HOTĂRÎRE Nr. 364 din 27 iunie 1994
privind instituirea "Zilei justiţiei"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 172 din 7 iulie 1994  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Se instituie "Ziua justiţiei".


  Articolul 2

  "Ziua justiţiei" se va organiza, anual, în prima duminica a lunii iulie.


  Articolul 3

  Ministerul Justiţiei şi autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene vor acorda sprijin în organizarea şi desfăşurarea manifestărilor prilejuite de acest eveniment.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul justiţiei,
  Gavril Iosif Chiuzbaian
  Secretar de stat,
  şeful Departamentului pentru
  Administraţie Publică Locală,
  Octav Cozmanca
  -------------------------