HOTĂRÂRE nr. 1.850 din 22 decembrie 2005privind stabilirea uniformei personalului militar din Jandarmeria Română, a însemnelor distinctive, a formei și conținutului insignei și ale documentelor de legitimare a acestuia, precum și a siglei Jandarmeriei Române
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 30 ianuarie 2006
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 59 din Legea nr. 550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1
  (1) Se aprobă modelul uniformelor pentru personalul militar din Jandarmeria Română.(2) Uniforma și echipamentul special se acordă gratuit, conform prevederilor legale, în condițiile prezentei hotărâri.


  Articolul 2
  (1) Însemnele pentru gradele militare și culorile pentru articolele din compunerea uniformelor sunt prevăzute în anexa nr. 1.(2) Articolele de echipament din compunerea uniformelor și accesoriile pentru acestea se asigură pe baza normelor privind drepturile de echipament pentru efectivele de jandarmi, prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 3
  (1) Valoarea financiară a normelor de echipare la care au dreptul cadrele militare în condițiile alin. (3) se stabilește anual în funcție de prețurile la care se achiziționează articolele cuprinse în norme și se aprobă de către ministrul administrației și internelor.(2) Până la stabilirea noii valori financiare a drepturilor de echipament ce se acordă cadrelor militare ale Jandarmeriei Române, acestora le sunt aplicabile cotele-pă rți anuale ale drepturilor de echipament pentru cadrele militare din celelalte structuri ale Ministerului Administrației și Internelor.(3) Cadrele militare care prin natura activității sunt obligate să poarte în majoritatea timpului ținuta civilă pot primi drepturile de echipament sub formă bănească, integral sau numai o parte din acestea, și diferența în articole de echipament pentru completarea uniformei.(4) Restanțele de echipament se pot acorda și sub formă bănească, dacă nu a fost posibilă acordarea în natură la termenul legal. Valoarea restanțelor se calculează în funcție de prețurile la care se achiziționează articolele pentru anul în care se acordă.(5) La trecerea în rezervă sau în retragere, cadrele militare, precum și urmașii persoanei decedate în timpul serviciului primesc valoarea echipamentului neacordat în ultimii 3 ani, precum și valoarea cotei-părți anuale din drepturile ce li se cuvin, aferente timpului trecut de la începutul anului până inclusiv în luna când sunt trecute în rezervă, retragere sau a intervenit decesul. Dacă valoarea articolelor de echipament primită până la data trecerii în rezervă, retragere sau când a intervenit decesul este mai mare decât cota valorică stabilită, diferența nu se restituie.(6) La solicitarea urmașilor persoanei decedate, se poate asigura gratuit o uniformă pentru înhumare.


  Articolul 4

  Structura normelor de echipare se poate modifica prin ordin al ministrului administrației și internelor. Valoarea articolelor introduse în norme nu va depăși valoarea articolelor scoase din norme.


  Articolul 5
  (1) Organele de asigurare logistică ale Jandarmeriei Române pot constitui un stoc de siguranță la principalele articole prevăzute în normele de echipare, care nu va depăși 10% din valoarea integrală a necesarului la articolele prevăzute în norme, pentru un an calendaristic.(2) Echipamentul prevăzut de norme pentru sezonul cald poate fi achiziționat cu un an înainte, în proporție de până la 50% din necesar.


  Articolul 6

  Regulamentul pentru compunerea și portul uniformelor, precum și regulile de aplicare a normelor se aprobă prin ordin al ministrului administrației și internelor.


  Articolul 7

  Normele de echipare și de asigurare cu materiale de resortul echipamentului, specifice altor structuri din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, pot fi aplicate și pentru efectivele Jandarmeriei Române, dacă au intervenit situații similare care nu sunt prevăzute în normele proprii.


  Articolul 8

  Articolele din compunerea uniformei efectivelor de jandarmi și echipamentul specific se achiziționează conform legislației privind achizițiile publice de bunuri și servicii.


  Articolul 9
  (1) Pentru activități culturale și filmări uniforma de jandarmi poate fi închiriată persoanelor juridice.(2) Sumele încasate din închirieri se varsă la bugetul de stat.


  Articolul 10

  Insigna și documentul de legitimare pentru personalul militar al Jandarmeriei Române sunt prevăzute în anexa nr. 3.


  Articolul 11

  Sigla Jandarmeriei Române este prevăzută și descrisă în anexa nr. 4.


  Articolul 12

  Sumele necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, în intervalul 2006-2009, se asigură din veniturile proprii realizate de unitățile de jandarmi, pentru personalul care execută pază militară contra cost, și din fondurile alocate Jandarmeriei Române prin bugetele anuale aprobate Ministerului Administrației și Internelor, pentru personalul finanțat din surse bugetare.


  Articolul 13

  Modificările intervenite în uniformele personalului Jandarmeriei Române se vor realiza eșalonat până la 31 decembrie 2009.


  Articolul 14

  Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul administrației și internelor,
  Mircea Nicu Toader,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

  București, 22 decembrie 2005.
  Nr. 1.850.

  Anexa nr. 1

  DESCRIEREA
  însemnelor pentru gradele militare și a culorilor pentru articolele din compunerea uniformelor Jandarmeriei Române

  Însemnul de grad al jandarmilor la uniformele militare are formă dreptunghiulară și este confecționat pe suport textil, având brodate stele pentru generali, trese pentru ofițeri, galoane pentru maiștri militari, subofițeri, studenți, elevi, soldați și gradați profesioniști.
  Semnul de armă este realizat prin brodare, sub formă de scut, și conține un romb ieșind dintr-o cunună de frunze de stejar având în centru, brodată cu fir de culoare neagră, litera „J“, stilizată. Acesta se aplică la mijlocul epoletului, pe lățime, și la 5 mm de capătul interior al acestuia.

  Capitolul I Aplicarea însemnelor de grad militar și a semnelor de armă

  Secţiunea 1 Generali
  Însemnul de grad militar pentru uniformele de ceremonie, de reprezentare și de serviciu are formă dreptunghiulară și este confecționat pe suport textil, din material țesut cu fir metalizat de culoare alb-argintie, pe care se brodează însemnele specifice gradului (stea în cinci colțuri încadrată în mărimea unui cerc imaginar cu diametrul de 22 mm), cu fir metalizat de culoare galben-aurie, conturat cu fir de culoare roșie, astfel:
  a) pentru general de brigadă - o stea;
  b) pentru general-maior - două stele;
  c) pentru general-locotenent - trei stele;
  d) pentru general - patru stele.


  Secţiunea a 2-a Ofițeri1. Însemnele de grad militar pentru uniformele de ceremonie, de reprezentare și de serviciu se confecționează pe suport textil de culoare bleu-jandarm pe care se brodează trese din fir metalizat de culoare alb-argintie, cu lățimea de 8 mm, astfel:
  a) pentru gradul de sublocotenent - o tresă;
  b) pentru gradul de locotenent - două trese;
  c) pentru gradul de căpitan - trei trese.
  2. Pentru ofițerii superiori se mai brodează longitudinal, cu fir metalizat de culoare alb-argintie, un galon cu lățimea de 16 mm, astfel:
  a) pentru gradul de maior - o tresă și un galon;
  b) pentru gradul de locotenent-colonel - două trese și un galon;
  c) pentru gradul de colonel - trei trese și un galon.


  Secţiunea a 3-a Maiștri militari
  Însemnul de grad militar pentru uniformele de reprezentare și serviciu se confecționează pe suport textil de culoare bleujandarm pe care se brodează galoane din fir metalizat de culoare alb-argintie, cu lățimea de 8 mm, astfel:
  a) maistru militar clasa a IV-a - un galon în formă de unghi și un galon drept;
  b) maistru militar clasa a III-a - un galon în formă de unghi și două galoane drepte;
  c) maistru militar clasa a II-a - un galon în formă de unghi și trei galoane drepte;
  d) maistru militar clasa I - un galon în formă de unghi și patru galoane drepte;
  e) maistru principal - un galon în formă de unghi și cinci galoane drepte.


  Secţiunea a 4-a Subofițeri
  Însemnul de grad militar pentru uniformele de reprezentare și serviciu se confecționează pe suport textil de culoare bleujandarm pe care se brodează galoane din fir metalizat de culoare alb-argintie, cu lățimea de 16 mm și 10 mm, astfel:
  a) sergent major - un galon cu lățimea de 16 mm și unul cu lățimea de 10 mm;
  b) plutonier - două galoane cu lățimea de 16 mm;
  c) plutonier-major - două galoane cu lățimea de 16 mm și unul cu lățimea de 10 mm;
  d) plutonier adjutant - trei galoane cu lățimea de 16 mm;
  e) plutonier adjutant șef - trei galoane cu lățimea de 16 mm și unul cu lățimea de 10 mm.


  Secţiunea a 5-a Studenți, elevi ai școlilor militare, soldați și gradați profesioniști
  Însemnul de grad militar pentru uniformele de oraș, clasă și instrucție se confecționează pe suport textil de culoare bleujandarm pe care se brodează galoane din fir textil de culoare alb-argintie, cu lățimea de 20 mm și 13 mm, astfel:
  a) fruntaș - un galon cu lățimea de 13 mm;
  b) caporal - două galoane cu lățimea de 13 mm;
  c) sergent - un galon cu lățimea de 20 mm.


