12.

  Caspofunginum**

  J02AX04

  13.

  Anagrelidum**

  L01XX35

  14.

  Ciclosporinum

  L04AD01

  15.

  Morphynum

  N02AA01

  16.

  Oxycodonum

  N02AA05

  17.

  Dihydrocodeinum

  N02AA08

  18.

  Pethidinum

  N02AB02

  19.

  Fentanylum**

  N02AB03

  20.

  Tramadolum

  N02AX02

  21.

  Methadonum

  N07BC02

  22.

  Codeinum

  R05DA04

  23.

  Deferoxaminum**^(3)

  V03AC01

  24.

  Deferasiroxum**

  V03AC03

  25.

  Epoetin zeta**

  B03XA01

  26.

  Combinații (Netupitantum Palonosetronum)**

  A04AA55

  27.

  Isavuconazolum (forma orală)**

  J02AC05

  28.

  Abrogată

  (la 01-06-2021, Punctul G10, Secțiunea C1, Sublista C din Anexă a fost modificat de Litera a), Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 537 din 13 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 17 mai 2021 )

  Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea oncologie, hematologie, oncologie și hematologie pediatrică sau pediatrie cu supraspecializarea în hematooncologie pediatrică/oncologie pediatrică sau competență în oncopediatrie sau atestat de studii complementare în oncologie și hematologie pediatrică.
  G11 Epilepsie
  1.PhenobarbitalumN03AA02
  2.PhenytoinumN03AB02
  3.CarbamazepinumN03AF01
  4.OxcarbazepinumN03AF02
  5.Acidum valproicum + săruriN03AG01
  6.Lamotriginum**N03AX09
  7.Topiramatum**N03AX11
  8.Gabapentinum**N03AX12
  9.Levetiracetamum (forma orală)**N03AX14
  10.Pregabalinum**N03AX16
  11.Stiripentol**N03AX17
  12.Brivaracetamum**^ΩN03AX23

  Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea neurologie și neurologie pediatrică.

  G12 Boala Parkinson și alte afecțiuni neurologice

  1.

  Trihexyphenidylum

  N04AA01

  2.

  Biperidenum

  N04AA02

  3.

  Combinații (levodopum + carbidopum)**

  N04BA02

  4.

  Combinații (levodopum + benserazidum)**

  N04BA02

  5.

  Combinații (levodopum + carbidopum + entacaponum)**

  N04BA03

  6.

  Amantadinum**

  N04BB01

  7.

  Bromocriptinum

  N04BC01

  8.

  Ropinirolum**

  N04BC04

  9.

  Pramipexolum**

  N04BC05

  10.

  Rotigotinum**

  N04BC09

  11.

  Selegilinum

  N04BD01

  12.

  Rasagilinum**

  N04BD02

  13.

  Entacaponum**

  N04BX02

  14.

  Clozapinum**

  N05AH02

  15.

  Apomorfinum**^Ω

  N04BC07

  (la 01-02-2022, Tabelul de la Punctul G12, Secțiunea C1, Sublista C din Anexă a fost modificat de Litera c), Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 5 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 07 ianuarie 2022 )
  Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea neurologie.
  G13 Miastenia gravis
  1.PrednisonumH02AB07
  2.AzathioprinumL04AX01
  3.Neostigmini bromidumN07AA01
  4.Pyridostigmini bromidumN07AA02

  Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea neurologie.
  G14 Scleroza multiplă
  1.MethylprednisolonumH02AB04
  2.PrednisonumH02AB07
  3.Mitoxantronum**L01DB07
  4.AzathioprinumL04AX01

  Tratamentul se inițiază de către medicul din specialitatea neurologie.

  G15 Boli psihice (schizofrenie, tulburări schizotipale și delirante, tulburări afective majore, tulburări psihotice acute și boli psihice copii, autism, tulburări cu deficit de atenție/hiperreactivitate)

  1.

  Acidum valproicum + săruri

  N03AG01

  2.

  Lamotriginum**

  N03AX09

  3.

  Trihexyphenidylum

  N04AA01

  4.

  Haloperidolum

  N05AD01

  5.

  Sertindol**

  N05AE03

  6.

  Ziprasidonum**

  N05AE04

  7.

  Flupentixolum**

  N05AF01

  8.

  Zuclopenthixolum**

  N05AF05

  9.

  Clozapinum**

  N05AH02

  10.

  Olanzapinum**

  N05AH03

  11.

  Quetiapinum**

  N05AH04

  12.

  Sulpiridum

  N05AL01

  13.

  Amisulpridum**

  N05AL05

  14.

  Risperidonum**

  N05AX08

  15.

  Aripiprazolum**

  N05AX12

  16.

  Citalopramum**

  N06AB04

  17.

  Escitalopramum**

  N06AB10

  18.

  Trazodonum**

  N06AX05

  19.

  Tianeptinum**

  N06AX14

  20.

  Venlafaxinum**

  N06AX16

  21.

  Milnacipranum**

  N06AX17

  22.

  Duloxetinum**

  N06AX21

  23.

  Paliperidonum**

  N05AX13

  24.

  Atomoxetinum**

  N06BA09

  Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea psihiatrie și psihiatrie pediatrică/neuropsihiatrie infantilă.
  G16 Demențe (degenerative, vasculare, mixte)
  1.Donepezilum**N06DA02
  2.Rivastigminum**N06DA03
  3.Galantaminum**N06DA04
  4.Memantinum**N06DX01

  Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea psihiatrie, neurologie sau geriatrie.

  G17 Colagenoze majore (lupus eritematos sistemic, sclerodermie, poli/dermatomiozită, vasculite sistemice)

  1.

  Methylprednisolonum (forma orală)^(5)

  H02AB04

  2.

  Cyclophosphamidum

  L01AA01

  3.

  Azathioprinum

  L04AX01

  4.

  Hydroxychloroquinum

  P01BA02

  5.

  Belimumabum**^1

  L04AA26

  6.

  Rituximabum^ (concentrația 100 mg și 500 mg)**^1

  L01XC02

  (la 01-01-2021, Poziția 6, punctul G17, secțiunea C1, sublista C a fost modificată de Litera d), Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.045 din 4 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1199 din 09 decembrie 2020 )

  Tratamentul se inițiază și se monitorizează de către medicul în specialitatea reumatologie, nefrologie, boli infecțioase, pediatrie sau medicină internă, iar pentru medicamentul prevăzut la poziția 6 și de către medicul în specialitatea pneumologie.

  G18 Poliartrita reumatoidă, artropatia psoriazică, psoriazis cronic sever și artrita juvenilă

  1.

  Sulfasalazinum

  A07EC01

  2.

  Betamethasonum (forma injectabilă pentru administrare locală)

  H02AB01

  3.

  Methylprednisolonum (forma orală)^(5)

  H02AB04

  4.

  Methotrexatum [sol. orală]

  L01BA01

  5.

  Ciclosporinum

  L04AD01

  6.

  Leflunomidum**

  L04AA13

  7.

  Azathioprinum

  L04AX01

  8.

  Diclofenacum

  M01AB05

  9.

  Hydroxychloroquinum

  P01BA02

  10.

  Methotrexatum

  L04AX03

  (la 17-08-2020, Tabelul din Punctul G18, Sectiunea C1, Sublista C din ANEXĂ a fost modificat de Litera d), Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 673 din 14 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 17 august 2020 )

  Tratamentul se inițiază de către medicul din specialitatea reumatologie, nefrologie, medicină internă, pediatrie, reabilitare medicală și dermatovenerologie.
  G19 Spondilita ankilozantă
  1.SulfasalazinumA07EC01
  2.Betamethasonum (forma injectabilă, pentru administrarea locală)H02AB01
  3.DiclofenacumM01AB05

  Tratamentul se inițiază de către medicul din specialitatea reumatologie sau reabilitare medicală.

  G22 Boli endocrine și metabolice

  1.

  Bromocriptinum

  G02CB01

  2.

  Cabergolinum**

  G02CB03

  3.

  Pegvisomantum**^1

  H01AX01

  4.

  Desmopressinum

  H01BA02

  5.

  Octreotidum**^1

  H01CB02

  6.

  Lanreotidum**^1

  H01CB03

  7.

  Fludrocortisonum

  H02AA02

  8.

  Prednisolonum

  H02AB06

  9.

  Prednisonum

  H02AB07

  10.

  Hydrocortisonum

  H02AB09

  11.

  Levothyroxinum

  H03AA01

  12.

  Kalii iodidum

  H03CA01

  13.

  Pasireotidum**

  H01CB05

  14.

  Teriparatidum**

  H05AA02

  15.

  Alirocumabum**^Ω

  C10AX14

  16.

  Denosumab (Prolia)**

  M05BX04

  17.

