LEGE Nr. 2 din 16 februarie 1968 *** Republicatăprivind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România
EMITENT
 • MAREA ADUNARE NAȚIONALA
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 54 - 55 din 27 iulie 1981
  *) Republicare în temeiul art. IV din Decretul Consiliului de Stat din 23 ianuarie 1981, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 3, din 23 ianuarie 1981.
  Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  Teritoriul Republicii Socialiste România este organizat în unități administrativ-teritoriale: județul, orașul și comuna.


  Articolul 2

  Capitala Republicii Socialiste România este municipiul București.


  Articolul 3

  Județul este alcătuit din orașe și comune - unități de bază ale organizării administrativ-teritoriale a țării - în funcție de condițiile geografice, economice și social-politice, etnice și de legăturile culturale și tradiționale ale populației.


  Articolul 4

  Orașul este centrul de populație mai dezvoltat din punct de vedere economic, social-cultural și edilitar-gospodăresc.
  Orașele care au un număr mai mare de locuitori, o însemnătate deosebită în viața economică, social-politică și cultural-științifică a țării sau care au condiții de dezvoltare în aceste direcții pot fi organizate ca municipii.
  Orașele în care își au sediul organele de conducere ale județului sînt orașe-reședință.


  Articolul 5

  Comuna este unitatea administrativ-teritorială care cuprinde populația rurală unită prin comunitate de interese și traditii, fiind alcătuită din unu sau mai multe sate, în funcție de condițiile economice, social-culturale, geografice și demografice. Prin organizarea comunei se asigură dezvoltarea economică, social-culturală și gospodarească a localităților rurale.
  Satul în care își au sediul organele de conducere ale comunei sînt sate-reședință.


  Articolul 6

  Orașele și comunele din imediata apropiere a municipiului București, a celorlalte municipii și a orașelor mai importante pot aparține de acestea ca unități administrativ-teritoriale distincte.
  Comunele ce aparțin de municipiul București, de celelalte municipii și orașe sînt comune suburbane.


  Articolul 7

  Orașele și comunele care, datorită condițiilor climaterice, hidrologice sau așezării lor, prezintă importanța pentru ocrotirea sănătății și asigurarea odihnei cetățenilor, sînt organizate ca stațiuni balneoclimaterice.


  Articolul 8

  Municipiul București este organizat pe sectoare, numerotate.
  Sectorul agricol Ilfov este subordonat municipiului București.


  Articolul 9

  Unitățile administrativ-teritoriale, denumirea și componenta lor, municipiile resedinte de județe, precum și satele resedinte de comune. sînt cele prevăzute în anexa la prezenta lege.


  ANEXĂ

  ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ A TERITORIULUI PE JUDEȚE

  MUNICIPIUL BUCUREȘTI
  Municipiul București, Capitala Republicii Socialiste România, se compune din 6 sectoare:– Sectorul 1– Sectorul 2– Sectorul 3– Sectorul 4– Sectorul 5– Sectorul 6
  DELIMITAREA SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCUREȘTI– Sectorul 1
  Situat în partea de nord-vest a municipiului, cuprins între sectoarele 2 și 6, are următoarea delimitare:
  Începînd de la intersectia bulevardului 1848, cu bulevardul Republicii și bulevardul Nicolae Balcescu, limita de sud urmează traseul: piața Nicolae Balcescu (exclusiv), bulevardul Republicii (exclusiv) pînă la intersectia cu calea Victoriei, în continuare bulevardul Gheorghe Gheorghiu-Dej (exclusiv) pînă la podul Elefterie.– Spre sud-vest limita continua pe firul riului Dîmbovița de la podul Elefterie pînă la strada Ștefan Furtuna, pe strada Ștefan Furtuna (exclusiv) pînă la calea Plevnei, pe calea Plevnei (exclusiv) pînă la intersectia Orhideelor cu calea Giulesti, calea Giulesti (exclusiv) pînă la Drumul Carierei, Drumul Carierei (inclusiv) pînă la linia caii ferate București-Rosiori, linia caii ferate București-Rosiori pînă la linia caii ferate de centura.– Limita nord-vestica urmează calea ferată de centura pînă la liziera vestica a pădurii Tunari.– Spre est limita o constituie o linie conventionala care pornește de la liziera vestica a pădurii Tunari pînă la strada Vadul Moldovei (inclusiv), continua pe aceasta strada cuprinzînd și gradina zoologica Baneasa, continua spre sud pînă la intersectia caii ferate București-Constanta cu soseaua Pipera. De la aceasta intersectie limita urmează traseul pe soseaua Pipera (exclusiv), calea Floreasca (inclusiv), strada Polona (inclusiv) pînă la piața Alexandru Sahia (exclusiv), strada Xenopol, strada Pictor Verona pînă la intersectia cu strada Pitar Mosi, strada Pitar Mosi pînă la strada C. A. Rosetti, strada C. A. Rosetti pînă la bulevardul Nicolae Balcescu, bulevardul Nicolae Balcescu pînă la intersectia cu bulevardul Republicii (toate inclusiv);
  – Sectorul 2
  Situat în partea de nord-est a municipiului, cuprins între sectoarele 1 și 3, are următoarea delimitare:
  Începînd de la intersectia bulevardului Republicii cu bulevardul Nicolae Balcescu, limita de vest a sectorului urmează traseul: piața Nicolae Balcescu, bulevardul Nicolae Balcescu pînă la strada C. A. Rosetti, strada C. A. Rosetti pînă la strada Pitar Mosi, strada Pitar Mosi pînă la strada Pictor Verona, strada Pictor Verona pînă la strada Xenopol, strada Xenopol (toate exclusiv) pînă la piața Alexandru Sahia, piața Alexandru Sahia (inclusiv), strada Polona, calea Floreasca (ambele exclusiv), soseaua Pipera (inclusiv) pînă la intersectia cu calea ferată București-Constanta.– Spre nord limita sectorului o constituie linia de cale ferată București-Constanta pînă la gara Pantelimon (exclusiv).– Spre est limita urmează traseul caii ferate de legătură Pantelimon-Obor pînă la lacul Fundeni, urmînd apoi spre est cursul riului Colentina pînă la soseaua Pantelimon.– Spre sud limita o constituie soseaua Pantelimon pînă la intersectia cu soseaua Vergului, soseaua Vergului pînă la strada Morarilor, bulevardul Muncii de la intersectia cu strada Morarilor pînă la intersectia cu soseaua Mihai Bravu, piața Muncii (inclusiv), în continuare pe calea Calarasi pînă la intersectia cu strada Romulus (toate exclusiv), strada Romulus pînă la intersectia cu strada Mintuleasa, strada Mintuleasa pînă la strada Negustori, strada Negustori pînă la bulevardul Hristo Botev (toate inclusiv), bulevardul Hristo Botev pînă la bulevardul Republicii, bulevardul Republicii pînă la intersectia cu bulevardul 1848 și bulevardul Nicolae Balcescu, piața Nicolae Balcescu (toate exclusiv).

  Sectorul 3
  Situat în partea de sud-est a municipiului, cuprins între sectoarele 2 și 4, are următoarea delimitare:
  Începînd de la intersectia bulevardului Republicii și bulevardului Gheorghe Gheorghiu-Dej cu calea Victoriei, limita de nord urmează traseul: bulevardul Republicii pînă la bulevardul Hristo Botev, bulevardul Hristo Botev (ambele inclusiv) pînă la strada Negustori, strada Negustori pînă la intersectia cu strada Mintuleasa, strada Mintuleasa pînă la strada Romulus, strada Romulus (toate exclusiv) pînă la calea Calarasi, calea Calarasi pînă la intersectia cu soseaua Mihai Bravu, piața Muncii, în continuare bulevardul Muncii pînă la strada Morarilor, strada Morarilor (exclusiv) pînă la intersectia cu soseaua Vergului, soseaua Vergului (exclusiv) pînă la soseaua Pantelimon, soseaua Pantelimon (exclusiv) pînă la riul Colentina, pe firul riului (exclusiv) pînă la soseaua Pantelimon, soseaua Pantelimon (exclusiv) pînă la riul Colentina pînă la strada Peles (toate inclusiv).– Spre est limita este formată de strada Peles (inclusiv), pasajul C.F.R. gara Catelu, pe linia caii ferate București-Oltenita, pe limita vestica a Întreprinderii de cabluri și materiale electroizolante și a Întreprinderii de mono și policristale de siliciu, pe Drumul între Tarlale (inclusiv) de la strada Ghetu Anghel pînă la limita de nord a satului Catelu, comuna Glina. De aici urmează limita de nord a satului Catelu pînă la bulevardul Ion Sulea, pe limita de est a Întreprinderii "Cartonajul" și Autobazei I.T.B., pe limita de sud a acestei autobaze și a bazei de producție a Ministerului Construcțiilor Industriale, de unde printr-o linie conventionala spre sud, limita se înscrie pînă la riul Dîmbovița.– Limita de sud urmează firul riului Dîmbovița pînă la piața Natiunile Unite (exclusiv).– Limita de vest o constituie calea Victoriei (inclusiv) pînă la intersectia acesteia cu bulevardul Gheorghe Gheorghiu-Dej și bulevardul Republicii.

  Sectorul 4
  Situat în partea de sud a municipiului, cuprins între sectoarele 3 și 5, are următoarea delimitare:
  Începînd din piața Natiunile Unite (inclusiv), limita de nord o constituie firul riului Dîmbovița pînă la circa 1800 m est de podul de pe Dîmbovița de pe soseaua Vitan-Birzesti.– Spre est limita o constituie o linie conventionala cu direcția sud-vest pînă la Drumul Cheile Turzii. Se continua pe Drumul Cheile Turzii, pe strada Pechiu Ion pînă la soseaua Berceni, pe soseaua Berceni pînă la linia de centura (toate inclusiv) cuprinzînd și cimitirul Berceni.– Limita de sud o constituie linia de centura, circa 2400 m spre vest de la soseaua Berceni, cuprinzînd și unitatea și depozitul de colectare a metalelor din cadrul Ministerului Industriei Metalurgice.– Limita sud-vestica este conventionala, înscriindu-se de la linia de centura cu direcția nord-vest pînă la Drumul Bercenarului, continua pe Drumul Bercenarului (inclusiv) pînă la soseaua Giurgiului.– Limita de vest a sectorului se înscrie pe soseaua Giurgiului, calea Șerban Voda pînă la intersectia cu strada Mitropolitul Iosif, pe strada Mitropolitul Iosif, strada Mitropolitul Veniamin Costache pînă la strada Cutitul de Argint, strada Cutitul de Argint, strada Serg. major Ancuta Ilie (toate inclusiv), pe limita incintei I.T.A. București (inclusiv), pînă la strada Fabrica de Chibrituri, strada Fabrica de Chibrituri (exclusiv) pînă la strada Mitropolitul Filaret, pe strada Mitropolitul Filaret pînă la strada Gazelei, strada Gazelei pînă la calea Rahovei, calea Rahovei (toate inclusiv) pînă la strada Antim, strada Antim, strada Sfintii Apostoli pînă la strada Apolodor, strada Apolodor (toate exclusiv) pînă la piața Natiunile Unite (inclusiv).

  Sectorul 5
  Situat în partea de sud-est a municipiului, cuprins între sectoarele 4 și 6, are următoarea delimitare:
  Începînd de la intersectia bulevardului Gheorghe Gheorghiu-Dej și bulevardului Republicii cu calea Victoriei, limita de est a sectorului urmează traseul: calea Victoriei pînă la piața Natiunile Unite (ambele exclusiv), strada Apolodor pînă la strada Sfintii Apostoli, pe strada Sfintii Apostoli pînă la strada Antim, strada Antim (toate inclusiv) pînă la calea Rahovei, calea Rahovei pînă la intersectia cu strada Gazelei, pe strada Gazelei, pe strada Mitropolitul Filaret (toate exclusiv) pînă la strada Fabrica de Chibrituri, pe strada Fabrica de Chibrituri (inclusiv), pe limita incintei I.T.A. București (exclusiv), strada Serg. major Ancuta Ilie, pe strada Cutitul de Argint pînă la strada Mitropolitul Veniamin Costache, pe strada Mitropolitul Veniamin Costache pînă la strada Mitropolitul Iosif, pe strada Mitropolitul Iosif, calea Șerban Voda, soseaua Giurgiului (toate exclusiv) pînă la linia de cale ferată București-Giurgiu.– Limita sud-estica este formată de o linie conventionala spre vest de la intersectia caii ferate București-Giurgiu cu soseaua Giurgiului pînă la strada Orșova, pe strada Orșova (inclusiv) pînă la București-Magurele. Limita continua cu o linie conventionala de la intersectia soselei București-Magurele cu strada Orșova, spre nord-vest pînă la drumul ce face legătură cu gara Virteju; se continua pe acest drum cu direcția nord-est pînă la strada Botorca, pe strada Botorca (inclusiv) pînă la strada Simfoniei; de la strada Simfoniei spre sud-vest pe drumul ce face legătură cu strada Piatra Soimului, pe strada Draganul (exclusiv) intersectind soseaua Alexandriei în dreptul km 8, apoi statia de pompare a Întreprinderii canal-apa București, urmează strada Ghidiceni spre sud-vest circa 800 m, de unde continua cu o linie conventionala pînă la prelungirea Ghencea la intersectia cu intrarea Floarea Galbena cuprinzînd și Stațiunea experimentala de plante medicinale București.– Spre nord limita sectorului urmează traseul: prelungirea Ghencea de la intrarea Floare Galbena pînă la strada Alexandru Moghioros, pe bulevardul Ghencea pînă la intersectia cu calea 13 Septembrie, de unde se înscrie pe Drumul Sarii, bulevardul Geniului, soseaua Cotroceni pînă la riul Dîmbovița (toate exclusiv), de unde urmează firul riului Dîmbovița pînă la podul Elefterie, în continuare pe bulevardul Gheorghe Gheorghiu-Dej (inclusiv) pînă la intersectia cu calea Victoriei.

