ORDIN nr. 186 din 27 noiembrie 2023pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului internelor și reformei administrative nr. 262/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor militare, precum și a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea militarilor
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1077 din 28 noiembrie 2023
  În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,
  viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 262/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor militare, precum și a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea militarilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 592 din 28 august 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 3 se abrogă.2. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 5

  Ordonatorii de credite răspund de asigurarea drepturilor de echipament și de celelalte materiale prevăzute în Normele privind drepturile de echipament pentru personalul militar din Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și unitățile și instituțiile subordonate acestuia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.301/2006, cu modificările și completările ulterioare, în Normele privind drepturile de echipament pentru efectivele de jandarmi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.850/2005, cu modificările ulterioare, în Normele privind drepturile de echipament, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 78/2008 privind stabilirea uniformei, a însemnelor distinctive, a insignei și documentului de legitimare pentru personalul militar din Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, în Normele pentru drepturile de echipament ale personalului militar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 349/2017 privind stabilirea uniformei, siglei, insignei și documentelor de legitimare pentru personalul militar al Aviației Generale de Protecție Internă a Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările ulterioare, respectiv în Normele privind drepturile de echipament, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 988/2021 privind stabilirea uniformei, a însemnelor distinctive și a formei și conținutului documentului de legitimare pentru personalul militar din unitățile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne și din structurile subordonate acestuia, cu modificările și completările ulterioare, în limita fondurilor aprobate prin bugetul de stat.
  3. În anexa nr. 1, la partea I capitolul II litera A, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
  e) Boneta
  Se poartă numai la uniforma de serviciu, iar emblema pentru coifură se aplică lateral stânga.
  4. În anexa nr. 1, după partea a V-a se introduce o nouă parte, partea a VI-a „Descrierea uniformelor personalului militar din unitățile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne și din structurile subordonate acestuia“, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.5. În anexa nr. 2, la articolul 14 alineatul (1) litera b), după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:5. pentru personalul militar din unitățile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne și din structurile subordonate acestuia: două șepci de reprezentare, din care una de vară și una de iarnă, două șepci de serviciu, una de vară și una de iarnă, două perechi petlițe, 5 perechi suporți cu însemne de grad și semne de armă.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Viceprim-ministru,
  ministrul afacerilor interne,
  Marian-Cătălin Predoiu

  București, 27 noiembrie 2023.
  Nr. 186.

  ANEXĂ


  PARTEA a VI-a Descrierea uniformelor personalului militar din unitățile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne și din structurile subordonate acestuia

  Capitolul I Coifura
  A. Șapca
  Șapca este realizată din stofă, în variantele pentru vară și pentru iarnă. Se compune din calotă, bandă, cozoroc, șnur și emblemă.
  Șapca pentru ofițeri are brodate pe cozoroc frunze de stejar cu fir metalizat de culoare argintie, astfel: trei rânduri pentru generali, două rânduri pentru ofițerii cu grad superior și un rând pentru ofițerii cu grad inferior. Șapca pentru maiștri militari și subofițeri are cozorocul simplu.
  Calota este rotundă, iar pe partea inferioară a calotei se montează o bandă textilă. Cozorocul este de culoare neagră, de formă ovală și se îngustează spre capete. Se fixează la șapcă puțin înclinat. Șapca are aplicată în față - la centru - pe bandă, emblema pentru coifură. Culoarea accesoriilor de la șapcă este alb-argintie.
  a) Șapca pentru uniforma de ceremonie
  Șapca se confecționează din stofă de culoare neagră/albă. Banda textilă montată pe calotă este de culoare neagră/albă, respectiv de culoare roșu-purpură cu terminațiile bleumarin
  pentru personalul militar din structurile funcționale aflate în componența Departamentului pentru Situații de Urgență.
  Deasupra cozorocului se montează un accesoriu realizat prin împletirea a două grupuri formate din trei șnururi fiecare pentru generali și șnur parmac dublu pentru ofițeri.