  Burosumabum**^1Ω

  M05BX05

  18.

  Natrii phenylbutyrate**

  A16AX03

  19.

  Evolocumab**^Ω

  C10AX13

  20.

  Parathyroid hormone**^1Ω

  H05AA03

  (la 01-02-2022, Tabelul din Punctul G22, secțiunea C1, sublista C, Anexă a fost modificat de Litera e) și f), Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 5 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 07 ianuarie 2022 )
  Abrogată.
  (la 01-02-2022, Nota din subsolul punctului G22 Sectiunea C1 din ANEXĂ a fost abrogată de Litera g), Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 5 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 07 ianuarie 2022 )
  G23 Boala Wilson
  1.Penicillaminum**^(4)M01CC01

  Tratamentul se inițiază de către medicul din specialitatea endocrinologie, neurologie sau neurologie pediatrică.
  G25 Boala cronică de rinichi - faza predializă
  1.Paricalcitolum**H05BX02
  2.Complex de hidroxid de fer (III) sucroza**B03AC02
  3.Epoetinum alfa**B03XA01
  4.Epoetinum beta**B03XA01
  5.Darbepoetinum alfa**B03XA02
  6.Irbesartanum**C09CA04
  7.PrednisonumH02AB07
  8.Cyclophosphamidum (forma orală)L01AA01
  9.CiclosporinumL04AD01
  10.AzathioprinumL04AX01
  11.Aminoacizi, inclusiv combinații cu polipeptide**V06DDN1
  12.Metoxi-polietilenglicol epoetina beta**B03XA03
  13.Epoetinum zeta**B03XA01

  Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea nefrologie.
  G26 Boli degenerative ale ochiului (glaucom și boli maculare)
  1.DorzolamidumS01EC03
  2.BrinzolamidumS01EC04
  3.TimololumS01ED01
  4.BetaxololumS01ED02
  5.CarteololumS01ED05
  6.Combinații (bimatoprostum + timololum)S01ED51
  7.Combinații (dorzolamidum + timololum)S01ED51
  8.Combinații (latanoprostum + timololum)S01ED51
  9.Combinații (travoprostum + timololum)S01ED51
  10.LatanoprostumS01EE01
  11.BimatoprostumS01EE03
  12.TravoprostumS01EE04
  13.Combinații (brinzolamidum + timololum)**S01ED51
  14.Afliberceptum**^ΩS01LA05
  15.Tafluprostum**^ΩS01EE05

  Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea oftalmologie.
  G27 Pemfigus
  1.DexamethasonumH02AB02
  2.MethylprednisolonumH02AB04
  3.PrednisonumH02AB07
  4.Dapsonum^(4)J04BA02
  5.CyclophosphamidumL01AA01
  6.CiclosporinumL04AD01
  7.AzathioprinumL04AX01

  Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea dermatologie.
  G29 Boala Gaucher
  1.Imiglucerasum**^1A16AB02
  2.Miglustatum**^1A16AX06
  3.Velaglucerase alfa**^1A16AB10
  4.Eliglustat**^1A16AX10

  După precizarea diagnosticului de către laboratoarele de specialitate, tratamentul se inițiază de către medicul din specialitatea gastroenterologie, hematologie, neurologie, neurologie pediatrică și pediatrie.
  G30 Boli venerice (sifilis, gonoree, infecția cu Chlamidia)
  1.DoxycyclinumJ01AA02
  2.TetracyclinumJ01AA07
  3.BenzylpenicillinumJ01CE01
  4.PhenoxymethylpenicillinumJ01CE02
  5.Benzathini benzylpenicillinumJ01CE08
  6.CefiximumJ01DD08
  7.ErythromycinumJ01FA01
  8.AzithromycinumJ01FA10
  9.CiprofloxacinumJ01MA02

  Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea dermatologie și obstetrică-ginecologie (pentru gonoree și infecția cu Chlamidia).

  G31 Imunosupresoare selective

  G31a Boala cronică inflamatorie intestinală

  1.

  Infliximabum**^1

  L04AB02

  2.

  Adalimumabum**^1

  L04AB04

  3.

  Vedolizumabum **^1

  L04AA33

  4.

  Ustekinumabum**^1 (concentrația 90 mg)

  L04AC05

  5.

  Tofacitinib**^1Ω

  L04AA29

  (la 01-06-2021, Subpunctul G31a, Punctul G31, Secțiunea C1. Sublista C din Anexă a fost modificat de Litera b), Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 537 din 13 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 17 mai 2021 )
  Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea gastroenterologie și medicină internă.

  G31b Poliartrita reumatoidă

  1.

  Rituximabum**^1 (concentrația 500 mg)

  L01XC02

  2.

  Etanerceptum**^1

  L04AB01

  3.

  Infliximabum**^1

  L04AB02

  4.

  Adalimumabum**^1

  L04AB04

  5.

  Tocilizumabum**^1

  L04AC07

  6.

  Golimumabum**^1

  L04AB06

  7.

  Certolizumab pegol**^1

  L04AB05

  8.

  Abataceptum**^1

  L04AA24

  9.

  Baricitinib**^1

  L04AA37

  10.

  Tofacitinib **^1

  L04AA29

  11.

  Upadacitinibum**^1

  L04AA44

  (la 01-02-2022, Tabelul de la punctul G31b, Punctul G31, Secțiunea C1. Sublista C din Anexă a fost modificat de Litera i), Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 5 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 07 ianuarie 2022 )
  Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea reumatologie, medicină internă, nefrologie (pentru pacienții cu afectare renală) și reabilitarea medicală.

  G31c Artropatia psoriazică

  1.

  Etanerceptum**^1

  L04AB01

  2.

  Infliximabum**^1

  L04AB02

  3.

  Adalimumabum**^1

  L04AB04

  4.

  Golimumabum**^1

  L04AB06

  5.

  Secukinumabum**^1

  L04AC10

  6.

  Certolizumab pegol**^1

  L04AB05

  7.

  Ixekizumabum**^1

  L04AC13

  8.

  Tofacitinib**^1Ω

  L04AA29

  (la 01-06-2021, Subpunctul G31c, Punctul G31, Secțiunea C1, Sublista C din Anexă a fost modificat de Litera c), Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 537 din 13 mai 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 17 mai 2021 )

  Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea reumatologie și reabilitare medicală.
  G31d: Spondiloartrita axială
  1.Etanerceptum**^1L04AB01
  2.Infliximabum**^1L04AB02
  3.Adalimumabum**^1L04AB04
  4.Golimumabum**^1L04AB06
  5.Certolizumab pegol**^1L04AB05
  6.Secukinumabum**^1L04AC10

  (la 01-01-2021, Titlul punctului G31d, secțiunea C1, sublista C a fost modificat de Litera f), Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.045 din 4 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1199 din 09 decembrie 2020 )

  Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea reumatologie, medicină internă și reabilitare medicală.
  G31e Artrita juvenilă
  1.Etanerceptum**^1L04AB01
  2.Abataceptum**^1L04AA24
  3.Adalimumabum**^1L04AB04
  4.Tocilizumabum**^1L04AC07
  5.Golimumab**^1L04AB06

  Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea reumatologie, pediatrie și reabilitare medicală.

  G31f Psoriazis cronic sever (plăci)

  1.

  Etanerceptum**^1

  L04AB01

  2.

  Infliximabum**^1

  L04AB02

  3.

  Adalimumabum**^1

  L04AB04

  4.

  Ixekizumabum**^1

  L04AC13

  5.

  Ustekinumabum**^1

  L04AC05

  6.

  Secukinumabum**^1

  L04AC10

  7.

  Guselkumabum**^1

  L04AC16

  8.

  Certolizumab Pegol**^1

  L04AB05

  9.

  Risankizumabum**^1

  L04AC18

  10.

  Apremilastum**^1Ω

  L04AA32

  11.

  Tildrakizumabum**^1

  L04AC17

  (la 01-02-2022, Subpunctul G31f, Punctul G31, Secțiunea C, Sublista C din Anexă a fost modificat de Litera j), Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 5 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 07 ianuarie 2022 )

  Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea dermatologie.

  G31g: Dermatita atopică

  1.

  Dupilumabum**^1Ω

  D11AH05

  (la 01-01-2021, Secțiunea C1, sublista C a fost completată de Litera h), Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.045 din 4 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1199 din 09 decembrie 2020 )

  G31h Afecțiuni pulmonare cronice

  1.

  Benralizumabum**

  R03DX10

  2.

  Dupilumabum**

  D11AH05

  3.

  Nintedanibum (Ofev)**

  L01XE31

  4.