  Sectorul 6
  Situat în partea de vest a municipiului, cuprins între sectoarele 1 și 5, are următoarea delimitare:
  Începînd de la intersectia riului Dîmbovița cu strada Ștefan Furtuna și soseaua Cotroceni, limita de est a sectorului urmează traseul: soseaua Cotroceni, bulevardul Geniului, Drumul Sarii (toate inclusiv) pînă la intersectia cu calea 13 Septembrie și bulevardul Ghencea.– Spre sud limita sectorului urmează traseul: bulevardul Ghencea, prelungirea Ghencea (ambele inclusiv) pînă la intrarea Floarea Galbena.– Spre vest limita o constituie o linie conventionala care pornește din dreptul intrării Floarea Galbena pînă la complexul de sere floricole (exclusiv), pe limita de sud și de est a acestuia pînă la strada Emil Bodnaras, pe strada Emil Bodnaras (inclusiv) spre vest pînă la linia caii ferate de centura spre nord, apoi pe aceasta linie ferată pînă la canalul Arges, canalul Arges, pînă la statia Întreprinderii canal-apa București, de aici pe canalul deversor pînă la riul Dîmbovița, se continua pe riul Dîmbovița pînă la Drumul Morii. – Spre nord sectorul este limitat pe traseul caii ferate București-Rosiori, începînd de la Drumul Morii pînă la Drumul Carierei (exclusiv), calea Giulesti pînă la intersectia cu soseaua Orhideelor, în continuare pe calea Plevnei pînă la strada Ștefan Furtuna, pe strada Ștefan Furtuna pînă la riul Dîmbovița (toate inclusiv).

  SECTORUL AGRICOL ILFOV
  subordonat municipiului București

  Orașe
  Comune
  Sate
  - din care, aparțin orașului

  ................ 1
  ................ 26
  ................ 73
  ................ 1

  B.
  ORAȘE

  Denumirea orașului
  1.BUFTEA

  Sate ce aparțin orașului
  1.Buciumeni

  C.
  COMUNE

  Nr.
  crt.

    Denumirea     
    comunei       

           Satele         
          componente      


       1          

              2           

  1.

  Afumați         

     1. Afumați           

  2.
   
   

  Balotești       
   
   

     1. Balotești         
     2. Dumbrăveni        
     3. Saftica           

  3.

  Bragadiru       

     1. Bragadiru         

  4.
   
   
   

  Brănești        
   
   
   

     1. Brănești          
     2. Islaz             
     3. Pasarea           
     4. Vadu Anei         

  5.
   
   
   
   

  Cernica         
   
   
   
   

     1. Cernica           
     2. Balaceanca        
     3. Căldăraru         
     4. Posta             
     5. Tinganu           

  6.
   
   

  Chiajna         
   
   

     1. Chiajna           
     2. Dudu              
     3. Roșu              

  7.
   

  Chitila         
   

     1. Chitila           
     2. Rudeni            

  8.
   
   
   

  Ciolpani        
   
   
   

     1. Ciolpani          
     2. Izvorani          
     3. Luparia           
     4. Piscu             

  9.
   
   
   

  Corbeanca       
   
   
   

     1. Corbeanca         
     2. Ostratu           
     3. Petrești          
     4. Tămași            

  10.
   
   
   

  Dascălu         
   
   
   

     1. Dascălu           
     2. Creata            
     3. Gagu              
     4. Runcu             

  11.
   

  Dobroești       
   

     1. Dobroești         
     2. Fundeni           

  12.
   
   
   
   

  Găneasa         
   
   
   
   

     1. Găneasa           
     2. Cozieni           
     3. Moara Domnească   
     4. Piteasca          
     5. Sindrilita        

  13.
   
   

  Glina           
   
   

     1. Glina             
     2. Cățelu            
     3. Manolache         

  14.
   
   
   

  Gruiu           
   
   
   

     1. Gruiu             
     2. Lipia             
     3. Siliștea Snagovului
     4. Santu-Florești    

  15.

  Jilava          

     1. Jilava            

  16.
   
   
   
   

  Măgurele        
   
   
   
   

     1. Măgurele          
     2. Alunisu           
     3. Dumitrana         
     4. Pruni             
     5. Virteju           

  17.
   

  Moara Vlăsiei   
   

     1. Moara Vlăsiei     
     2. Caciulati         

  18.

  Mogoșoaia       

     1. Mogoșoaia         

  19.
   

  Otopeni         
   

     1. Otopeni           
     2. Odăile            

  20.

  Pantelimon      

     1. Pantelimon        

  21.
   
   

  Periș           
   
   

     1. Periș             
     2. Bălteni           
     3. Burias            

  22.

  Popești-Leordeni

     1. Popești-Leordeni  

  23.
   
   
   
   

  Snagov          
   
   
   
   

     1. Snagov            
     2. Ciofliceni        
     3. Ghermanesti       
     4. Timcabesti        
     5. Vladiceasca       

  24.
   
   

  Ștefăneștii     
  de Jos          
   

     1. Ștefăneștii de Jos
     2. Cretuleasca       
     3. Ștefăneștii de Sus

  25.
   

  Tunari          
   

     1. Tunari            
     2. Dimieni           

  26.

  Voluntari       

     1. Voluntari         

  JUDEȚUL ALBA
  cu reședința în municipiul Alba Iulia

  Municipii
  Orașe
  Localități componente ale municipiilor și ale orașelor
  Comune
  - din care, suburbane
  Sate
  - din care, aparțin orașelor

  .......................1
  .......................8
  ......................58
  ......................67
  .......................1
  .....................658
  ......................30

  A.
  MUNICIPII
  Denumirea municipiului1. ALBA IULIA
  Localități componente ale municipiului1. ALBA IULIA2. Barabant3. Micești4. Oarda5. Pîclișa

  Comune suburbane
   
  1.Ciugud
   
   
   
   
   

  Sate componente ale
  comunei suburbane
  1.Ciugud
  2.Drîmbar
  3.Dumbrava
  4.Hăpria
  5.Șeușa
  6.Teleac

  B.
  ORAȘE

  Denumirea
  orașului
  1. ABRUD
   
   
   
  2. AIUD
   
   
   
   
   
  3. BLAJ
   
   
   
   
   
   
  4. CÎMPENI
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  5. CUGIR
   
   
   
   
   
   
   
  6. OCNA MUREȘ
   
   
  7. SEBEȘ
   
   
  8. ZLATNA
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Localități componente
  ale orașului
  1. ABRUD
  2. Abrud-Sat
  3. Gura Cornei
  4. Soharu
  1. AIUD
  2. Aiudul de Sus
  3. Gimbas
  4. Magina
  5. Pagida
   
  1. BLAJ
  2. Deleni-Obirsie
  3. Flitesti
  4. Izvoarele
  5. Petrisat
  6. Tiur
  7. Veza
  1. CÎMPENI
  2. Boncesti
  3. Borlești
  4. Botești
  5. Certege
  6. Coasta Viscului
  7. Dandut
  8. Dealu Bistrii
  9. Dealu Capsei
  10. Dric
  11. Fata Abrudului
  12. Florești
  13. Furduiesti
  14. Mihoesti
  15. Motorasti
  16. Peste Valea Bistrii
  17. Poduri
  18. Sorlita
  19. Tomusesti
  20. Valea Bistrii
  21. Valea Caselor
  22. Virsi
  1. CUGIR
  2. Bocsitura
  3. Bucuru
  4. Calene
  5. Feteni
  6. Goasele
  7. Mugesti
  8. Vinerea
  1. OCNA MUREȘ
  2. Uioara de Jos
  3. Uioara de Sus
  1. SEBEȘ
  2. Lancram
  3. Petrești
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Sate ce aparțin
  orașului
   
   
   
   
  1. Ciumbrud
  2. Gîrbova de Jos
  3. Gîrbova de Sus
  4. Girbovita
  5. Sincrai
  6. Tifra
  1. Manarade
  2. Spatac
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1. Cisteiu de Mureș
  2. Micoslaca
  3. Războieni-Cetate
  1. Rahau
   
   
   
  1. Botești
  2. Budeni
  3. Dealu Roatei
  4. Dobrot
  5. Dumbrava
  6. Fenea
  7. Galați
  8. Izvoru Ampoiului
  9. Patringeni
  10. Pirita
  11. Pirau Gruiului
  12. Podu lui Paul
  13. Runc
  14. Ruși
  15. Suseni
  16. Trimpoiele
  17. Valea Mica
  18. Viltori

  C.
  COMUNE

  Nr.
  crt.

    Denumirea        
    comunei          

     Satele             
    componente          


       1             

       2                

  1.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Albac              
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1. Albac             
  2. Bărăsti           
  3. Budaiesti         
  4. Cionesti          
  5. Costești          
  6. Dealu Lamasoi     
  7. Deve              
  8. După Plese        
  9. Fata              
  10. Plesesti          
  11. Potionci          
  12. Rogoz             
  13. Rosesti           
  14. Rusesti           
  15. Sohodol           
  16. Tamboresti        

  2.
   
   
   
   
   
   

  Almașu Mare        
   
   
   
   
   
   

  1. Almașu Mare       
  2. Almașu de Mijloc  
  3. Bradet            
  4. Cheile Cibului    
  5. Cib               
  6. Glod              
  7. Nadastia          

  3.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Arieșeni           
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1. Arieșeni          
  2. Avrămești         
  3. Bubesti           
  4. Casa de Piatra    
  5. Coblea            
  6. Dealu Bajului     
  7. Fata Cristesei    
  8. Fata Lapusului    
  9. Galbena           
  10. Hodobana          
  11. Izlaz             
  12. Pantesti          
  13. Patrahaitesti     
  14. Poienita          
  15. Ravicesti         
  16. Sturu             
  17. Stei-Arieșeni     
  18. Vanvucesti        

  4.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Avram Iancu        
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1. Avram Iancu       
  2. Achimetesti       
  3. Avrămești         
  4. Badai             
  5. Boldești          
  6. Calugaresti       
  7. Casoaia           
  8. Cîndesti          
  9. Cirasti           
  10. Cirtulesti        
  11. Cocesti           
  12. Cocosesti         
  13. Coroiești         
  14. Dealu Crișului    
  15. Dolesti           
  16. Dumacesti         
  17. Gojeiesti         
  18. Heleresti         
  19. Incesti           
  20. Jojei             
  21. Martesti          
  22. Orgesti           
  23. Patrutesti        
  24. Plai              
  25. Puselesti         
  26. Soicesti          
  27. Stertesti         
  28. Tirsa             
  29. Tirsa-Plai        
  30. Valea Maciului    
  31. Valea Utului      
  32. Verdesti          
  33. Vidrisoara        

  5.
   
   
   
   
   

  Baia de Arieș      
   
   
   
   
   

  1. Baia de Arieș     
  2. Brazesti          
  3. Cioara de Sus     
  4. Muncelu           
  5. Sartas            
  6. Simulesti         

  6.
   