  Capitolul II Embleme pentru coifură

  Secţiunea 1 Generali
  Emblema pentru șapca de ceremonie și reprezentare se realizează pe suport textil bleumarin, fiind formată dintr-o cunună cu câte patru rânduri de frunze de stejar, brodată din fir metalizat alb-argintiu, având nervurile centrale ale frunzelor brodate cu fir auriu, care încadrează semnul de armă. La partea superioară are acvila din stema României, brodată din fir metalizat alb-argintiu, pe care se fixează un scut metalic reprezentând scutul mic din stema României.
  Emblema pentru căciulă, pălărie, basc și șapca de serviciu se realizează pe suport textil bleumarin, fiind formată dintr-o cunună cu câte patru rânduri de frunze de stejar, brodată din fir metalizat alb-argintiu, având nervurile centrale ale frunzelor brodate cu fir auriu, care încadrează acvila din stema României, brodată din fir metalizat alb-argintiu, pe care se fixează un scut metalic reprezentând scutul mic din stema României.


  Secţiunea a 2-a Ofițeri, maiștri militari, subofițeri, studenți și elevi
  Emblema pentru șapca de ceremonie și reprezentare/oraș se realizează pe suport textil bleumarin, fiind formată dintr-o cunună cu câte 1-3 rânduri de frunze de stejar, brodată din fir metalizat alb-argintiu, având nervurile centrale ale frunzelor brodate cu fir auriu, care încadrează semnul de armă. La partea superioară are acvila din stema României, brodată din fir metalizat alb-argintiu, pe care se fixează un scut metalic reprezentând scutul mic din stema României.
  Emblema pentru căciulă, pălărie, basc și șapcă/șepcuță de serviciu/instruire se realizează pe suport textil bleumarin, fiind formată dintr-o cunună cu câte 1-3 rânduri de frunze de stejar, brodată din fir metalizat alb-argintiu, având nervurile centrale ale frunzelor brodate cu fir auriu, care încadrează acvila din stema României, brodată din fir metalizat alb-argintiu, pe care se fixează un scut metalic reprezentând scutul mic din stema României.


  Secţiunea a 3-a Soldați și gradați profesioniști
  Emblema pentru coifură se realizează pe suport textil bleumarin, fiind formată dintr-o cunună cu un rând de frunze de stejar, brodată din fir metalizat alb-argintiu, având nervurile centrale ale frunzelor brodate cu fir auriu, care încadrează acvila din stema României, brodată din fir metalizat alb-argintiu, pe care se fixează un scut metalic reprezentând scutul mic din stema României.


  Capitolul III Tabel cuprinzând culorile principalelor articole de echipament ale efectivelor Jandarmeriei Române
  CATEGORIA DE PERSONALȚINUTAARTICOLE DE ECHIPAMENT

  ȘAPCĂ
  BASC
  CĂCIULĂ

  VESTON
  (FRAC)

  BLUZON
  GEACĂ
  PANTALONPULOVERCĂMAȘĂCĂMAȘĂ-BLUZĂTRICOU
  CRAVATĂ
  PAPION

  MANTA
  SCURTĂ
  PARDESIU

  PANTOFI
  BOCANCI
  GHETE

  CENTURĂ
  CUREA
  ACCESORII
  I. GENERALI, OFIȚERI, MAIȘTRI MILITARI ȘI SUBOFIȚERI
  Generali și ofițeriCeremoniebleumarin/alb
  bleu-jandarm/
  alb/bleumarin
  -
  bleumarin/
  alb
  ----
  bleumarin/
  bleu-jandarm
  bleumarinnegru/albalb-argintiualb/argintiu
  Reprezentare
  bleumarin/
  bleu-jandarm
  bleu-jandarm
  bleumarin/
  bleu-jandarm
  bleumarinbleumarinbleubleu/alb-bleumarin
  bleumarin/
  bleu-jandarm
  negrunegrualb/argintiu
  Serviciubleumarin-bleumarinbleumarin--
  bleumarin/
  bleu

  bleumarin/
  bleu
  -
  bleumarin/
  bleu-jandarm
  negrunegrualb/argintiu
  Maiștri militari și subofițeriReprezentare
  bleumarin/
  bleu-jandarm
  bleu-jandarm
  bleumarin/
  bleu-jandarm
  bleumarinbleumarinbleubleu/alb-bleumarin
  bleumarin/
  bleu-jandarm
  negrunegrualb/argintiu
  Serviciubleumarin--bleumarin--
  bleumarin/
  bleu

  bleumarin/
  bleu
  -
  bleumarin/
  bleu-jandarm
  negrunegrualb/argintiu
  II. STUDENȚI, ELEVI, SOLDAȚI ȘI GRADAȚI PROFESIONIȘTI
  Studenți ai Academiei de PolițieOraș
  bleumarin/
  bleu-jandarm
  bleu-jandarm-bleumarinbleumarinbleu, albăbleu-bleumarin
  bleumarin/
  bleu-jandarm
  negrunegrualb/argintiu

  Serviciu
  și clasă
  bleumarin-bleumarinbleumarinbleumarin
  bleu/
  bleumarin

  bleu/
  bleumarin
  -bleumarin
  bleumarin/
  bleu-jandarm
  negrunegrualb/argintiu
  Instrucțiebleumarin-bleumarinbleumarinbleumarin-
  bleumarin/
  bleu

  bleumarin/
  bleu
  -
  bleumarin/
  bleu-jandarm
  negrunegrualb/argintiu
  Elevi ai școlilor de subofițeri jandarmiOraș
  bleumarin/
  bleu-jandarm
  bleu-jandarmbleumarinbleumarinbleumarinbleu, albăbleu-bleumarin
  bleumarin/
  bleu-jandarm
  negrunegrualb/argintiu

  Serviciu
  și clasă
  bleumarin-bleumarinbleumarinbleumarinbleubleu-bleumarin
  bleumarin/
  bleu-jandarm
  negrunegrualb/argintiu
  Instruirebleumarin-bleumarinbleumarinbleumarin-
  bleumarin/
  bleu

  bleumarin/
  bleu
  -
  bleumarin/
  bleu-jandarm
  negrunegrualb/argintiu
  Soldați și gradați profesioniștiOrașbleumarinbleu-jandarm-bleumarinbleumarinbleubleu-bleumarin
  bleumarin/
  bleu-jandarm
  negrunegrualb/argintiu
  Instruirebleumarin-bleumarinbleumarinbleumarin-
  bleumarin/
  bleu

  bleumarin/
  bleu
  -
  bleumarin/
  bleu-jandarm
  negrunegrualb/argintiu

  (la 15-10-2021, Anexa nr. 1 a fost modificată de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 987 din 15 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 15 octombrie 2021 )


  Anexa nr. 2

  NORME
  privind drepturile de echipament pentru efectivele de jandarmi

  Norma nr. 1 pentru echiparea cu uniformă de ceremonie a generalilor și ofițerilor
  Nr. crt.Denumirea articolelor de echipamentU.M.PrevederiObservații
  Cantitatea
  Durata
  (ani)
  012345
  A. Coifură
  1Șapcă din stofă pentru ceremonie, cu emblemăbuc.28
  Se asigură una de vară și una de iarnă.
  Femeile primesc pălărie în loc de șapcă.
  B. Îmbrăcăminte
  1Costum din stofă pentru ceremonie (veston cu un pantalon lung)buc.28
  Se asigură unul de vară și unul de iarnă.
  Se poate substitui cu frac și pantalon.
  Femeile primesc fustă în loc de pantalon lung.
  2Scurtă din stofăbuc.18Se poate substitui cu pardesiu.
  C. Lenjerie
  1Cămașă albăbuc.24
  D. Încălțăminte
  1Pantofi pentru ceremonieperechi28
  E. Echipament divers
  1Cravată pentru ceremoniebuc.14Se poate asigura papion.
  2Centură pentru ceremoniebuc.18Se poate asigura brâu pentru frac.
  F. Accesorii
  1Suport cu însemne de grad și semn de armăperechi34
  2Eghilet dublu cu accesoriibuc.14
  3Petlițeperechi24

  NOTE:1. De prevederile normei beneficiază generalii și ofițerii numiți în funcții de conducere, până la comandanți de detașament inclusiv.2. Pentru pardesiu se poate asigura, contra cost, fular din mătase.

  Norma nr. 2 pentru echiparea cu uniformă de reprezentare a generalilor, ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor

  Nr. crt.

  Denumirea articolelor de echipament

  U.M.

  Prevederi

  Observații

  Cantitatea

  Durata
  (ani)

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  A. Coifură

  1

  Șapcă din stofă de iarnă, cu emblemă

  buc.

  1

  3

  Femeile primesc pălărie în loc de șapcă.
  Șapca/Pălăria se poate substitui cu basc,
  cu emblemă.

  2

  Șapcă din stofă de vară, cu emblemă

  buc.

  1

  3

  3

  Căciulă din blană naturală, cu emblemă

  buc.

  1

  5

  4

  Căciulă din blană caracul, cu emblemă

  buc.

  1

  6

  Pentru generali și colonei

  B. Îmbrăcăminte

  1

  Costum din stofă (veston cu doi pantaloni lungi) pentru iarnă

  buc.

  1

  3

  Femeile primesc fustă în loc de un pantalon lung.

  2

  Costum din stofă (veston cu doi pantaloni lungi) pentru vară

  buc.

  1

  3

  3

  Scurtă cu mesadă și guler din blană naturală

  buc.

  1

  5

  Pentru generali și colonei se asigură cu guler din blană caracul.

  4

  Pulover

  buc.

  1

  3

  5

  Bluzon

  buc.

  1

  3

  6

  Manta pentru ploaie

  buc.

  1

  4

  C. Lenjerie

  1

  Cămașă

  buc.

  4

  2

  2

  Cămașă albă

  buc.

  1

  4

  Se asigură numai ofițerilor fără drept de port uniformă de ceremonie, maiștrilor militari și subofițerilor.