  Inhibitor alfa 1 proteinază umană**^1

  B02AB02

  (la 01-02-2022, Secțiunea C1, sublista C a fost completată de Litera k), Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 5 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 07 ianuarie 2022 ) Notă
  Potrivit articolului II din HOTĂRÂREA nr. 24 din 5 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 07 ianuarie 2022, prevederile hotărârii intră în vigoare la data de 1 februarie 2022, cu excepția prevederilor art. I pct. 1-3, pct. 5 lit. d) poziția 16, lit. h) și k) pozițiile 1, 3 și 4, pct. 6 lit. b), c), d) pozițiile 156-159, lit. g) și k), care intră în vigoare la data de 1 martie 2022.

  NOTĂ:
  Pentru medicamentele corespunzătoare acestei secțiuni, inițierea tratamentului se face de către medicul de specialitate, altul decât medicul de familie, excepție făcând medicamentele din G1 „Insuficiență cardiacă cronică (clasa III sau IV Nyha)“ pozițiile 2-7 și 9, pentru care inițierea tratamentului poate fi efectuată și de către medicul de familie.
  Medicamentul corespunzător poziției 16 de la punctul G1 se adresează pacienților adulți cu insuficiență cardiacă cronică, indiferent de clasa Nyha.
  Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu ** se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății.
  Medicamentul corespunzător DCI-ului notat cu (^3) se livrează împreună cu solventul.
  Medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (^4) se importă cu avizul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.
  Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (^5) se utilizează numai pentru cazurile fără răspuns terapeutic la prednisonum.
  Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu ^β se efectuează în baza contractelor cost-volum-rezultat încheiate.
  Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu ^Ω se efectuează în baza contractelor cost-volum încheiate.
  Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu **^1 se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății și pot fi administrate și în regim de spitalizare de zi.


  Secţiunea C2 DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații incluși în programele naționale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu și spitalicesc


  Nr.

  DCI

  COD ATC

  P1: Programul național de boli transmisibile

  A. Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere

  Medicație specifică antiretrovirală

  1.

  Saquinavirum

  J05AE01

  2.

  Indinavirum

  J05AE02

  3.

  Ritonavirum**

  J05AE03

  4.

  Nelfinavirum

  J05AE04

  5.

  Lopinavirum + ritonavirum**

  J05AR10

  6.

  Fosamprenavirum**

  J05AE07

  7.

  Atazanavirum

  J05AE08

  8.

  Tipranavirum**

  J05AE09

  9.

  Darunavirum**

  J05AE10

  10.

  Zidovudinum

  J05AF01

  11.

  Didanosinum

  J05AF02

  12.

  Stavudinum

  J05AF04

  13.

  Lamivudinum (concentrații de 10 mg/ml, 150 mg și 300 mg)

  J05AF05

  14.

  Abacavirum

  J05AF06

  15.

  Tenofovirum disoproxil**^1

  J05AF07

  16.

  Emtricitabinum

  J05AF09

  17.

  Nevirapinum

  J05AG01

  18.

  Efavirenzum

  J05AG03

  19.

  Combinații (lamivudinum + zidovudinum)**

  J05AR01

  20.

  Abacavirum + lamivudinum**

  J05AR02

  21.

  Combinații (abacavirum + lamivudinum + zidovudinum)**

  J05AR04

  22.

  Enfuvirtidum**

  J05AX07

  23.

  Dolutegravirum**

  J05AX12

  24.

  Rilpivirinum

  J05AG05

  25.

  Combinații (dolutegravirum + abacavirum + lamivudinum)

  J05AR13

  26.

  Combinații (darunavirum + cobicistatum)

  J05AR14

  27.

  Combinații (emtricitabinum + tenofovirum alafenamida)

  J05AR17

  28.

  Combinații (elvitegravir + cobicistat + emtricitabine + tenofovir)

  J05AR18

  29.

  Combinații (emtricitabinum + tenofovirum disoproxil)

  J05AR03

  30.

  Efavirenzum + emtricitabinum + tenofovirum disoproxil

  J05AR06

  30^1.

  Combinații (Dolutegravir Lamivudină)

  J05AR25

  30^2.

  Combinații (Dolutegravir Rilpivirină)

  J05AR21

  30^3.

  Combinații (Bictegravir Emtricitabina Tenofovir Alafenamida)

  J05AR20

  30^4.

  Doravirinum

  J05AG06

  30^5.

  Combinații (Doravirinum Lamivudinum Tenofovirum Disoproxil)

  J05AR24

  30^6.

  Combinații (Darunavirum Cobicistatum Emtricitabina Tenofovir Alafenamida)

  J05AR22

  Medicație antiinfecțioasă pentru tratamentul infecțiilor asociate

  31.

  Rifaximinum

  A07AA11

  32.

  Miconazolum

  D01AC02

  33.

  Aciclovirum

  D06BB03

  34.

  Miconazolum

  G01AF04

  35.

  Oxacillinum

  J01CF04

  36.

  Ampicillinum + sulbactam

  J01CR01

  37.

  Amoxicillinum + acidum clavulanicum

  J01CR02

  38.

  Piperacillinum + tazobactamum

  J01CR05

  39.

  Combinații (cefoperazonum + sulbactam)

  J01DD62

  40.

  Ceftriaxonum

  J01DD04

  41.

  Cefiximum

  J01DD08

  42.

  Cefoperazonum

  J01DD12

  43.

  Cefpiromum

  J01DE02

  44.

  Meropenemum

  J01DH02

  45.

  Imipenenmum + cilastatinum

  J01DH51

  46.

  Sulfamethoxazolum + trimethoprimum

  J01EE01

  47.

  Spiramycinum

  J01FA02

  48.

  Roxithromycinum

  J01FA06

  49.

  Clarithromycinum

  J01FA09

  50.

  Azithromycinum

  J01FA10

  51.

  Gentamicinum

  J01GB03

  52.

  Amikacinum

  J01GB06

  53.

  Netilmicinum

  J01GB07

  54.

  Ofloxacinum

  J01MA01

  55.

  Ciprofloxacinum

  J01MA02

  56.

  Pefloxacinum

  J01MA03

  57.

  Norfloxacinum

  J01MA06

  58.

  Levofloxacinum

  J01MA12

  59.

  Moxifloxacinum

  J01MA14

  60.

  Vancomycinum

  J01XA01

  61.

  Teicoplaninum

  J01XA02

  62.

  Colistinum

  J01XB01

  63.

  Metronidazolum

  J01XD01

  64.

  Linezolidum

  J01XX08

  65.

  Ketoconazolum

  J02AB02

  66.

  Fluconazolum

  J02AC01

  67.

  Itraconazolum

  J02AC02

  68.

  Voriconazolum**

  J02AC03

  69.

  Posaconazolum**

  J02AC04

  70.

  Caspofunginum**

  J02AX04

  71.

  Rifabutinum

  J04AB04

  72.

  Isoniazidum

  J04AC01

  73.

  Pyrazinamidum

  J04AK01

  74.

  Ethambutolum

  J04AK02

  75.

  Combinații (rifampicinum + isoniazidum)

  J04AM02

  76.

  Aciclovirum

  J05AB01

  77.

  Ribavirinum

  J05AP01

  78.

  Ganciclovirum

  J05AB06

  79.

  Valacyclovirum

  J05AB11

  80.

  Valganciclovirum**

  J05AB14

  81.

  Brivudinum

  J05AB15

  82.

  Imunoglobulină normală pentru administrare intravasculară**

  J06BA02

  83.

  Abrogat

  84.

  Filgrastimum (G-CSF)**

  L03AA02

  85.

  Netilmicinum

  S01AA23

  86.

  Lomefloxacinum

  S01AX17

  87.

  Norfloxacinum

  S03AAN2

  88.

  Dexamethasonum

  S01BA01

  89.

  Amphotericinum B liposomal^(4)

  90.

  Atovaquona^ (4)

  91.

  Flucytosinum^(4)

  92.

  Mefloquinum^(4)

  P01BC02

  93.

  Mupirocinum^(4)

  94.

  Paromomycinum^(4)

  95.

  Pentamidinum^(4)

  96.

  Primaquine^(4)

  P01BA03

  97.

  Pyrimethaminum^(4)

  98.

  Pyrimethaminum + sulfadiazinum^(4)

  99.

  Trimethoprim^(4)

  100.

  Anidulafungin

  J02AX06

  101.

  Etravirinum

  J05AG04

  102.

  Raltegravirum

  J05AX08

  103.

  Maravirocum

  J05AX09

  104.

  Imunoglobulină umană normală**

  J06BA01

  105.

  Isavuconazolum**

  J02AC05

  P1: Programul național de boli transmisibile

  B. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză

  1.

  Pyridoxinum

  A11HA02

  2.

  Prednisonum

  H02AB07

  3.

  Clarithromycinum

  J01FA09

  4.