   
   

  Berghin            
   
   
   

  1. Berghin           
  2. Ghirbom           
  3. Henig             
  4. Straja            

  7.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Bistra             
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1. Bistra            
  2. Aronesti          
  3. Bălești           
  4. Bălești-Catun     
  5. Birlesti          
  6. Cheleteni         
  7. Ciuldesti         
  8. Cretești          
  9. Dealu Muntelui    
  10. Dimbureni         
  11. Durasti           
  12. Gănești           
  13. Girde             
  14. Hodisesti         
  15. Hudricesti        
  16. Lipaia            
  17. Lunca Larga       
  18. Lunca Merilor     
  19. Mihaiesti         
  20. Namas             
  21. Novacesti         
  22. Perjesti          
  23. Poiana            
  24. Poiu              
  25. Ratitis           
  26. Runcuri           
  27. Salagesti         
  28. Stefanca          
  29. Tolacesti         
  30. Tomnatec          
  31. Trisoresti        
  32. Țărănești         
  33. Virsi-Rontu       
  34. Virsii Mari       
  35. Virsii Mici       

  8.
   
   
   
   

  Blandiana          
   
   
   
   

  1. Blandiana         
  2. Acmariu           
  3. Ibru              
  4. Poieni            
  5. Răcătău           

  9.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Bucium             
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1. Bucium            
  2. Anghelesti        
  3. Bisericani        
  4. Bucium-Sat        
  5. Cerbu             
  6. Ciuculesti        
  7. Coloseni          
  8. Dogaresti         
  9. Feresti           
  10. Florești          
  11. Gura Izbitei      
  12. Helesti           
  13. Izbicioara        
  14. Izbita            
  15. Jurcuiesti        
  16. Lupulesti         
  17. Măgura            
  18. Muntari           
  19. Petreni           
  20. Poiana            
  21. Poieni            
  22. Stilnisoara       
  23. Valea Abruzel     
  24. Valea Alba        
  25. Valea Cerbului    
  26. Valea Negrilesii  
  27. Valea Poienii     
  28. Valea Sesii       
  29. Văleni            
  30. Vîlcea            

  10.
   
   

  Cenade             
   
   

  1. Cenade            
  2. Capu Dealului     
  3. Gorgan            

  11.
   
   

  Cergău             
   
   

  1. Cergău Mare       
  2. Cergău Mic        
  3. Lupu              

  12.
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ceru-Băcăinți      
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1. Ceru-Băcăinți     
  2. Bolovanesti       
  3. Bulbuc            
  4. Cucuta            
  5. Curpeni           
  6. Dumbrăvița        
  7. Fîntînele         
  8. Grosi             
  9. Valea Mare        
  10. Viezuri           

  13.
   
   
   

  Cetatea de Balta   
   
   
   

  1. Cetatea de Balta  
  2. Craciunelu de Sus 
  3. Sintamarie        
  4. Tatirlaua         

  14.
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ciuruleasa         
   
   
   
   
   
   
   
   

  1. Ciuruleasa        
  2. Bidigesti         
  3. Bodresti          
  4. Boglesti          
  5. Buninginea        
  6. Ghedulesti        
  7. Matisesti         
  8. Morărești         
  9. Vulcan            

  15.
   
   

  Cilnic             
   
   

  1. Cilnic            
  2. Cut               
  3. Deal              

  16.
   
   

  Cricău             
   
   

  1. Cricău            
  2. Craiva            
  3. Tibru             

  17.
   
   
   
   

  Craciunelu de Jos  
   
   
   
   

  1. Craciunelu de Jos 
  2. Bucerdea Grinoasa 
  3. Cornu             
  4. Pădure            
  5. Pinca             

  18.

  Daia Romana        

  1. Daia Romana       

  19.
   
   

  Dostat             
   
   

  1. Dostat            
  2. Boz               
  3. Dealul Dostatului 

  20.
   
   
   
   

  Fărău              
   
   
   
   

  1. Fărău             
  2. Heria             
  3. Medves            
  4. Sinbenedic        
  5. Silea             

  21.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Galda de Jos       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1. Galda de Jos      
  2. Benic             
  3. Cetea             
  4. Galda de Sus      
  5. Lupseni           
  6. Măgura            
  7. Mesentea          
  8. Oiejdea           
  9. Poaiana Galdei    
  10. Raicani           
  11. Zagris            

  22.
   
   

  Gîrbova            
   
   

  1. Gîrbova           
  2. Cărpiniș          
  3. Reciu             

  23.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Girda de Sus       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1. Girda de Sus      
  2. Biharia           
  3. Dealu Frumos      
  4. Dealu Ordincusii  
  5. Dobrești          
  6. Ghetari           
  7. Girda Seaca       
  8. Hanasesti         
  9. Huzaresti         
  10. Izvoarele         
  11. Mununa            
  12. Ocoale            
  13. Plai              
  14. Plisti            
  15. Scoarța           
  16. Snide             
  17. Sucesti           

  24.
   
   
   
   

  Hopîrta            
   
   
   
   

  1. Hopîrta           
  2. Silivas           
  3. Spalanca          
  4. Turdaș            
  5. Vama Seaca        

  25.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Horea              
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1. Horea             
  2. Baba              
  3. Butesti           
  4. Dirlesti          
  5. Fericet           
  6. Giurgiut          
  7. Mancesti          
  8. Maticesti         
  9. Niculești         
  10. Patrusesti        
  11. Petreasa          
  12. Preluca           
  13. Teiu              
  14. Trifești          
  15. Zinzesti          

  26.
   
   
   
   

  Ighiu              
   
   
   
   

  1. Ighiu             
  2. Bucerdea Vinoasa  
  3. Ighiel            
  4. Sard              
  5. Telna             

  27.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Intregalde         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1. Intregalde        
  2. Dealu Geoagiului  
  3. Ghioncani         
  4. Iliesti           
  5. Ivanis            
  6. Marinesti         
  7. Modolesti         
  8. Necrilesti        
  9. Popești           
  10. Sfircea           
  11. Tecsesti          

  28.
   
   
   
   

  Jidvei             
   
   
   
   

  1. Jidvei            
  2. Balcaciu          
  3. Căpîlna de Jos    
  4. Feisa             
  5. Veseus            

  29.
   
   
   

  Livezile           
   
   
   

  1. Livezile          
  2. Izvoarele         
  3. Poiana Aiudului   
  4. Vălișoara         

  30.
   
   
   
   
   
   
   

  Lopadea Noua       
   
   
   
   
   
   
   

  1. Lopadea Noua      
  2. Asinip            
  3. Beta              
  4. Bagau             
  5. Cicird            
  6. Ciuguzel          
  7. Ocnisoara         
  8. Odverem           

  31.
   

  Lunca Mureșului    
   

  1. Lunca Mureșului   
  2. Gura Arieșului    

  32.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Lupșa              
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1. Lupșa             
  2. Birdesti          
  3. Birzan            
  4. Curmatura         
  5. După Deal         
  6. Geamana           
  7. Hadarau           
  8. Holobani          
  9. Lazuri            
  10. Lunca             
  11. Manastire         
  12. Margaia           
  13. Musca             
  14. Pitiga            
  15. Piriu-Cărbunari   
  16. Posogani          
  17. Sasa              
  18. Trifești          
  19. Valea Holhorii    
  20. Valea Lupsii      
  21. Valea Sesii       
  22. Vai               
  23. Vinta             

  33.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Meteș              
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1. Meteș             
  2. Ampoita           
  3. Isca              
  4. Lunca Ampoitei    
  5. Lunca Metesului   
  6. Pădurea           
  7. Poiana Ampoiului  
  8. Poiana Ursului    
  9. Presaca Ampoiului 
  10. Remetea           
  11. Tauti             
  12. Văleni            

  34.
   
   
   

  Mihalț             
   
   
   

  1. Mihalț            
  2. Cistei            
  3. Obreja            
  4. Zaries            

  35.
   
   
   
   
   

  Mirăslău           
   
   
   
   
   

  1. Mirăslău          
  2. Cicau             
  3. Decea             
  4. Lopadea Veche     
  5. Ormeniș           
  6. Rachis            

  36.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Mogoș              
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1. Mogoș             
  2. Barbesti          
  3. Birlesti          
  4. Birlesti-Catun    
  5. Barzogani         
  6. Bocesti           
  7. Bogdănești        
  8. Butesti           
  9. Cojocani          
  10. Cristești         
  11. Mamaligani        
  12. Negrești          
  13. Oncești           
  14. Poienile Mogoș    
  15. Tomești           
  16. Valea Barnii      
  17. Valea Birlutesti  
  18. Valea Cocesti     
  19. Valea Giogesti    
  20. Valea Mlacii      
  21. Valea Tupilor     

  37.
   
   
   
   
   

  Noslac             
   
   
   
   
   

  1. Noslac            
  2. Captalan          
  3. Copand            
  4. Gabud             
  5. Stina de Mureș    
  6. Valea Ciuciului   

  38.
   
   
   

  Ocoliș             
   
   
   

  1. Ocoliș            
  2. Lunca Larga       
  3. Runc              
  4. Vidolm            

  39.
   
   
   

  Ohaba              
   
   
   

  1. Ohaba             
  2. Colibi            
  3. Maghierat         
  4. Secasel           

  40.
   
   
   
   

  Pianu              
   
   
   
   

  1. Pianu de Sus      
  2. Pianu de Jos      
  3. Plaiuri           
  4. Purcareti         
  5. Strungari         

  41.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Poiana Vadului     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1. Poiana Vadului    
  2. Costești          
  3. Duduieni          
  4. Fagetu de Jos     
  5. Fagetu de Sus     
  6. Hanasesti         
  7. Lupaiesti         
  8. Mocanesti         
  9. Pastesti          
  10. Petelei           
  11. Stanești          

  42.
   
   
   
   
   

  Ponor              
   
   
   
   
   

  1. Ponor             
  2. După Deal         
  3. Geogel            
  4. Macaresti         
  5. Valea Bucurului   
  6. Vale de Jos       

  43.
   
   
   
   
   
   

  Posaga             
   
   
   
   
   
   

  1. Posaga de Jos     
  2. Cortesti          
  3. Incesti           
  4. Lunca             
  5. Orasti            
  6. Posaga de Sus     
  7. Sagagea           

  44.
   
   
   

  Rădești            
   
   
   

  1. Rădești           
  2. Leorint           
  3. Mescreac          
  4. Șoimuș            

  45.
   

  Rimetea            
   

  1. Rimetea           
  2. Coltesti          

  46.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Rîmeț              
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1. Rîmeț             
  2. Botani            
  3. Brădești          
  4. Cheia             
  5. Cotorasti         
  6. Florești          
  7. Olteni            
  8. Valea Fagetului   
  9. Valea Inzelului   
  10. Valea Manastirii  
  11. Valea Poienii     
  12. Valea Uzei        
  13. Vlădești          

  47.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Roșia Montană      
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1. Roșia Montană     
  2. Balmosesti        
  3. Blidesti          
  4. Bunta             
  5. Cărpiniș          
  6. Coasta Hentii     
  7. Corna             
  8. Curaturi          
  9. Daroaia           
  10. Girda-Barbulesti  
  11. Gura Rosiei       
  12. Iacobesti         
  13. Ignatesti         
  14. Soal              
  15. Tarina            
  16. Vîrtop            

  48.
   
   

  Roșia de Secas     
   
   

  1. Roșia de Secas    
  2. Tau               
  3. Ungurei           

  49.
   
   
   
   
   

  Sălciua            
   
   
   
   
   

  1. Sălciua de Jos    
  2. Dealu Caselor     
  3. Dumești           
  4. Sălciua de Sus    
  5. Sub Piatra        
  6. Valea Larga       

  50.
   
   
   

  Saliștea           
   
   
   

  1. Saliștea          
  2. Mărgineni         
  3. Saliștea-Deal     
  4. Tartaria          

  51.
   
   
   
   
   
   
   
   

  Săsciori           
   
   
   
   
   
   
   
   

  1. Săsciori          
  2. Căpîlna           
  3. Dumbrava          
  4. Laz               
  5. Loman             
  6. Plesi             
  7. Răchita           
  8. Sebesel           
  9. Tonea             

  52.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Scărișoara         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1. Scărișoara        
  2. Birlesti          
  3. Botești           
  4. Fata-Lazesti      
  5. Florești          
  6. Lazesti           
  7. Lespezea          
  8. Matei             
  9. Negesti           
  10. Preluca           
  11. Runc              
  12. Sfoartea          
  13. Stiuleti          
  14. Trincesti         

  53.
   
   

  Sîncel             
   
   

  1. Sîncel            
  2. Iclod             
  3. Panade            

  54.
   
   
   
   

  Sîntimbru          
   
   
   
   

  1. Sîntimbru         
  2. Coslariu          
  3. Dumitra           
  4. Galtiu            
  5. Totoi             

  55.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Sohodol            
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1. Sohodol           
  2. Bazesti           
  3. Bilanesti         
  4. Bobaresti         
  5. Bradeana          
  6. Burzonesti        
  7. Deoncesti         
  8. Dilimani          
  9. Furduiesti        
  10. Gura Sohodol      
  11. Hoanca            
  12. Joldisesti        
  13. Lazuri            
  14. Lehesti           
  15. Luminesti         
  16. Medresti          
  17. Morărești         
  18. Munesti           
  19. Napaiesti         
  20. Nelegesti         
  21. Nicorești         
  22. Peleș             
  23. Poiana            
  24. Robesti           
  25. Sicoiesti         
  26. Surdesti          
  27. Sebisesti         
  28. Simocesti         
  29. Toci              
  30. Valea Verde       
  31. Vladosesti        

  56.
   