  3

  Cămașă-bluză cu mânecă lungă

  buc.

  2

  2

  4

  Cămașă-bluză cu mânecă scurtă

  buc.

  2

  2

  D. Încălțăminte

  1

  Pantofi de iarnă

  perechi

  1

  2

  2

  Pantofi de vară

  perechi

  1

  1

  3

  Ghete

  perechi

  1

  4

  Pentru femei se distribuie cizme.

  E. Echipament divers

  1

  Cravată

  buc.

  2

  4

  2

  Fular

  buc.

  1

  5

  3

  Mănuși din piele

  perechi

  1

  2

  4

  Centură din piele

  buc.

  1

  6

  Se poate asigura tip chingă, în funcție de nevoi.

  5

  Curea din piele

  buc.

  1

  6

  6

  Ciorapi

  perechi

  6

  1

  Pentru femei se asigură ciorapi dres.

  F. Accesorii

  1

  Suport cu însemne de grad și semn de armă

  perechi

  7

  3

  2

  Petlițe

  perechi

  2

  3

  3

  Eghilet cu accesorii

  buc.

  1

  4

  Se asigură numai ofițerilor fără drept de port uniformă de ceremonie, maiștrilor militari și subofițerilor.

  4

  Ecuson de mânecă

  cpl.

  8

  3

  5

  Centură pentru ceremonie

  buc.

  1

  8

  Se asigură numai ofițerilor fără drept de port uniformă de ceremonie.

  6

  Ecuson nominal

  buc.

  1

  -

  Se asigură contra cost.

  NOTĂ:
  La prima acordare a gradului de ofițer, maistru militar sau subofițer se distribuie gratuit, în natură, o singură dată, indiferent de numărul încadrărilor ulterioare în sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională: o șapcă din stofă pentru iarnă, un costum cu doi pantaloni din stofă pentru iarnă, o scurtă cu mesadă și guler din blană naturală, patru cămăși, șase perechi de ciorapi, patru cearșafuri, două fețe de pernă, o pătură, o geantă pentru transport echipament și accesoriile aferente (suport cu însemne de grad și semne de armă, petlițe și ecusoane).

  Norma nr. 3 pentru echiparea cu uniformă de serviciu a generalilor, ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor

  Nr. crt.

  Denumirea articolelor de echipament

  U.M.

  Prevederi

  Observații

  Cantitatea

  Durata (ani)

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  A. Coifură

  1

  Basc, cu emblemă

  buc.

  1

  1

  Se poate asigura fes tricotat.

  2

  Șapcă cu emblemă

  buc.

  2

  2

  Se asigură una de vară și una de iarnă.

  B. Îmbrăcăminte

  1

  Costum unic cu doi pantaloni

  buc.

  1

  1

  2

  Costum izoterm

  buc.

  1

  3

  3

  Costum de protecție contra intemperiilor

  buc.

  1

  4

  4

  Scurtă cu mesadă detașabilă

  buc.

  1

  4

  C. Lenjerie

  1

  Cămașă-bluză cu mânecă lungă

  buc.

  2

  3

  2

  Cămașă-bluză cu mânecă scurtă

  buc.

  2

  3

  3

  Lenjerie de corp termică (bluză și pantalon)

  buc.

  1

  2

  4

  Tricou

  buc.

  2

  2

  5

  Ciorapi

  perechi

  6

  1

  D. Încălțăminte

  1

  Bocanci unici

  perechi

  1

  1

  Pentru femei se asigură ghete cu șiret.

  E. Accesorii

  1

  Suport cu însemne de grad și semn de armă

  perechi

  6

  3

  2

  Ecuson de mânecă

  cpl.

  6

  3

  3

  Ecuson nominal

  buc.

  3

  4

  Norma nr. 4 pentru echiparea cadrelor militare în retragere și în rezervă
  Nr. crt.Denumirea articolelor de echipamentU.M.PrevederiObservații
  CantitateaDurata (ani)
  012345
  A. Coifură
  1Șapcă din stofă pentru ceremonie, cu emblemăbuc.110
  Se asigură de vară sau de iarnă.
  Femeile primesc pălărie în loc de șapcă.
  2Șapcă din stofă de iarnă, cu emblemăbuc.110
  3Șapcă din stofă de vară, cu emblemăbuc.110
  4Căciulă din blană naturală, cu emblemăbuc.1-Pentru generali și colonei se asigură din blană caracul.
  B. Îmbrăcăminte
  1Costum din stofă pentru ceremonie (veston cu pantalon lung)buc.110
  Se asigură de vară sau de iarnă.
  Femeile primesc fustă în loc de un pantalon lung.
  2Costum din stofă cu un pantalon lung de iarnăbuc.110
  3Costum din stofă cu un pantalon lung de varăbuc.110
  4Scurtă cu mesadă și guler din blană naturalăbuc.1-Pentru generali și colonei se asigură cu guler din blană caracul.
  5Manta pentru ploaiebuc.110
  C. Lenjerie
  1Cămașăbuc.24Se poate distribui și de culoare albă.
  D. Încălțăminte
  1Pantofi negri pentru ceremonieperechi15
  2Pantofiperechi13Se asigură de vară sau de iarnă.
  E. Echipament divers
  1Cravată pentru ceremoniebuc.15
  2Cravatăbuc.13
  3Fularbuc.110
  F. Accesorii
  1Centură pentru ceremoniebuc.110
  2Eghilet cu accesoriibuc.110

  NOTE:1. Prezenta normă se aplică pentru echiparea cadrelor militare în rezervă sau în retragere, care au primit dreptul de a purta uniformă. Articolele de echipament prevăzute în prezenta normă se asigură după 8 ani de la trecerea în rezervă sau în retragere.2. Șapca din stofă/Pălăria pentru ceremonie, costumul din stofă pentru ceremonie, pantofii negri pentru ceremonie și cravata pentru ceremonie se asigură pentru generalii și pentru ofițerii încadrați în funcții de conducere când intervine trecerea în rezervă sau în retragere.3. Odată cu echipamentul prevăzut de normă se distribuie toate accesoriile de îmbrăcăminte și însemnele de grad aferente.4. Cu ocazia avansării în gradul următor celui avut la data trecerii în rezervă sau în retragere, se distribuie gratuit accesoriile necesare pentru două uniforme.5. Ofițerii în rezervă sau în retragere avansați generali primesc în dotare o singură dată următoarele accesorii: 4 perechi de suporți cu însemne de grad și semne de armă, 1 căciulă cu emblemă aferentă, 3 perechi de petlițe, 3 șepci (1 de ceremonie, 1 de vară și 1 de iarnă).6. Articolele de echipament cuprinse în prezenta normă necesare pentru înlocuirea celor uzate/deteriorate, înainte de îndeplinirea duratei prevăzute de normă, se pot asigura la cerere, contra cost.7. În cazul când se introduc în dotare noi uniforme, acestea se vor asigura începând cu anul introducerii lor, pe măsura achiziționării acestora.

  Norma nr. 5 pentru echiparea studenților jandarmi din Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“

  Nr. crt.

  Denumirea articolelor de echipament

  U.M.

  Prevederi

  Observații

  Cantitatea

  Durata
  (ani)

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  A. Coifură

  1

  Șepcuță cu cozoroc, cu emblemă

  buc.

  2

  3

  2

  Șapcă pentru oraș, cu emblemă

  buc.

  2

  3

  Se asigură 1 buc. din stofă pentru iarnă și 1 buc. din stofă pentru vară.
  Studentele primesc pălărie în loc de șapcă.

  3

  Basc cu emblemă

  buc.

  2

  3

  4

  Căciulă cu emblemă

  buc.

  1

  3

  B. Îmbrăcăminte

  1

  Costum de instruire (bluză cu 2 pantaloni)

  buc.

  1

  3

  2

  Costum pentru clasă (bluzon cu doi pantaloni lungi)

  buc.

  1

  3

  Se asigură un pantalon din stofă pentru iarnă și un pantalon din stofă pentru vară.

  3

  Costum pentru oraș (veston cu un pantalon)

  buc.

  2

  3

  Se asigură un costum din stofă pentru iarnă și un costum din stofă pentru vară.
  Pentru studente se asigură în plus câte o fustă din stofă pentru iarnă și pentru vară.

  4

  Pulover

  buc.

  1

  3

  5

  Scurtă pentru oraș

  buc.

  1

  3

  6

  Scurtă pentru instruire

  buc.

  1

  3

  7

  Manta pentru ploaie

  buc.

  1

  3

  C. Lenjerie

  1

  Cămașă

  buc.

  3

  3

  2

  Cămașă-bluză

  buc.

  6

  3

  Se asigură 3 buc. cu mânecă lungă și 3 buc. cu mânecă scurtă.

  3

  Tricou

  buc.

  3

  3

  4

  Lenjerie de corp termică (bluză și pantalon)

  buc.

  3

  3

  5

  Șosete

  perechi

  3

  1

  Pentru studente se pot distribui dresuri.

  6

  Ciorapi

  perechi

  6

  1

  7

  Pijama

  buc.

  3

  3

  D. Încălțăminte

  1

  Pantofi pentru oraș

  perechi

  4

  3

  Se asigură 2 perechi de vară și 2 perechi de iarnă.

  2

  Ghete pentru oraș

  perechi

  1

  3

  Pentru studente se asigură cizme.

  3

  Bocanci unici

  perechi

  2

  3

  4

  Papuci

  perechi

  1

  3

  E. Echipament divers

  1

  Cravată

  buc.

  3

  3

  2

  Centură din piele

  buc.

  1

  6

  Se poate asigura tip chingă, în funcție de nevoi.