  Streptomycinum

  J01GA01

  5.

  Kanamycinum

  J01GB04

  6.

  Amikacinum (TBC multirezistent)

  J01GB06

  7.

  Ofloxacinum

  J01MA01

  8.

  Ciprofloxacinum

  J01MA02

  9.

  Moxifloxacinum

  J01MA14

  10.

  Acidum paraaminosalicilic (TBC multirezistent)^(4)

  J04AA01

  11.

  Cycloserinum

  J04AB01

  12.

  Rifampicinum

  J04AB02

  13.

  Rifabutinum

  J04AB04

  14.

  Capreomicinum (TBC multirezistent)^(4)

  J04AB30

  15.

  Isoniazidum

  J04AC01

  16.

  Protionamidum

  J04AD01

  17.

  Pyrazinamidum

  J04AK01

  18.

  Ethambutolum

  J04AK02

  19.

  Combinații (rifampicinum + isoniazidum)

  J04AM02

  20.

  Bedaquilinum

  J04AK05

  21.

  Delamanidum

  J04AK06

  22.

  Combinații (amoxillinum + acidum clavulanicum)

  J01CR02

  23.

  Combinații (imipenemum + cilastatinum)

  J01DH51

  24.

  Levofloxacinum

  J01MA12

  25.

  Linezolidum

  J01XX08

  26.

  Rifamycin

  J04AB03

  27.

  Etionamidum

  J04AD03

  28.

  Combinații (rifampicinum + pyrazinamidum + izoniazidum)

  J04AM05

  29.

  Combinații (rifampicinum + pyrazinamidum + izoniazidum + ethambutolum)

  J04AM06

  30.

  Clofaziminum

  J04BA01

  C. Subprogramul de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare - Prevenirea și tratamentul gripei

  1.

  Zanamivirum

  J05AH01

  2.

  Oseltamivirum

  J05AH02

  P3: Programul național de oncologie

  1.

  Cyproteronum

  G03HA01

  2.

  Cyclophosphamidum

  L01AA01

  3.

  Chlorambucilum

  L01AA02

  4.

  Melphalanum

  L01AA03

  5.

  Ifosfamidum

  L01AA06

  6.

  Busulfanum

  L01AB01

  7.

  Lomustinum^(4)

  L01AD02

  8.

  Temozolomidum

  L01AX03

  9.

  Dacarbazinum

  L01AX04

  10.

  Methotrexatum (sol. inj./perf., conc. pt. sol. inj./perf., cpr. film, sol. orală)

  L01BA01

  11.

  Pemetrexedum**^1

  L01BA04

  12.

  Mercaptopurinum

  L01BB02

  13.

  Tioguaninum

  L01BB03

  14.

  Cladribinum

  L01BB04

  15.

  Fludarabinum (forma orală)**

  L01BB05

  16.

  Cytarabinum

  L01BC01

  17.

  Fluorouracilum

  L01BC02

  18.

  Gemcitabinum

  L01BC05

  19.

  Capecitabinum

  L01BC06

  20.

  Combinații (tegafur + uracil)

  L01BC53

  21.

  Vinblastinum^(4)

  L01CA01

  22.

  Vincristinum

  L01CA02

  23.

  Vinorelbinum

  L01CA04

  24.

  Etoposidum

  L01CB01

  25.

  Paclitaxelum

  L01CD01

  26.

  Docetaxelum

  L01CD02

  27.

  Dactinomicinum^(4)

  L01DA01

  28.

  Doxorubicinum

  L01DB01

  29.

  Epirubicinum

  L01DB03

  30.

  Idarubicinum

  L01DB06

  31.

  Mitoxantronum**

  L01DB07

  32.

  Bleomycinum sulfas

  L01DC01

  33.

  Mitomicinum^(4)

  L01DC03

  34.

  Cisplatinum

  L01XA01

  35.

  Carboplatinum

  L01XA02

  36.

  Oxaliplatinum

  L01XA03

  37.

  Procarbazinum^(4)

  L01XB01

  38.

  Rituximabum**^1

  L01XC02

  39.

  Trastuzumabum**^1

  L01XC03

  40.

  Cetuximabum**^1

  L01XC06

  41.

  Bevacizumabum**^1

  L01XC07

  42.

  Imatinibum**^1

  L01XE01

  43.

  Erlotinibum**^1

  L01XE03

  44.

  Sunitinibum**^1

  L01XE04

  45.

  Sorafenibum**^1

  L01XE05

  46.

  Dasatinibum**^1

  L01EA02

  47.

  Asparaginazum

  L01XX02

  48.

  Hydroxycarbamidum

  L01XX05

  49.

  Estramustinum

  L01XX11

  50.

  Tretinoinum^(4)

  L01XX14

  51.

  Topotecamum

  L01XX17

  52.

  Irinotecanum

  L01XX19

  53.

  Bortezomibum**^1

  L01XX32

  54.

  Megestrolum

  L02AB01

  55.

  Leuprorelinum**

  L02AE02

  56.

  Goserelinum**

  L02AE03

  57.

  Triptorelinum

  L02AE04

  58.

  Tamoxifenum

  L02BA01

  59.

  Fulvestrantum**

  L02BA03

  60.

  Flutamidum

  L02BB01

  61.

  Bicalutamidum

  L02BB03

  62.

  Aminoglutethimidum

  L02BG01

  63.

  Anastrozolum

  L02BG03

  64.

  Letrozolum

  L02BG04

  65.

  Exemestanum

  L02BG06

  66.

  Filgrastimum (G-CSF)

  L03AA02

  67.

  Pegfilgrastimum**

  L03AA13

  68.

  Interferonum alfa 2a**

  L03AB04

  69.

  Interferonum alfa 2b**

  L03AB05

  70.

  Acidum clodronicum**

  M05BA02

  71.

  Acidum pamidronicum**

  M05BA03

  72.

  Acidum ibandronicum** (concentrații de 2 mg, 6 mg și 50 mg)

  M05BA06

  73.

  Acidum zoledronicum** (concentrația de 4 mg)

  M05BA08

  74.

  Mesnum

  V03AF01

  75.

  Calcii folinas

  V03AF03

  76.

  Amifostinum**

  V03AF05

  77.

  Temsirolimus

  L01XE09

  78.

  Mitotanum

  L01XX23

  79.

  Clofarabinum**^1

  L01BB06

  80.

  Nelarabinum**^1

  L01BB07

  81.

  Decitabinum**^1

  L01BC08

  82.

  Trabectedinum**^1

  L01CX01

  83.

  Ofatumumab**^1

  L01XC10

  84.

  Abrogată

  85.

  Nilotinibum**^1

  L01XE08

  86.

  Ruxolitinibum**^1

  L01XE18

  87.

  Brentuximab Vedotin**^1

  L01XC12

  88.

  Pazopanibum**^1Ω

  L01XE11

  89.

  Crizotinibum**^1

  L01XE16

  90.

  Dabrafenibum**^1Ω

  L01XE23

  91.

  Abirateronum (concentrația 250 mg)**^1Ω

  L02BX03

  92.

  Azacitidinum**^1

  L01BC07

  93.

  Lapatinibum**^1Ω

  L01XE07

  94.

  Everolimus (Afinitor)**^1

  L01XE10

  95.

  Pazopanib**^1

  L01XE11

  96.

  Afatinibum**^1

  L01XE13

  97.

  Bosutinibum**^1

  L01XE14

  98.

  Axitinibum**^1Ω

  L01XE17

  99.

  Ibrutinibum**^1

  L01XE27

  100.

  Afliberceptum**^1

  L01XX44

  101.

  Panitumumabum**^1

  L01XC08

  102.

  Olaparibum**^1

  L01XX46

  103.

  Talidomidum**^1

  L04AX02

  104.

  Obinutuzumab**^1

  L01XC15

  105.

  Gefitinibum**^1

  L01XE02

  106.

  Enzalutamidum**^1Ω

  L02BB04

  107.

  Ponatinibum**^1

  L01XE24

  108.

  Trametinibum**^1Ω

  L01XE25

  109.

  Vemurafenibum**^1Ω

  L01XE15

  110.

  Nivolumabum**^1Ω

  L01XC17

  111.

  Osimertinib**^1

  L01XE35

  112.

  Trastuzumabum emtasinum**^1

  L01XC14

  113.

  Carfilzomibum**^1

  L01XX45

  114.

  Blinatumomabum**^1

  L01XC19

  115.

  Daratumumabum**^1

  L01XC24

  116.

  Panobinostatum**^1

  L01XX42

  117.

  Bendamustinum**^1

  L01AA09

  118.

  Ipilimumabum**^1Ω

  L01XC11

  119.

  Pembrolizumabum**^1Ω

  L01XC18

  120.