  b) Șapca pentru uniforma de reprezentare
  Șapca se confecționează din stofă de culoare bleumarin. Banda textilă montată pe calotă este de culoare bleumarin, respectiv de culoare roșu-purpură cu terminațiile bleumarin pentru personalul militar din structurile funcționale aflate în componența Departamentului pentru Situații de Urgență.
  Deasupra cozorocului se montează un accesoriu realizat prin împletirea a două grupuri formate din trei șnururi fiecare pentru generali, șnur parmac dublu pentru ofițeri, maiștri militari și subofițeri.

  c) Șapca pentru uniforma de serviciu
  Se confecționează din material textil de culoare bleumarin. Se compune din calotă, capac și cozoroc. Calota este compusă din capac - partea superioară și partea laterală. Cozorocul este din material plastic, dublat pe ambele fețe cu material fond. Șapca pentru iarnă se căptușește pe interior și pe exteriorul părții laterale cu tricot poliester periat. Șapca are în față, deasupra cozorocului, la centru, montată emblema pentru coifură.

  B. Bascul
  Se confecționează din țesătură lână/tip lână de culoare bleumarin, respectiv roșu-purpură pentru personalul militar din structurile funcționale aflate în componența Departamentului pentru Situații de Urgență. În interior este dublat cu căptușeală. Emblema se fixează, pe partea laterală stânga, printr-un suport textil, cusut pe partea interioară a căptușelii.

  C. Pălăria
  Se confecționează din țesătură fetru de culoare neagră/albă pentru uniforma de ceremonie și de culoare bleumarin pentru uniforma de reprezentare. Deasupra borului pălăriei se montează o bandă textilă. Pentru uniforma de ceremonie banda textilă este de culoarea neagră/albă, iar pentru uniforma de reprezentare aceasta este de culoare bleumarin. Banda textilă pentru uniforma de ceremonie și pentru uniforma de reprezentare este de culoare roșu-purpură cu terminațiile bleumarin, în cazul personalului militar din structurile funcționale aflate în componența Departamentului pentru Situații de Urgență. În față, pe bandă, se aplică emblema pentru coifură.

  D. Căciula
  Pentru bărbați, căciula se compune din calotă, bordură, clape și partea frontală, confecționate din stofă de culoare bleumarin.
  Bordura, clapele și partea frontală sunt dublate cu blană caracul de culoare neagră pentru generali și colonei și din blană naturală de culoare neagră pentru celelalte efective.
  Calota are o formă ovală și este căptușită în interior cu material textil nețesut, termoizolant. Pe partea frontală, la mijloc, se aplică emblema pentru coifură.
  Pentru femei, căciula se realizează sub formă de tocă și se compune din calotă și bordură dublate cu blană.
  Căciula se confecționează din stofă de culoare bleumarin, are formă semiovală, bordura este dreaptă de jur-împrejurul calotei și este prevăzută la partea din față cu emblemă brodată. Blana este croită dintr-o singură bucată unită la spate și fixată de calotă de jur-împrejur.
  Căciula este dublată pe interior cu căptușeală matlasată pe material nețesut termoizolant.

  E. Fesul
  Se realizează din tricot sau material textil de culoare bleumarin.

  F. Boneta
  Se confecționează din material textil de culoare bleumarin. Pentru personalul militar din structurile funcționale aflate în componența Departamentului pentru Situații de Urgență, materialul textil este de culoare roșu-purpură, iar pe marginile superioare ale bordurii este aplicată o vipușcă de culoare bleumarin. În interior este dublată cu căptușeală. Emblema se fixează, pe partea laterală stânga, printr-un suport textil, cusut pe partea interioară a căptușelii.