  3

  Curea din piele pentru pantaloni

  buc.

  1

  3

  4

  Fular

  buc.

  1

  3

  5

  Mănuși pentru oraș

  perechi

  1

  3

  6

  Mănuși pentru instruire

  perechi

  2

  3

  7

  Prosop

  buc.

  3

  3

  8

  Mănuși albe

  perechi

  1

  inv.

  Se asigură în funcție de nevoi.

  9

  Eșarfă albă

  buc.

  1

  inv.

  F. Cazarmament

  1

  Cearșaf

  buc.

  3

  inv.

  2

  Cearșaf plic

  buc.

  3

  inv.

  Se poate asigura și cearșaf simplu.

  3

  Pătură/Pilotă

  buc.

  2

  inv.

  4

  Față de pernă

  buc.

  3

  inv.

  5

  Saltea

  buc.

  1

  inv.

  6

  Pernă

  buc.

  1

  inv.

  G. Accesorii

  1

  Suport cu însemne de grad și semn de armă

  perechi

  1

  1

  De fiecare costum, scurtă, cămașă-bluză, manta de ploaie, la acordarea gradului

  2

  Petlițe

  perechi

  2

  3

  Numai pentru costumul pentru oraș

  3

  Însemne an de studiu

  buc.

  1

  inv.

  4

  Ecuson de mânecă

  buc.

  1

  3

  5

  Ecuson nominal

  buc.

  1

  3

  6

  Eghilet cu accesorii

  buc.

  1

  inv.

  NOTĂ:
  Articolele de echipament care, în urma modificării și completării uniformei, au devenit atipice se vor purta până la epuizarea stocurilor.

  Norma nr. 6 pentru echiparea elevilor din școlile militare de maiștri militari și subofițeri jandarmi

  Nr. crt.

  Denumirea articolelor de echipament

  U.M.

  Prevederi

  Observații

  Cantitatea

  Durata (ani)

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  A. Coifură

  1

  Șapcă pentru oraș, cu emblemă

  buc.

  1

  inv.

  Elevele primesc pălărie în loc de șapcă.
  Durata de utilizare în serviciu este egală
  cu perioada de școlarizare.

  2

  Basc cu emblemă

  buc.

  1

  inv.

  Se poate asigura fes tricotat.

  3

  Șapcă/Șepcuță pentru instruire, cu emblemă

  buc.

  1

  inv.

  Se asigură de vară sau de iarnă.
  Durata de utilizare în serviciu este egală
  cu perioada de școlarizare.

  4

  Căciulă cu emblemă

  buc.

  1

  inv.

  B. Îmbrăcăminte

  1

  Costum unic cu doi pantaloni

  buc.

  1

  inv.

  Durata de utilizare în serviciu este egală
  cu perioada de școlarizare.

  2

  Costum pentru oraș (veston cu un pantalon lung)

  buc.

  1

  inv.

  Pentru eleve se asigură în plus o fustă.
  Durata de utilizare în serviciu este egală
  cu perioada de școlarizare.

  3

  Costum pentru clasă (bluzon cu un pantalon lung)

  buc.

  1

  inv.

  Durata de utilizare în serviciu este egală cu perioada de școlarizare.

  4

  Scurtă cu mesadă detașabilă pentru instruire

  buc.

  1

  inv.

  5

  Scurtă pentru oraș

  buc.

  1

  inv.

  6

  Manta pentru ploaie

  buc.

  1

  inv.

  7

  Costum de protecție contra intemperiilor

  buc.

  1

  inv.

  8

  Pulover

  buc.

  1

  inv.

  C. Lenjerie

  1

  Cămașă

  buc.

  2

  inv.

  Durata de utilizare în serviciu este egală cu perioada de școlarizare.

  2

  Cămașă-bluză

  buc.

  2

  inv.

  Se poate asigura cu mânecă scurtă sau mânecă lungă. Durata de utilizare în serviciu este egală cu perioada de școlarizare.

  3

  Lenjerie de corp termică (bluză și pantalon)

  buc.

  2

  inv.

  Durata de utilizare în serviciu este egală cu perioada de școlarizare.

  4

  Batistă

  buc.

  2

  inv.

  5

  Tricou

  buc.

  2

  inv.

  Durata de utilizare în serviciu este egală cu perioada de școlarizare.

  6

  Pijama

  buc.

  1

  inv.

  Durata de utilizare în serviciu este egală cu perioada de școlarizare.

  7

  Ciorapi

  perechi

  6

  -

  Durata de utilizare în serviciu este egală cu perioada de școlarizare.

  8

  Șosete

  perechi

  4

  -

  Pentru eleve se pot distribui dresuri.

  D. Încălțăminte

  1

  Pantofi pentru oraș

  perechi

  1

  inv.

  Durata de utilizare în serviciu este egală cu perioada de școlarizare.

  2

  Bocanci unici

  perechi

  1

  inv.

  Durata de utilizare în serviciu este egală cu perioada de școlarizare.

  3

  Ghete pentru oraș

  perechi

  1

  inv.

  Pentru eleve se asigură cizme. Durata de utilizare în serviciu este egală cu perioada de școlarizare.

  4

  Papuci

  perechi

  1

  inv.

  Durata de utilizare în serviciu este egală cu perioada de școlarizare.

  E. Echipament divers

  1

  Cravată

  buc.

  1

  inv.

  2

  Fular

  buc.

  1

  inv.

  3

  Mănuși pentru oraș

  perechi

  1

  inv.

  4

  Mănuși pentru instruire

  perechi

  1

  inv.

  5

  Centură

  buc.

  1

  2

  6

  Curea de pantaloni

  buc.

  1

  2

  7

  Prosop

  buc.

  2

  inv.

  Durata de utilizare în serviciu este egală cu perioada de școlarizare.

  F. Cazarmament

  1

  Cearșaf

  buc.

  2

  inv.

  2

  Cearșaf plic

  buc.

  2

  inv.

  Se poate asigura și cearșaf simplu.

  3

  Față de pernă

  buc.

  2

  inv.

  4

  Saltea

  buc.

  2

  inv.

  5

  Pernă

  buc.

  2

  inv.

  6

  Pătură/Pilotă

  buc.

  2

  inv.

  G. Accesorii

  1

  Petlițe

  perechi

  1

  inv.

  Numai pentru costumul de oraș

  2

  Suport cu însemne de grad și semn de armă

  perechi

  1

  -

  De fiecare costum, veston, bluzon, scurtă, cămașă-bluză, manta de ploaie, o singură dată la avansarea în grad

  3

  Însemne an de studiu

  buc.

  6

  1

  4

  Ecuson de mânecă

  buc.

  1

  2

  De fiecare costum, scurtă, cămașă-bluză, manta de ploaie

  5

  Ecuson nominal

  buc.

  1

  inv.

  6

  Eghilet simplu cu accesorii

  buc.

  1

  inv.

  NOTĂ:
  Articolele de echipament care, în urma modificării și completării uniformei, au devenit atipice se vor purta până la epuizarea stocurilor.

  Norma nr. 7 pentru echiparea soldaților și gradaților profesioniști
  Nr. crt.Denumirea articolelor de echipamentU.M.PrevederiObservații
  Cantitatea
  Durata
  (ani)
  012345
  A. Coifură
  1Basc cu emblemăbuc.12Se poate asigura și fes tricotat.
  2Șapcă pentru oraș, cu emblemăbuc.14
  3Șapcă/șepcuță pentru instruire, cu emblemăbuc.22Se asigură una de vară și una de iarnă.
  4Căciulă, cu emblemăbuc.14
  B. Îmbrăcăminte
  1Costum unic cu doi pantalonibuc.22
  2Costum pentru oraș cu doi pantalonibuc.14
  3Scurtă pentru instruirebuc.14
  4Scurtă pentru orașbuc.14
  5Costum izotermbuc.14
  6Costum de protecție contra intemperiilorbuc.14
  7Puloverbuc.13
  C. Lenjerie
  1Cămașă buc.22
  2Cămașă-bluză cu mânecă lungăbuc.22
  3Cămașă-bluză cu mânecă scurtăbuc.22
  4Lenjerie de corp termică (bluză și pantalon)buc.22
  5Tricoubuc.21
  6Ciorapiperechi121Se asigură 4 perechi de iarnă și 8 perechi de vară.
  D. Încălțăminte
  1Bocanci uniciperechi22
  2Pantofiperechi14
  E. Echipament divers
  1Cravatăbuc.24
  2Fularbuc.14
  3Mănuși pentru instruireperechi11
  4Mănuși pentru orașperechi11
  5Centurăbuc.14
  6Curea din pielebuc.14
  F. Cazarmament
  1Cearșafbuc.4inv.
  2Cearșaf plicbuc.4inv.Se poate asigura și cearșaf simplu.
  3Față de pernăbuc.4inv.
  4Salteabuc.1inv.
  5Pernăbuc.1inv.
  6Pătură/pilotăbuc.2 inv.
  G. Accesorii
  1Suport însemne de grad și semn de armăperechi1-Pentru fiecare costum, scurtă, cămașă-bluză, tricou
  2Ecuson mânecăbuc.1-Pentru fiecare costum, scurtă, cămașă-bluză, tricou
  3Ecuson nominalbuc.34
  4Petlițeperechi14Numai pentru costumul de oraș

  NOTĂ:
  Articolele de echipament care în urma modificării și completării uniformei au devenit atipice se vor purta până la epuizarea stocurilor.