  Ramucirumabum**^1Ω

  L01XC21

  121.

  Palbociclibum**^1

  L01XE33

  122.

  Venetoclax**^1

  L01XX52

  123.

  Pertuzumabum**^1

  L01XC13

  124.

  Abrogată

  125.

  Cabazitaxelum**^1Ω

  L01CD04

  126.

  Vandetanibum**^1Ω

  L01XE12

  127.

  Nivolumabum**^1

  L01XC17

  128.

  Ixazomib**^1

  L01XX50

  129.

  Midostaurinum**^1

  L01XE39

  130.

  Avelumabum**^1

  L01XC31

  131.

  Combinații (trifluridinum + tipiracilum )**^1

  L01BC59

  132.

  Ceritinibum**^1

  L01XE28

  133.

  Midostaurinum**^1Ω

  L01XE39

  134.

  Arsenicum Trioxidum**^1

  L01XX27

  135.

  Regorafenibum**^1

  L01XE21

  136.

  ATEZOLIZUMAB**^1

  L01XC32

  137.

  Cabozantinibum**^1Ω

  L01XE26

  138.

  Ribociclibum**^1Ω

  L01XE42

  139.

  Pomalidomidum**^1

  L04AX06

  140.

  Alectinib**^1Ω

  L01XE36

  141.

  Dinutuximab Beta**^1

  L01XC16

  142.

  Tisagenlecleucel**^1

  L01XX71

  143.

  Pegaspargasum**^1

  L01XX24

  144.

  Inotuzumab Ozogamicin**^1

  L01XC26

  145.

  Abemaciclibum**^1Ω

  L01XE50

  146.

  Durvalumabum**^1Ω

  L01XC28

  147.

  Atezolizumab**^1Ω

  L01XC32

  148.

  Abrogată

  149.

  Irinotecanum (Onivyde Pegylated Liposomal 4,3 mg/ml)**^1Ω

  L01XX19

  150.

  Abrogată

  151.

  Abirateronum (concentrația 500 mg)**^1

  L02BX03

  152.

  Lenalidomidum**

  L04AX04

  153.

  Olaparibum**^1Ω

  L01XX46

  154.

  Apalutamidum**^1Ω

  L02BB05

  155.

  Cemiplimabum**^1Ω

  L01XC33

  P4: Programul ational de boli neurologice

  Subprogramul de tratament al sclerozei multiple

  1.

  Interferonum beta 1a**^1

  L03AB07

  2.

  Interferonum beta 1b**^1

  L03AB08

  3.

  Glatiramer acetat**^1

  L03AX13

  4.

  Natalizumabum**^1

  L04AA23

  5.

  Azathioprinum

  L04AX01

  6.

  Teriflunomidum**^1

  L04AA31

  7.

  Alemtuzumabum**^1Ω

  L04AA34

  8.

  Peginterferon beta 1a**^1

  L03AB13

  9.

  Ocrelizumab**^1Ω

  L04AA36

  10.

  Fingolimodum**^1Ω

  L04AA27

  11.

  Dimethyl fumarate**^1Ω

  L04AX07

  12.

  Cladribinum**^1Ω

  L04AA40

  P5: Programul ational de diabet zaharat

  Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat

  1.

  Insulinum umane

  A10AB01

  2.

  Insulinum lispro**

  A10AB04

  3.

  Insulinum aspart**

  A10AB05

  4.

  Insulinum glulizina**

  A10AB06

  5.

  Insuline umane

  A10AC01

  6.

  Insulinum lispro**

  A10AC04

  7.

  Insuline umane

  A10AD01

  8.

  Insulinum lispro**

  A10AD04

  9.

  Insulinum aspart**

  A10AD05

  10.

  Insulinum glargine**

  A10AE04

  11.

  Insulinum detemir**

  A10AE05

  12.

  Metforminum

  A10BA02

  13.

  Buforminum

  A10BA03

  14.

  Glibenclamidum

  A10BB01

  15.

  Tolbutamidum

  A10BB03

  16.

  Glipizidum

  A10BB07

  17.

  Gliquidonum

  A10BB08

  18.

  Gliclazidum

  A10BB09

  19.

  Glimepiridum

  A10BB12

  20.

  Combinații (glibenclamidum + metforminum)

  A10BD02

  21.

  Combinații (pioglitazonum + metforminum)**

  A10BD05

  22.

  Acarbosum

  A10BF01

  23.

  Pioglitazonum**

  A10BG03

  24.

  Sitagliptinum**

  A10BH01

  25.

  Repaglinidum

  A10BX02

  26.

  Exenatidum**

  A10BJ01

  27.

  Abrogat


  28.

  Abrogat


  29.

  Glucagonum

  H04AA01

  30.

  Combinații (sitagliptinum + metforminum)**

  A10BD07

  31.

  Saxagliptinum**

  A10BH03

  32.

  Combinații (saxagliptinum+metforminum)**

  A10BD10

  33.

  Dapagliflozinum**

  A10BK01

  34.

  Vildagliptinum** (cpr. 50 mg)

  A10BH02

  35.

  Lixisenatidum**

  A10BX10

  36.

  Combinații (vildagliptinum + metforminum)**

  A10BD08

  37.

  Combinații (saxagliptin + dapagliflozinum)**

  A10BD21

  38.

  Combinații (insulinum glargine + lixisenatidum)**

  A10AE54

  39.

  Dulaglutidum**

  A10BJ05

  40.

  Empagliflozinum**

  A10BK03

  41.

  Liraglutidum**

  A10BJ02

  42.

  Insulinum degludec**

  A10AE06

  43.

  Semaglutidum**

  A10BJ06

  44.

  Combinații (Dapagliflozinum Metforminum)**

  A10BD15

  P6: Programul ational de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever

  P6.1: Hemofilie și talasemie

  1.

  Moroctocog alfa**

  B02BD02

  2.

  Octocog alfa**

  B02BD02

  3.

  Complex de antiinhibitori ai coagulării**

  B02BD03

  4.

  Factor IX de coagulare**

  B02BD04

  5.

  Factor VIII de coagulare și Factor Von Willebrand**

  B02BD06

  6.

  Eptacog alfa activatum**

  B02BD08

  7.

  Deferoxaminum**^(3)

  V03AC01

  8.

  Deferasiroxum**^1

  V03AC03

  9.

  Factor VIII de coagulare

  B02BD02

  10.

  Turoctocog alfa**

  B02BD02

  11.

  Eftrenonacog alfa**

  B02BD04

  12.

  Efmoroctocog Alfa**

  B02BD02

  13.

  Nonacog alpha**

  B02BD04

  14.

  Simoctocog alfa**

  B02BD02

  P6.2: Epidermoliza buloasă

  1.

  Acitretinum

  D05BB02

  2.

  Tetracyclinum

  D06AA04

  3.

  Acidum fusidicum

  D06AX01

  4.

  Sulfadiazinum

  D06BA01

  5.

  Combinații (acidum fusidicum + hydrocortisonum)

  D07CA01

  6.

  Combinații

  D07CC01

  7.

  Tetracyclinum

  J01AA07

  8.

  Acidum fusidicum

  J01XC01

  9.

  Phenytoinum

  N03AB02

  P6.3: Hipertensiunea pulmonară

  1.

  Bosentanum**

  C02KX01

  2.

  Sildenafilum**

  G04BE03

  3.

  Ambrisentanum**

  C02KX02

  4.

  Macitentanum**

  C02KX04

  5.

  Riociguat**

  C02KX05

  P6.4: Mucoviscidoză

  1.

  Clarithromycinum

  J01FA09

  2.

  Tobramycinum**

  J01GB01

  3.

  Dornaza alfa**

  R05CB13

  4.

  Pancreatinum**

  A09AA02

  5.

  Ivacaftorum**

  R07AX02

  6.

  Colistimetat de Sodiu**^Ω

  J01XB01

  P6.5: Boli neurologice degenerative/inflamator-imune

  P6.5.1 Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune

  1.

  Imunoglobulină normală pentru administrare intravasculară**

  J06BA02

  2.

  Imunoglobulină umană normală**

  J06BA01

  P6.5.2 Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice degenerative - scleroză laterală amiotrofică

  1.

  Riluzolum**

  N07XX02

  P6.5.3 Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu amiloidoză cu transtiretină

  1.

  Tafamidis**

  N07XX08

  P6.6: Osteogeneză imperfectă

  1.

  Acidum pamidronicum

  M05BA03

  P6.7: Sindrom Prader Willi

  1.

  Somatropinum**

  H01AC01

  P6.8: Boala Fabry

  1.

  Agalsidasum beta**

  A16AB04

  2.

  Migalastatum**

  A16AX14

  P6.9: Boala Pompe

  1.