   
   

  Stremt             
   
   
   

  1. Stremt            
  2. Fata Pietrii      
  3. Geoagiu de Sus    
  4. Geomal            

  57.
   
   
   

  Sibot              
   
   
   

  1. Sibot             
  2. Balomiru de Cîmp  
  3. Băcăinți          
  4. Saracsau          

  58.
   
   
   
   
   
   

  Sona               
   
   
   
   
   
   

  1. Sona              
  2. Alecus            
  3. Biia              
  4. Doptau            
  5. Lunca Tirnavei    
  6. Sinmiclaus        
  7. Valea Sasului     

  59.
   
   
   
   
   

  Spring             
   
   
   
   
   

  1. Spring            
  2. Carpen            
  3. Carpenii de Sus   
  4. Cunta             
  5. Drasov            
  6. Vingard           

  60.
   
   
   
   
   
   

  Șugag              
   
   
   
   
   
   

  1. Șugag             
  2. Arti              
  3. Bîrsana           
  4. Dobra             
  5. Jidostina         
  6. Martinie          
  7. Tau Bistra        

  61.
   
   
   
   

  Teiuș              
   
   
   
   

  1. Teiuș             
  2. Beldiu            
  3. Capud             
  4. Coslariu Nou      
  5. Petelca           

  62.
   
   
   
   
   

  Unirea             
   
   
   
   
   

  1. Unirea            
  2. Ciugudu de Jos    
  3. Ciugudu de Sus    
  4. Dumbrava          
  5. Inoc              
  6. Mahaceni          

  63.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Vadu Moților       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1. Vadu Moților      
  2. Bodești           
  3. Burzesti          
  4. Dealu Frumos      
  5. Lazesti           
  6. Necșești          
  7. Poduri-Bricesti   
  8. Popestii de Jos   
  9. Popestii de Sus   
  10. Tomutesti         
  11. Totești           
  12. Viltori           

  64.
   
   
   
   
   

  Valea Lungă        
   
   
   
   
   

  1. Valea Lungă       
  2. Făget             
  3. Glogovet          
  4. Lodroman          
  5. Lunca             
  6. Tauni             

  65.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Vidra              
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1. Vidra             
  2. Băi               
  3. Bobaresti         
  4. Bogdănești        
  5. Bordestii Poieni  
  6. Culdesti          
  7. Dealu Goiesti     
  8. Dos               
  9. Dosu Luncii       
  10. Dosu Vasesti      
  11. Drăgoiești-Lunca  
  12. Ficaresti         
  13. Gligoresti        
  14. Goiesti           
  15. Haiducesti        
  16. Harasti           
  17. Hoanca            
  18. Jeflesti          
  19. Lunca             
  20. Lunca Bisericii   
  21. Lunca de Jos      
  22. Lunca Goiesti     
  23. Lunca Vesesti     
  24. Modolesti         
  25. Nemesi            
  26. Oidesti           
  27. Pitarcesti        
  28. Pleșcuța          
  29. Poieni            
  30. Ponorel           
  31. Puiuletesti       
  32. Runc              
  33. Segaj             
  34. Urdes             
  35. Valea Morii       
  36. Vasesti           
  37. Vilcaneasa        
  38. Vilcesti          
  39. Virtanesti        

  66.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Vîntu de Jos       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  1. Vîntu de Jos      
  2. Ciocasu           
  3. Cimpu Goblii      
  4. Crișeni           
  5. Dealu Ferului     
  6. Gura Cutului      
  7. Hategana          
  8. Inuri             
  9. Laz               
  10. Matacina          
  11. Mereteu           
  12. Pirau lui Mihai   
  13. Poienita          
  14. Stauini           
  15. Valea Goblii      
  16. Valea lui Mihai   
  17. Valea Vîntului    
  18 Vurpăr             

  JUDEȚUL ARAD
  cu reședința în municipiul Arad

  Municipii
  Orașe
  Localitati componente ale municipiilor și ale orașelor
  Comune
  - din care, suburbane
  Sate
  - din care, aparțin orașelor

  .......................1
  .......................7
  ......................10
  ......................67
  .......................4
  .....................273
  .......................7

  A.
  MUNICIPII

  Denumirea municipiului
   
  1.ARAD
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Comune suburbane
   
  1.Fîntînele
   
   
   
  2.Livada
   
  3.Șofronea
   
  4.Vladimirescu
   
   
   

  Sate componente ale comunei
  suburbane
  1.Fîntînele
  2.Aluniș
  3.Frumușeni
  4.Tisa Nouă
  1.Livada
  2.Sînleani
  1.Șofronea
  2.Sînpaul
  1.Vladimirescu
  2.Cicir
  3.Horia
  4.Mîndruloc

  B.
  ORAȘE

  Denumirea orașului
  1.CHIȘINEU-CRIȘ
  2.CURTICI
  3.INEU
   
  4.LIPOVA
   
   
  5.NĂDLAC
  6.PÎNCOTA
  7.SEBIȘ
   
   

   
   
   
   
  Localități componente ale orașului
  1.LIPOVA
  2.Radna
  3.Șoimoș
   
   
   
   
   

  Sate ce aparțin orașului
  1.Nădab
  1.Dorobanți
  1.Mocrea
   
   
   
   
   
  1.Măderat
  1.Donceni
  2.Prunișor
  3.Sălăjeni

  C.
  COMUNE

  Nr.
  crt.

    Denumirea     
    comunei       

             Satele         
            componente      


       1          

                2           

    1.
   
   
   

  Almaș           
   
   
   

        1. Almaș            
        2. Cil              
        3. Joia Mare        
        4. Rădești          

    2.
   
   

  Apateu          
   
   

        1. Apateu           
        2. Berechiu         
        3. Motiori          

  3.
   
   
   

  Archis          
   
   
   

        1. Archis           
        2. Bîrzești         
        3. Groseni          
        4. Nermis           

  4.
   
   
   

  Bata            
   
   
   

        1. Bata             
        2. Bacău de Mijloc  
        3. Bulci            
        4. Tela             

  5.
   
   
   
   
   

  Beliu           
   
   
   
   
   

        1. Beliu            
        2. Benesti          
        3. Bochia           
        4. Lunca Teuzului   
        5. Secaci           
        6. Tagadau          

  6.
   
   
   

  Birchiș         
   
   
   

        1. Birchiș          
        2. Capalnas         
        3. Ostrov           
        4. Virismort        

  7.
   
   
   

  Birsa           
   
   
   

        1. Birsa            
        2. Aldesti          
        3. Hodis            
        4. Voivodeni        

  8.
   
   
   
   
   
   
   

  Bîrzava         
   
   
   
   
   
   
   

        1. Bîrzava          
        2. Batuta           
        3. Capruta          
        4. Dumbrăvița       
        5. Grosii Noi       
        6. Lalasint         
        7. Monorostia       
        8. Slatina de Mureș 

  9.
   
   

  Bocsig          
   
   

        1. Bocsig           
        2. Minerau          
        3. Rapsig           

  10.
   
   
   
   

  Brazii          
   
   
   
   

        1. Brazii           
        2. Buceava-Șoimuș   
        3. Iacobini         
        4. Madrigesti       
        5. Secas            

  11.
   
   
   

  Buteni          
   
   
   

        1. Buteni           
        2. Berindia         
        3. Cuied            
        4. Livada           

  12.
   

  Cărând          
   

        1. Cărând           
        2. Selistea         

  13.
   
   

  Cermei          
   
   

        1. Cermei           
        2. Avram Iancu      
        3. Somosches        

  14.
   
   

  Chisindia       
   
   

        1. Chisindia        
        2. Paiuseni         
        3. Vasoaia          

  15.
   
   
   
   

  Conop           
   
   
   
   

        1. Conop            
        2. Belotint         
        3. Chelmac          
        4. Milova           
        5. Odvos            

  16.

  Covasint        

        1. Covasint         

  17.
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Craiva          
   
   
   
   
   
   
   
   
   

        1. Craiva           
        2. Chislaca         
        3. Ciuntesti        
        4. Coroi            
        5. Maraus           
        6. Rogoz de Beliu   
        7. Stoinesti        
        8. Susag            
        9. Siad             
       10. Tălmaci          

  18.
   
   
   
   

  Dezna           
   
   
   
   

        1. Dezna            
        2. Buhani           
        3. Laz              
        4. Neagra           
        5. Slatina de Criș  

  19.
   
   
   
   

  Dieci           
   
   
   
   

        1. Dieci            
        2. Cociuba          
        3. Crocna           
        4. Revetis          
        5. Roșia            

  20.
   
   
   
   

  Dorgos          
   
   
   
   

        1. Dorgos           
        2. Bruznic          
        3. Patirs           
        4. Ususau           
        5. Zabalt           

  21.
   
   
   

  Felnac          
   
   
   

        1. Felnac           
        2. Bodrogu Nou      
        3. Călugăreni       
        4. Zădăreni         

  22.
   
   

  Ghioroc         
   
   

        1. Ghioroc          
        2. Cuvin            
        3. Minis            

  23.
   

  Grăniceri       
   

        1. Grăniceri        
        2. Siclau           

  24.
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Gurahonț        
   
   
   
   
   
   
   
   
   

        1. Gurahonț         
        2. Bontesti         
        3. Dulcele          
        4. Fenis            
        5. Hontisor         
        6. Iosas            
        7. Mustesti         
        8. Pescari          
        9. Valea Mare       
       10. Zimbru           

  25.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Hălmagiu        
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

        1. Hălmagiu         
        2. Bănești          
        3. Bodești          
        4. Brusturi         
        5. Cristești        
        6. Ionești          
        7. Leasa            
        8. Lestioara        
        9. Poienari         
       10. Tisa             
       11. Tarmure          

  26.
   
   
   
   

  Hălmăgel        
   
   
   
   

        1. Hălmăgel         
        2. Luncsoara        
        3. Sîrbi            
        4. Tirnavita        
        5. Tohesti          

  27.
   
   
   
   
   

  Hășmaș          
   
   
   
   
   

        1. Hășmaș           
        2. Agrisu Mic       
        3. Botfei           
        4. Clit             
        5. Comănești        
        6. Urvisu de Beliu  

  28.
   
   
   

  Ignești         
   
   
   

        1. Ignești          
        2. Minead           
        3. Nadalbesti       
        4. Șușani           

  29.
   
   

  Iratosu         
   
   

        1. Iratosu          
        2. Variasu Mare     
        3. Variasu Mic      

  30.
   

  Macea           
   

        1. Macea            
        2. Sînmartin        

  31.
   
   
   

  Misca           
   
   
   

        1. Misca            
        2. Satu Nou         
        3. Vînători         
        4. Zerindu Mic      

  32.
   

  Moneasa         
   

        1. Moneasa          
        2. Ranusa           

  33.
   

  Olari           
   

        1. Olari            
        2. Șintea Mica      

  34.
   
   
   

  Păuliș          
   
   
   

        1. Păuliș           
        2. Baratca          
        3. Cladova          
        4. Simbateni        

  35.
   
   
   

  Pecica          
   
   
   

        1. Pecica           
        2. Bodrogu Vechi    
        3. Sederhat         
        4. Turnu            

  36.
   

  Peregu Mare     
   

        1. Peregu Mare      
        2. Peregu Mic       

  37.
   
   
   
   
   

  Petriș          
   
   
   
   
   

        1. Petriș           
        2. Corbesti         
        3. Ilteu            
        4. Obîrșia          
        5. Roșia Noua       
        6. Seliste          

  38.
   

  Pilu            
   

        1. Pilu             
        2. Varsand          

  39.
   
   
   
   
   
   

  Pleșcuța        
   
   
   
   
   
   

        1. Pleșcuța         
        2. Aciuta           
        3. Budești          
        4. Dumbrava         
        5. Gura Văii        
        6. Rostoci          
        7. Talagiu          

  40.
   
   
   
   
   
   
   
   

  Săvîrșin        
   
   
   
   
   
   
   
   

        1. Săvîrșin         
        2. Caprioara        
        3. Cuias            
        4. Halalis          
        5. Pirnesti         
        6. Temesesti        
        7. Toc              
        8. Troas            
        9. Valea Mare       

  41.
   
