ORDIN nr. 859 din 7 iunie 2013pentru aprobarea "Regulamentului de navigație pe Dunăre în sectorul românesc" - ediția 2013
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 26 iunie 2013
  În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 38 și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor,
  ministrul transporturilor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă "Regulamentul de navigație pe Dunăre în sectorul românesc" - ediția 2013, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 787/2007 pentru aprobarea Regulamentului de navigație pe Dunăre în sectorul românesc, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 și nr. 672 bis din 2 octombrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 30 de zile de la publicare.

  p. Ministrul transporturilor,
  Cristian Ghibu,
  secretar de stat

  București, 7 iunie 2013.
  Nr. 859.

  ANEXĂ

  REGULAMENT
  de navigație pe Dunăre în sectorul românesc în sectorul românesc - ediția 2013