ORDIN nr. 2.865 din 27 decembrie 2017privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria II - arhitectură, a - ansamblu, grupa valorică B a Conacului Stîrcea din comuna Văleni, județul Neamț, și a două subcomponente, Conacul și Parc dendrologic, în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică B, situate în extravilanul comunei Văleni, județul Neamț
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 7 septembrie 2018
  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3.347/2016 din 5 aprilie 2017 a proiectului de Ordin al ministrului culturii și identității naționale privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria II - arhitectură, a - ansamblu, grupa valorică B a Conacului Stîrcea din comuna Văleni, județul Neamț, și a două subcomponente, Conacul și Parc dendrologic, în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică B, situate în extravilanul comunei Văleni, județul Neamț,
  în conformitate cu dispozițiile art. 21 și ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) și (3) din Normele metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor art. 11 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul culturii și identității naționale emite următorul ordin:

  Articolul 1
  (1) Se clasează ca monument istoric Conacul Stîrcea, categoria II - arhitectură, a - ansamblu, grupa valorică B, cu codul în Lista monumentelor istorice NT-II-a-B-21131, cu două subcomponente, Conacul, având cod LMI NT-II-m-B-21131.01, și Parc dendrologic, având cod LMI NT-II-m-B-21131.02, ambele în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică B, toate cele trei fiind situate în extravilanul comunei Văleni, județul Neamț. (2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecție a monumentului istoric sunt date în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul culturii și identității naționale,
  Lucian Romașcanu

  București, 27 decembrie 2017.
  Nr. 2.865.

  ANEXĂ

  Zona de protecție a ansamblului monumentului istoric Conacul Stîrcea,
  situat în extravilanul comunei Văleni, județul Neamț

   
  Coordonate stereo 70
  Nord (X)

  Coordonate stereo 70
  Est (Y)

  1

  615895,340

  628021,012

  2

  615914,937

  628056,719

  3

  615915,282

  628060,829

  4

  615921,478

  628073,766

  5

  615932,719

  628093,661

  6

  615950,621

  628124,786

  7

  615963,580

  628147,290

  8

  615969,353

  628157,503

  9

  615971,604

  628165,402

  10

  615931,869

  628214,725

  11

  615924,300

  628221,607

  12

  615894,365

  628250,623

  13

  615859,131

  628291,321

  14

  615826,250

  628323,970

  15

  615732,440

  628389,740

  16

  615702,460

  628407,270

  17

  615692,530

  628412,718

  18

  615630,255

  628441,442

  19

  615594,324

  628456,828

  20

  615551,656

  628480,261

  21

  615528,878

  628490,854

  22

  615532,148

  628450,157

  23

  615525,228

  628439,940

  24

  615437,562

  628437,204

  25

  615430,281

  628428,396

  26

  615429,094

  628379,849

  27

  615419,475

  628352,718

  28

  615369,808

  628348,953

  29

  615364,039

  628339,665

  30

  615358,539

  628265,659

  31

  615364,534

  628264,168

  32

  615363,945

  628242,748

  33

  615360,006

  628242,737

  34

  615357,174

  628195,164

  35

  615368,841

  628194,766

  36

  615365,261

  628155,544

  37

  615355,089

  628110,312

  38

  615357,499

  628084,175

  39

  615359,532

  628066,040

  40

  615371,605

  628039,907

  41

  615670,977

  628032,971

  42

  615683,616

  627960,496

  43

  615673,705

  627860,778

  44

  615710,623

  627853,654

  45

  615767,553

  627845,028

  46

  615809,814

  627839,241

  47

  615854,907

  627833,269

  48

  615881,180

  627830,816

  49

  615926,976

  627822,923

  50

  615984,691

  627816,958

  51

  616037,413

  627810,649

  52

  616056,053

  627917,041

  53

  615980,064

  627961,138

  54

  615890,271

  628011,188

  -----