  Capitolul II Îmbrăcămintea și lenjeria
  A. Vestonul
  Vestonul se încheie la un rând de nasturi din metal de culoare alb-argintie, imprimați cu însemnul heraldic specific structurii. Pieptul stâng este petrecut peste pieptul drept, pentru bărbați. Pieptul drept este petrecut peste pieptul stâng, pentru femei. Mâneca este formată dintr-o bucată, fără manșetă, iar la terminația fiecărei mâneci sunt montați pe un șliț fals 3 nasturi metalici.
  a) Vestonul pentru uniforma de ceremonie se confecționează din stofă de culoare neagră/albă. Pe umăr sunt aplicate două găici, confecționate din material fond, pe care se montează epoletul cu însemne de grad și semne de armă.
  b) Vestonul pentru uniforma de reprezentare se confecționează din stofă de culoare bleumarin și este prevăzut cu epoleți din material fond fixați la un capăt în cusătura de îmbinare mânecă-umăr, iar la celălalt capăt cu buton, pe care se montează suporți cu însemne de grad și semne de armă.

  B. Pantalonul
  Pantalonul se confecționează din stofă de culoare neagră/albă pentru uniforma de ceremonie, respectiv din stofă de culoare bleumarin pentru uniforma de reprezentare. Pantalonul este drept, fără manșetă. Pantalonul este prevăzut cu 3 buzunare, două pe părțile laterale și unul cu clapă pe partea dreaptă a spatelui. Pantalonii pentru femei nu au buzunar la spate. Betelia are găici pentru cureaua de pantaloni și pentru centură.
  Pentru generali, în părțile laterale, se aplică de fiecare parte a cusăturii cantului două benzi de lampas cu lățimea de 2 cm, de culoare alb-argintie, respectiv roșu-purpură pentru generalii din structurile funcționale aflate în componența Departamentului pentru Situații de Urgență.
  Pentru ofițerii din structurile funcționale aflate în componența Departamentului pentru Situații de Urgență, în părțile laterale, se aplică vipușcă de culoare roșu-purpură.

  C. Fusta
  Se confecționează din stofă de culoare neagră/albă la uniforma de ceremonie și de culoare bleumarin la uniforma de reprezentare.
  Fusta se compune din: față, spate, betelie și căptușeală.
  Fața fustei se croiește dintr-o singură bucată și este prevăzută la partea superioară cu două pense.
  Spatele fustei este din două bucăți, având cusătura de încheiere pe mijloc; la partea inferioară se termină cu o cută dublă, iar la partea superioară are un șliț care se încheie cu fermoar și două pense pentru ajustare. Fusta este dublată cu căptușeală.

  D. Scurta
  a) Scurtă din stofă/Pardesiu pentru uniforma de ceremonie
  Scurta din stofă
  Se confecționează din stofă de culoare neagră. Piepții se încheie la un rând de nasturi. Pe umeri este prevăzută cu bride pentru fixarea epoleților cu însemne de grad și semne de armă. Mâneca este dreaptă, fără manșetă, iar la terminațiile fiecărei mâneci sunt montați 3 nasturi. La partea inferioară a piepților, lateral sub talie, sunt poziționate două buzunare așezate oblic. Pentru femei, piepții sunt prevăzuți cu două pense. Pieptul stâng este petrecut peste pieptul drept, pentru bărbați. Pieptul drept este petrecut peste pieptul stâng, pentru femei.
  Pardesiu
  Se confecționează din stofă de culoare neagră. Piepții se încheie la un rând de nasturi ascunși în sublaist. Este prevăzut cu două buzunare oblice, fixate lateral, mai jos de talie. Mâneca este dreaptă. Pe umeri este prevăzută cu bride pentru fixarea epoleților cu însemne de grad și semne de armă. Pentru bărbați, se încheie având pieptul stâng petrecut peste pieptul drept. Pentru femei, se încheie având pieptul drept petrecut peste pieptul stâng.

