HOTĂRÂRE nr. 798 din 31 iulie 2012
privind desfiinţarea Centrului de Sănătate "Regele Carol I" Deparaţi, judeţul Teleorman
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 8 august 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă desfiinţarea Centrului de Sănătate "Regele Carol I" Deparaţi, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în comuna Trivalea-Moşteni, satul Deparaţi, judeţul Teleorman, pentru care managementul asistenţei medicale a fost transferat către autoritatea administraţiei publice locale. Procedura de desfiinţare a fost iniţiată de Consiliul Judeţean Teleorman, prin Hotărârea nr. 84/2011.


  Articolul 2

  Componentele bazei materiale a Centrului de Sănătate "Regele Carol I" Deparaţi, achiziţionate cu finanţare de la bugetul de stat sau cu credite externe garantate de Guvern, şi celelalte componente ale bazei materiale, inclusiv stocurile de medicamente, materiale sanitare şi alimente, care se încadrează în prevederile art. 1 alin. (1) tezele a II-a şi a IIIa din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi care se află în administrarea unităţii sanitare, se dau în administrarea următoarelor unităţi sanitare publice, care le vor prelua prin protocol de predare-preluare, semnat de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Teleorman, în numele statului, şi unităţile respective, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, după cum urmează:
  a) Spitalul de Pneumoftiziologie Roşiori de Vede;
  b) Spitalul Orăşenesc Zimnicea.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă nr. crt. 306 de la rubrica "Judeţul Teleorman" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul sănătăţii,
  Vasile Cepoi
  p. Ministrul administraţiei şi internelor,
  Ioan-Nicolae Căbulea,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru administraţie,
  Victor Paul Dobre
  Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
  Florin Georgescu
  Bucureşti, 31 iulie 2012.
  Nr. 798.
  ------