HOTĂRÂRE nr. 1.031 din 14 decembrie 1999
pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 17 decembrie 1999  În temeiul prevederilor art. 24 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Evidentierea distinctă în contabilitate a bunurilor potrivit normelor metodologice prevăzute la art. 1 se face după definitivarea inventarelor şi după atestarea lor, prin hotărâre a Guvernului, ca bunuri aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale.
  PRIM-MINISTRU INTERIMAR
  ALEXANDRU ATHANASIU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  Secretar de stat,
  şeful Departamentului pentru
  Administraţie Publică Locală,
  Vlad Rosca


  Anexă

  NORMA 14/12/1999