HOTĂRÂRE nr. 28 din 24 octombrie 2005 (*actualizata*)
privind Regulamentul Senatului
(actualizată la data de 22 octombrie 2008*)
EMITENT
 • SENATUL
 • ----------
  Senatul adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aproba Regulamentul Senatului, prevăzut in anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Regulamentul prevăzut la art. 1 intra in vigoare la data publicării in Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  La data intrarii in vigoare a prezentei hotărâri, Regulamentul Senatului, republicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 2 februarie 2001, cu modificările si completările ulterioare, isi inceteaza aplicabilitatea.

  Aceasta hotărâre a fost adoptata de Senat in sedinta din 24 octombrie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicata.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 24 octombrie 2005.
  Nr. 28.

  Anexă

  REGULAMENT 24/10/2005