  Aglucosidasum alfa**

  A16AB07

  P6.10: Tirozinemie

  1.

  Nitisinonum

  A16AX04

  P6.11: Sepsis sever

  P6.12: Mucopolizaharidoză tip II (Sindrom Hunter)

  1.

  Idursulfasum**

  A16AB09

  P6.13: Mucopolizaharidoză tip I (Sindrom Hurler)

  1.

  Laronidazum**

  A16AB05

  P6.14: Afibrinogenemie congenitală

  1.

  Fibrinogen UMAN**

  B02BB01

  P6.15: Sindrom de imunodeficiență primară

  1.

  Imunoglobulină normală pentru administrare intravasculară**

  J06BA02

  2.

  Imunoglobulină umană normală**

  J06BA01

  P6.16: Scleroza sistemică și ulcere digitale evolutive

  1.

  Bosentanum**

  C02KX01

  P6.17: Purpura trombocitopenică imună idiopatică cronică

  1.

  Romiplostimum**1

  B02BX04

  2.

  Eltrombopag**^1

  B02BX05

  P6.18: Pacienți adulți și copii cu hiperfenilalaninemie diagnosticați cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)

  1.

  Sapropterinum**1

  A16AX07

  P6.19: Scleroză tuberoasă

  1.

  Everolimus (Votubia)**1

  L01XE10

  P6.20: Fibroza pulmonară idiopatică

  1.

  Pirfenidonum**1

  L04AX05

  2.

  Nintedanibum**1

  L01XE31

  P6.21: Distrofia musculară Duchenne

  1.

  Ataluren**1

  M09AX03

  P6.22: Angioedem ereditar

  1.

  Icatibantum**1

  B06AC02

  2.

  Inhibitor de esterază C1, umană**^1

  B06AC01

  P6.23: Neuropatia optică ereditară Leber

  1.

  Idebenonum**1

  N06BX13

  P6.24. Amiotrofia spinală musculară

  1.

  Nusinersenum**1

  M09AX07

  P6.25. Boala Castelman

  1.

  Siltuximabum**1

  L04AC11

  P6.26: Mucopolizaharidoza Tip IVA

  1.

  Elosulfase Alfa**

  A16AB12

  P6.27: Boli rare - medicamente incluse condiționat

  1.

  Darvadstrocel**1Ω

  L04AX08

  2.

  Velmanaza Alfa**1Ω

  A16AB15

  3.

  Abrogată

  4.

  Caplacizumabum**^Ω

  B01AX07

  5.

  Patisiranum**^Ω

  N07XX12

  6.

  Agalsidasum Alfa**^Ω

  A16AB03

  7.

  Emicizumab**^Ω

  B02BX06

  8.

  Mercaptaminum**^1Ω

  A16AA04

  9.

  Rurioctocog alfa pegol**^Ω

  B02BD02

  P6.28: Limfangioleiomiomatoză

  1.

  Sirolimus**

  L04AA10

  P7: Programul național de boli endocrine

  Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne

  1.

  Dihydrotachysterolum

  A11CC02

  2.

  Alfacalcidolum

  A11CC03

  3.

  Calcitriolum

  A11CC04

  4.

  Estradiolum

  G03CA03

  5.

  Tibolonum

  G03CX01

  6.

  Estradiolumvalerat + dienogest

  G03FA15

  7.

  Raloxifenum

  G03XC01

  8.

  Tireotropinum alfa

  H01AB01

  9.

  Methylprednisolonum

  H02AB04

  10.

  Levothyroxinum

  H03AA01

  11.

  Levothyroxinum + Kalii Iodidum

  H03AAN1

  12.

  Carbimazolum

  H03BB01

  13.

  Thiamazolum

  H03BB02

  14.

  Kalii Iodidum

  H03CA01

  15.

  Acidum alendronicum**

  M05BA04

  16.

  Acidum risedronicum**

  M05BA07

  17.

  Acidum zoledronicum** (concentrația de 5 mg)

  M05BA08

  18.

  Combinații (acidum alendronicum + colecalciferolum)**

  M05BB03

  19.

  Natriiiodidum (131I)

  V10XA01

  P6.29 Lipofuscinoza Ceroidă TIP2 (Deficit de tripeptidil peptidaza - TPP1)

  1.

  Cerliponaza Alfa**^1

  A16AB17

  P9: Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană

  P9.1: Transplant medular

  1.

  Ondansetronum**

  A04AA01

  2.

  Acidum ursodeoxycholicum

  A05AA02

  3.

  Reviparinum

  B01AB08

  4.

  Acidum tranexamicum(^4)

  B02AA02

  5.

  Eptacog alfa activatum**

  B02BD08

  6.

  Ticarcillinum + acidum clavulanicum

  J01CR03

  7.

  Piperacillinum + tazobactamum

  J01CR05

  8.

  Meropenemum

  J01DH02

  9.

  Imipenemum + cilastatinum

  J01DH51

  10.

  Vancomycinum

  J01XA01

  11.

  Teicoplaninum

  J01XA02

  12.

  Acidum fusidicum

  J01XC01

  13.

  Linezolidum

  J01XX08

  14.

  Fluconazolum

  J02AC01

  15.

  Voriconazolum**

  J02AC03

  16.

  Posaconazolum**

  J02AC04

  17.

  Caspofunginum**

  J02AX04

  18.

  Aciclovirum

  J05AB01

  19.

  Valacyclovirum

  J05AB11

  20.

  Valganciclovirum**

  J05AB14

  21.

  Imunoglobulină normală pentru administrare intravasculară**

  J06BA02

  22.

  Cyclophosphamidum

  L01AA01

  23.

  Melphalanum

  L01AA03

  24.

  Ifosfamidum

  L01AA06

  25.

  Busulfanum

  L01AB01

  26.

  Methotrexatum

  L01BA01

  27.

  Fludarabinum

  L01BB05

  28.

  Etoposidum

  L01CB01

  29.

  Idarubicinum

  L01DB06

  30.

  Mitoxantronum**

  L01DB07

  31.

  Cisplatinum

  L01XA01

  32.

  Carboplatinum

  L01XA02

  33.

  Rituximabum**

  L01XC02

  34.

  Filgrastimum (G-CSF)**

  L03AA02

  35.

  Ciclosporinum

  L04AD01

  36.

  Imunoglobulină antilimfocite umane**

  L04AA04

  37.

  Tacrolimusum**

  L04AD02

  38.

  Mycophenolatum**

  L04AA06

  39.

  Sirolimus**

  L04AA10

  40.

  Etanerceptum**

  L04AB01

  41.

  Tramadolum

  N02AX02

  42.

  Dornaza alfa**

  R05CB13

  43.

  Desferasiroxum**

  V03AC03

  44.

  Mesnum

  V03AF01

  45.

  Plerixafor**

  L03AX16

  46.

  Imunoglobulină umană normală**

  J06BA01

  47.

  Isavuconazolum**

  J02AC05

  48.

  Letermovirum (forma orală)**

  J05AX18

  P9.2: Transplant de cord

  1.

  Reviparinum

  B01AB08

  2.

  Polygelinum

  B05AA06

  3.

  Epinephrinum

  C01CA24

  4.

  Piperacillinum + tazobactamum

  J01CR05

  5.

  Cefoperazonum

  J01DD12

  6.

  Imipenemum + cilastatinum

  J01DH51

  7.

  Linezolidum

  J01XX08

  8.

  Fluconazolum

  J02AC01

  9.

  Voriconazolum**

  J02AC03

  10.

  Valganciclovirum**

  J05AB14

  11.

  Ciclosporinum

  L04AD01

  12.

  Imunoglobulină antilimfocite umane**

  L04AA04

  13.

  Tacrolimusum**

  L04AD02

  14.

  Mycophenolatum**

  L04AA06

  15.

  Isavuconazolum**

  J02AC05

  P9.3: Transplant hepatic

  1.

  Acidum ursodeoxycholicum

  A05AA02

  2.

  Enoxaparinum

  B01AB05

  3.

  Reviparinum

  B01AB08

  4.

  Iloprostum**

  B01AC11

  5.

  Alteplasum**

  B01AD02

  6.

  Acidum tranexamicum(^4)

  B02AA02

  7.

  Eptacog alfa activatum**

  B02BD08

  8.

  Combinații (spironolactonum + furosemidum)

  C03EB01

  9.

  Desmopressinum

  H01BA02

  10.

  Piperacillinum + tazobactamum

  J01CR05

  11.

  Linezolidum

  J01XX08

  12.

  Voriconazolum**

  J02AC03

  13.

  Caspofunginum**

  J02AX04

  14.

  Valganciclovirum**

  J05AB14

  15.

