ORDIN nr. 154 din 11 martie 2010
pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI - INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 23 martie 2010  Având în vedere dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările ulterioare,
  în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, şi ale art. 10 lit. i) din Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994,
  în temeiul art. 5 pct. 24, 28 şi 29 şi al art. 18 pct. 1, 2 şi 7 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.378/2009,
  inspectorul general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Procedura de autorizare a diriginţilor de şantier, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii nr. 595/2007 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 10 septembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
  Inspectorul general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii,
  Edmund-Petru Veress
  Bucureşti, 11 martie 2010.
  Nr. 154.


  Anexă

  PROCEDURA 11/03/2010