  Norma nr. 8 echipament pentru muzica reprezentativă și a formațiunilor echipelor artistice
  Nr. crt.Denumirea articolelor de echipamentU.M.PrevederiObservații
  CantitateaDurata (ani)
  012345
  A. Coifură
  1Șapcă pentru ceremonie, cu emblemăbuc.28Se asigură una de vară și una de iarnă. Femeile primesc pălărie în loc de șapcă.
  2Căciulă, cu emblemăbuc.16
  B. Îmbrăcăminte
  1Costum pentru ceremonie (veston cu un pantalon lung)buc.28Se asigură unul de vară și unul de iarnă. Femeile primesc fustă în loc de pantalon lung.
  2Scurtă cu mesadă și guler din blană naturalăbuc.18
  3Manta pentru ploaie buc.18
  C. Lenjerie
  1Cămașăbuc.44
  2Cămașă-bluzăbuc.22
  D. Încălțăminte
  1Pantofi de iarnăperechi12
  2Pantofi de varăperechi12
  3Ghete îmblăniteperechi14
  E. Echipament divers și accesorii
  1Cravatăbuc.24
  2Fularbuc.14
  3Ciorapi perechi31
  F. Accesorii
  1Epolet pentru ceremonieperechi28
  2Petlițeperechi28
  3Centură pentru ceremoniebuc.14
  4Eghilet cu accesoriibuc.14
  5Ecuson de mânecăbuc.54

  Norma nr. 9 pentru asigurarea cu echipament special

  Nr. crt.

  Denumirea articolelor de echipament

  U.M.

  Prevederi

  Observații

  Cantitatea

  Durata (ani)

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  I. Pentru cadrele militare din structurile Jandarmeriei Române

  1

  Insignă

  buc.

  1

  inv.


  2

  Ecuson alfanumeric de identificare*

  buc.

  1

  inv.


  * Pe timpul misiunilor specifice, militarii din Jandarmeria Română care acționează în uniformă sau în echipament special poartă pe articolul vestimentar exterior, în mod obligatoriu, și un ecuson alfanumeric de identificare. Datele alfanumerice inscripționate pe acesta sunt identice cu elementul unic de identificare înscris pe insigna de jandarmi. Modelul ecusonului se stabilește la nivelul inspectoratului general.

  II. Pentru efectivele care execută pază și protecție instituțională (posturi fixe și mobile exterioare)

  1

  Capișon din lână

  buc.

  1

  5


  2

  Șubă (scurtă) îmblănită

  buc.

  1

  6


  3

  Șoșoni protecție termică

  perechi

  1

  6


  4

  Mănuși îmblănite

  perechi

  1

  3


  5

  Ciorapi din lână

  perechi

  3

  1


  6

  Cizme protecție termică

  perechi

  1

  6


  7

  Cizme din cauciuc

  perechi

  1

  2

  De fiecare post aflat în zona de precipitații frecvente, păduri sau zone mlăștinoase

  8

  Pelerină de ploaie

  buc.

  1

  inv.


  III. Pentru efectivele care execută paza ambasadelor și obiectivelor consulare

  1

  Basc cu emblemă/șepcuță cu cozoroc

  buc.

  1

  inv.


  2

  Căciulă cu emblemă

  buc.

  1

  inv.


  3

  Scurtă îmblănită

  buc.

  1

  inv.


  4

  Bluză de vânt impermeabilă cu mâneci detașabile

  buc.

  1

  inv.

  Poate fi substituită cu manta pentru ploaie.

  5

  Cămașă/tricou

  buc.

  2

  inv.


  6

  Bocanci

  perechi

  1

  inv.


  7

  Mănuși îmblănite

  perechi

  1

  inv.


  8

  Ciorapi din lână

  perechi

  4

  inv.


  IV. Pentru efectivele care execută paza și protecția obiectivelor unde se desfășoară activități permanente sau temporare de protocol la nivelul instituțiilor statului și pentru efectivele gărzii de onoare din Jandarmeria Română

  1

  Basc complet (șepcuță cu cozoroc/bonetă) sau coif

  buc.

  1

  inv.


  2

  Căciulă din blană naturală cu emblemă

  buc.

  1

  inv.


  3

  Chipiu cu emblemă

  buc.

  1

  inv.


  4

  Veston tip tunică din stofă pentru iarnă

  buc.

  1

  inv.


  5

  Pantalon lung din stofă pentru iarnă

  buc.

  1

  inv.


  6

  Pantalon golf din stofă pentru iarnă

  buc.

  1

  inv.


  7

  Pantalon pentru cizmă din stofă pentru iarnă

  buc.

  1

  inv.


  8

  Veston tip tunică din stofă pentru vară

  buc.

  1

  inv.


  9

  Pantalon lung din stofă pentru vară

  buc.

  1

  inv.


  10

  Pantalon golf din stofă pentru vară

  buc.

  1

  inv.


  11

  Pantalon pentru cizmă din stofă pentru vară

  buc.

  1

  inv.


  12

  Manta din stofă

  buc.

  1

  inv.


  13

  Manta de ploaie cu epoleți

  buc.

  1

  4


  14

  Fular (eșarfă) alb

  buc.

  1

  inv.


  15

  Pantofi de iarnă

  perechi

  1

  2


  16

  Pantofi de vară

  perechi

  1

  2


  17

  Bocanci

  perechi

  1

  2


  18

  Cizme din piele

  perechi

  1

  2


  19

  Centură

  buc.

  1

  inv.


  20

  Cămașă

  buc.

  2

  inv.


  21

  Eghilet cu accesorii

  buc.

  1

  inv.


  22

  Epoleți

  perechi

  1

  -

  Pentru fiecare veston, manta

  23

  Mănuși albe de iarnă

  perechi

  1

  inv.


  24

  Mănuși albe de vară

  perechi

  1

  inv.


  25

  Petlițe

  perechi

  1

  -

  Pentru fiecare veston, manta

  26

  Garnitură mânecă

  perechi

  1

  -

  Pentru veston/manta

  V. Pentru efectivele care execută misiuni de intervenție, ordine publică, prevenire și combatere a actelor teroriste, transporturi speciale de bunuri și valori

  1

  Cort grupă

  cpl.

  1

  inv.

  Pentru fiecare grupă

  2

  Cort individual

  cpl.

  1

  inv.

  Pentru fiecare luptător din serviciul cercetare. Câte trei pentru fiecare detașament

  3

  Cizme din cauciuc

  perechi

  1

  2


  4

  Mănuși de piele cu întăritură antitraumă

  perechi

  1

  inv.


  5

  Cagulă de mascare pentru iarnă

  buc.

  1

  inv.


  6

  Cagulă de mascare pentru vară

  buc.

  1

  inv.


  7

  Complet apărătoare antitraumă corp, membre și articulații

  cpl.

  1

  inv.


  8

  Șubă îmblănită

  buc.

  5

  inv.

  Pentru fiecare detașament

  9

  Bocanci cu inserție

  perechi

  1

  inv.


  10

  Pâslari

  perechi

  5

  inv.

  Pentru fiecare detașament

  11

  Vestă multifuncțională

  buc.

  1

  inv.


  12

  Pelerină de ploaie

  buc.

  1

  inv.


  13

  Saltea pneumatică

  buc.

  1

  inv.


  14

  Pătură din lână

  buc.

  2

  6


  15

  Pernă

  buc.

  1

  5


  16

  Față de pernă

  buc.

  1

  3


  17

  Cearșaf

  buc.

  4

  4


  18

  Sac de dormit

  buc.

  1

  inv.

  Pentru 1/3 din efectivul unității

  19

  Șepcuță cu emblemă

  buc.

  1

  inv.

  De fiecare cadru și militar voluntar ce execută misiuni estivale

  20

  Tricou cu mânecă scurtă inscripționat

  buc.

  2

  inv.

  De fiecare cadru și militar voluntar ce execută misiuni estivale

  21

  Pantaloni scurți tip bermude

  buc.

  1

  inv.

  De fiecare cadru și militar voluntar ce execută misiuni estivale

  22

  Pantofi tip sport

  perechi

  1

  inv.

  De fiecare cadru și militar voluntar ce execută misiuni estivale

  23

  Ochelari de soare

  perechi

  1

  inv.

  De fiecare cadru și militar voluntar ce execută misiuni estivale

  24

  Costum de trening

  buc.

  1

  inv.


  25

  Pantofi antrenament

  perechi

  1

  inv.


  26

  Costum judo

  buc.

  1

  inv.


  27

  Raniță

  buc.

  1

  inv.


  28

  Foaie de cort

  buc.

  1

  inv.


  29

  Sac de merinde

  buc.

  1

  inv.


  30

  Geantă (sac) pentru transport echipament

  buc.

  1

  inv.

  Pentru 50% din efective

  31

  Mască de protecție (nas gură) pentru praf substanțe toxice etc.

  buc.

  1

  -

  De fiecare cadru și militar voluntar ce execută misiuni în medii toxice, arhivă, laboratoare etc.

  32

  Mănuși model chirurgical

  perechi

  1

  -

  De fiecare cadru și militar voluntar ce execută misiuni în medii toxice, arhivă, laboratoare etc.

  33

  Vestă reflectorizantă inscripționată

  buc.

  1

  inv.

  Pentru 1/3 din efectivul unității

  34

  Combinezon de vară

  buc.

  1

  inv.


  35

  Combinezon de iarnă

  buc.

  1

  inv.


  36

  Portcarnet

  buc.

  1

  inv.


  VI. Pentru efectivele care execută misiuni în zone montane și efectivele care se instruiesc pe schiuri

  1

  Bocanci de munte

  perechi

  1

  inv.

  În funcție de nevoi se pot achiziționa alternativ bocanci pentru 3 sezoane sau de iarnă.

  2

  Schiuri alpin

  perechi

  1

  inv.


