HOTĂRÂRE nr. 964 din 13 octombrie 2000 (*actualizată*)
privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluarii cu nitrati proveniţi din surse agricole
(actualizată până la data de 28 noiembrie 2005*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 25 octombrie 2000. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 28 noiembrie 2005, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 1.360 din 10 noiembrie 2005.
  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi având în vedere prevederile art. 78, 81 şi 82 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, precum şi prevederile art. 65 lit. d), h) şi t) din Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Planul de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluarii cu nitrati proveniţi din surse agricole, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  (1) Se înfiinţează Comisia pentru aplicarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluarii cu nitrati proveniţi din surse agricole, formată din specialişti ai Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, ai Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei şi ai Ministerului Sănătăţii. Pe lângă comisie va funcţiona un grup de sprijin, compus din reprezentanţi ai Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A., ai comitetelor de bazin şi ai unor institute şi unităţi de specialitate aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, a Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei şi a Ministerului Sănătăţii.
  (2) Prin ordin comun al ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului şi al ministrului agriculturii şi alimentaţiei, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului plan de acţiune se vor aproba regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei şi a grupului de sprijin prevăzute la alin. (1), precum şi atribuţiile şi componenta nominală a acestora.


  Articolul 3

  Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  ──────────────
  p. Ministrul apelor,
  pădurilor şi protecţiei mediului,
  Lucian Silaghi,
  secretar de stat
  Ministrul agriculturii
  şi alimentaţiei,
  Ioan Avram Muresan
  Ministru de stat,
  ministrul sănătăţii,
  Hajdu Gabor
  Preşedintele Oficiului
  pentru Protecţia Consumatorilor,
  Eliade Corneliu Mihailescu


  Anexă

  PLAN 13/10/2000