   
   

  Secusigiu       
   
   
   

        1. Secusigiu        
        2. Munar            
        3. Satu Mare        
        4. Sînpetru German  

  42.
   
   

  Seleuș          
   
   

        1. Seleuș           
        2. Iermata          
        3. Moroda           

  43.

  Șemlac          

        1. Șemlac           

  44.
   
   

  Șintea Mare     
   
   

        1. Șintea Mare      
        2. Adea             
        3. Tipar            

  45.
   

  Sîntana         
   

        1. Sîntana          
        2. Caporal Alexa    

  46.

  Socodor         

        1. Socodor          

  47.
   
   
   
   

  Sagu            
   
   
   
   

        1. Sagu             
        2. Cruceni          
        3. Firiteaz         
        4. Fiscut           
        5. Hunedoara Timisana

  48.

  Șeitin          

        1. Șeitin           

  49.

  Sepreuș         

        1. Sepreuș          

  50.
   
   

  Sicula          
   
   

        1. Sicula           
        2. Cherelus         
        3. Gurba            

  51.
   
   
   
   

  Șilindia        
   
   
   
   

        1. Șilindia         
        2. Camna            
        3. Iercoseni        
        4. Luguzau          
        5. Satu Mic         

  52.

  Șimand          

        1. Șimand           

  53.
   
   

  Siria           
   
   

        1. Siria            
        2. Galsa            
        3. Misca            

  54.
   
   
   

  Șiștarovăț      
   
   
   

        1. Șiștarovăț       
        2. Cuvesdia         
        3. Labasint         
        4. Varnita          

  55.
   
   
   

  Tăut            
   
   
   

        1. Tăut             
        2. Minisel          
        3. Minisu de Sus    
        4. Nadas            

  56.
   
   
   
   
   

  Tîrnova         
   
   
   
   
   

        1. Tîrnova          
        2. Agrisu Mare      
        3. Araneag          
        4. Chier            
        5. Draut            
        6. Dud              

  57.
   
   
   
   
   

  Vărădia de Mureș
   
   
   
   
   

        1. Vărădia de Mureș 
        2. Baia             
        3. Julita           
        4. Lupesti          
        5. Nicolae Bălcescu 
        6. Stejar           

  58.
   
   

  Vinga           
   
   

        1. Vinga            
        2. Mailat           
        3. Mănăștur         

  59.
   
   
   
   
   
   
   

  Vîrfurile       
   
   
   
   
   
   
   

        1. Vîrfurile        
        2. Avram Iancu      
        3. Grosi            
        4. Lazuri           
        5. Magulicea        
        6. Mermesti         
        7. Poiana           
        8. Vidra            

  60.
   
   

  Zăbrani         
   
   

        1. Zăbrani          
        2. Chesint          
        3. Neudorf          

  61.
   

  Zarand          
   

        1. Zarand           
        2. Cintei           

  62.
   

  Zerind          
   

        1. Zerind           
        2. Iermata Neagra   

  63.
   
   

  Zimandu Nou     
   
   

        1. Zimandu Nou      
        2. Andrei Saguna    
        3. Zimandeuz        

  JUDEȚUL ARGEȘ
  cu reședința în municipiul Pitești

  Municipii
  Orașe
  Localitati componente ale municipiilor și ale orașelor
  Comune
  - din care, suburbane
  Sate
  - din care, aparțin orașelor

  ......................1
  ......................4
  ......................7
  .....................94
  ......................6
  ....................578
  .....................10

  A.
  MUNICIPII

  Denumirea municipiului
   
  1.PITEȘTI
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Comune suburbane
   
  1.Bascov
   
   
   
   
   
   
   
  2.Bradu
   
  3.Colibași
   
   
   
   
  4.Mărăcineni
   
  5.Ștefănești
   
   
   
   
   
   
   

  Sate componente ale
  comunei suburbane
  1.Bascov
  2.Brăileni
  3.Glîmbocu
  4.Mica
  5.Prislopu Mic
  6.Schiau
  7.Uiasca
  8.Valea Ursului
  1.Bradu
  2.Geamăna
  1.Mioveni
  2.Clucereasa
  3.Colibași
  4.Făgetu
  5.Racovița
  1.Mărăcineni
  2.Argeselu
  1.Ștefănești
  2.Enculești
  3.Golești
  4.Izvorani
  5.Stefăneștii Noi
  6.Valea Mare-Podgoria
  7.Viișoara
  8.Zăvoi

  B.
  ORAȘE

  Denumirea orașului
   
  1.CÎMPULUNG
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2.COSTEȘTI
   
   
   
   
   
  3.CURTEA DE ARGEȘ
  4.TOPOLOVENI
   
   
   
   

  Comune suburbane
   
   
   
  1.Valea Mare-Pravăț
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Localități componente ale orașului
   
  1.CÎMPULUNG
  2.Valea Rumâneștilor
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1.CURTEA DE ARGEȘ
  2.Noapteș
   
   
   
   

  Sate componente ale
  comunei suburbane
   
   
  1.Valea Mare-Pravăț
  2.Bilcești
  3.Colnic
  4.Fîntînea
  5.Gura Pravăț
  6.Nămăești
  7.Pietroasa
  8.Șelari
  Sate ce aparțin orașului
  1.Broșteni
  2.Lăceni
  3.Pîrvu Roșu
  4.Podu Broșteni
  5.Smei
  6.Stîrci
   
   
  1.Boțîrcani
  2.Crintești
  3.Gorănești
  4.Țigănești

  C.
  COMUNE

  Nr.
  crt.

    Denumirea      
    comunei        

             Satele          
            componente       


       1           

                2            

  1.
   
   
   
   
   
   

  Albeștii de Argeș
   
   
   
   
   
   

     1. Albeștii Paminteni   
     2. Albeștii Ungureni    
     3. Bratesti             
     4. Doblea               
     5. Dobrotu              
     6. Dumiresti            
     7. Florieni             

  2.
   
   

  Albeștii de Muscel
   
   

     1. Bughea de Sus        
     2. Albești              
     3. Cîndesti              

  3.
   
   
   
   

  Albota           
   
   
   
   

     1. Albota               
     2. Cerbu                
     3. Frătești             
     4. Gura Văii            
     5. Mares                

  4.
   
   
   

  Aninoasa         
   
   
   

     1. Aninoasa             
     2. Broșteni             
     3. Slănic               
     4. Valea Silistii       

  5.
   
   

  Arefu            
   
   

     1. Capatinenii Paminteni
     2. Arefu                
     3. Capatinenii Ungureni 

  6.
   
   
   
   
   
   

  Babana           
   
   
   
   
   
   

     1. Babana               
     2. Bajanesti            
     3. Ciobanesti           
     4. Cotmenita            
     5. Grosi                
     6. Lupueni              
     7. Slatioarele          

  7.
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Băiculești       
   
   
   
   
   
   
   
   
   

     1. Băiculești           
     2. Alunisu              
     3. Anghinesti           
     4. Argesani             
     5. Manicesti            
     6. Stejari              
     7. Tutana               
     8. Valea Brazilor       
     9. Valea lui Enache     
    10. Zigoneni             

  8.
   
   
   
   
   
   

  Bălilești        
   
   
   
   
   
   

     1. Bălilești            
     2. Bajesti              
     3. Golești              
     4. Poienita             
     5. Priboaia             
     6. Ulita                
     7. Valea Mare-Bratia    

    9.
   
   
   

  Beleți-Negrești  
   
   
   

     1. Zgripcesti           
     2. Beleți               
     3. Lentea               
     4. Negrești             

  10.
   
   
   

  Berevoești       
   
   
   

     1. Berevoești           
     2. Bratia               
     3. Gamacesti            
     4. Oțelu                

  11.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Birla            
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

     1. Birla                
     2. Afrimesti            
     3. Bădești              
     4. Brabeti              
     5. Ciocesti             
     6. Malu                 
     7. MSndra               
     8. Mozăceni-Vale        
     9. Podisoru             
    10. Selareasca           
    11. Urlueni              
    12. Zuvelcati            

  12.
   
   
   
   
   
   

  Bogați           
   
   
   
   
   
   

     1. Bogați               
     2. Birloi               
     4. Chitesti             
     5. Dumbrava             
     6. Glimbocel            
     7. Glimbocelu           
     8. Suseni               

  13.
   
   
   

  Boteni           
   
   
   

     1. Boteni               
     2. Balabani             
     3. Lunca                
     4. Muscel               

  14.
   

  Botești          
   

     1. Botești              
     2. Moșteni-Greci        

  15.
   
   
   
   
   
   
   
   

  Braduleț         
   
   
   
   
   
   
   
   

     1. Braduleț             
     2. Alunisu              
     3. Bradetu              
     4. Cosaci               
     5. Galesu               
     6. Piatra               
     7. Slamnesti            
     8. Uleni                
     9. Ungureni             

  16.
   
   
   
   
   

  Budeasa          
   
   
   
   
   

     1. Budeasa Mare         
     2. Budeasa Mica         
     3. Calotesti            
     4. Galasesti            
     5. Rogojina             
     6. Valea Mărului        

  17.

  Bughea de Jos    

     1. Bughea de Jos        

  18.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Buzoești         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

     1. Vulpesti             
     2. Bujoreni             
     3. Buzoești             
     4. Cornatel             
     5. Curteanca            
     6. Ionești              
     7. Podeni               
     8. Redea                
     9. Serboeni             
    10. Tomsanca             
    11. Vladuta              

  19.
   
   

  Căldăraru        
   
   

     1. Căldăraru            
     2. Burdea               
     3. Strimbeni            

  20.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Călinești        
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

     1. Vranesti             
     2. Călinești            
     3. Ciocănești           
     4. Cirstieni            
     5. Glodu                
     6. Gorganu              
     7. Radu Negru           
     8. Rincaciov            
     9. Udeni-Zăvoi          
    10. Urlucea              
    11. Valea Corbului       
    12. Văleni-Podgoria      

  21.
   
   
   
   
   
   

  Căteasca         
   
   
   
   
   
   

     1. Căteasca             
     2. Catanele             
     3. Cireșu               
     4. Coseri               
     5. Gruiu                
     6. Recea                
     7. Siliștea             

  22.
   
   
   
   
   
   
   

  Cepari           
   
   
   
   
   
   
   

     1. Ceparii PămSntului   
     2. Carpenis             
     3. Ceparii Ungureni     
     4. Morasti              
     5. Sendrulesti          
     6. Urluiesti            
     7. Valea Magurei        
     8. Zamfiresti           

  23.
   
   

  Cetățeni         
   
   

     1. Cetățeni             
     2. Laicai               
     3. Valea Cetatuia       

  24.
   
   
   

  Cicănești        
   
   
   

     1. Cicănești            
     2. Bărăsti              
     3. Mioarele             
     4. Urechești            

  25.
   
   
   
   

  CiofrSngeni      
   
   
   
   

     1. CiofrSngeni          
     2. Burlusi              
     3. Lacurile             
     4. Piatra               
     5. Schitu-Matei         

  26.
   
   
   
   
   
   
   
   

  Ciomăgești       
   
   
   
   
   
   
   
   

     1. Radutesti            
     2. Beculesti            
     3. Bratia               
     4. Ciomăgești           
     5. Cungrea              
     6. Dogari               
     7. Fedelesoiu           
     8. Giuclani             
     9. Păunești             

  27.
   
   
   
   
   
   
   

  Cocu             
   
   
   
   
   
   
   

     1. Rachitele de Jos     
     2. Bărbătești           
     3. Cocu                 
     4. Crucisoara           
     5. Facaletesti          
     6. Greabanu             
     7. Popești              
     8. Rachitele de Sus     

  28.
   
   
   
   
   
   
   

  Corbeni          
   
   
   
   
   
   
   

     1. Corbeni              
     2. Berindesti           
     3. Bucșenești           
     4. Oestii Paminteni     
     5. Oestii Ungureni      
     6. Poienari             
     7. Rotunda              
     8. Turburea             

  29.
   
   
   
   
   

  Corbi            
   
   
   
   
   

     1. Corbi                
     2. Corbsori             
     3. Jgheaburi            
     4. Poduri               
     5. Poienarei            
     6. Stanești             

  30.
   
   
   
   
   
   

  Cosești          
   
   
   
   
   
   

     1. Cosești              
     2. JupSnești            
     3. Lapusani             
     4. Leicesti             
     5. Pacioiu              
     6. Petrești             
     7. Priseaca             

  31.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Cotmeana         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

     1. Cotmeana             
     2. Bascovele            
     3. Bunești              
     4. Costești             
     5. Dea]u Pădurii        
     6. Dragolesti           
     7. Lintesti             
     8. Negesti              
     9. Pielești             
    10. Săndulești           
    11. Spiridoni            
    12. Ursoaia              
    13. Virloveni            
    14. Zamfiresti           

  32.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Cuca             
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

     1. Cuca                 
     2. Baltata              
     3. Barbalani            
     4. Circesti             
     5. Cotu                 
     6. Crivatu              
     7. Launele de Sus       
     8. Macai                
     9. Mănești              
    10. Sinești              
    11. Stanicei             
    12. Teodoresti           
    13. Valea Cucii          
    14. Vonigeasa            

  33.
   
