LEGE nr. 369 din 2 octombrie 2006
pentru ratificarea Convenţiei internaţionale privind reprimarea actelor de terorism nuclear, semnată la New York la 14 septembrie 2005
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 octombrie 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  Se ratifică Convenţia internaţională privind reprimarea actelor de terorism nuclear, adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite prin Rezoluţia nr. A/RES/59/290/2005 şi semnată de România la New York la 14 septembrie 2005.


  Articolul 2

  Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare se va formula următoarea declaraţie:
  "În baza art. 9 alin. 3 din Convenţie, România declară că îşi stabileşte jurisdicţia pentru infracţiunile prevăzute la art. 2, în toate cazurile prevăzute de art. 9 alin. 1 şi 2, potrivit dispoziţiilor aplicabile în materie din dreptul intern."
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  BOGDAN OLTEANU
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  Bucureşti, 2 octombrie 2006.
  Nr. 369.

  CONVENTIE 14/09/2005