ORDONANTA nr. 13 din 4 august 1993
privind modificarea cuantumului taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor din alte tari care studiază pe cont propriu în România
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 august 1993  În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1
  lit. e) din Legea nr. 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite
  ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantarii unor credite
  externe, precum şi a contractării unor împrumuturi de stat,
  Guvernul României emite prezenta ordonanţă.

  Articolul 1

  Începând cu anul de învăţământ 1993/1994, cuantumul taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor din alte tari care studiază pe cont propriu în România, este cel prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.


  Articolul 2

  Sumele încasate din taxele de şcolarizare prevăzute la art. 1 reprezintă surse de venit la fondul special pentru învăţământ, constituit în condiţiile legii.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  -----------------
  Ministrul învăţământului,
  Liviu Maior
  Ministru de stat, ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu


  Anexa 1
  TAXELE
  de şcolarizare, în valută, ale cetăţenilor din alte tari care studiază pe cont propriu în România, începând cu anul de învăţământ 1993/1994
  A. Învăţămînt cu frecventa
             
      Nivelul studiilorÎnvăţământ licealÎnvăţământ superiorÎnvăţământ postuniversitar (specializare, doctorat)
    Profilul studiilor  
    - pentru elevi, indiferent de profil215 $ lunar--
    - pentru învăţământul tehnic, economic, universitar, agronomic şi de educaţie fizică şi sport-320 $ lunar340 $ lunar
    - pentru învăţământul medical şi farmaceutic-360 $ lunar380 $ lunar
    - pentru învăţământul muzical şi de arte plastice-470 $ lunar495 $ lunar
    - pentru învăţământul de artă dramatică, regie de teatru şi film-760 $ lunar800 $ lunar

  Taxele se plătesc pe întreaga durata a anului de studii, inclusiv pentru perioadele de practica prevăzute în planurile de învăţământ. Taxele se plătesc cu anticipatie pentru o perioadă de minimum 3 luni.
  La taxele de mai sus se adauga costul cazarii şi, respectiv, al mesei la cantina, în cazul în care se beneficiază de aceste servicii din partea instituţiei de învăţământ.
  B. Învăţămînt fără frecventa
  a) Studenţi: Pentru fiecare an de studii se plătesc taxele pentru 3 luni, la cuantumul corespunzător specialitatilor menţionate la învăţământul cu frecventa. Taxele se achită integral, anterior primei sesiuni de examene.
  b) Doctorat: Se achită cîte o luna de taxa de şcolarizare prevăzută la profilul de studii forma cu frecventa, pentru:
  - colocviul de admitere;
  - fiecare examen şi fiecare referat susţinut.
  La susţinerea tezei se achită taxa prevăzută mai jos.
  c) pentru susţinerea unor examene:
           
      BacalaureatDiplomă de licenţăTeză de doctorat
    - pentru elevi, indiferent de profilul liceului absolvit380 $--
    - pentru învăţământul tehnic, economic, universitar, agronomic şi de educaţie fizică şi sport-805 $845 $
    - pentru învăţământul medical şi farmaceutic-950 $995 $
    - pentru învăţământul muzical şi de arte plastice-1.285 $1.350 $
    - pentru învăţământul de artă dramatică, regie de teatru şi film-1.475 $1.550 $

  Orice alte cheltuieli personale se asigura de către cei în cauza (inclusiv cazarea şi masa).
  --------------