   

  Davidești        
   
   

     1. Davidești            
     2. Contești             
     3. Voroveni             

  34.
   
   

  DSmbovicioara    
   
   

     1. DSmbovicioara        
     2. Ciocanu              
     3. Podu DSmboviței      

  35.
   
   
   
   

  DSrmănești       
   
   
   
   

     1. DSrmănești           
     2. Negreni              
     3. Piscani              
     4. Valea Nandrii        
     5. Valea Rizii          

  36.
   

  Dobrești         
   

     1. Dobrești             
     2. Furesti              

  37.

  Domnești         

     1. Domnești             

  38.
   

  Dragoslavele     
   

     1. Dragoslavele         
     2. Valea Hotarului      

  39.
   
   
   

  Drăganu          
   
   
   

     1. Drăganu-Olteni       
     2. Băcești              
     3. Dumbrăvești          
     4. Prislopu Mare        

  40.
   
   
   
   

  Godeni           
   
   
   
   

     1. Godeni               
     2. Bordeteni            
     3. Capu Piscului        
     4. Cotești              
     5. Malu                 

  41.
   
   

  HSrsești         
   
   

     1. HSrsești             
     2. Ciobani              
     3. Martalogi            

  42.
   
   
   
   
   
   

  HSrtiești        
   
   
   
   
   
   

     1. HSrtiești            
     2. BSrzești             
     3. Dealu                
     4. Huluba               
     5. Lespezi              
     6. Lucieni              
     7. Vulturești           

  43.

  Izvoru           

     1. Izvoru               

  44.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Leordeni         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

     1. Leordeni             
     2. Baloteasca           
     3. Baila                
     4. Bintau               
     5. Budisteni            
     6. Ciolcesti            
     7. Ciulnița             
     8. Circiumaresti        
     9. Cotu Malului         
    10. Glimbocata           
    11. Glimbocata-Deal      
    12. Glodu                
    13. Moara Mocanului      
    14. Schitu Scoicesti     

  45.
   
   

  Lerești          
   
   

     1. Lerești              
     2. PojorSta             
     3. Voinești             

  46.
   
   
   
   
   
   
   
   

  Lunca Corbului   
   
   
   
   
   
   
   
   

     1. Lunca Corbului       
     2. Bumbueni             
     3. Catane               
     4. Ciesti               
     5. Langesti             
     6. Mirghia de Jos       
     7. Mirghia de Sus       
     8. Padureti             
     9. Silisteni            

  47.
   
   
   
   

  Mălureni         
   
   
   
   

     1. Mălureni             
     2. Bunești              
     3. Pauleasca            
     4. Toplița              
     5. Zărnești             

  48.
   
   
   
   
   
   
   
   

  Merișani         
   
   
   
   
   
   
   
   

     1. Merișani             
     2. Borlești             
     3. Brateasca            
     4. Capu Piscului        
     5. Crimpotani           
     6. Dobrogostea          
     7. Malu Vinat           
     8. Varzaru              
     9. VSlcelele            

  49.
   
   
   

  Micești          
   
   
   

     1. Micești              
     2. Brinzari             
     3. Pauleasca            
     4. Purcareni            

  50.
   
   
   
   
   
   

  Mihăești         
   
   
   
   
   
   

     1. Mihăești             
     2. Draghici             
     3. Furnicosi            
     4. Rudeni               
     5. Valea Bradului       
     6. Valea Popii          
     7. Vacarea              

  51.
   
   
   
   

  Mioarele         
   
   
   
   

     1. Matau                
     2. Aluniș               
     3. Chilii               
     4. Cocenesti            
     5. Suslanesti           

  52.
   

  Mirosi           
   

     1. Mirosi               
     2. Surdulcesti          

  53.
   
   
   
   
   

  Morărești        
   
   
   
   
   

     1. Morărești            
     2. Dedulesti            
     3. Dealu Obejdeanului   
     4. Luminile             
     5. Mancioiu             
     6. Sapunari             

  54.
   
   
   
   
   
   

  Moșoaia          
   
   
   
   
   
   

     1. Moșoaia              
     2. Batrini              
     3. Ciocanai             
     4. Dealu Viilor         
     5. Hintesti             
     6. Lazaresti            
     7. Smeura               

  55.
   
   

  Mozăceni         
   
   

     1. Mozăceni             
     2. Babaroaga            
     3. Zidurile             

  56.
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Mușătești        
   
   
   
   
   
   
   
   
   

     1. Vilsanesti           
     2. Bolovanesti          
     3. Costești-Vilsan      
     4. Mușătești            
     5. Prosia               
     6. Robaia               
     7. Stroești             
     8. Valea Faurului       
     9. Valea lui Mas        
    10. Valea Muscelului     

  57.
   
   
   

  Negrași          
   
   
   

     1. Negrași              
     2. Birlogu              
     3. Buta                 
     4. Mozacu               

  58.
   
   
   

  Nucsoara         
   
   
   

     1. Nucsoara             
     2. Gruiu                
     3. Sboghitesti          
     4. Slatina              

  59.
   

  Oarja            
   

     1. Oarja                
     2. Ceausesti            

  60.
   
   
   
   

  Pietroșani       
   
   
   
   

     1. Pietroșani           
     2. Rădești              
     3. Gănești              
     4. Retevoiesti          
     5. Varzaroaia           

  61.
   
   
   

  Poienarii de Argeș
   
   
   

     1. Poienari             
     2. Ceauresti            
     3. Ioanicesti           
     4. Tomulesti            

  62.
   
   
   
   

  Poienarii de     
  Muscel           
   
   
   

     1. Poienari             
     2. Grosani              
     3. Jugur                
     4. Șerbănești           
     5. Valea Indarat        

  63.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Poiana Lacului   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

     1. Poiana Lacului       
     2. Catunasi             
     3. Cepari               
     4. Dealu Orașului       
     5. Dealu Viilor         
     6. Dinculesti           
     7. Galeteanu            
     8. Gardinesti           
     9. Gilcesti             
    10. Metofu               
    11. Paduroiu din Deal    
    12. Paduroiu din Vale    
    13. Samara               

  64.
   
   
   
   
   
   

  Popești          
   
   
   
   
   
   

     1. Popești              
     2. Adunați              
     3. Bucov                
     4. Palanga              
     5. Purcareni            
     6. Rica                 
     7. Slobozia             

  65.
   
   
   
   
   
   
   

  Priboieni        
   
   
   
   
   
   
   

     1. Priboieni            
     2. Albotele             
     3. Paraschivesti        
     4. Samaila              
     5. Pitoi                
     6. Valea Mare           
     7. Valea Nenii          
     8. Valea Popii          

  66.
   
   
   
   
   
   

  Rătești          
   
   
   
   
   
   

     1. Rătești              
     2. Ciupa-Manciulescu    
     3. Furduesti            
     4. Mavrodolu            
     5. Nejlovelu            
     6. Patuleni             
     7. Tigveni              

  67.
   
   
   
   

  Recea            
   
   
   
   

     1. Recea                
     2. Deagu de Jos         
     3. Deagu de Sus         
     4. Goleasca             
     5. Orodel               

  68.
   
   
   

  Rociu            
   
   
   

     1. Rociu                
     2. Gliganu de Jos       
     3. Gliganu de Sus       
     4. Șerbănești           

  69.
   

  Rucăr            
   

     1. Rucăr                
     2. Satic                

  70.
   

  Sălătrucu        
   

     1. Sălătrucu            
     2. Văleni               

  71.
   
   
   
   
   
   
   

  Săpata           
   
   
   
   
   
   
   

     1. Mirtesti             
     2. Banaresti            
     3. Dealu Bradului       
     4. Draghicesti          
     5. Gainusa              
     6. Lipia                
     7. Popești              
     8. Turcesti             

  72.
   
   
   
   
   

  Schitu Golești   
   
   
   
   
   

     1. Schitu Golești       
     2. Burnesti             
     3. Costița              
     4. Lazaresti            
     5. Loturi               
     6. Valea Pechii         

  73.
   

  Slobozia         
   

     1. Slobozia             
     2. Nigrisoara           

  74.
   
   
   
   
   
   

  StSlpeni         
   
   
   
   
   
   

     1. StSlpeni             
     2. Dealu Frumos         
     3. Livezeni             
     4. Ogrezea              
     5. Opresti              
     6. Pitigaia             
     7. Rădești              

  75.
   
   
   
   
   
   

  Stoenești        
   
   
   
   
   
   

     1. Stoenești            
     2. Badeni               
     3. Cotenesti            
     4. Lunca Girtii         
     5. Piatra               
     6. Slobozia             
     7. Valea Badenilor      

  76.
   
   
   
   
   

  Stolnici         
   
   
   
   
   

     1. Stolnici             
     2. Cochinesti           
     3. Cotmeana             
     4. Filfani              
     5. Izbasesti            
     6. Vlascuta             

  77.
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Suseni           
   
   
   
   
   
   
   
   
   

     1. Suseni               
     2. Burdesti             
     3. Cersani              
     4. Chiritesti           
     5. Galesesti            
     6. Odaeni               
     7. Pădureni             
     8. Strimbeni            
     9. Ștefănești           
    10. Tutulesti            

  78.
   

  Ștefan cel Mare  
   

     1. Ștefan cel Mare      
     2. Glavacioc            

  79.
   
   
   
   
   

  Suici            
   
   
   
   
   

     1. Suici                
     2. Ianculesti           
     3. Paltenu              
     4. Păuleni              
     5. Rudeni               
     6. Valea Calului        

  80.
   

  Teiu             
   

     1. Teiu                 
     2. Lesile               

  81.
   
   
   
   
   
   
   

  Tigveni          
   
   
   
   
   
   
   

     1. Tigveni              
     2. Badislava            
     3. Bălilești            
     4. Bălteni              
     5. Birsestii de Jos     
     6. Birsestii de Sus     
     7. Blaju                
     8. Vlădești             

  82.
   
   
   
   

  Titești          
   
   
   
   

     1. Titești              
     2. Bucșenești-Lotasi    
     3. Cismea               
     4. Valea Manastirii     
     5. Valea Stinii         

  83.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Uda              
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

     1. Uda                  
     2. Badulesti            
     3. Baranesti            
     4. Braniștea            
     5. Chiritesti           
     6. Cotu                 
     7. Dealu Bisericii      
     8. Dealu Tolcesii       
     9. Diconesti            
    10. Gorani               
    11. Greaban              
    12. Lungulesti           
    13. Miercani             
    14. Rijletu-Govora       
    15. Romana               
    16. Saliștea             

  84.
   
   
   
   
   

  Ungheni          
   
   
   
   
   

     1. Ungheni              
     2. Coltu                
     3. Găujani              
     4. Goia                 
     5. Humele               
     6. Satu Nou             

  85.
   
   
   
   

  Valea Danului    
   
   
   
   

     1. Valea Danului        
     2. Banicesti            
     3. Bolculesti           
     4. Borobanesti          
     5. Vernești             

  86.
   
   
   
   
   
   
   
   

  Valea Iașului    
   
   
   
   
   
   
   
   

     1. Valea Iașului        
     2. Badila               
     3. Barbalatesti         
     4. Borovinesti          
     5. Cerbureni            
     6. Mustatesti           
     7. Ruginoasa            
     8. Ungureni             
     9. Valea Uleiului       

  87.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Vedea            
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

     1. Vedea                
     2. Badicea              
     3. Blejani              
     4. Buretesti            
     5. Chiritesti           
     6. Chitani              
     7. Ciurești             
     8. Dincani              
     9. Fata                 
    10. Fratici              
    11. Izvoru de Jos        
    12. Izvoru de Sus        
    13. Lungani              
    14. Mogoșești            
    15. Prodani              
    16. Ratoi                
    17. Vata                 
    18. Vetisoara            
    19. Virsesti             

  88.
   
