ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 20 septembrie 2006
pentru prorogarea termenului de aplicare a dispoziţiilor art. 70 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 26 septembrie 2006  Prezenta reglementare are un caracter urgent, având în vedere disfuncţiile majore create în asigurarea serviciilor de transport public local de călători între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, precum şi necesitatea armonizării cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006.
  Segmentele de populaţie afectate sunt atât elevii şi studenţii, cât şi călătorii care beneficiază de bonificaţii pe transportul în comun, pensionarii, persoanele cu dizabilităţi, utilizatorii tradiţionali ai serviciilor Regiei Autonome de Transport Bucureşti.
  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul I

  Termenul de aplicare a dispoziţiilor art. 70 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, se prorogă până la data de 21 martie 2007.


  Articolul II

  Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 octombrie 2006.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul administraţiei
  şi internelor,
  Anghel Andreescu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 20 septembrie 2006.
  Nr. 73.
  ---------