HOTARARE nr. 28 din 24 octombrie 2005 (*actualizata*)
privind Regulamentul Senatului
(actualizată la data de 25 iunie 2009*)
EMITENT
 • SENATUL
 • ----------
  Senatul adopta prezenta hotarare.

  Articolul 1

  Se aproba Regulamentul Senatului, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.


  Articolul 2

  Regulamentul prevazut la art. 1 intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


  Articolul 3

  La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Regulamentul Senatului, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 58 din 2 februarie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, isi inceteaza aplicabilitatea.

  Aceasta hotarare a fost adoptata de Senat in sedinta din 24 octombrie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
  PRESEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU
  Bucuresti, 24 octombrie 2005.
  Nr. 28.

  Anexă

  REGULAMENT 24/10/2005