   
   

  Vlădești         
   
   
   

     1. Vlădești             
     2. Coteasca             
     3. Draghescu            
     4. Putina               

  JUDEȚUL BACĂU
  cu reședința în municipiul Bacău

  Municipii
  Orașe
  Localitati componente ale municipiilor și ale orașelor
  Comune
  - din care, suburbane
  Sate
  - din care, aparțin orașelor

  ......................2
  ......................5
  .....................18
  .....................80
  ......................6
  ....................491
  .....................-

  A.
  MUNICIPII

  Denumirea municipiului
   
  1.BACĂU
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2.GHEORGHE
  GHEORGHIU-DEJ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Comune suburbane
   
  1.Hemeiuș
   
   
  2.Letea Veche
   
   
   
   
  3.Măgura
   
   
   
  4.Mărgineni
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Comune suburbane
  1.Gura Văii
   
   
   
   
   
  2.Ștefan cel Mare
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Localități componente
  ale municipiului
  GHEORGHE
  GHEORGHIU-DEJ
  2.Borzești
  3.Slobozia
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Sate componente ale
  comunelor suburbane
  1.Hemeiuș
  2.Fîntînele
  3.Lilieci
  1.Letea Veche
  2.Holb
  3.Radomirești
  4.Ruși-Ciutea
  5.Siretu
  1.Măgura
  2.Crihan
  3.Dealu Mare
  4.Sohodol
  1.Mărgineni
  2.Barați
  3.Luncani
  4.Pădureni
  5.Podiș
  6.Poiana
  7.Trebeș
  8.Valea Budului
  Sate componente ale
  comunei suburbane
   
   
   
   
   
  1.Gura Văii
  2.Capăta
  3.Dumbrava
  4.Motocești
  5.Păltinata
  6.Temelia
  1.Ștefan cel Mare
  2.Bogdana
  3.Buciumi
  4.Gutinaș
  5.Negoiești
  6.Răcăuți
  7.Rădeana
  8.Viișoara

  B.
  ORAȘE

  Denumirea orașului
  1.BUHUȘI
   
   
  2.COMĂNEȘTI
   
   
  3.MOINEȘTI
   
  4.SLĂNIC-MOLDOVA
   
   
  5.TÎRGU OCNA
   
   

  Localități componente ale orașului
  1.BUHUȘI
  2.Marginea
  3.Runcu
  1.COMĂNEȘTI
  2.Podei
  3.Vermești
  1.MOINEȘTI
  2.Găzărie
  1.SLĂNIC-MOLDOVA
  2.Cerdac
  3.Cireșoaia
  1.TÎRGU OCNA
  2.Poieni
  3.Vîlcele

  C.
  COMUNE

  Nr.
  crt.

  Denumirea
  comunei

  Satele
  componente

  0

  1

  2

  1.

  Agas

  1. Agas
  2. Beleghet
  3. Cosnea
  4. Cotumba
  5. Diaconesti
  6. Goioasa
  7. Preluci
  8. Sulta

  2.

  Ardeoani

  1. Ardeoani
  2. Leontinesti

  3.

  Asau

  1. Asau
  2. Apa Asau
  3. Ciobanus
  4. Lunca Asau
  5. Păltiniș
  6. Straja

  4.

  Balcani

  1. Balcani
  2. Frumoasa
  3. Ludasi
  4. Schitu Frumoasa

  5.

  Berești-Bistrița

  1. Berești-Bistrița
  2. Brad
  3. Ciumasi
  4. Climesti
  5. Dumbrava
  6. Fagetel
  7. Itesti
  8. Pădureni

  6.

  Berești-Tazlău

  1. Berești-Tazlău
  2. Bosoteni
  3. Enachesti
  4. Prisaca
  5. Rom?nești
  6. Tescani
  7. Turluianu

  7.

  Berzunți

  1. Berzunți
  2. Buda
  3. Dragomir

  8.

  Bîrsănești

  1. Bîrsănești
  2. Albele
  3. Bratesti
  4. Caraclau

  9.

  Blăgești

  1. Blăgești
  2. Buda
  3. Poiana Negustorului
  4. Tirdenii Mari
  5. Valea lui Ion

  10.

  Bogdănești

  1. Bogdănești
  2. Filipești

  11.

  Brusturoasa

  1. Brusturoasa
  2. Buruienis
  3. Buruienisu de Sus
  4. Camenca
  5. Cuchinis
  6. Hinganesti

  12.

  Buhoci

  1. Buhoci
  2. Bijghir
  3. Buhocel
  4. Coteni
  5. Dospinesti

  13.

  Cașin

  1. Cașin
  2. Curita

  14.

  Căiuți

  1. Căiuți
  2. Blidari
  3. Boistea
  4. Florești
  5. Heltiu
  6. Marcesti
  7. Popeni
  8. Pralea
  9. Vrinceni

  15.

  Cleja

  1. Cleja
  2. Somusca
  3. Valea Mica

  16.

  Colonești

  1. Colonești
  2. Calini
  3. Poiana
  4. Satu Nou
  5. Spria
  6. Valea Mare
  7. Zapodia

  17.

  Corbasca

  1. Corbasca
  2. Bacioiu
  3. Marvila
  4. Poglet
  5. Rogoaza
  6. Scărișoara
  7. VSlcele

  18.

  Coțofănești

  1. Coțofănești
  2. Bilc
  3. Boistea de Jos
  4. Borsani
  5. Tamasoaia

  19.

  Damienești

  1. Damienești
  2. Călugăreni
  3. Drăgești
  4. Pădureni

  20.

  Dărmănești

  1. Dărmănești
  2. Darmaneasca
  3. Lapoș
  4. Pagubeni
  5. Plopu
  6. Salatruc

  21.

  Dealu Morii

  1. Dealu Morii
  2. Banca
  3. Bălănești
  4. Blaga
  5. Bobos
  6. Bodeasa
  7. Bostanesti
  8. Calapodesti
  9. Cauia
  10. Dorofei
  11. Ghionoaia
  12. Gradesti
  13. Negulesti
  14. Tavadaresti

  22.

  Dofteana

  1. Dofteana
  2. Bogata
  3. Cucuieti
  4. Haghiac
  5. Larga
  6. Seaca
  7. Ștefan Voda

  23.

  Fărăoani

  1. Fărăoani

  24.

  Filipeni

  1. Filipeni
  2. Balaia
  3. Brad
  4. Fruntesti
  5. Mărăști
  6. Pădureni
  7. Slobozia
  8. Valea Botului

  25.

  Filipești

  1. Filipești
  2. Boanta
  3. Cirligi
  4. Cornești
  5. Cotu Grosului
  6. Galbeni
  7. Hirlesti
  8. Oniscani

  26.

  Găiceana

  1. Găiceana
  2. Arini
  3. Hutu
  4. Popești

  27.

  Ghimeș-Făget

  1. Făget
  2. Bolovanis
  3. Fagetu de Sus
  4. Ghimeș
  5. Rachitis
  6. Tarhausi

  28.

  Gîrleni

  1. Girlenii de Sus
  2. GSrleni
  3. Lespezi
  4. Surina

  29.

  Glăvănești

  1. Glăvănești
  2. Frumuselu
  3. Muncelu
  4. Putredeni
  5. Razesu

  30.

  Helegiu

  1. Helegiu
  2. Bratila
  3. Deleni
  4. Dragugesti

  31.

  Horgești

  1. Horgești
  2. Bazga
  3. Galeri
  4. Marascu
  5. Răcătău-Razesti
  6. Răcătău de Jos
  7. Recea
  8. Sohodor

  32.

  Huruiești

  1. Huruiești
  2. Capotesti
  3. Florești
  4. Fundoaia
  5. Ocheni
  6. Perchiu
  7. Pradais

  33.

  Izvoru Berheciului

  1. Izvoru Berheciului
  2. Antohesti
  3. Baimac
  4. Faghieni
  5. ObSrșia
  6. Otelesti
  7. Pădureni

  34.

  Lipova

  1. Lipova
  2. Milosu
  3. Satu Nou
  4. Valea Caselor
  5. Valea Hogei
  6. Valea Mărului
  7. Valea Mosneagului

  35.

  Livezi

  1. Livezi
  2. Balaneasa
  3. Orasa
  4. Poiana
  5. Prajoaia
  6. Scariga

  36.

  Luizi-Călugăra

  1. Luizi-Călugăra
  2. Osebiti

  37.

  Măgirești

  1. Măgirești
  2. Prajesti
  3. Stanești
  4. Sesuri
  5. Valea Arinilor

  38.

  Mânăstirea Cașin

  1. Mânăstirea Cașin
  2. Lupesti
  3. Pirvulesti
  4. Scutaru

  39.

  Motoșeni

  1. Motoșeni
  2. Biclesti
  3. Chetreni
  4. Chicerea
  5. Cociu
  6. Cornățelu
  7. FSntSnele
  8. Fundatura
  9. Gura Craiesti
  10. Poiana
  11. Praja
  12. Rotaria
  13. Sendresti
  14. Tepoaia

  40.

  Negri

  1. Negri
  2. Brad
  3. Călinești
  4. Migla
  5. Poiana
  6. Ursoaia

  41.

  Nicolae Bălcescu

  1. Nicolae Bălcescu
  2. Baltata
  3. Buchila
  4. Galbeni
  5. Larguta
  6. Sarata
  7. Valea Seaca

  42.

  Oituz

  1. Oituz
  2. Calcii
  3. Ferestrau-Oituz
  4. Hirja
  5. Marginea
  6. Poiana Sarata

  43.

  Oncești

  1. Oncești
  2. Barboasa
  3. Dealu Perjului
  4. Oncestii Vechi
  5. Satu Nou
  6. Tarnita
  7. Taula

  44.

  Orbeni

  1. Orbeni
  2. Scurta

  45.

  Palanca

  1. Palanca
  2. Cadaresti
  3. Ciughes
  4. Pajistea
  5. Popoiu

  46.

  Parava

  1. Parava
  2. Dragusani
  3. Radoaia
  4. Teiuș

  47.

  Parîncea

  1. Parîncea
  2. Barna
  3. Milestii de Jos
  4. Milestii de Sus
  5. Nănești
  6. Nastaseni
  7. Poieni
  8. Satu Nou
  9. Văleni
  10. Vladnic

  48.

  Pîncești

  1. Pîncești
  2. Chilia Benei
  3. Dienet
  4. Fulgeris
  5. Fundu Văii
  6. Motoc
  7. Petrești
  8. Soci

  49.

  Pîrgărești

  1. Pîrgărești
  2. Bahna
  3. Nicorești
  4. Piriu Boghii
  5. Satu Nou

  50.

  Pîrjol

  1. Pîrjol
  2. Bahnaseni
  3. Barnesti
  4. Basasti
  5. CSmpeni
  6. Haineala
  7. Pustiana
  8. Tarita

  51.

  Plopana

  1. Plopana
  2. Budești
  3. Dorneni
  4. Fundu Tutovei
  5. Itcani
  6. Rusenii Razesti
  7. Rusenii de Sus
  8. Straminoasa
  9. Tigira

  52.

  Podu Turcului

  1. Podu Turcului
  2. Bălănești
  3. Căbești
  4. Fichitesti
  5. Giurgioana
  6. Hanta
  7. Lehancea
  8. Plopu
  9. Racusana
  10. SSrbi

  53.

  Poduri

  1. Poduri
  2. Bucsesti
  3. Cernu
  4. Cornet
  5. Negreni
  6. Prohozesti
  7. Valea Sosii

  54.

  Racova

  1. Racova
  2. Gura Văii
  3. Halmacioaia
  4. Iliesi

  55.

  Răcăciuni

  1. Răcăciuni
  2. Ciucani
  3. Fundu Răcăciuni
  4. Gheorghe Doja
  5. Gisteni
  6. Rastoaca

  56.

  Răchitoasa

  1. Răchitoasa
  2. Barcana
  3. Bucsa
  4. Buda
  5. Burdusaci
  6. Danaila
  7. Dumbrava
  8. Farcașa
  9. Fundatura Răchitoasa
  10. Haghiac
  11. Magazia
  12. Movilița
  13. Oprisesti
  14. Putini
  15. Tochilea

  57.

  Roșiori

  1. Roșiori
  2. Misihanesti
  3. Neguseni
  4. Poieni
  5. Valea Mare
  6. Valea Mica

  58.

  Sascut

  1. Sascut
  2. Berești
  3. Contești
  4. Pancesti
  5. Sascut-Sat
  6. Sehineni
  7. Valea Nacului

  59.

  Sănduleni

  1. Sănduleni
  2. Birzulesti
  3. Coman
  4. Mateiesti
  5. Stufu
  6. Tisa
  7. Versesti

  60.

  Săucești

  1. Săucești
  2. Bogdan Voda
  3. Costei
  4. Schineni
  5. Siretu
  6. Serbesti

  61.

  Scorțeni

  1. Scorțeni
  2. Bogdănești
  3. Florești
  4. Grigoreni
  5. Stejaru
  6. Serpeni

  62.

