HOTĂRÂRE nr. 932 din 7 august 2007
pentru aprobarea Metodologiei privind finanţarea de la bugetul de stat a hărţilor de risc natural pentru cutremure şi alunecări de teren
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 29 august 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 51 alin. (3) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Metodologia privind finanţarea de la bugetul de stat a hărţilor de risc natural pentru cutremure şi alunecări de teren, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor
  publice şi locuinţelor,
  Laszlo Borbelyκly
  Ministrul internelor şi
  reformei administrative,
  Cristian David
  Ministrul mediului şi
  dezvoltării durabile,
  Attila Korodi
  p. Ministrul economiei
  şi finanţelor,
  Doina-Elena Dascălu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 7 august 2007.
  Nr. 932.


  Anexă

  METODOLOGIE 07/08/2007