  Imunoglobulină antihepatitică B**

  J06BB04

  16.

  Filgrastimum (G-CSF)

  L03AA02

  17.

  Ciclosporinum

  L04AD01

  18.

  Tacrolimusum**

  L04AD02

  19.

  Mycophenolatum**

  L04AA06

  20.

  Sirolimus**

  L04AA10

  21.

  Proteina plasmatică umană**

  J06BB04

  22.

  Isavuconazolum**

  J02AC05

  P9.4: Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas

  1.

  Acidum ursodeoxycholicum

  A05AA02

  2.

  Alfacalcidolum

  A11CC03

  3.

  Dalteparinum

  B01AB04

  4.

  Enoxaparinum

  B01AB05

  5.

  Reviparinum

  B01AB08

  6.

  Polygelinum

  B05AA06

  7.

  Octreotidum**

  H01CB02

  8.

  Piperacillinum + tazobactamum

  J01CR05

  9.

  Teicoplaninum

  J01XA02

  10.

  Linezolidum

  J01XX08

  11.

  Ketoconazolum

  J02AB02

  12.

  Fluconazolum

  J02AC01

  13.

  Itraconazolum

  J02AC02

  14.

  Voriconazolum**

  J02AC03

  15.

  Caspofunginum**

  J02AX04

  16.

  Aciclovirum

  J05AB01

  17.

  Valacyclovirum

  J05AB11

  18.

  Valganciclovirum**

  J05AB14

  19.

  Imunoglobulină normal pentru administrare intravasculară**

  J06BA02

  20.

  Cyclophosphamidum

  L01AA01

  21.

  Filgrastimum (G-CSF)

  L03AA02

  22.

  Ciclosporinum

  L04AD01

  23.

  Imunoglobulină antilimfocite umane**

  L04AA04

  24.

  Tacrolimusum**

  L04AD02

  25.

  Mycophenolatum**

  L04AA06

  26.

  Basiliximabum**

  L04AC02

  27.

  Sirolimus**

  L04AA10

  28.

  Azathioprinum

  L04AX01

  29.

  Acidum alendronicum

  M05BA04

  30.

  Pethidinum

  N02AB02

  31.

  Imunoglobulină umană normal**

  J06BA01

  32.

  Isavuconazolum**

  J02AC05

  P9.5: Transplant de ellule pancreatice

  1.

  Reviparinum

  B01AB08

  2.

  Polygelinum

  B05AA06

  3.

  Linezolidum

  J01XX08

  4.

  Voriconazolum**

  J02AC03

  5.

  Valganciclovirum**

  J05AB14

  6.

  Isavuconazolum**

  J02AC05

  P9.6: Transplant pulmonar

  1.

  Enoxaparinum

  B01AB05

  2.

  Reviparinum

  B01AB08

  3.

  Acidum tranexamicum(^4)

  B02AA02

  4.

  Epinephrinum

  C01CA24

  5.

  Piperacillinum + tazobactamum

  J01CR05

  6.

  Linezolidum

  J01XX08

  7.

  Fluconazolum

  J02AC01

  8.

  Voriconazolum**

  J02AC03

  9.

  Aciclovirum

  J05AB01

  10.

  Valganciclovirum**

  J05AB14

  11.

  Ciclosporinum

  L04AD01

  12.

  Imunoglobulină antilimfocite umane**

  L04AA04

  13.

  Mycophenolatum**

  L04AA06

  14.

  Basiliximabum**

  L04AC02

  15.

  Azathioprinum

  L04AX01

  16.

  Tramadolum

  N02AX02

  17.

  Isavuconazolum**

  J02AC05

  P9.7: Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienților transplantați

  1.

  Acidum ursodeoxycholicum

  A05AA02

  2.

  Methylprednisolonum

  H02AB04

  3.

  Prednisonum

  H02AB07

  4.

  Sulfamethoxazolum + trimethoprimum

  J01EE01

  5.

  Fluconazolum

  J02AC01

  6.

  Voriconazolum**

  J02AC03

  7.

  Posaconazolum**

  J02AC04

  8.

  Aciclovirum

  J05AB01

  9.

  Valganciclovirum**

  J05AB14

  10.

  Lamivudinum

  J05AF05

  11.

  Ciclosporinum

  L04AD01

  12.

  Tacrolimusum** (forme orale)

  L04AD02

  13.

  Mycophenolatum** (forme orale)

  L04AA06

  14.

  Sirolimus**

  L04AA10

  15.

  Azathioprinum

  L04AX01

  16.

  Isavuconazolum (forma orală)**

  J02AC05

  17.

  Letermovirum (forma orală)**

  J05AX18

  P9.8: Tratamentul recidivei hepatitei cronice VHB la pacienții cu transplant hepatic

  1.

  Imunoglobulină antihepatitică B**

  J06BB04

  P10: Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică

  1.

  Alfacalcidolum

  A11CC03

  2.

  Calcitriolum**

  A11CC04

  3.

  Paricalcitolum**

  H05BX02

  4.

  Heparinum**

  B01AB01

  5.

  Enoxaparinum**

  B01AB05

  6.

  Nadroparinum**

  B01AB06

  7.

  Reviparinum**

  B01AB08

  8.

  Tinzaparinum**

  B01AB10

  9.

  Complex de hidroxid de fer (III) sucroza

  B03AC02

  10.

  Epoetinum alfa**

  B03XA01

  11.

  Epoetinum beta**

  B03XA01

  12.

  Darbepoetinum alfa**

  B03XA02

  13.

  Combinații

  B05DB

  14.

  Cinacalcetum**

  H05BX01

  15.

  Sevelamer**

  V03AE02

  16.

  Metoxi-polietilenglicol epoetina beta**

  B03XA03

  17.

  Epoetinum zeta**

  B03XA01

  P11: Programul național de sănătate mintală

  Subprogramul tratamentul toxicodependențelor

  1.

  Naltrexonum

  N07BB04

  2.

  Methadonum

  N07BC02

  3.

  Combinații (buprenorphinum + naloxone)

  N07BC51

  (la 01-02-2022, Secțiunea C2, Sublista C din Anexă a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 5 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 07 ianuarie 2022 ) Notă
  Potrivit articolului II din HOTĂRÂREA nr. 24 din 5 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 07 ianuarie 2022, prevederile hotărârii intră în vigoare la data de 1 februarie 2022, cu excepția prevederilor art. I pct. 1-3, pct. 5 lit. d) poziția 16, lit. h) și k) pozițiile 1, 3 și 4, pct. 6 lit. b), c), d) pozițiile 156-159, lit. g) și k), care intră în vigoare la data de 1 martie 2022.

  NOTĂ:
  Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu ** se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății.
  Medicamentul corespunzător DCI-ului notat cu (^3) se livrează împreună cu solvent.
  Medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (^4) se importă cu avizul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale.
  Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu ^Ω se efectuează în baza contractelor cost-volum încheiate.
  Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu **^1 se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății și pot fi administrate și în regim de spitalizare de zi.


  Secţiunea C3 DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază copiii până la 18 ani, tinerii de la 18 la 26 de ani dacă sunt elevi, ucenici sau studenți, dacă nu realizează venituri, precum și gravide și lehuze, în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 100% din prețul de referință


  Nr.

  DCI

  COD ATC

  1.

  Metronidazolum

  A01AB17

  2.

  Drotaverinum

  A03AD02

  3.

  Atropinum

  A03BA01

  4.

  Butylscopolammonii bromidum

  A03BB01

  5.

  Combinații

  A03DA02

  6.

  Combinații

  A05BAN3

  7.

  Combinații

  A06AD65

  8.

  Nifuroxazidum

  A07AX03

  9.

  Retinolum

  A11CA01

  10.

  Dihydrotachysterolum

  A11CC02

  11.

  Calcitriolum

  A11CC04

  12.

  Colecalciferolum

  A11CC05

  13.

  Combinații

  A11CC20

  14.

  Thiaminum

  A11DA01

  15.

  Benfotiaminum

  A11DA03

  16.

  Combinații

  A11DBN1

  17.

  Combinații

  A11DBN2

  18.

  Acidum ascorbicum

  A11GA01

  19.

  Pyridoxinum

  A11HA02

  20.

  Tocoferolum

  A11HA03

  21.

  Riboflavinum

  A11HA04

  22.

  Calcii gluconas

  A12AA03

  23.

  Metandienonum

  A14AA03

  24.

  Levocarnitinum

  A16AA01

  25.

  Diverse

  A16AXN1

  26.

  Etamsylatum

  B02BX01

  27.

  Carbazochromi salicylas

  B02BX02

  28.

  Ferrosi fumaras

  B03AA02

  29.

  Ferrosi gluconas

  B03AA03

  30.