  3

  Legături schi alpin

  perechi

  1

  -


  4

  Bețe schi alpin

  perechi

  1

  -


  5

  Clăpari pentru schi alpin

  perechi

  1

  inv.


  6

  Schiuri tură

  perechi

  1

  inv.


  7

  Legături schi tură

  perechi

  1

  -


  8

  Bețe schi tură (trekking)

  perechi

  1

  -


  9

  Piei de focă

  perechi

  1

  inv.


  10

  Clăpari pentru schi tură

  perechi

  1

  inv.


  11

  Husă pentru clăpari schi

  buc.

  2

  inv.


  12

  Colțari pentru zăpadă

  perechi

  1

  inv.


  13

  Husă pentru colțari

  buc.

  1

  inv.


  14

  Chingă colțari

  ml

  2

  -


  15

  Mănuși schi

  perechi

  1

  inv.


  16

  Mănuși protecție

  perechi

  1

  inv.


  17

  Supramănuși

  perechi

  1

  inv.


  18

  Costum pentru schi

  buc.

  1

  inv.


  19

  Parazăpezi

  perechi

  1

  inv.


  20

  Scurtă protecție termică

  buc.

  1

  inv.


  21

  Căciulă pentru schi

  buc.

  1

  inv.


  22

  Cagulă pentru schi

  buc.

  1

  inv.


  23

  Cască pentru schi

  buc.

  1

  inv.


  24

  Ochelari pentru schi

  buc.

  1

  inv.


  25

  Ochelari protecție UV

  buc.

  1

  inv.


  26

  Șnur roșu pentru avalanșă

  ml

  2

  inv.


  27

  Dispozitiv electronic pentru căutare/salvare din avalanșă (DVA)

  buc.

  1

  inv.

  Cele 3 elemente formează kitul de salvare din avalanșă. În funcție de nevoi acestea pot fi achiziționate și separat.

  28

  Lopată pentru avalanșă

  buc.

  1

  inv.

  29

  Sondă avalanșă

  buc.

  1

  inv.

  30

  Pitoane pentru gheață

  buc.

  20

  -

  Pentru fiecare grupă

  31

  Pitoane pentru zăpadă

  buc.

  20

  -

  Pentru fiecare grupă

  32

  Rachete pentru mers pe zăpadă

  perechi

  1

  inv.


  VII. Pentru efectivele care execută misiuni și instrucție alpină (inclusiv luptători antitero)

  1

  Anou asigurare chingă

  buc.

  2

  inv.


  2

  Anou asigurare coardă statică 5-10

  buc.

  1

  -


  3

  Anou cordelină 1,75 ml

  buc.

  2

  -


  4

  Coardă dinamică

  ml

  100

  inv.


  5

  Coardă statică

  ml

  200

  inv.


  6

  Semicoardă

  ml

  200

  inv.


  7

  Cordelină

  ml

  50

  -


  8

  Manșon protecție coardă

  buc.

  1

  inv.


  9

  Protecție articulată cu role pentru coardă

  buc.

  2

  inv.

  Pentru fiecare grupă

  10

  Săculeț de picior pentru coardă

  buc.

  1

  inv.


  11

  Bandă adezivă marcare coardă

  rolă

  1

  -


  12

  Cască alpinism

  buc.

  1

  inv.


  13

  Ham alpinism

  buc.

  1

  inv.


  14

  Zelp cu două lonje

  buc.

  1

  inv.


  15

  Ham salvare

  buc.

  2

  inv.

  Pentru fiecare grupă

  16

  Triunghi salvare persoane

  buc.

  2

  inv.

  Pentru fiecare grupă

  17

  Carabinieră cu siguranță

  buc.

  8

  inv.


  18

  Bucle echipate cu carabiniere

  buc.

  10

  inv.


  19

  Inel ancorare

  buc.

  3

  -


  20

  Dispozitiv de coborâre în rapel

  buc.

  2

  inv.


  21

  Dispozitiv de blocare pe coardă

  buc.

  2

  inv.


  22

  Dispozitiv de asigurare pe coardă

  buc.

  2

  inv.


  23

  Dispozitiv de regrupare

  buc.

  10

  -

  Pentru fiecare grupă

  24

  Dispozitive mobile de ancorare

  set

  2

  inv.

  Pentru fiecare grupă

  25

  Placă pentru ancorare

  buc.

  1

  inv.

  Pentru 50% din efective

  26

  Role gemene

  buc.

  2

  inv.


  27

  Rolă cu blocator

  buc.

  2

  inv.


  28

  Rolă simplă

  buc.

  2

  inv.


  29

  Rolă simplă de salvare

  buc.

  4

  inv.

  Pentru fiecare grupă

  30

  Rolă tandem pentru cablu

  buc.

  2

  inv.

  Pentru fiecare grupă

  31

  Rolă tandem pentru coardă

  buc.

  4

  inv.

  Pentru fiecare grupă

  32

  Tandem coborâre funicular

  cpl.

  2

  inv.

  Pentru fiecare grupă

  33

  Piolet tură (semitehnic)

  buc.

  1

  inv.


  34

  Piolet tehnic

  buc.

  2

  inv.


  35

  Pitoane pentru stâncă

  buc.

  50

  -

  Pentru fiecare grupă

  36

  Ciocan pentru bătut pitoane

  buc.

  2

  inv.

  Pentru fiecare grupă

  37

  Spituri - pitoane cu expansiune

  buc.

  50

  -

  Pentru fiecare grupă

  38

  Urechi pentru spituri

  buc.

  50

  -

  Pentru fiecare grupă

  39

  Scărițe

  buc.

  2

  inv.


  40

  Bocanci/Încălțăminte tură

  perechi

  1

  inv.


  41

  Ghete de alpinism

  perechi

  1

  inv.


  42

  Espadrile de cățărare

  perechi

  1

  inv.


  43

  Costum de alpinism cu șapcă, pentru vară

  buc.

  1

  inv.


  44

  Costum de alpinism cu șapcă, pentru iarnă

  buc.

  1

  inv.


  45

  Vestă protecție termică

  buc.

  1

  inv.


  46

  Bluză tură

  buc.

  4

  inv.

  Se asigură două pentru vară și două pentru iarnă.

  47

  Tricou tehnic

  buc.

  1

  inv.


  48

  Pantaloni trekking

  buc.

  1

  inv.


  49

  Pelerină de protecție contra intemperiilor

  buc.

  1

  inv.


  50

  Mănuși alpinism

  perechi

  1

  inv.


  51

  Mănuși manevră corzi

  perechi

  1

  inv.


  52

  Mănuși de rapel

  perechi

  1

  inv.


  53

  Cort izoterm

  buc.

  1

  inv.


  54

  Sac de dormit

  buc.

  1

  inv.


  55

  Suprasac pentru sac de dormit

  buc.

  1

  inv.


  56

  Saltea izopren

  buc.

  1

  inv.


  57

  Geantă (sac) transport echipament

  buc.

  1

  inv.


  58

  Rucsac tură

  buc.

  1

  inv.


  59

  Suprasac pentru rucsac

  buc.

  1

  inv.


  60

  Rucsac transport materiale

  buc.

  1

  inv.

  Pentru 50% din efective

  61

  Rucsac salvare avalanșă cu airbag

  buc.

  1

  inv.


  62

  Troliu pentru salvare

  buc.

  1

  inv.

  Pentru fiecare grupă

  63

  Trusă pentru salvare

  buc.

  1

  inv.

  Pentru fiecare grupă

  64

  Lanternă frontală

  buc.

  1

  inv.


  65

  Proiector (portabil de mână)

  buc.

  1

  inv.


  66

  Foaie de cort

  buc.

  1

  inv.


  67

  Trusă de prim ajutor individuală

  buc.

  1

  inv.


  VIII. Echipament pentru efectivele din unitățile și subunitățile care execută misiuni de scafandri și misiuni în deltă

  1

  Fes

  buc.

  1

  inv.


  2

  Ciorapi din lână

  perechi

  2

  inv.


  3

  Trening

  buc.

  1

  2


  4

  Tricou

  buc.

  2

  2


  5

  Chiloți pentru baie (slip)

  buc.

  2

  1


  6

  Combinezon impermeabil de vară

  buc.

  1

  2


  7

  Combinezon impermeabil de iarnă

  buc.

  1

  4


  8

  Pulover

  buc.

  1

  4


  9

  Mănuși pentru mediu rece și umed

  perechi

  1

  3


  10

  Pantaloni scurți

  buc.

  1

  2


  11

  Ghete pentru mediu rece și umed

  perechi

  1

  5


  12

  Prosop plușat

  buc.

  3

  3


  13

  Cearșaf plușat pentru baie

  buc.

  2

  4


  14

  Insignă de scafandru

  buc.

  1

  -

  La brevetare

  15

  Sac de transport materiale și echipament în mediu subacvatic

  buc.

  1

  inv.


  16

  Sac (geantă) de transport echipament

  buc.

  1

  inv.


  IX. Echipament pentru motocicliști

  1

  Ochelari motociclist

  buc.

  1

  inv.


  2

  Costum moto

  buc.

  1

  inv.


  3

  Combinezon din material impermeabil cu fermoar

  buc.

  1

  inv.


  4

  Combinezon moto

  buc.

  2

  2

  Se asigură unul de vară și unul de iarnă.

  5

  Bluză de vânt căptușită

  buc.

  1

  inv.


  6

  Cizme moto

  perechi

  2

  inv.

  Se asigură o pereche de vară și o pereche de iarnă.

  7

  Mănuși tip muschetar

  perechi

  2

  inv.

  Se asigură o pereche de vară și o pereche de iarnă.