  Secuieni

  1. Secuieni
  2. Balusa
  3. Berbinceni
  4. Chiticeni
  5. Ciuturesti
  6. Fundeni
  7. Glodisoarele
  8. Odobești
  9. Tisa-Silvestri
  10. Valea Finatulul
  11. Văleni

  63.

  Solonț

  1. Solonț
  2. Cucuieti
  3. Sarata

  64.

  Stănișești

  1. Stănișești
  2. Balotești
  3. Belciuneasa
  4. Benesti
  5. Craiesti
  6. Gorghesti
  7. Slobozia
  8. Slobozia Noua
  9. Văleni

  65.

  Strugari

  1. Strugari
  2. Cetatuia
  3. Iaz
  4. Nadisa
  5. Petricica
  6. Rachitisu

  66.

  Tămași

  1. Tămași
  2. Chetris
  3. Furnicari
  4. Gioseni

  67.

  Tătărăști

  1. Tătărăști
  2. Cornii de Jos
  3. Cornii de Sus
  4. Drăgești
  5. Gherdana
  6. Giurgeni
  7. Ungureni

  68.

  Tîrgu Trotuș

  1. Tîrgu Trotuș
  2. Tuta
  3. Viișoara

  69.

  Traian

  1. Traian
  2. Bogdănești
  3. Hertioana de Jos
  4. Hertioana-Răzeși
  5. Prajesti
  6. Zapodia

  70.

  Ungureni

  1. Ungureni
  2. Bartasesti
  3. Bibiresti
  4. Bota
  5. Botești
  6. GSrla Anei
  7. Viforeni
  8. Zlatari

  71.

  Urechești

  1. Urechești
  2. Cornatel
  3. Lunca Dochiei
  4. Satu Nou
  5. Slobozia

  72.

  Valea Seaca

  1. Valea Seaca
  2. Cucova

  73.

  Vultureni

  1. Vultureni
  2. Bosia
  3. Dadesti
  4. Dorneni
  5. Ghilavesti
  6. Godinestii de Jos
  7. Godinestii de Sus
  8. Lichitiseni
  9. Medeleni
  10. Nazarioaia
  11. Reprivat
  12. Tomozia
  13. Țigănești
  14. Valea Lupului
  15. Valea Merilor
  16. Valea Salciei

  74.

  Zemeș

  1. Zemeș
  2. Bolatau

  JUDETUL BIHOR
  cu reședința în municipiul Oradea

  Municipii
  Orașe
  Localități componente ale municipiilor și ale orașelor
  Comune
  - din care, suburbane
  Sate
  - din care, aparțin orașelor

  ......................1
  ......................7
  .....................21
  .....................87
  ......................3
  ....................435
  .....................-

  A.
  MUNICIPII

  Denumirea municipiului
   
  1.ORADEA
   
   
   
   
   
   
   

  Comune suburbane
   
  1.Sînmartin
   
   
   
   
   
  2.Sîntandrei
   

  Sate componente ale
  comunei suburbane
  1.Sînmartin
  2.Betfia
  3.Cihei
  4.Cordău
  5.Haieu
  6.Rontău
  1.Sîntandrei
  2.Palota

  B.
  ORAȘE

  Denumirea
  orașului
   
  1. ALEȘD
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2. BEIUȘ
   
  3. DR. PETRU GROZ
  4. MARGHITA
   
   
  5. NUCET
   
   
  6. SALONTA
  7. VAȘCÍU
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
  Comune
  suburbane
   
  1. Aștileu
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Localități
  componente
  ale orașului
  1. ALEȘD
  2. Pădurea Neagra
  3. Pestis
  4. Tinaud
   
   
   
   
   
   
   
  1. BEIUȘ
  2. Delani
   
  1. MARGHITA
  2. Chet
  3. Ghenetea
  1. NUCET
  2. Băița
  3. Băița-Plai
   
  1. VAȘCĂU
  2. Cîmp
  3. Cîmp-Moți
  4. Colesti
  5. Varzarii de Jos
  6. Varzarii de Sus

   
   
   
   
   
   
   
  Sate componente
  ale comunei
  suburbane
  1. Aștileu
  2. Calatea
  3. Chistag
  4. Pestere
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  C.
  COMUNE

  Nr.
  crt.

    Denumirea      
    comunei        

             Satele          
            componente       


       1           

                2            

    1.
   
   
   
   
   
   
   

  Abram            
   
   
   
   
   
   
   

      1. Abram               
      2. Cohani              
      3. Dijir               
      4. Iteu                
      5. Iteu Nou            
      6. Margine             
      7. Satu Barba          
      8. Suiug               

    2.
   
   
   

  Abrămuț          
   
   
   

      1. Abrămuț             
      2. Crestur             
      3. Fancica             
      4. Petreu              

    3.
   
   
   
   
   

  Aușeu            
   
   
   
   
   

      1. Aușeu               
      2. Cacuciu Vechi       
      3. Codrisoru           
      4. Gheghie             
      5. Grosi               
      6. Luncsoara           

    4.
   
   

  Avram Iancu      
   
   

      1. Avram Iancu         
      2. Ant                 
      3. Tamasda             

    5.
   
   
   
   

  Balc             
   
   
   
   

      1. Balc                
      2. Almașu Mare         
      3. Almașu Mic          
      4. Ghida               
      5. Săldăbagiu de Barcău

     6
   
   
   

  Batar            
   
   
   

      1. Batar               
      2. Arpasel             
      3. Talpos              
      4. Tăut                

    7.
   
   
   
   
   

  Biharia          
   
   
   
   
   

      1. Biharia             
      2. Cauaceu             
      3. Niuved              
      4. Parhida             
      5. Satu Nou            
      6. Tamaseu             

    8.
   
   
   
   

  Boianu Mare      
   
   
   
   

      1. Boianu Mare         
      2. Corboaia            
      3. Huta                
      4. Pagaia              
      5. Rugea               

    9.
   
   
   
   
   

  Borod            
   
   
   
   
   

      1. Borod               
      2. Borozel             
      3. Cetea               
      4. Cornitel            
      5. Serani              
      6. Valea Mare de Criș  

  10.
   
   
   

  Borș             
   
   
   

      1. Borș                
      2. Santaul Mare        
      3. Santaul Mic         
      4. Sîntion             

  11.
   
   
   
   
   

  Bratca           
   
   
   
   
   

      1. Bratca              
      2. Damis               
      3. Delureni            
      4. Lorau               
      5. Panoara             
      6. Valea Crișului      

  12.
   
   
   
   
   
   
   

  Brusturi         
   
   
   
   
   
   
   

      1. Brusturi            
      2. Cuiesd              
      3. Loranta             
      4. Orvisele            
      5. Păulești            
      6. Picleu              
      7. Tiganestii de Criș  
      8. Varasau             

  13.
   
   
   
   

  Budureasa        
   
   
   
   

      1. Budureasa           
      2. Burda               
      3. Saca                
      4. Saliște de Beiuș    
      5. Teleac              

  14.
   

  Buduslau         
   

      1. Buduslau            
      2. Albis               

  15.
   
   

  Bulz             
   
   

      1. Bulz                
      2. Munteni             
      3. Remeți              

  16.
   
   
   
   
   
   
   
   

  Bunțești         
   
   
   
   
   
   
   
   

      1. Bunțești            
      2. Bradet              
      3. Dumbravani          
      4. Ferice              
      5. Lelești             
      6. Poienii de Jos      
      7. Poienii de Sus      
      8. Saud                
      9. Stincesti           

  17.
   
   
   
   

  Căbești          
   
   
   
   

      1. Căbești             
      2. Goila               
      3. Gurbesti            
      4. Josani              
      5. Sohodol             

  18.
   
   
   
   

  Căpîlna          
   
   
   
   

      1. Căpîlna             
      2. Ginta               
      3. Rohani              
      4. Săldăbagiu Mic      
      5. Suplacu de Tinca    

  19.
   
   
   

  Carpinet         
   
   
   

      1. Carpinet            
      2. Izbuc               
      3. Leheceni            
      4. Ponoarele           

  20.
   
   
   
   
   
   
   

  Cefa             
   
   
   
   
   
   
   

      1. Cefa                
      2. Ateas               
      3. Berechiu            
      4. Bicaci              
      5. Gepiu               
      6. Inand               
      7. Roit                
      8. Sînnicolau Roman    

  21.
   
   
   
   
   
   

  Ceica            
   
   
   
   
   
   

      1. Ceica               
      2. Bucium              
      3. Ceisoara            
      4. Corbesti            
      5. Cotiglet            
      6. Dusesti             
      7. Incesti             

  22.
   
   
   
   
   
   

  Cetariu          
   
   
   
   
   
   

      1. Cetariu             
      2. Paleu               
      3. Săldăbagiu de Munte 
      4. Sisterea            
      5. Susturogi           
      6. Tautelec            
      7. Uileacu de Munte    

  23.
   
   

  Cherechiu        
   
   

      1. Cherechiu           
      2. Chesereu            
      3. Tîrgușor            

  24.
   
   
   
   
   
   

  Chișlaz          
   
   
   
   
   
   

      1. Chișlaz             
      2. Chiraleu            
      3. Haucesti            
      4. Misca               
      5. Poclusa de Barcău   
      6. Sarsig              
      7. Sinlazar            

  25.
   
   
   

  Ciuhoi           
   
   
   

      1. Ciuhoi              
      2. Cenalos             
      3. Siniob              
      4. Sfirnas             

  26.
   
   

  Ciumeghiu        
   
   

      1. Ciumeghiu           
      2. Boiu                
      3. Ghiorac             

  27.
   
   
   
   

  Cîmpani          
   
   
   
   

      1. Cîmpani             
      2. Finate              
      3. Hîrsești            
      4. Sighistel           
      5. Valea de Sus        

  28.
   
   
   

  Cociuba Mare     
   
   
   

      1. Cociuba Mare        
      2. Carasau             
      3. Chesa               
      4. Petid               

  29.
   
   
   
   
   

  Copăcel          
   
   
   
   
   

      1. Copăcel             
      2. Bucuroaia           
      3. Chijic              
      4. Poiana Tasad        
      5. Sarand              
      6. Surduc              

  30.
   
   
   
   

  Cristioru de Jos 
   
   
   
   

      1. Cristioru de Jos    
      2. Bilc                
      3. Cristioru de Sus    
      4. Poiana              
      5. Saliște de Vașcău   

  31.
   
   
   
   

  Curatele         
   
   
   
   

      1. Curatele            
      2. Beiusele            
      3. Cresuia             
      4. Nimaiesti           
      5. Pocioveliste        

  32.
   

  Curtuișeni       
   

      1. Curtuișeni          
      2. Vasad               

  33.
   
   
   
   

  Derna            
   
   
   
   

      1. Derna               
      2. Dernisoara          
      3. Sacalasau           
      4. Sacalasau Nou       
      5. Tria                

  34.
   
   
   
   

  Diosig           
   
   
   
   

      1. Diosig              
      2. Ianca               
      3. Mihai Bravu         
      4. Roșiori             
      5. Vaida               

  35.
   
   
   
   
   
   
   

  Dobrești         
   
   
   
   
   
   
   

      1. Dobrești            
      2. Cornisesti          
      3. Crincesti           
      4. Hidisel             
      5. Luncasprie          
      6. Racas               
      7. Topa de Jos         
      8. Topa de Sus         

  36.
   
   
   
   
   
   
   
   

  Dragănești       
   
   
   
   
   
   
   
   

      1. Dragănești          
      2. Belejeni            
      3. Grădinari           
      4. Livada Beiusului    
      5. Mizies              
      6. Pantasesti          
      7. Sebiș               
      8. Talpe               
      9. Tiganestii de Beiuș 

  37.
   
   
   
   

  Drăgești         
   
   
   
   

      1. Drăgești            
      2. Dicanesti           
      3. Stracos             
      4. Tasad               
      5. Topesti             

  38.
   
   
   
   

  Finiș            
   
   
   
   

      1. Finiș               
      2. Brusturi            
      3. Fizis               
      4. Ioanis              
      5. Suncuis             

  39.
   
   
   

  Girișu de Criș   
   
   
   

      1. Girișu de Criș      
      2. Cheresig            
      3. Tarian              
      4. Toboliu             

  40.
   
   
   
   

  Hidișelu de Sus  
   
   
   
   

      1. Hidișelu de Sus     
      2. Hidișelu de Jos     
      3. Mierlau             
      4. Sintelec            
      5. Sumugiu             

  41.
   
   
   
   
   
   
   

  Holod            
   
   
   
   
   
   
   

      1. Holod               
      2. Dumbrava            
      3. Dumbrăvița          
      4. Forosig             
      5. Hodis               
      6. Lupoaia             
      7. Valea Mare de Codru 
      8. Vintere             

  42.
   
   
   
   

  Husasău de Tinca