ORDIN nr. 118 din 27 ianuarie 2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea aplicațiilor SUMAL 2.0, obligațiile utilizatorilor SUMAL 2.0, structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate și costurile serviciilor de emitere a avizelor de însoțire pentru situațiile prevăzute la art. 11 din Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și cele privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 29 ianuarie 2021
  Având în vedere Referatul de aprobare nr. DPSS 174.097 din 27.01.2021 al Direcției politici și strategii în silvicultură,
  luând în considerare prevederile art. 5 alin. (10) din Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și cele privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020, cu modificările ulterioare,
  în temeiul art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,
  ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia privind organizarea și funcționarea aplicațiilor SUMAL 2.0, obligațiile utilizatorilor SUMAL 2.0, structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate și costurile serviciilor de emitere a avizelor de însoțire pentru situațiile prevăzute la art. 11 din Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și cele privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
  a) Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură nr. 837/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea SUMAL, obligațiile utilizatorilor SUMAL, precum și structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 21 octombrie 2014, cu modificările și completările ulterioare;
  b) Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură nr. 836/2014 pentru aprobarea condițiilor și a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire și utilizare a formularelor documentelor cu regim special, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 14 octombrie 2014, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 31 ianuarie 2021.

  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Gelu Puiu,
  secretar de stat

  București, 27 ianuarie 2021.
  Nr. 118.

  ANEXĂ

  METODOLOGIE
  privind organizarea și funcționarea aplicațiilor SUMAL 2.0, obligațiile utilizatorilor
  SUMAL 2.0, structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate și costurile
  serviciilor de emitere a avizelor de însoțire pentru situațiile prevăzute la art. 11 din
  Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase,
  la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat
  lemn rotund, precum și cele privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate
  consumului propriu al proprietarului și unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului
  (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de
  stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse
  din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020