  X. Echipament pentru parașutiști

  1

  Capișon din lână

  buc.

  1

  inv.


  2

  Cască de parașutist

  buc.

  1

  10


  3

  Mănuși tip muschetar

  perechi

  2

  5

  Se asigură o pereche de vară și o pereche de iarnă.

  4

  Combinezon îmblănit

  buc.

  1

  inv.


  5

  Combinezon neîmblănit

  buc.

  1

  inv.


  6

  Ochelari de parașutism

  buc.

  1

  inv.


  7

  Insignă de parașutist

  buc.

  1

  -

  La brevetare

  8

  Bocanci de parașutist

  perechi

  1

  4


  9

  Scurtă de parașutist

  buc.

  1

  5


  10

  Vestă multifuncțională

  buc.

  1

  5


  11

  Cort izoterm

  cpl.

  1

  inv.


  12

  Sac pentru dormit

  buc.

  1

  inv.


  13

  Foaie de cort

  buc.

  1

  inv.


  14

  Sac parașutare echipament și materiale

  buc.

  1

  inv.


  15

  Sac (geantă) de transport echipament

  buc.

  1

  inv.


  XI. Pentru efectivele ce execută misiuni călare

  1

  Caschetă (tocă echitație)

  buc.

  2

  inv.


  2

  Căciulă cu emblemă

  buc.

  1

  inv.


  3

  Cămașă-bluză

  buc.

  2

  inv.


  4

  Pulover

  buc.

  1

  inv.


  5

  Geacă/Bluzon pentru antrenament

  buc.

  2

  inv.

  Se asigură una de vară și una de iarnă.

  6

  Costum de călărie (bluză)

  buc.

  1

  inv.


  7

  Costum de călărie (pantalon)

  buc.

  2

  inv.


  8

  Pelerină de ploaie cu glugă

  buc.

  1

  inv.


  9

  Scurtă

  buc.

  1

  inv.


  10

  Vestă reflectorizantă

  buc.

  1

  inv.


  11

  Cravată

  buc.

  1

  inv.


  12

  Mănuși din piele

  perechi

  1

  inv.


  13

  Brâu de călărie

  buc.

  1

  inv.


  14

  Cravașă

  buc.

  1

  inv.


  15

  Cizme de călărie

  perechi

  2

  inv.

  Se asigură o pereche de vară și o pereche de iarnă.

  16

  Pinteni de cavalerie

  perechi

  1

  inv.


  17

  Complet apărătoare articulații și membre (gambă, genunchi, cotieră)

  cpl.

  1

  inv.


  18

  Vestă multifuncțională

  buc.

  1

  inv.


  XII. Pentru efectivele care participă la ceremonii călare (cavalerie)

  1

  Coif de paradă cavalerie

  buc.

  2

  inv.


  2

  Șapcă cu emblemă

  buc.

  1

  inv.


  3

  Veston ceremonie cu eghileți

  buc.

  1

  inv.


  4

  Cămașă albă

  buc.

  2

  inv.


  5

  Cravată

  buc.

  1

  inv.


  6

  Centură de ceremonie

  buc.

  2

  inv.


  7

  Pantalon de cizmă pentru călărie

  buc.

  2

  inv.

  Se asigură unul de vară și unul de iarnă.

  8

  Cizme pentru călărie

  perechi

  1

  inv.


  9

  Pinteni

  perechi

  1

  inv.


  10

  Mănuși

  perechi

  1

  inv.


  11

  Scurtă de ceremonie

  buc.

  1

  inv.


  12

  Leduncă

  buc.

  1

  inv.


  XIII. Pentru efectivele care participă la misiuni internaționale

  1

  Șapcă cu emblemă (basc)

  buc.

  1

  0,5


  2

  Pălărie cu emblemă

  buc.

  1

  0,5


  3

  Capișon de lână

  buc.

  1

  0,5


  4

  Căciulă cu emblemă

  buc.

  1

  0,5


  5

  Costum de protecție (bluzon)

  buc.

  2

  0,5


  6

  Costum de protecție (pantalon)

  buc.

  4

  0,5


  7

  Cămașă-bluză cu mânecă scurtă

  buc.

  3

  0,5


  8

  Cămașă-bluză cu mânecă lungă

  buc.

  3

  0,5


  9

  Tricou

  buc.

  6

  0,5


  10

  Lenjerie de corp termică (bluză și pantalon)

  buc.

  1

  0,5


  11

  Pulover

  buc.

  1

  0,5


  12

  Bluză de vânt

  buc.

  1

  0,5


  13

  Scurtă de protecție termică

  buc.

  1

  0,5


  14

  Ciorapi scurți

  perechi

  3

  0,5


  15

  Ciorapi lungi

  perechi

  3

  0,5


  16

  Bocanci

  perechi

  1

  0,5


  17

  Ghete

  perechi

  1

  0,5


  18

  Cizme de cauciuc

  perechi

  1

  inv.


  19

  Mănuși de protecție

  perechi

  2

  0,5


  20

  Mănuși îmblănite/tip lână

  perechi

  1

  0,5


  21

  Centură chingă

  buc.

  1

  0,5


  22

  Curea chingă

  buc.

  1

  0,5


  23

  Ochelari de soare

  buc.

  1

  0,5


  24

  Mască protecție praf

  buc.

  1

  -


  25

  Eșarfă de protecție împotriva prafului

  buc.

  1

  -


  26

  Costum trening

  buc.

  1

  0,5


  27

  Pantaloni scurți sport

  buc.

  1

  0,5


  28

  Tricou cu mânecă scurtă sport

  buc.

  2

  0,5


  29

  Pantofi tip sport

  perechi

  1

  0,5


  30

  Prosop

  buc.

  4

  0,5


  31

  Geantă de transport echipament

  buc.

  2

  inv.


  32

  Rucsac pentru materiale

  buc.

  1

  inv.


  33

  Sac de dormit

  buc.

  1

  inv.


  34

  Folie de protecție împotriva umezelii

  buc.

  1

  inv.


  35

  Plasă de țânțari

  buc.

  1

  -


  36

  Steag drapel național

  buc.

  -

  inv.

  Se asigură conform cerințelor misiunii.

  37

  Suport grade

  perechi

  4

  0,5


  38

  Ecuson text România

  buc.

  4

  0,5


  39

  Ecuson nominal

  buc.

  4

  0,5


  40

  Ecuson drapel România

  buc.

  4

  0,5


  41

  Ecuson Jandarmeria

  buc.

  4

  0,5


  42

  Semn personal de identitate

  buc.

  1

  -

  Se distribuie o dată pentru totdeauna.

  43

  Complet apărători coate și genunchi

  cpl.

  1

  inv.


  44

  Foaie de cort

  buc.

  1

  inv.


  NOTE:

  1. Articolele de echipament prevăzute la cap. XIII se acordă personalului care participă la misiuni internaționale care durează 6 luni sau mai mult. Baza legală a echipării o constituie aprobarea structurilor competente privind trimiterea în misiuni internaționale.

  2. Pentru misiunile cu durata de până la 6 luni se va solicita prin raport către ordonatorul secundar de credite folosirea materialelor la următoarele misiuni, în funcție de starea acestora.

  3. Pentru echiparea observatorilor militari români participanți la misiunile desfășurate sub egida O.N.U., O.S.C.E. sau a altor organisme de securitate regională și a căror durată este de 1 an sau mai mult, durata de folosință a articolelor de echipament se dublează.

  4. Articolele de echipament menționate la pct. 9, 10, 14, 15 și 37-41 din cap. XIII se distribuie din echivalentul valoric al coteipărți anuale a drepturilor de echipament și se scad din evidența cantitativ-valorică odată cu distribuția, rămânând în proprietatea participantului.

  5. Cadrele militare care nu fac parte din detașamentele constituite și participă la diverse activități (controale, rotiri, zile festive etc.) pot fi echipate cu articole de echipament din prezenta normă, în baza aprobării ordonatorului secundar de credite. Cu aprobarea ministrului afacerilor interne, se pot echipa, gratuit, persoanele civile care însoțesc delegațiile militare în teatrele de operații. La terminarea activității, articolele de echipament se restituie unităților militare care execută distribuția.

  6. De aceste prevederi beneficiază și ofițerii și subofițerii care își desfășoară activitatea în comandamentele întrunite din teatrele de operații.

  XIV. Materiale pentru instrucție, aplicații, manevre și alte misiuni

  1

  Foaie de cort

  buc.

  1

  inv.

  Pentru executarea tragerilor în poligoane se asigură câte o bucată pentru fiecare loc de tragere.

  2

  Sac de merinde

  buc.

  1

  inv.


  3

  Raniță

  buc.

  1

  inv.


  4

  Cască

  buc.

  1

  inv.


  5

  Corturi diferite

  cpl.

  -

  inv.

  Cantitatea, formatul și mărimea se stabilesc prin tabele de înzestrare.

  6

  Sac pentru transport echipament

  buc.

  1

  inv.

  Pentru fiecare 50 de militari; la unitățile cu efective de până la 50 de militari se asigură câte două bucăți.

  7

  Sac de corespondență

  buc.

  -

  inv.

  Necesarul se stabilește în funcție de nevoi.

  8

  Geantă de corespondență

  buc.

  -

  inv.

  Necesarul se stabilește în funcție de nevoi.

  9

  Pelerină de protecție

  buc.

  1

  inv.


  10

  Cizme de cauciuc

  perechi

  1

  inv.


  11

  Costum (bluză + pantaloni) de protecție

  buc.

  2

  inv.

  Se asigură unul de vară și unul de iarnă.

  12

  Șapcă de protecție

  buc.

  1

  inv.


  13

  Căciulă de protecție

  buc.

