HOTĂRÂRE nr. 41 din 28 noiembrie 2023pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 8/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre
EMITENT
 • CAMERA DEPUTAȚILOR SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1082 din 29 noiembrie 2023
  În temeiul prevederilor art. 6 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 4/1992, republicat,
  Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 8/2021 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 18 februarie 2021, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:– la punctul 3, domnul senator Bodog Florian-Dorel, membru al Grupului parlamentar al P.S.D., este desemnat în calitatea de membru în locul domnului senator Matieș Călin-Gheorghe, membru al Grupului parlamentar A.U.R.

  Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 28 noiembrie 2023, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  ALFRED-ROBERT SIMONIS
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

  București, 28 noiembrie 2023.
  Nr. 41.
  ------