ORDIN nr. 69 din 14 ianuarie 2016
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA - S.A.
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
 • Nr. 69 din 14 ianuarie 2016
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
 • Nr. 142 din 28 ianuarie 2016
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Nr. 232 din 18 februarie 2016
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 24 februarie 2016  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 368/ML din 8 ianuarie 2016,
  în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul mediului, apelor şi pădurilor, ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi ministrul finanţelor publice emit prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Ministrul mediului,

  apelor şi pădurilor,

  Cristiana Paşca Palmer

  Ministrul muncii,

  familiei, protecţiei sociale

  şi persoanelor vârstnice,

  Claudia-Ana Costea

  p. Ministrul finanţelor publice,

  Daniela Pescaru,

  secretar de stat


  Anexă

  ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ "APELE ROMÂNE"
  OPERATORUL ECONOMIC: SOCIETATEA COMERCIALĂ EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA - S.A.
  SEDIUL/ADRESA: MUNICIPIUL PLOIEŞTI, STR. GH. GR. CANTACUZINO NR. 304
  COD UNIC DE ÎNREGISTRARE: 18856244
  BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
  pe anul 2016
                                                                        mii lei
  ┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────┐
  │ │ INDICATORI │Nr. │ Propuneri │
  │ │ │rd. │ an 2016 │
  ├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
  ├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │ 28.250│
  ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │1 │ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 28.220│
  │ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │ │ │a) │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │ │
  │ ├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │ │ │b) │transferuri, cf. prevederilor legale în │ │ │
  │ │ │ │ │vigoare │ 4 │ │
  │ ├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 30│
  │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ │
  ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 27.580│
  ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 27.476│
  │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 11.776│
  │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 300│
  │ │ │ │asimilate │ │ │
  │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 13.552│
  │ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) │12 │ 10.305│
  │ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 9.224│
  │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 1.081│
  │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ │
  │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │16 │ │
  │ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ │
  │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat şi │17 │ 886│
  │ │ │ │ │a altor organe de conducere şi control, │ │ │
  │ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ │
  │ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,│18 │ 2.361│
  │ │ │ │ │fondurile speciale şi alte obligaţii legale │ │ │
  │ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 1.848│
  │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │2 │ │Cheltuieli financiare │20 │ 104│
  │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │21 │ │
  ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 670│
  ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
    IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 131│
  ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │ 539│
  │ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │
  ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │1 │ │Rezerve legale │25 │ 34│
  │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │ │ │
  │ │ │ │prevăzute de lege │26 │ │
  │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │27 │ 483│
  │ │ │ │precedenţi │ │ │
  │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │28 │ │
  │ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │
  │ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │
  │ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ │
  │ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │
  │ │ │ │împrumuturi │ │ │
  │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ │
  │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │30 │ 22│
  │ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │ │ │
  │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │31 │ │
  │ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │
  │ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │
  │ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ │
  │ │ │ │financiar de referinţă │ │ │
  │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ 11│
  │ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende │ │ │
  │ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ │
  │ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu capital │ │ │
  │ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ │
  │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ │
  │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a │ │
  │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ 11│
  │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │ 9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│35 │ 11│
  │ │ │ │Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi │ │ │
  │ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │
  ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ │
  ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ │
  │ │ │ │din care │ │ │
  ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ │
  ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ │
  ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ │
  ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ │
  ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ │
  ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 8.119│
  ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │1 │ │Alocaţii de la buget │44 │ │
  ├────┼──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ │
  │ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │
  ├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 7.387│
  ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │
  ├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 295│
  │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │2 │ │Nr. mediu de salariaţi total │49 │ 281│
  │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │3 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │50 │ 2.919│
  │ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │
  │ │ │ │salarială*) │ │ │
  │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │4 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.735│
  │ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │
  │ │ │ │(Rd.13/Rd.49)/12*1000 │ │ │
  │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │5 │ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 100,43│
  │ │ │ │total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.49│ │ │
  │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │6 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ │
  │ │ │ │total personal mediu (cantitate produse finite/ │ │ │
  │ │ │ │persoană) │ │ │
  │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │7 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 976│
  │ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │
  │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │8 │ │Plăţi restante │55 │ 265│
  │ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
  │ │9 │ │Creanţe restante │56 │ 3.350│
  └────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┘

  ----