ORDIN nr. 1.359 din 3 august 2022privind aprobarea Programului național de siguranță în aviația civilă
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 10 august 2022
  Având în vedere prevederile art. 7 din Regulamentul (UE) 2018/1.139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2.111/2005, (CE) nr. 1.008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) nr. 3.922/91 al Consiliului,
  în temeiul prevederilor art. 67 alin. (3) din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,
  viceprim-ministrul, ministrul transporturilor și infrastructurii, emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Programul național de siguranță în aviația civilă, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bl. P33, parter, sectorul 5, București.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.182/2016 pentru aprobarea Programului național de siguranță în aviația civilă și pentru numirea directorului general al Autorității Aeronautice Civile Române ca manager responsabil pentru implementarea și monitorizarea funcționării Programului național de siguranță în aviația civilă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 813 din 14 octombrie 2016, se abrogă.

  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu

  București, 3 august 2022.
  Nr. 1.359.

  ANEXĂ

  PROGRAM NAȚIONAL
  de siguranță în aviația civilă