HOTĂRÂRE nr. 13 din 8 ianuarie 2004 (*actualizată*)
privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale
(actualizată până la data de 29 ianuarie 2008*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 23 ianuarie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 29 ianuarie 2008, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 742 din 14 mai 2004; HOTĂRÂREA nr. 1.229 din 13 octombrie 2005; HOTĂRÂREA nr. 73 din 23 ianuarie 2008.
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 141 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Statutul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, ca urmare a modificărilor intervenite în structura organizatorică şi în atribuţiile acesteia, prin adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2003*) pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  _______________
  *) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 26 octombrie 2003, a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 598/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 936 din 24 decembrie 2003.


  Articolul 2

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:
  a) Hotărârea Guvernului nr. 846/1992 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă prin reorganizarea actualului Institut de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 25 ianuarie 1993;
  b) Hotărârea Guvernului nr. 771/2003 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 8 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare;
  c) alte dispoziţii contrare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale şi familiei,
  Elena Dumitru
  Ministrul administraţiei
  şi internelor,
  Ioan Rus
  Ministrul delegat
  pentru administraţia publică,
  Gabriel Oprea
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 8 ianuarie 2004.
  Nr. 13.


  Anexă

  STATUT 08/01/2004