  b) Scurta cu mesadă și guler din blană naturală/caracul pentru uniforma de reprezentare
  Se confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirabilă, de culoare bleumarin, dublată cu mesadă detașabilă din material nețesut termoizolant și guler din blană caracul de culoare neagră pentru generali și ofițeri cu gradul de colonel și blană naturală de culoare neagră pentru ceilalți ofițeri, maiștri militari și subofițeri.
  Scurta este prevăzută cu 4 buzunare. Buzunarele din partea superioară sunt aplicate și se închid cu clape și butoni. Buzunarele din partea inferioară sunt oblice, cu laist.
  Mâneca este dreaptă, fără manșetă. Pe umeri, scurta este prevăzută cu epoleți din material fond, fixați la un capăt în cusătura de îmbinare mânecă-umăr, iar la celălalt capăt cu un buton.
  În talie scurta este prevăzută cu cordon din material fond. Pieptul stâng este petrecut peste pieptul drept, pentru bărbați. Pieptul drept este petrecut peste pieptul stâng, pentru femei.

  c) Scurta cu mesadă detașabilă pentru uniforma de serviciu
  Se confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirabilă, de culoare bleumarin. La interior este dublată în întregime cu căptușeală și cu material termoizolant. Are croiala dreaptă, fiind ajustată în talie cu ajutorul unui șnur.
  Se încheie în față cu fermoar ascuns și butoni. În partea inferioară scurta este prevăzută cu două buzunare oblice. Mâneca este dreaptă, cu manșetă și butoni pentru ajustare. Pe umeri, scurta este prevăzută cu epoleți din material fond fixați la un capăt în cusătura de îmbinare mânecă-umăr, iar la celălalt capăt cu buton. Pieptul stâng este petrecut peste pieptul drept, pentru bărbați. Pieptul drept este petrecut peste pieptul stâng, pentru femei.

  E. Bluzonul
  Bluzonul din compunerea uniformei de reprezentare se confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirabilă de culoare bleumarin.
  Partea superioară a piepților și a spatelui se dublează cu platcă din material fond, fixată prin tighele duble la capete. Piepții se încheie cu fermoar, iar foranul cu butoni metalici.
  Pieptul stâng este petrecut peste pieptul drept, pentru bărbați. Pieptul drept este petrecut peste pieptul stâng, pentru femei.
  Pe partea superioară a piepților sunt două buzunare aplicate. Buzunarele de la partea inferioară a piepților sunt tăiate oblic. Mâneca este formată din două bucăți și este prevăzută cu manșetă.
  Bluzonul este prevăzut cu epoleți din material fond fixați la un capăt în cusătura de îmbinare mânecă-umăr, iar la celălalt capăt cu buton. La terminația inferioară, bluzonul este prevăzut cu o bandă elastică, realizată din materialul fond și elastic.

  F. Mantaua pentru ploaie
  Mantaua pentru ploaie din compunerea uniformei de reprezentare se confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirabilă de culoare bleumarin. Pe piept se încheie cu un rând de nasturi ascunși și este prevăzută în talie cu cordon și cataramă pentru ajustare. Mantaua pentru ploaie este prevăzută cu două buzunare așezate oblic, lateral, sub talie, având glugă detașabilă. Mantaua pentru ploaie este prevăzută cu epoleți din material fond fixați la un capăt în cusătura de îmbinare mânecă-umăr, iar la celălalt capăt cu buton.
  Pieptul stâng este petrecut peste pieptul drept, pentru bărbați.
  Pentru femei se încheie partea dreaptă peste partea stângă.

  G. Cămașa
  a) Cămașa albă pentru uniforma de ceremonie
  Se confecționează din țesătură tip bumbac sau combinație de bumbac-poliester de culoare albă.
  Piepții se încheie cu nasturi, iar mâneca este prevăzută cu manșetă.

  b) Cămașa pentru uniforma de reprezentare
  Se confecționează din țesătură tip bumbac sau combinație de bumbac-poliester culoare bleu/alb.
  Piepții se încheie cu nasturi, iar gulerul este răsfrânt, cu colț.
  Este prevăzută cu epoleți, iar la partea superioară a piepților cu buzunare.

  H. Cămașa-bluză
  Se confecționează din material textil de culoare bleu/albă pentru uniforma de reprezentare, respectiv de culoare bleu pentru uniforma de serviciu. Se poate confecționa cu mânecă lungă sau mânecă scurtă. Piepții se încheie cu nasturi.
  Pe partea superioară a piepților sunt prevăzute buzunare. Spatele este dublat la partea superioară cu platcă. Mânecile sunt prevăzute cu manșete simple. Epoleții sunt realizați din material fond, au formă dreptunghiulară și se fixează cu un capăt în cusătura mânecii, iar la celălalt capăt prin nasturi. La cămașa pentru bărbați, pieptul stâng este petrecut peste pieptul drept. La cămașa pentru femei, pieptul drept este petrecut peste pieptul stâng.
  I. Puloverul
  Puloverul din compunerea uniformei de reprezentare se confecționează din tricot sau material textil de culoare bleumarin. Puloverul este prevăzut pe umeri cu epoleți din material de fond, pe care se montează suporții cu însemne de grad și semn de armă.

  J. Tricoul
  Tricoul pentru uniforma de serviciu se confecționează din tricot sau material textil de culoare bleu. Tricoul este prevăzut cu epoleți din material fond, fixați la un capăt în cusătura de îmbinare mânecă-umăr, iar la celălalt capăt cu un nasture.

  K. Costumul unic cu doi pantaloni
  Costumul unic din compunerea uniformei de serviciu se confecționează din material textil de culoare bleumarin și se compune din jachetă și doi pantaloni. Jacheta se încheie cu fermoar ascuns și butoni. Este prevăzută cu buzunare funcționale. Mâneca este prevăzută cu manșetă, iar în dreptul coatelor are aplicate bazoane. Jacheta este prevăzută cu epoleți din material fond, fixați la un capăt în cusătura de îmbinare mânecă-umăr, iar la celălalt capăt cu un buton. Pentru bărbați, pieptul stâng este petrecut peste pieptul drept. Pentru femei, pieptul drept este petrecut peste pieptul stâng.
  Pantalonul are croială dreaptă, iar la partea inferioară este prevăzut cu sistem de ajustare pentru a fi purtat în bocanci. În regiunea genunchilor și a turului este prevăzut cu bazoane. Pantalonii sunt prevăzuți cu buzunare funcționale. Pe betelie sunt aplicate găici pentru centură.

  L. Costumul izoterm
  Costumul izoterm din compunerea uniformei de serviciu se confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirabilă de culoare bleumarin și este compus din jachetă, pantalon și mănuși, dublate cu căptușeală matlasată pe material termoizolant, introduse într-o husă.
  Jacheta este prevăzută cu glugă, iar închiderea piepților se realizează prin fermoar ascuns și butoni. Jacheta este prevăzută cu epoleți din material fond, fixați la un capăt în cusătura de îmbinare mânecă-umăr, iar la celălalt capăt cu un buton. Pentru bărbați, pieptul stâng este petrecut peste pieptul drept. Pentru femei, pieptul drept este petrecut peste pieptul stâng.
  Pantalonul este prevăzut cu buzunare verticale pe ambele părți și se confecționează drept la terminație. De la terminația inferioară până în zona genunchiului cusăturile sunt prevăzute cu sistem de desprindere, astfel încât să permită îmbrăcarea rapidă a acestuia.

  M. Costumul de protecție contra intemperiilor
  Costumul de protecție contra intemperiilor din compunerea uniformei de serviciu se confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirabilă de culoare bleumarin și se compune din jachetă și pantalon.
  Jacheta se încheie cu fermoar ascuns și butoni.
  Este prevăzută cu epoleți din material fond fixați la un capăt în cusătura de îmbinare mânecă-umăr, iar la celălalt capăt cu un buton.
  Gluga este croită din două bucăți îmbinate pe linia creștetului, iar partea din față a glugii este prevăzută cu un canal pentru șiretul de ajustare. Pentru bărbați, pieptul stâng este petrecut peste pieptul drept. Pentru femei, pieptul drept este petrecut peste pieptul stâng.
  Pantalonul este prevăzut cu buzunare verticale pe ambele părți și se confecționează larg la terminație. De la terminația inferioară până în zona genunchiului cusăturile sunt prevăzute cu sistem de desprindere, astfel încât să permită îmbrăcarea rapidă a acestuia.

  N. Lenjeria de corp termică (bluză și pantalon)
  Lenjeria de corp termică din compunerea uniformei de serviciu se confecționează din țesătură ușoară de culoare bleumarin, care să asigure transferul termic, precum și protecția termică împotriva frigului. Se compune din bluză și pantalon și se poartă pe sub articolele de echipament din compunerea uniformei de serviciu.


  Capitolul III Încălțămintea
  A. Pantofii
  Se confecționează din piele box, față naturală, de culoare neagră/albă pentru uniforma de ceremonie, respectiv neagră pentru uniforma de reprezentare. Pantofii de vară au perforații, iar pentru cadrele femei pot avea decupaje. Talpa este realizată din cauciuc sintetic sau polimeri.

  B. Ghetele
  Ghetele din compunerea uniformei de reprezentare se confecționează din piele box, față naturală, de culoare neagră. Talpa este realizată din cauciuc sintetic sau polimeri, sistemul de încheiere este cu șiret și sunt căptușite cu meșină.

  C. Cizmele
  Cizmele din compunerea uniformei de reprezentare se confecționează din piele box, față naturală, de culoare neagră. Talpa este realizată din cauciuc sintetic sau polimeri, cizmele au carâmbi înalți, iar sistemul de încheiere este cu fermoar. Cizmele sunt căptușite cu blană sau cu meșină.

  D. Bocancii unici
  Bocancii unici din compunerea uniformei de serviciu se confecționează din piele box, față naturală, de culoare neagră, iar talpa este din cauciuc sintetic sau polimeri. Carâmbul este înalt, sunt căptușiți cu meșină, iar sistemul de încheiere este cu șiret.


  Capitolul IV Echipament divers
  A. Cravata
  Se confecționează din țesătură sintetică de culoare neagră pentru uniforma de ceremonie și culoare bleumarin pentru uniforma de reprezentare.

  B. Fularul
  Se confecționează din tricot sau material textil de culoare bleumarin.

  C. Mănușile
  Se confecționează din piele de culoare neagră și au formatul clasic, cu 5 degete. Pot fi căptușite cu tricot sau blană.

  D. Ciorapii
  Se confecționează prin tricotare din fire naturale sau sintetice de culoare neagră/bleumarin, tratate antimicotic și antibacterian, cu carâmbi înalți, având la terminație manșetă cu fire elastomer. Pentru femei ciorapii sunt tricotați din fire sintetice sub formă de dres.

  E. Centura
  a) Centura pentru uniforma de ceremonie
  Se confecționează din galon textil țesut de culoare alb-argintie, care pe mijloc are tricolorul dispus astfel: o dungă de culoare albastră, o dungă de culoare galbenă și o dungă de culoare roșie, fiecare cu lățimea de 5-6 mm.
  Paftaua este din metal alb inoxidabil, cu o pajură la mijloc, se montează în așa fel încât dunga albastră a tricolorului să fie în partea superioară.

  b) Centura pentru uniforma de reprezentare
  Se confecționează din piele de culoare neagră. Sistemul de închidere este prin cataramă din metal inoxidabil de culoare alb-argintie.