  1

  inv.


  14

  Bluzon pentru protecție

  buc.

  1

  inv.


  15

  Scurtă pentru protecție

  buc.

  1

  inv.


  16

  Mănuși de protecție

  perechi

  2

  inv.

  Se asigură una de vară și una de iarnă.

  XV. Pentru efectivele care participă ocazional la misiuni de înlăturare a efectelor nedorite în caz de calamități naturale (inundații, căderi masive de zăpadă, cutremure etc.)

  1

  Cască de protecție

  buc.

  1

  inv.


  2

  Pelerină impermeabilă

  buc.

  1

  inv.


  3

  Vestă cu elemente reflectorizante

  buc.

  1

  inv.


  4

  Combinezon de vară

  buc.

  1

  inv.


  5

  Combinezon de iarnă

  buc.

  1

  inv.


  6

  Cizme din cauciuc (diferite mărimi)

  buc.

  1

  inv.


  7

  Salopetă din neopren

  buc.

  1

  inv.


  8

  Bocanci de vară

  perechi

  1

  inv.


  9

  Bocanci de iarnă

  perechi

  1

  inv.


  10

  Mănuși

  perechi

  1

  inv.


  11

  Mască praf

  buc.

  1

  inv.


  12

  Ochelari de protecție

  buc.

  1

  inv.


  XVI. Pentru asigurarea cu uniforme cu ocazia participării instituționale la activități de reprezentare prin Inspectoratul General

  A. Pentru prezentarea uniformei la activități cu ocazia Zilei Naționale, Zilei Armei, Zilei Porților Deschise sau cu ocazia altor acțiuni cu caracter mediatic, precum în cadrul unor activități organizate de structurile internaționale similare și desfășurate în afara teritoriului național sau în cadrul unor muzee

  Uniformă de ceremonie a generalilor și ofițerilor

  1

  Uniformă completă de general

  cpl.

  1

  5


  2

  Uniformă completă de ofițer

  cpl.

  1

  5


  Uniformă de reprezentare a generalilor, ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor

  1

  Uniformă completă de general

  cpl.

  1

  5


  2

  Uniformă completă de ofițer

  cpl.

  1

  5


  3

  Uniformă completă de maistru militar

  cpl.

  1

  5


  4

  Uniformă completă de subofițer

  cpl.

  1

  5


  Uniformă de serviciu a generalilor, ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor

  1

  Uniformă completă de general

  cpl.

  1

  5


  2

  Uniformă completă de ofițer

  cpl.

  1

  5


  3

  Uniformă completă de maistru militar

  cpl.

  1

  5


  4

  Uniformă completă de subofițer

  cpl.

  1

  5


  Uniformă pentru echiparea studenților jandarmi din Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“

  1

  Uniformă completă de student

  cpl.

  1

  5


  Uniformă pentru echiparea elevilor din școlile militare de maiștri militari și subofițeri

  1

  Uniformă completă de elev

  cpl.

  1

  5


  B. Pentru participarea în cadrul detașamentelor constituite pentru defilare la parade militare

  1

  Replica unei uniforme complete de ofițer/subofițer din perioada 1850-1949

  cpl.

  52

  5


  2

  Replica unei uniforme complete de soldat din perioada 1850-1949

  cpl.

  50

  5


  3

  Mănuși albe

  perechi

  1

  inv.

  Se asigură în funcție de nevoi.

  4

  Eșarfă albă

  buc.

  1

  inv.

  Se asigură în funcție de nevoi.

  C. Pentru participarea cadrelor militare la activități unde s-a ordonat purtarea uniformei de ceremonie

  1

  Stilet artizanal

  cpl.

  1

  inv.

  Se asigură în funcție de nevoi.

  NOTĂ CU CARACTER GENERAL:
  În situații justificate, directorul general al Direcției generale logistice din cadrul Ministerului Afacerilor Interne poate aproba înlocuirea/substituirea unor materiale de echipament special cu altele asemănătoare care să asigure aceleași condiții de protecție.

  (la 15-10-2021, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 987 din 15 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 15 octombrie 2021 )


  Anexa nr. 3

  Documentele de legitimare și insigna pentru personalul militar din Jandarmeria Română
  I. Descrierea legitimației de serviciu1. Legitimația de serviciu a personalului militar din Jandarmeria Română este documentul oficial care atestă calitatea de jandarm în activitate și va fi folosită pentru declinarea calității numai în exercitarea atribuțiilor de serviciu.2. Legitimația de serviciu este confecționată în sistem duplex (față-verso) printr-o singură trecere pe sistemul DOCU PRINT HC 350, filigranată cu următorul conținut:– față:
  ● în partea de sus, central, rândul întâi „ROMÂNIA“, rândul al doilea „MINISTERUL AFACERILOR INTERNE“, rândul al treilea „JANDARMERIA ROMÂNĂ“;
  ● colțul din stânga sus este barat cu tricolorul României;
  ● în centru se află acvila de aur cu capul spre dreapta încoronată, cu ciocul și ghearele roșii, cu aripile deschise, ținând în cioc o cruce ortodoxă din aur, în gheara dreaptă o sabie, iar în gheara stângă un buzdugan, având pe piept scutul mic sfertuit cu insițiune, din stema României;
  ● în partea de jos, stânga, se va înscrie titulatura documentului „LEGITIMAȚIE“, iar sub aceasta, unul sub celălalt, se vor înscrie gradul militar, numele, prenumele tatălui și prenumele titularului;
  ● în partea de jos, dreapta, fotografia titularului, cu dimensiunile de 3 x 3 cm, executată color (în ținuta de reprezentare);
  – verso:
  ● în partea de sus, central, rândul întâi și al doilea (în funcție de denumirea unității) unitatea din care face parte titularul, pe rândul al treilea, central, data emiterii legitimației;
  ● în centru, însemnul heraldic al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, încadrat stânga-dreapta de seria (3 litere), respectiv numărul legitimației (5 cifre);
  ● sub numărul legitimației, după caz, în raport cu nivelul de acces aprobat pentru titularul legitimației, funcția „MINISTRUL AFACERILOR INTERNE“ și semnătura scanată a ministrului afacerilor interne, pentru treapta de acces general, respectiv funcția „INSPECTOR GENERAL“ și semnătura scanată a inspectorului general, pentru treptele de acces limitat;
  ● în partea de jos, sub însemnul heraldic, se consemnează valabilitatea legitimației, codul numeric personal al titularului și treptele ce conțin nivelul de acces aprobat pentru titularul legitimației.
  3. Modelul legitimațiilor de serviciu și cromatica specifică fiecăreia sunt prezentate în figurile nr. 1-3*) din prezenta anexă.
  II. Descrierea insignei1. Insigna atestă împreună cu legitimația de serviciu descrisă la pct. I calitatea de jandarm în activitate.2. Insigna este confecționată din aliaj neferos și prevăzută cu sistem de fixare pe articolele de îmbrăcăminte, pe centură sau pe suportul de piele aferent în care se poate introduce și legitimația de serviciu, prin lamelă metalică și agrafă.3. Fața insignei conține următoarele elemente de identificare:– fondul insignei este de culoare bleumarin;– în partea de sus, central, se află drapelul tricolor, iar pe culoarea galbenă a acestuia este înscris „ROMÂNIA“ cu culoarea bleumarin;– în partea centrală însemnul heraldic al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, având pe părțile laterale frunza de laur și frunza de stejar, ambele de culoare aurie;– în partea de jos este înscris „JANDARMERIA“ de culoare albastră cu margini aurii, iar dedesubt, pe plăcuța dreptunghiulară de culoare galbenă, sunt înscrise cu culoarea bleumarin seria formată din 3 litere ce reprezintă identificarea alfabetică a unității din care face parte titularul și numărul insignei format din 5 cifre care reprezintă identificarea numerică a jandarmului.4. Modelul insignei și cromatica specifică acesteia sunt prezentate în figura nr. 4*) din prezenta anexă.5. Metodologia privind emiterea, evidența, folosirea, înlocuirea și distrugerea insignelor se stabilește prin ordin al inspectorului general al Jandarmeriei Române.
  *) Figurile nr. 1-4 sunt reproduse în facsimil.
  Figura nr. 1
  MODEL LEGITIMAȚIE PENTRU INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI
  (acces general)

  Figura nr. 2
  MODEL LEGITIMAȚIE PENTRU INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI
  (acces limitat)

  Figura nr. 3
  MODEL LEGITIMAȚIE PENTRU UNITĂȚI SUBORDONATE INSPECTORATULUI GENERAL AL JANDARMERIEI
  (acces limitat)

  Figura nr. 4
  MODEL INSIGNĂ

  (la 15-10-2021, Anexa nr. 3 a fost modificată de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 987 din 15 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 15 octombrie 2021 )


  Anexa nr. 4

  Sigla Jandarmeriei Române*)
  *) Modelul siglei este reprodus în facsimil.
  I. Descrierea siglei
  Sigla Jandarmeriei Române este formată din grupul de litere JRO.
  II. Reprezentarea grafică a siglei
  Reprezentarea grafică a siglei este de forma unui pătrat de culoare albastră în care se află dispus în partea de jos grupul de litere JRO de culoare albă.
  La baza pătratului, în exterior, este înscris textul JANDARMERIA ROMANA, cu culoare albastră.
  Modelul reprezentării grafice și cromatica specifică acesteia sunt prezentate în figura nr. 1 din prezenta anexă.

  Figura nr. 1
  MODEL REPREZENTARE GRAFICĂ SIGLĂ

  (la 15-10-2021, Anexa 4 a fost modificată de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 987 din 15 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 15 octombrie 2021 )