DECIZIE nr. 93 din 13 martie 2024privind acordarea autorizării pentru CONNECTIONS CONSULT - S.A. privind utilizarea echipamentelor de infrastructură 5G
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 13 martie 2024
  Având în vedere Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 43 din 7 martie 2024 privind avizarea solicitării pentru obținerea autorizării de utilizare a echipamentelor de infrastructură 5G, depusă de către compania S.C. CONNECTIONS CONSULT - S.A.,
  în temeiul art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 3 alin. (2) din Legea nr. 163/2021 privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice și de comunicații de interes național și condițiile implementării rețelelor 5G,
  prim-ministrul emite prezenta decizie.

  ARTICOL UNIC

  Se acordă CONNECTIONS CONSULT - S.A. autorizarea privind utilizarea echipamentelor de infrastructură 5G, în condițiile în care tehnologiile, echipamentele sau produsele software comercializate sub numele sau marca sa provin de la operatori economici avizați în temeiul Legii nr. 163/2021 privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice și de comunicații de interes național și condițiile implementării rețelelor 5G.

  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Mircea Abrudean

  București, 13 martie 2024.
  Nr. 93.
  -------