  F. Cureaua de pantaloni
  Cureaua de pantaloni din compunerea uniformei de reprezentare se confecționează din piele de culoare neagră. Sistemul de închidere este prin cataramă din metal inoxidabil de culoare alb-argintie.

  G. Eghileții
  a) Eghilet dublu cu accesorii
  Se confecționează din șnur textil de culoare alb-argintie.
  Este format din două ramuri împletite, prinse una în prelungirea celeilalte, încadrate de un rând de șnur simplu. Ramurile împletite continuă cu câte un șnur prevăzut cu nod dublu. La terminație, cele două șnururi au câte un cui din material plastic metalizat în culoare alb-argintie.
  Fixarea se face cu ajutorul a 3 nasturi: un nasture se prinde sub epoletul drept pe cusătura umărului, la 1,5 cm de cusătura mânecii, iar alți 2 nasturi se prind sub reverul drept, primul la un centimetru de limita de răsfrângere a acestuia și la o distanță de 7 cm măsurată de la cusătura de îmbinare a gulerului cu reverul în jos, iar al doilea la o distanță corespunzătoare astfel ca vârful cuiului să fie la limita ultimului nasture cu care se încheie vestonul.
  Eghiletul se prinde cu partea din mijloc (care unește cele două ramuri împletite) de nasturele de sub epolet, ramura lungă cade prin spate, înconjoară umărul, trece pe sub braț și se prinde în față de nasturele cel mai de sus de sub rever. Ramura scurtă cade în față formând un arc de cerc peste ramura lungă și se prinde de nasturele de jos de sub rever.

  b) Eghilet cu accesorii
  Se confecționează din șnur textil de culoare alb-argintie. Este format dintr-o ramură împletită ce se continuă cu un șnur prevăzut cu un nod dublu, la terminația căruia este un cui din material plastic metalizat în alb-argintiu. Fixarea se face cu ajutorul a 2 nasturi: primul nasture se prinde sub epoletul drept la cusătura umărului, la 1,5 cm de cusătura mânecii, iar al doilea se prinde sub reverul drept la un centimetru de limita de răsfrângere a acestuia și la o distanță de 7 cm măsurată de la cusătura de îmbinare a gulerului cu reverul în jos.
  Eghiletul se prinde cu capătul prevăzut cu treflă de nasturele montat sub epolet. Ramura împletită înconjoară umărul, trece pe sub braț și se prinde de nasturele de sub rever.


  Capitolul V Semnele distinctive ale gradelor
  A. Petlițele
  Petlițele se confecționează pe suport textil de culoare bleumarin, respectiv roșu-purpură pentru personalul militar din structurile funcționale aflate în componența Departamentului pentru Situații de Urgență, având laturile bordurate cu fir metalizat de culoare alb-argintie și reprezintă ramuri cu frunze stilizate, brodate cu fir metalizat de culoare alb-argintie, dispuse în arc de cerc. Numărul ramurilor cu frunze stilizate este diferit, respectiv: 5 ramuri pentru generali, 3 ramuri pentru ofițeri și o ramură pentru maiștri militari și subofițeri.

  B. Ecusoanele
  a) Ecuson mânecă
  Ecusonul care se aplică pe mâneca stângă se confecționează pe suport textil sub formă de scut, pe care este brodat, în centru, însemnul heraldic al Aparatului Central al Ministerul Afacerilor Interne. Deasupra se aplică un segment circular pe care sunt brodate fâșii verticale în culorile drapelului României.
  Pentru personalul militar din structurile funcționale aflate în componența Departamentului pentru Situații de Urgență, pe mâneca dreaptă se aplică suport textil sub formă de cerc, pe care este brodat însemnul heraldic specific departamentului.

  b) Ecuson nominal
  Este realizat din aliaj emailat. Are formă dreptunghiulară, cu tricolorul gravat vertical. Longitudinal, pe mijloc, este gravată o linie, sub care se inscripționează numele cadrului militar. Prinderea se realizează cu ajutorul unui ac.

  -------