  Ferrocholinatum

  B03ABN1

  31.

  Combinații

  B03AD02

  32.

  Combinații

  B03AD03

  33.

  Combinații

  B03AD04

  34.

  Combinații

  B03AE01

  35.

  Combinații

  B03AE10

  36.

  Cyanocobalaminum

  B03BA01

  37.

  Combinații

  B03BA51

  38.

  Alprostadilum (concentrație 500 mcg)**

  C01EA01

  39.

  Combinații

  C02LA51

  40.

  Codergocrinum

  C04AE01

  41.

  Combinații

  C05AA01

  42.

  Combinații

  C05AA08

  43.

  Combinații

  C05AD01

  44.

  Calcii dobesilas

  C05BX01

  45.

  Troxerutinum (combinații)

  C05CA54

  46.

  Celiprololum

  C07AB08

  47.

  Combinații

  C07NAN1

  48.

  Nimodipinum

  C08CA06

  49.

  Acidum nicotinicum

  C10AD02

  50.

  Isoconazolum

  D01AC05

  51.

  Ketoconazolum

  D01AC08

  52.

  Combinații

  D01AC52

  53.

  Dithranolum

  D05AC01

  54.

  Combinații

  D05AXN1

  55.

  Alclometazonum

  D07AB10

  56.

  Fluocinoloni acetonidum

  D07AC04

  57.

  Fluocortolonum

  D07AC05

  58.

  Combinații

  D07CB01

  59.

  Combinații

  D07CC02

  60.

  Combinații

  D07XB02

  61.

  Combinații

  D07XC01

  62.

  Combinații

  D07XC04

  63.

  Combinații

  D07XDN1

  64.

  Tretinoinum

  D10AD01

  65.

  Erythromycinum

  D10AF02

  66.

  Combinații

  D10AF52

  67.

  Pimecrolimus

  D11AH02

  68.

  Metronidazolzm

  G01AF01

  69.

  Ciclopiroxum

  G01AX12

  70.

  Combinații

  G01AXN1

  71.

  Combinații

  G01BA

  72.

  Medroxyprogesteronum

  G03AC06

  73.

  Nomegestrolum

  G03DB04

  74.

  Gonadotrophinum chorionicum

  G03GA01

  75.

  Menotropinum

  G03GA02

  76.

  Combinații

  G04BCN1

  77.

  Combinații

  H03AA03

  78.

  Combinații (cefoperazonum + sulbactam)

  J01DD62

  79.

  Cefazolinum

  J01DB04

  80.

  Cefpiromum

  J01DE02

  81.

  Sulfafurazolum

  J01EB05

  82.

  Roxithromycinum

  J01FA06

  83.

  Gentamicinum

  J01GB03

  84.

  Netilmicinum

  J01GB07

  85.

  Colistinum

  J01XB01

  86.

  Acidum fusidicum

  J01XC01

  87.

  Voriconazolum (forma orală)**

  J02AC03

  88.

  Combinații

  M01AB55

  89.

  Ibuprofenum

  M01AE01

  90.

  Naproxenum

  M01AE02

  91.

  Acidum mefenamicum

  M01AG01

  92.

  Parecoxibum

  M01AH04

  93.

  Acidum niflumicum

  M01AX02

  94.

  Phenylbutazonum

  M01AA01

  95.

  Piroxicamum

  M02AA07

  96.

  Ibuprofenum

  M02AA13

  97.

  Acidum niflumicum

  M02AA17

  98.

  Indometacinum

  M02AA23

  99.

  Combinații

  M02ACN3

  100.

  Chlorzoxazonum

  M03BB03

  101.

  Abrogat


  102.

  Abrogat

  103.

  Combinații

  N02AA59

  104.

  Combinații

  N02BA71

  105.

  Metamizolum natrium

  N02BB02

  106.

  Clorazepas dikalii

  N05BA05

  107.

  Tofisopamum

  N05BA23

  108.

  Midazolamum

  N05CD08

  109.

  Cinolazepamum

  N05CD13

  110.

  Methylfenidatum**

  N06BA04

  111.

  Pyritinolum

  N06BX02

  112.

  Cinnarizinum

  N07CA02

  113.

  Tenonitrozolum

  P01AX08

  114.

  Pyrantelum

  P02CC01

  115.

  Sulfur

  P03AAN1

  116.

  Permethrinum

  P03AC04

  117.

  Benzylum benzoicum

  P03AX01

  118.

  Tixocortolum

  R01AD07

  119.

  Combinații (betamethasonum + tetryzolinum)

  R01ADN1

  120.

  Combinații

  R01BA52

  121.

  Fusafunginum

  R02AB03

  122.

  Ephedrini hydrochloridum

  R03CA02

  123.

  Terbutalinum

  R03CC03

  124.

  Acetylcysteinum

  R05CB01

  125.

  Carbocisteinum

  R05CB03

  126.

  Promethazinum

  R06AD02

  127.

  Mequitazinum

  R06AD07

  128.

  Meclozinum

  R06AE05

  129.

  Cyproheptadinum

  R06AX02

  130.

  Loratadinum (sirop/suspensie orală)

  R06AX13

  131.

  Chloramphenicolum

  S01AA01

  132.

  Acidum fusidicum

  S01AA13

  133.

  Kanamycinum

  S01AA24

  134.

  Combinații

  S01AA30

  135.

  Fluorometholonum

  S01BA07

  136.

  Desonidum

  S01BA11

  137.

  Indometacinum

  S01BC01

  138.

  Piroxicamum

  S01BC06

  139.

  Pilocarpinum

  S01EB01

  140.

  Emedastinum

  S01GX06

  141.

  Ketotifenum

  S01GX08

  142.

  Acidum hialuronicum

  S01KA01

  143.

  Nandrolonum

  S01XA11

  144.

  Combinații

  S02CA05

  145.

  Mecaserminum^**1

  H01AC03

  146.

  Tacrolimusum

  D11AH01

  147.

  Isavuconazolum (forma orală)**

  J02AC05

  148.

  Palivizumabum**

  J06BB16

  (la 01-02-2022, Sectiunea C3, Sublista C din Anexă a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 5 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 07 ianuarie 2022 )

  NOTĂ:
  Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu ** se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății.
  Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu **^1 se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății și pot fi administrate și în regim de spitalizare de zi.
  Medicamentele din această sublistă corespund DCI-urilor din nomenclatorul de produse, altele decât cele din sublistele A, B, sublista C secțiunea C1 și sublista D. Pentru categoriile de asigurați menționate în această sublistă, medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internaționale din sublista A, sublista B, secțiunea C1 a sublistei C și sublista D se vor acorda în regim de compensare de 100% la preț de referință, indiferent de indicația pentru care sunt prevăzute în aceste subliste.

  (la 17-08-2020, Nota de final, Sectiunea C3, Sublista C din Anexă a fost modificată de Litera b), Punctul 4, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 673 din 14 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 17 august 2020 )

  SUBLISTA D
  DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații
  în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 20% din prețul de referință

  Nr.

  DCI

  COD ATC

  1.

  Ranitidinum

  A02BA02

  2.

  Famotidinum

  A02BA03

  3.

  Nizatidinum

  A02BA04

  4.

  Sucralfatum

  A02BX02

  5.

  Mebeverinum

  A03AA04

  6.

  Trimebutinum

  A03AA05

  7.

  Domperidonum

  A03FA03

  8.

  Acid omega-3-esteri etilici 90**

  C10AX06

  9.

  Trimetazidinum

  C01EB15

  10.

  Nicergolinum

  C04AE02

  11.

  Vincaminum

  C04AX07

  12.

  Diosminum (combinații)**

  C05CA53

  13.

  Aciclovirum

  D06BB03

  14.

  Calcitoninum (somon)

  H05BA01

  15.

  Piroxicamum

  M01AC01

  16.

  Nimesulidum

  M01AX17

  17.

  Acidum ibandronicum* (concentrațiile 3 mg și 150 mg)

  M05BA06

  18.

  Strontium Ranelatum

  M05BX03

  19.

  Clonazepamum

  N03AE01

  20.

  Piracetamum

  N06BX03

  21.

  Erdosteinum**

  R05CB15

  22.

  Benfotiaminum**

  A11DA03

  23.

  Combinații**

  A11DBN1

  24.

  Tolperisonum**

  M03BX04

  25.

  Acidum hialuronicum**

  M09AX01

  (la 01-02-2022, Tabelul de la Sublista D din Anexă a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 24 din 5 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 07 ianuarie 2022 )
  NOTĂ:
  Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu * se inițiază de către medicul de specialitate în limita competenței și poate fi prescris în continuare de medicul de familie pe baza scrisorii medicale emise de medicul de specialitate.
  Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu ** se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății.