ORDIN nr. 690 din 10 decembrie 2008
privind relansarea apelului de proiecte pentru derularea Programului de finanţare nerambursabilă "e-Creştere!"
EMITENT
 • MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008  Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea/reorganizarea sau funcţionarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 233/2001, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 180/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea proiectului "Economia bazată pe cunoaştere", semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 92/2006, precum şi prevederile Ordinului ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 412/2008 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru derularea Programului de finanţare nerambursabilă «e-Creştere!», aferent proiectului «Economia bazată pe cunoaştere»", finanţat de Banca Mondială şi Guvernul României,
  ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă relansarea apelului de proiecte pentru derularea Programului de finanţare nerambursabilă "e-Creştere!", aferent Proiectului "Economia bazată pe cunoaştere", finanţat de Banca Mondială şi Guvernul României.


  Articolul 2

  Data-limită de depunere a proiectelor din partea potenţialilor beneficiari ai Programului de finanţare nerambursabilă "e-Creştere!" este data de 26 ianuarie 2009, ora 14,00.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,
  Borbely Karoly
  Bucureşti, 10 decembrie 2008.
  Nr. 690.
  -------